De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Kap geschil: Minister Szyszko pleit voor Poolse zaak in EU-rechtbank

De minister van Milieubeheer van Polen Szyszko heeft een top Europese rechtbank geconfronteerd om te argumenteren tegen de vorderingen van de Europese Commissie dat Polen een verbod op het kappen van het primaire Białowieża bos heeft geschonden.
Białowieża forest

Białowieża forest voor een deel al gekapt -auteur Exen

Na de hoorzitting heeft de minister van milieu Jan Szyszko beweerd dat de klachten van de Europese Commissie voortvloeien uit hun gebrek aan begrip van de kwestie.

Hij zei tegen het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat Warschau de voorwaarden begreep van het Natura 2000-programma dat het Białowieża oerbos beschermt in noordoost-Polen.

Szyszko zei dat de bomen die werden gekapt beschadigd waren door een spar kever en een potentiële bedreiging inhielden voor de openbare veiligheid.

De vertegenwoordiger van de Europese Commissie, Katarzyna Hermann, zei dat het kappen uitsluitend voor esthetische en commerciële redenen was, aldus het IAR nieuwsagentschap.

Ze voegde eraan toe dat het verbod noodzakelijk was omdat kappen een ernstig risico vormde op onomkeerbare schade en verlies van waardevolle vogelsoorten en habitats.

Agata Szafraniuk, een milieu-activist met de Advocaten van de Aarde organisatie, zei dat de 100-jaar oude bomen werden gekapt op 100 meter van wandelpaden, zodat de Claims van Szyszko dat hij het publiek wilde beschermen overdreven waren.

De ban op het kappen was onder aandacht gebracht van het Europese Hof van Justitie in juli, op verzoek van de Europese Commissie.

Een 15 rechters tellend beoordelingspanel van het Hof van Justitie zal gaan beslissen of het verbod is gebroken of dat het kappen van Polen gerechtvaardigd was.

Bron: IAR, The News.pl (English version)

Resolutie van de Raad van Europa “onnodige inmenging”

De Poolse minister van Buitenlandse Zaken Witold Waszczykowski heeft een rechtstaat resolutie door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) verwopren als “onnodige inmenging van een extern instituut”.

Tijdens een persconferentie in de zetel van de Poolse Sociaal-Culturele Vereniging in Londen, zei Waszczykowski dat het document van de vergadering was gericht op het “stigmatiseren en aanvallen van Polen”.

Op woensdag heeft PACE, een EU mensenrechten instantie, een resolutie aangenomen waarin het bij Polen en een aantal andere landen aandringt om de rechtsstaat volledig uit te voeren.

De assemblage roept de Poolse autoriteiten op zich te onthouden van gedragingen die de rechtsstaat in het land zouden bedreigen, met name de onafhankelijkheid van de rechtbanken.

” Wij willen de wereld en onze bondgenoten in Europa eraan herinneren dat de gerechtelijke hervorming een van de weinigen is die nog niet in de afgelopen 25 jaar werd nagestreefd,” zei Waszczykowski. “De Polen hebben deze hervormingen geëist en hebben ons [Wet en Rechtvaardigheid] een sterk mandaat gegeven en een vooruitgang om dit aspect van het politieke en sociale leven te veranderen.”

“Door de rechterlijke macht te hervormen, importeren wij oplossingen die al in de democratische landen zijn ondernomen,” zei de minister van Buitenlandse Zaken. “Wat ook goed is voor andere EU-lidstaten, moet ook goed zijn in Polen en geaccepteerd worden.”

“Wij denken dus dat elke interferentie van een externe instelling onnodig is, meer in het bijzonder dat deze modernisering en regelgeving niet onder Europese of EU-bepalingen valt, zoals de Europese Commissie beweert”, aldus de minister.

De Poolse minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie Antoni Macierewicz zijn in Londen deze week, waar zij gesprekken hebben met hun Britse collega’s, Boris Johnson en Michael Fallon.

Bron: PAP, The News.pl (Englih version)

EU voert procedures op tegen Polen over juridische revisie

De Europese Commissie heeft dinsdag de tweede fase van de inbreukprocedure tegen Polen gelanceerd over de grote veranderingen in gewone rechtbanken, waarna de nieuwe regels de rechterlijke onafhankelijkheid ondermijnen.

rechtbank

In de laatste van een reeks botsingen tussen Warschau en Brussel kondigde de EU’s uitvoerende macht haar stap twee weken geleden aan, na een reactie van de Poolse autoriteiten vanwege haar ‘ernstige zorgen’ over vermeende schendingen van de EU wetgeving.

Warschau ontkent dat recente wijzigingen in de rechtbanken de onafhankelijkheid van de rechters raken. De Poolse president Andrzej Duda tekende de veranderingen in de wet in juli, ondanks protesten in het hele land.

Maar de Europese Commissie heeft dinsdag gezegd dat de nieuwe Poolse regels onverenigbaar zijn met de EU wetgeving, omdat het invoeren van een andere pensioenleeftijd voor vrouwelijke rechters (60 jaar) en mannelijke rechters (65 jaar) geslachtsdiscriminatie is.

Vrees voor de onafhankelijkheid van de rechtbanken

De commissie zei ook dat het bezorgd was dat “de onafhankelijkheid van Poolse rechtbanken wordt ondermijnd” door regels die de minister van justitie discretionaire bevoegdheid geven om het mandaat van rechters die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt te verlengen, en de hoofden van de rechtbanken te ontslaan en aan te stellen.

De nieuwe regels ondermijnen “het principe van onafzetbaarheid van rechters”, aldus de commissie.

De uitvoerende macht van de EU gaf Polen een maand om “de nodige maatregelen te treffen”, waarschuwend dat, als Warschau daar niet aan voldeed, Brussel kan besluiten de zaak naar het Hof van Justitie van de EU te verwijzen.

Polen’s regerende Wet en Rechtvaardigheid (PiS) heeft gezegd dat er zware veranderingen nodig zijn om een inefficiënt en soms corrupt gerechtelijk systeem te hervormen die door het communistische verleden werd beschadigd, beschuldigend rechters een elite te zijn, een zelfbedieningskliek vaak niet in contact met de problemen van gewone burgers.

Maar tegenstanders hebben Wet en Rechtvaardigheid beschuldigd van het er naar streven de rechtbanken te bezetten met haar eigen kandidaten en de rechtsstaat te ontmantelen.

Polen is al in een ruzie met de EU ingewikkeld over het veranderen van het grondwettelijk tribunaal van het land.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

EC stelt een boete voor, voor Polen inzake het kappen

De Europese Commissie heeft een motie aan het EU Hof van Justitie ingediend voor een boete voor Warschau met betrekking tot een verbod op uitgebreide kap activiteiten in het Białowieża oerbos, oost-Polen.

Op maandag beweerde de EC vertegenwoordiger, Katarzyna Hermann, dat de Poolse autoriteiten een voorlopig verbod op het kappen in het oerbos hebben overtreden.

“Het bewijs is onweerlegbaar,” zei ze, wijzend op de satellietbeelden en beelden van het oude groeibos.

De Poolse minister van Milieu, Jan Szyszko, heeft op zijn beurt een voorstel ingediend om het Europees Hof van Justitie te verzoeken haar verbod in te trekken, het kappen in Białowieża op te schorten.

Szyszko beweerde dat Polen de EU regelgeving eerbiedigde. “We hebben [de rechtbank’s juli] beslissing om het kappen op te schorten volledig nageleefd”, aldus Szyszko en voegde daaraan toe dat de huidige operaties uitsluitend gericht waren op de openbare veiligheid.

De Europese Commissie, die een rechtszaak tegen Polen heeft gelanceerd, zegt dat de massale kap operaties een risico vormen van onherstelbare schade aan het laatste overblijfsel van het oerbos in Europa, een plaats op de UNESCO-lijst.

De Poolse autoriteiten beweren dat het kappen in het bos onontbeerlijk is om de habitats tegen de schorskever te beschermen. “De soort diversiteit [in het bos van Białowieża] is een schat die we moeten beschermen,” aldus Szyszko.

Vorig jaar, verhoogde de Poolse overheid de kap activiteiten drievoudig in het gebied, onder vermelding van een schors kever besmetting.

Ondertussen vertelde Hermann aan het Europese Hof van Justitie dat het kappen niet gericht was op het uitroeien van de kever, en beweerde dat ook eeuwenoude, gezonde sparren werden omgezaagd.

Volgens Hermann brak Polen het rechtbankverbod op meer dan 100 plekken. De EU vertegenwoordiger voegde daaraan toe dat ook hout in beschermde habitats was verwijderd.

Een protest georganiseerd door de Poolse afdeling van Greenpeace werd op maandag buiten het EU Hof van Justitie gehouden.

Bron: IAR, PAP, The News.pl (English version)

Polexit geen optie, zegt premier

Polen zal nooit akkoord gaan de Europese Unie te verlaten, zei premier Beata Szydło op donderdag.

In tegenstelling tot wat sommigen beweren, “er is geen sprake van een Polexit,” zei ze terwijl ze een jaarlijkse bijeenkomst van Poolse ambassadeurs toesprak in Warschau.

Sommige oppositiepolitici hebben beweerd dat in het kader van een reeks botsingen tussen Warschau en Brussel de politieke conservatieven van Polen het land op een koers fundamenteel in strijd met de EU sturen.

“Ik wil hier heel duidelijk zijn: de regering zal nooit akkoord gaan met te spreken of te denken over Polen die de EU verlaat,” aldus Szydło.

“Er is geen sprake van dat zo’n praatje gaande is en onze overheid zal zo’n discussie niet plaats laten vinden,” vertelde ze de vergadering.

Szydło zei ook dat de Europese Unie “op een keerpunt was” na het besluit van Groot-Brittannië om het blok te verlaten. De Brexit beslissing, “sluit een hoofdstuk in de geschiedenis van het Europese project”, aldus Szydło.

Zij zei ook dat Polen een actieve deelnemer is geworden in het debat over de toekomst van de Europese Unie.

Ze vertelde degenen die in haar gehoor waren dat sommige EU-lidstaten “op een manier werden behandeld die de basisprincipes van de werking van het blok zouden kunnen ondermijnen, zoals solidariteit.”

Ze zei ook dat ze hoopte dat de Europese Unie een overeenkomst zou bereiken over de verplaatsing van migranten.

Het probleem van vluchtelingen moet bij haar bron worden opgelost, verklaarde Szydło en verklaarde dat Polen bereid was deel te nemen aan dergelijke inspanningen van de EU.

Szydło zei ook dat Polen geïnteresseerd was in het zien van de hervorming van de EU zelf “in overeenstemming met haar verdragen.”

De jaarlijkse bijeenkomst van de Poolse ambassadeurs in Warschau begon op maandag en duurt tot vrijdag. Onderwerpen omvatten beveiliging, migratie, terrorisme en de toekomst van de EU na Brexit.

Bron: IAR, The News.pl

Wij accepteren niet te worden gedicteerd door de grootste EU-landen

De Poolse premier Beata Szydło heeft gezegd dat Polen aandringt op de naleving van de EU-verdragen en het niet accepteert gedicteerd te worden door de grootste EU staten.

In een interview voor het weekblad “Sieci”, die volgende week gepubliceerd zal worden, waarvan fragmenten zondag online werden gepubliceerd, sprak de premier over de EU die Polen onder druk probeerde te zetten om immigranten te accepteren.

“We kunnen niet gechanteerd worden dat we een deel van onze EU-fondsen zullen verliezen als straf omdat we de verplaatsing van immigranten uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten niet accepteren,” zei ze.

“EU-fondsen, het cohesiebeleid vormen een grote pijler van de Europese Unie evenals het vrije verkeer van goederen en diensten,” zei ze. Dus “Polen dringt aan op de naleving van de EU-verdragen en we accepteren niet de dictaten van de grootste staten,” zei ze.

Volgens de premier heeft Polen sterke argumenten aan haar kant. “We willen in de EU zijn, we waarderen het en we hebben het recht druk uit te oefenen voor de eerbiediging van de regels, voor een echte gemeenschappelijke markt, voor veiligheid, voor ontwikkeling,” zei ze.

Ze heeft ook gezegd dat beweringen dat haar regering Polen uit de EU wil nemen, “de leugens van alle leugens zijn, een vreselijke manipulatie”.

Polen is opgesloten in een ruzie met de EU, en de Duitse kanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron hebben onlangs de Poolse regering bekritiseerd.

Bron: PAP,The News.pl

EU heeft geen instrumenten om sancties op te leggen aan Polen

De Europese Unie’s uitvoerende arm, de Europese Commissie, heeft geen “formele of juridische instrumenten” om Polen te sanctioneren te midden van een oorlog tussen Warschau en Brussel, zei de Poolse vicevoorzitter van het Europees Parlement (EP), Ryszard Czarnecki, op dinsdag.
Czarnecki

Ryszard Czarnecki – Adrian Grycuk CC BY-SA 3.0 PL

De politicus, die afkomstig is van Polen’s regerende Wet en Rechtvaardigheid partij, vertelde de Poolse Radio dat zeven EU-lidstaten een potentiële stap hebben gezet om sancties tegen Polen tegen te houden, toen er een paar maanden geleden tijdens de Europese Raad een voorlopige bespreking plaatsvond .

“Sommige andere landen begrijpen het goed dat het vandaag Polen kan zijn, en dat morgen zij het zouden kunnen zijn,” voegt Czarnecki toe.

Daarom is er geen mogelijkheid om Polen sancties op te leggen, vertelde hij de Poolse Radio.

De politicus betoogde ook dat Brussel Polen aanval voor het weigeren om immigranten te accepteren.

“Wat nu gebeurt rond Polen, en inderdaad wat er bijna twee jaar aan de hand is geweest, moet in wezen gezien worden in termen van consistente media propaganda en politieke druk van een deel van de linkse en liberale EU-elites die Polen als een struikelblok zien , Omdat het zich tegen het plan heeft uitgesproken om niet-Europese immigranten, vooral moslims, te accepteren,” aldus Czarnecki.

Czarnecki vertelde ook Poolse Radio dat een ‘serieus debat’ over de toekomst van de Europese Unie waarschijnlijk zal beginnen na de verkiezingen in Duitsland in september.

Dit debat zal waarschijnlijk doorgaan tot het einde van volgend jaar, aldus Czarnecki.

Bron: IAR, The News.pl (English version)

All photos and texts on this website are copyrighted.
Unauthorized use without permission of the Author or Administrator, will be punished by international law
Copyright © 2004 - 2015 All Rights Reserved Polenforum.nl