De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Polen zal ‘dringend’ reageren op bezorgdheid over gender discriminatie

Polen’s eerste minister heeft de minister van Sociale Zaken gezegd, “ dringende” te reageren op de Europese Commissie over de bezorgdheid dat de nieuwe pensioenleeftijd in Polen de EU gender gelijkheidswetten verbreekt, heeft een woordvoerder van de regering gezegd.
gender discriminatie

afbeelding Pixabay.com

De woordvoerder, Rafał Bochenek, zei dat premier Beata Szydło open staat voor dialoog met de Europese Unie.

“Maar het feit dat kritiek op de verlaagde wettelijke pensioengerechtigde leeftijd van Polen in het kader was van de rechtsstaat discussies was verrassend,” zei Bochenek.

Hij voegde eraan toe dat de Europese Unie niet reageerde, toen de regering Szydło in 2016 de beslissing van de vorige regering terugdraaide en de pensioenleeftijd op 67 jaar, weer instelde op 65 voor mannen en 60 voor vrouwen, ondanks protesten in Polen.

Hij zei ook dat de regering van mening was dat een zevenjarige stijging van de pensioenleeftijd voor vrouwen een sociaal onrecht was.

De bezorgdheid over verschillende pensioenleeftijden werd voor het eerst in Brussel waargenomen te midden van een recente ruzie over geplande wijzigingen in het Poolse gerechtssysteem, dat een jaar lang geschil over de rechtsstaat in Polen heeft geregeld.

De regering heeft drie wetsvoorstellen overgelegd om een aantal gerechtelijke instanties te herzien, waaronder het Hooggerechtshof. Twee van de wetsvoorstellen werden door de Poolse president van een veto voorzien.

Het hervorming wetsvoorstel van het Hooggerechtshof omvatte een verlaging van de pensioenleeftijd van rechters tot 65 voor mannen en 60 voor vrouwen, en verwijderde de leeftijd van 67 jaar voor iedereen, wat de Europese Commissie discriminerend noemde.

Polen’s Solidariteit vakbond vroeg de commissie of het alleen discriminatie bij de rechters was.

Pools persbureau PAP zei op dinsdag dat de Europese gender gelijkheid en arbeid commissarissen een brief hebben gestuurd aan de minister van arbeid- en sociaal beleid van Polen om met Polen over de gevarieerde pensioengerechten voor mannen en vrouwen een dialoog te beginnen.

Polen’s ministerie van gezin-, arbeid- en sociaal beleid zei dat de invoering van verschillende pensioengerechten voor mannen en vrouwen ”wettig is en in lijn met de sociale verwachtingen en met de Poolse traditie”, terwijl Bochenek zei dat Polen al verschillende pensioenleeftijden had voor de geslachten toen het toetrad tot de Europese Unie in 2004, en vandaag ook een aantal landen van de Europese Unie hebben.

Maar een woordvoerder van de Europese Commissie vorige week zei dat Polen’s stap en stap achteruit was.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

EU wil dialoog met Polen over discriminerende pensioenrechten

Europese topambtenaren willen dialoog met Polen over haar variërende pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen, die de Europese Commissie genderdiscriminatie heeft genoemd.

Europa’s gender-gelijkheid en arbeid commissarissen hebben een brief gestuurd naar de minister van arbeid en sociale politiek van Polen.

De Europese Commissie heeft procedures gelancheerd tegen Polen die de EU-wetgeving inzake gelijke rechten breekt, aldus het persbureau PAP, dat een anonieme bron in de Europese Commissie noemde.

In 2016 heeft de Poolse regering een besluit van 2012 om de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd naar 67 te verhogen, van 65 voor mannen en 60 voor vrouwen verworpen.

De woordvoerder van de Europese Commissie Mina Andreeva zei vorige week dat de Europese Unie regels heeft met de bedoeling om gender gelijkheid te implementeren, die zich uitstrekt naar de sociale zekerheid en de pensioengerechtigde leeftijd.

Bron: PAP, The News.pl

Polen reageert op het Europese Hof van Justitie over kappen in Białowieża bos

Polen heeft gereageerd op een voorlopige beslissing om het kappen in het Białowieża oerbos te stoppen dat een week geleden door het Europese Hof van Justitie is afgegeven.

Het Ministerie van Milieu heeft de inhoud van de reactie niet bekend gemaakt, aangezien het document vertrouwelijk is.

Het Poolse persagentschap PAP meldde echter dat het ministerie in zijn reactie heeft gezegd dat het stoppen van het kappen tot een schade aan het milieu zou leiden tot een bedrag van PLN 3,2 miljard PLN (USD 890 miljoen / 750 miljoen EUR) en dat het kappen in overeenstemming is met de EU’s Vogel- en Habitat richtlijn.

“Het ministerie van Milieu (…) voert alleen acties uit om de openbare veiligheid in het Białowieża-bos te verzekeren, met inbegrip van beschermende maatregelen voor bedreigde habitats en soorten,” vertelde ministerie woordvoerder Aleksander Brzózka aan de Poolse Radio.

De uitspraak van de rechtbank is op 28 juli afgegeven nadat de Europese Commissie beweerde dat Polen de wetten van de Europese Unie overtrad, waaronder de vogel en habitat richtlijnen.

Op maandag zei het ministerie van milieubeheer in Polen dat het zou blijven “doorgaan”, omdat zoals eerder gezegd het kappen deel uitmaakte van een strijd tegen een Europese sparren kever plaag die het Białowieża bos vernietigde.


Met dank aan PO Poseł Kinga Gajewska

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Polen’s pensioenwetten kennen geslachtsdiscriminatie

De Europese Commissie heeft gezegd dat verschillende wettelijke pensioenleeftijden voor mannen en vrouwen geslachtsdiscriminatie is, en beantwoordt een belangrijke Poolse vakbondsvraag over de veranderingen in de pensioenleeftijd van de overheid.
pensioen

afbeelding – Pixabay.com

In 2016 draaide de regerende conservatieven van Polen een hervorming van 2012 terug om de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar te verhogen, van wat eerst 65 voor mannen en 60 voor vrouwen was.

De vakbond Solidariteit heeft de Europese Commissie gevraagd zich hierover te buigen nadat de commissaris van de commissie, Frans Timmermans, de voorgestelde gerechtelijke wijzigingen in Polen heeft aangevochten, waarbij de pensioenleeftijd voor mannelijke en vrouwelijke rechters werd gewijzigd.

Mina Andreeva, woordvoerder van de Europese Commissie, zei dat de Europese Unie regels heeft die gericht zijn op gender gelijkheid, die zich uitstrekken tot de sociale zekerheid en de pensioengerechtigde leeftijd.

Zij zei dat een klein aantal landen van de Europese Unie nog steeds een geslachtsverschil in de pensioengerechtigde leeftijdsgroepen had en niet verplicht waren hun wetten onmiddellijk te veranderen, maar die zouden naar verwachting maatregelen treffen om richting gelijkheid te gaan.

Zij voegde eraan toe dat Polen’s herintroductie van discriminatie niet in de geest is van de wetten van de Europese Unie.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

De EU kan een kapzaak toevoegen aan de rechtsstaat procedures tegen Polen

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat, als het kappen in Polen’s Białowieża oerbos niet wordt geschorst, zal de zaak worden opgenomen in de rechtsstaat procedures van Brussel tegen Warschau.
Oerbos van Białowieza

Oerbos van Białowieża – auteur Ralf Lotys / CC BY 3.0

Een woordvoerder van de Europese Commissie heeft gezegd dat Brussel mediaberichten heeft gezien waarin het kappen in het oerbos gewoon doorgaat, ondanks dat het Europese Hof van Justitie heeft verteld dat Polen moet stoppen.

De rechtbank heeft afgelopen vrijdag een voorlopige beslissing genomen dat het kappen in het bos moet worden stopgezet nadat de commissie beweerde dat Polen de wetten van de Europese Unie heeft overtreden, waaronder vogels en habitat richtlijnen.

Op maandag zei het ministerie van milieubeheer in Polen dat het zou blijven “kappen”, omdat het eerder heeft eerder gezegd dat het kappen deel uitmaakte van een strijd tegen een Europese sparren kever “de letterzetter” die het bos vernietigde.

De minister van Milieubeheer Jan Szyszko heeft gezegd dat Polen tegen 4 augustus op de beschuldigingen van de Europese Commissie zou reageren.

De commissie heeft onlangs gezegd dat het klaar was om een formele waarschuwing door de EU te versturen indien Polen de rechters van de hooggerechtshof ontslaat of tot pensioen dwingt.

Warschau kreeg een maand om de “ernstige bezorgdheid” weg te nemen over vermeende gerechtelijke hervormingen die naar waarschijnlijkheid de EU-wetgeving overtreden.

Het volgde een lopende ruzie over de rechtsstaat in Polen, die startte kort nadat de regerende conservatieve wet en rechtvaardigheid (PiS) aan de macht kwam, en veeleisende veranderingen aan het grondwettelijk hof van het land introduceerde.

Geplande veranderingen aan het Hooggerechtshof en een Rechterlijke Ethische Raad werden door de president van Polen van een veto voorzien, maar PiS heeft gezegd door te ploegen met de gerechtelijke hervormingen.

De Poolse Wet en Rechtvaardigheid partij heeft gezegd dat er zware veranderingen nodig zijn om een inefficiënt en soms corrupt gerechtelijk systeem te hervormen die door het communistische verleden werd beschadigd, waarbij rechters beschuldigd worden van een elite, zelfbedieningskliek, vaak niet in contact komen met de problemen van de gewone burgers.

Maar tegenstanders hebben Wet en Rechtvaardigheid beschuldigd van het er naar streven om de rechtbanken met haar eigen kandidaten te vullen, de vrije verkiezingen te blokkeren en de rechtsstaat te ontmantelen.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Rechtssysteemherziening kan beleggingen en investeringen raken

De geplande gerechtelijke hervormingen van de Poolse regering en een lopende ruzie tussen Brussel en Warschau zouden de investeringsniveaus kunnen raken, zei ratingbureau Moody’s op maandag in een rapport.

Gerechtshervomingen Polen

Moody’s zei dat de geplande hervormingen de onafhankelijkheid van de rechtbanken en de scheiding van bevoegdheden bedreigen en een toename van de corruptie zouden kunnen zien, die het vertrouwen van de beleggers zouden kunnen beïnvloeden.

Het agentschap zei dat het niet verwacht had dat de Europese Unie sancties tegen Polen zou afdwingen, maar zei wel dat de uitbreiding van de wetgevingsprocedures van Brussel de investeringen zou kunnen raken.

Sancties zouden unanieme steun van de EU-landen vereisen, maar Hongarije heeft gezegd dat het Polen ondersteunt.

De Poolse president Andrzej Duda vetode onlangs twee van de drie overheid gesteunde wetsvoorstellen om gekozen ambtenaren aanzienlijke bevoegdheden te geven in het benoemen – en ontslag – van rechters bij de rechtbanken te bewerkstelligen.

Hij kondigde aan dat hij zijn eigen alternatieven zou opstellen voor de twee gevetode wetsvoorstellen.

Maar Moody’s zei dat ze waarschijnlijk lijken op de voorgestelde wijzigingen van de regering, omdat Duda dicht bij de heersende conservatieven zit die te graag het justitie systeem wil herzien. Verdacht van alles naar hun eigen hand te zetten zodat ze niet alleen de gerechten kunnen beïnvloeden maar ook de vrije verkiezingen

Polen’s Wet en Rechtvaardigheid partij heeft gezegd dat er zware veranderingen nodig zijn om een inefficiënt en soms corrupt gerechtelijk systeem te hervormen, waarbij rechters beschouwd worden als een elite, zelfbedieningskliek, vaak niet in contact met de problemen van de gewone burgers.

Een gevetode hervorming van het Hooggerechtshof zou de rechtbank hebben gedwongen de bestaande rechters met pensioen te sturen, terwijl de president de bevoegdheden kreeg om te kiezen wie mocht terugkeren, terwijl gevetode veranderingen in de machtige Juridische Ethische Raad gezien zou hebben dat haar 15 leden tellende raad gekozen zou zijn door het parlement, anders dan door andere rechters zoals tot nu toe.

Een derde wetsvoorstel die door ondertekening in wet is verandert verandert de manier waarop de hoofden van de District- en de Beroepsgerechtshoven worden aangesteld en ontslagen, waardoor de minister van justitie meer macht krijgt en de toewijzing van zaken willekeurig wordt verdeelt, waardoor risico op een niet deskundige rechter ontstaat.

Duizenden mensen zijn in Polen de straten opgekomen om te protesteren tegen de geplande wijzigingen van de regering, die hen een ‘staatsgreep’ en een aanval op de democratie noemde.

Het Europees Parlement, de Europese Commissie en een aantal Europese leiders bekritiseerden de geplande hervormingen.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Polen ploegt door ondanks het EU rechtbank verbod op het kappen

“Beschermende” operaties in Polen’s Białowieża oerbos doorgaan, heeft de minister van milieuzaken van het land op maandag gezegd, ondanks het feit dat er een EU gerechtelijke beslissing ligt om het kappen onmiddellijk te stoppen.
Białowieża oerbos

Boomlijk van een 450 jaar oude eik – Foto: Konrad Kurzacz, Wikimedia

Minister van Milieu Jan Szyszko vertelde verslaggevers: “We voeren beschermende maatregelen om leefgebieden en soorten te beschermen … in het Białowieża oerbos, in overeenstemming met de wetgeving van de Europese Unie.”

Het Hof van Justitie van de EU heeft vorige week een voorlopige beslissing genomen dat het kappen in het Białowieża oerbos, noordoost-Polen, een van de laatste overblijfselen van de vroegere oerbossen van Europa wordt stopgezet.

Brussel had de rechtbank gevraagd een onmiddellijk verbod uit te geven, met het argument dat onherstelbare schade in het bos zou kunnen worden veroorzaakt.

De EU-rechter moet een definitieve beslissing nemen nadat het de argumenten van Polen heeft overwogen. Het ministerie van milieubeheer in Warschau heeft tot 4 augustus haar zaak te maken en in te dienen.

Warschau heeft gezegd dat bomen in het oerbos worden gekapt om een voortgaande besmetting van de bomen met de Sparren kever te stoppen.

De Europese Commissie heeft de uitleg van Polen onvoldoende geacht en wil dat de rechter vaststelt of Warschau EU-richtlijnen over leefgebied en vogels schendt.

Bron: The News.pl (English version)

All photos and texts on this website are copyrighted.
Unauthorized use without permission of the Author or Administrator, will be punished by international law
Copyright © 2004 - 2015 All Rights Reserved Polenforum.nl