De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Vragenlijst voor toetreding tot EU door Oekraïne ingevuld

Oekraïne heeft de vragenlijst voor toetreding tot de EU ingevuld, die de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen aan de president van dat land heeft overhandigd, meldde het Oekraïense agentschap Interfax zondagavond, onder vermelding van een Oekraïense ambtenaar.

vragenlijst

Vragenlijst voor toetreding tot EU door Oekraïne ingevuld

Volgens het agentschap heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelenskiy de vragenlijst ontvangen van Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, tijdens haar bezoek aan Kiev op 9 april.

“Vandaag kan ik verklaren dat het document door de Oekraïense kant is voltooid,” werd plaatsvervangend hoofd van Zelenskiy’s kantoor Ihor Zhovkva geciteerd door Interfax Oekraïne als zeggend.

Zhovkva zei ook dat Oekraïne verwacht “de status van kandidaat-lidstaat van de EU te krijgen” tijdens een top van de Europese Raad in juni, meldde het agentschap.

Bij de overhandiging van de vragenlijst aan Zelenskiy beschreef von der Leyen het document als het begin van de weg van Oekraïne naar de Europese Unie.

“Oekraïne hoort thuis in de Europese familie. We hebben uw verzoek gehoord, luid en duidelijk,” zei von der Leyen toen.

Bron: en.interfax.com.ua, Polskie Radio by (tf) (English version)

Rechtsstaat weer in de hoogste EU-rechtbank

Polen heeft donderdag een klacht ingediend bij de hoogste rechtbank van de Europese Unie over een mechanisme dat uitbetalingen van de fondsen van het blok koppelt aan de naleving van de rechtsstaat.
Rechtsstaat

Rechtsstaat of stapels geld wat zal het worden?

Het mechanisme werd goedgekeurd tijdens een EU-top in december.

De regering in Warschau diende haar klacht in en voerde aan dat het rechtsstaat mechanisme geen wettelijke basis heeft in EU-verdragen en in strijd is met de bevoegdheden van de lidstaten van het blok.

Polen ontkent beschuldigingen door Brussel van schending van democratische beginselen en ondermijning van de onafhankelijkheid van zijn rechterlijke macht.

Warschau, samen met Boedapest, waarschuwde vorig jaar dat ze een veto konden uitspreken over het budget en het herstelplan van het blok van 1,8 biljoen euro (2,18 biljoen dollar).

Polen had geprotesteerd dat het financieel gestraft kon worden met “willekeurige” politieke beslissingen van Europese functionarissen die kritiek hadden op de conservatieve regering in Warschau.

Maar Warschau besloot uiteindelijk in december geen veto uit te spreken over de EU-begroting, omdat de conclusies van een EU-top die maand verklaarden dat een conclusie dat een land de rechtsstaat had geschonden op zichzelf niet genoeg was om een verlaging van de fondsen van Brussel teweeg te brengen, meldde het IAR nieuwsagentschap.

Echter, Polen heeft nu gezegd dat het een zaak aanhangig maakt bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het wil dat de EU’s hoogste rechterlijke instantie controleert of het “conditionaliteit” mechanisme in overeenstemming is met de EU-verdragen.

Bron: IAR / Polish Radio (English version)

Poolse FM had ‘goed gesprek’ met Timmermans

De Poolse minister van Buitenlandse Zaken Jacek Czaputowicz heeft gezegd dat hij op zondag een ‘zeer goed gesprek’ heeft gehad met de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, in het licht van de bezorgdheid van de EU dat de rechtsstaat in Polen wordt bedreigd.

Czaputowicz zei dat hij Timmermans naar Warschau had uitgenodigd tijdens de eerste ontmoeting sinds de Poolse minister van Buitenlandse Zaken was benoemd tot zijn ambt in een belangrijke herschikking van het kabinet.

Czaputowicz zei ook dat hij heeft uitlegd dat het Poolse constitutionele tribunaal “volledig legaal” was, na kritiek in zowel Polen als Brussel dat de heersende conservatieven van Polen de rechtbank met haar eigen kandidaten wilden vullen.

Timmermans drong er bij Polen op aan meer betrokken te zijn bij de grensbeveiliging, wat ook in overeenstemming is met het beleid van Warschau, zei Czaputowicz.

Na de zondagse bijeenkomst in Brussel tweette Timmermans dat hij blij was Czaputowicz te hebben ontmoet en dat hij uitkijkt naar de dialoog over de situatie van de Poolse rechtsstaat.

In december nam de Europese Commissie de ongekende stap om Artikel 7-procedures tegen Polen in te voeren, waardoor de druk op Warschau toeneemt vanwege controversiële veranderingen in het rechtsstelsel door conservatieven in het land. (Vb)

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Meer debat nodig over migratie en gedetacheerde werknemers

Leiders van de Europese Unie bijeen in Brussel, zijn oplossingen voor enkele urgente problemen van het blok overeengekomen, maar sommige kwesties zoals de migratie crisis en regels voor “gedetacheerde werknemers” hebben meer discussie nodig, zei de minister-president van Polen op vrijdag.
gedetacheerd

Foto Wikipedia /CC

Beata Szydło noemde ook “klimaatproblemen” onder de onderwerpen waarvan ze zei, dat die verder debat nodig hebben.

Zij sprak in Brussel na een tweedaagse EU-top die de problemen besprak, waaronder de lopende migratiecrisis in Europa en voorgestelde wijzigingen in de Europese Unie inzake de wetgeving.

Szydło zei: “Het is mogelijk om te zeggen dat we al sommige dingen zijn overeengekomen en hebben opelost, maar er zijn nog een aantal ernstige problemen zoals de migratie crisis, de gedetacheerde werknemers richtlijn, klimaatproblemen en day-to-day business die nog steeds reflectie, discussie en consensusbouw vereist.

Szydło vertelde de verslaggevers ook dat de EU “een nieuw, effectief beleid moet ontwikkelen dat de Europese landen beschermt en geen bedreigingen oplevert”.

Poolse ambtenaren hebben zich verzet tegen de wijzigingen in de regels van de Europese Unie over gedetacheerde werknemers die aangespoord zijn door politici, waaronder de Franse president Emmanuel Macron. Onder de voorstellen zouden bedrijven in de hele EU verplicht zijn om “gedetacheerde” en lokale werknemers hetzelfde loon te betalen.

Polen heeft gezegd dat dit de vervoersindustrie zou raken, waardoor haar vrachtwagens hun zijde op de westerse Europese markten verliezen.

Szydło heeft eerder al gezegd dat Warschau niet zou buigen tegen de druk van de EU over migratie, omdat dit een gevaar zou vormen voor de veiligheid van Polen.

Bron: The News.pl (English version)

‘Onevenwichtigheden van belangen’ in de EU

De regering in Warschau is van oordeel dat er sprake is van “onevenwichtigheden van belangen” tussen verschillende delen van de Europese Unie, heeft de viceminister van Buitenlandse Zaken van Polen gezegd.

Konrad Szymański sprak voorafgaande aan een tweedaagse EU-top die donderdag in Brussel begint om kwesties te behandelen zoals migratie, defensie, digitalisering en de afsluiting van het blok’s exit onderhandelingen met Groot-Brittannië

“Er lijkt behoefte aan reflectie te zijn … om een beter politiek evenwicht te herstellen”, aangezien het 28 nationaliteiten blok strijdt met een combinatie van energie-, klimaat-, migratie- en interne marktbeleidsproblemen, vertelde Szymański, viceminister van Buitenlandse Zaken van Polen gemachtigde in Europese zaken, de Poolse radio op woensdag.

Szymański zei ook dat de Europese Commissie “buitengewone openheid” heeft laten zien tot de argumenten van Frankrijk om de gemeenschappelijke markt te beperken op het gebied van diensten en op gedetacheerde werknemers. “Deze situatie … getuigt van iets slechts dat gebeurd in het politieke proces in de Unie,” zei hij.

‘Tegenstrijdige verwachtingen’

Szymański voegde eraan toe dat Polen en haar partners in de regionale Visegrad-groep “duidelijke verwachtingen hebben over een verregaande hervorming van de Europese Unie”, die hij zei, rekening moet houden met de stemmen van alle lidstaten.

De hervorming is aan de gang gekomen en resulteerde in een aantal resultaten, maar meer verreikende veranderingen zijn nodig, stelde hij voor.

Volgens Szymański hebben verschillende lid-staten “duidelijk tegenstrijdige verwachtingen met betrekking tot het hervormingsproces”, die hij voorstelde, gebaseerd zou moeten zijn op EU-leden die werken aan het vinden van een gemeenschappelijk standpunt.

Szymański voerde ook aan dat paradoxale lid-staten die “meer vertrouwen hebben in de unie sociaal en politiek” ook ”meer problemen hebben” hun plannen in de praktijk te brengen.

Aan de andere kant, “staten die het proces van integratie thuis effectief hebben ondervraagd, vinden het makkelijker om hun politieke doelen te bereiken,” vertelde Szymański Poolse Radio.

Op woensdagavond ontmoette de premier van Polen, Beata Szydło en haar Tsjechische, Slowaakse en Hongaarse collega’s de heer Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie tijdens het avondeten om kwesties te bespreken waaronder Brexit en Europa’s migratiecrisis.

Bron: IAR, The News.pl (English version)

Aanwezigheid van de NAVO in de Baltische landen ‘tot 2020’

De NAVO-lidstaten zullen waarschijnlijk tot 2020 in de Baltische regio blijven, zei Poolse president Andrzej Duda tijdens een Alliantie top in Brussel.
NAVO

ORP „Generał Tadeusz Kościuszko” – Mateusz War CC BY-SA 3.0

Hij zei dat de Alliantie leden hun verbintenis bevestigden tot de agenda van Warschau voor de voortzetting van het veiligstellen van Centraal- en Oost-Europa.

Duda zei op donderdag dat er geen bezwaren zijn van de Alliantie lidstaten over de versterking van de oostelijke flank van de NAVO.

Tijdens de Warschau Top van vorig jaar hebben de NAVO-leden ingestemd met de versterking van de oostelijke flank van de Bondgenootschap, inclusief in Polen, in het licht van de Russische agressie net buiten de grenzen van de Europese Unie.

Duda zei donderdag dat de NAVO-bondgenoten de komende jaren in de Baltische regio een versterkte aanwezigheid zullen behouden.

Gevraagd of deze aanwezigheid in 2018 zou doorgaan, zei Duda: “We zouden over 2022 moeten spreken in plaats van 2018 … Niemand heeft het probleem van een terugtrekking opgeworpen”.

Hij voegde eraan toe dat hij niet dacht dat er een afname in “wederzijdse steun” en een “terugtrekking van troepen uit de Baltische staten, Polen en Roemenië” zal zijn.

Hij voegde eraan toe dat plannen en strategieën om de defensie-uitgaven tegen 2020 op 2,2 procent van het BBP te verhogen en 2,5 procent van het BBP tegen 2030 aan de NAVO werden voorgelegd en met de Poolse vice-premier Mateusz Morawiecki was besproken.

Bron: The News.pl (English version)

Sancties tegen Polen besproken tijdens debat in het Europees Parlement

EP leden debatteerde op woensdag of men sancties in zou voeren tegen Polen als een reactie op de vermeende rechtsstaat schendingen regel door Warschau.

Het debat in Brussel werd voorgezeten door de eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, en was gecentreerd rond de vraag het EU’s artikel 7 in te roepen tegen Polen – Welke Polen’s stemrechten, alsmede de Unie financiering naar Warschau zou beperken.

Timmermans uitte de bezorgdheid dat de rechtsstaat in Polen naar verluidt door de regerende Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij is geschonden.

Echter, hij argumenteerde tegen het introduceren van een precedent in de Europese Unie en het inroepen van sancties tegen een lidstaat. “Op dit moment wil ik ons graag voorzichtig te werk laten gaan om te zien in hoeverre de lidstaten bereid zijn om ons te bewegen in dit debat. Het in werking laten treden van artikel 7, zal ons niet helpen in de bredere context,” zei hij.

“In elk land, zijn er problemen met de beginselen van de rechtsstaat. Geen enkel land staat boven de wet. Maar het is nooit een excuus dat iemand anders hetzelfde doet,” zei Timmermans, toevoegend dat de wijzigingen in de rechterlijke macht in Polen, in het bijzonder de recente benoemingen in het Grondwettelijk Tribunaal, enkele van de kwesties zijn die reden tot bezorgdheid geven binnen de Europese Commissie in de context van de Poolse rechtsstaat procedure.

Verscheidene Europarlementsleden debatteerde over de kwestie, met inbegrip van Wet en Rechtvaardigheid MEP Zbigniew Kuźmiuk, die zei dat het Grondwettelijk Tribunaal in Polen “goed werkt en pluralistisch is.” sommige Europarlementariërs waren aan hun reacties te zien een andere mening toegedaan.

Timmermans toesprekend, zei de conservatieve Europarlementariër Marek Jurek: “De acties die u neemt hebben geen wettelijke basis.”

Sommige Afgevaardigden waren voorstander van het opleggen van de sancties.

Nederlandse Europarlementariër Sophie in ‘t Veld zei dat ze de tenuitvoerlegging van artikel 7 zal ondersteunen, eraan toevoegend dat het “Tribunaal niet het enige probleem is.”

Michal Boni, een EVP Europarlementariër, zei dat als de sancties zouden worden ingevoerd, de Poolse bevolking beroofd zou worden van een deel van wat ze hebben gekregen sinds de val van het IJzeren Gordijn. “Veel Polen willen niet verliezen wat zij na 1989 hebben gewonnen,” zei hij.

De Verdragen moet niet worden gezien als een straf voor Polen, zei EVP Europarlementariër Roberta Metsola. “De pilaren van de democratie waar generaties van onze ouders voor vochten moet iets zijn dat de generatie van onze kinderen voor lief kunnen nemen,” zei ze, “Laten we duidelijk zijn: Dit gaat niet over een of andere manier om Polen te straffen, het gaat over het opkomen voor het Poolse volk”.

Rechtsstaat onderzoek

In januari vorig jaar heeft de Commissie, de uitvoerende arm van de EU, aangekondigd dat het een rechtsstaat onderzoek zou aan starten in of de wetten die doorgedrukt zijn door Polen’s heersende conservatieve Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij de EU-normen overtraden. PiS heeft zulke beschuldigingen fel afgewezen.

Het onderzoek van de Europese Commissie kan in theorie leiden dat Brussel sancties oplegt aan Warschau, maar elke stap zou unaniem ondersteund moeten worden door de EU-lidstaten. Hongarije heeft gezegd dat het geen sancties zou steunen.

Critici beschuldigen de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid van gericht Grondwettelijk Tribunaal op te vullen met PiS supporters, Ondermijnend daarmee het vermogen van het Tribunaal nieuwe wetten op juistheid te controleren.

Wet en Rechtvaardigheid betoogde dat het oneerlijk was dat het constitutioneel hof met een meerderheid van de rechters aangesteld in het kader van het vorige parlement in staat zou om het vlaggenschip van het beleid waarvoor PiS zich van een mandaat verzekerde in de democratische verkiezingen in het najaar van 2015, zou kunnen torpederen.

Bron: The News.pl (English version)

Poolse premier houdt gesprekken met de Duitse bondskanselier

De Poolse premier Beata Szydło en de Duitse kanselier Angela Merkel hebben in telefonische gesprekken op woensdag gesproken over een aanstaande EU-top, heeft een regeringswoordvoerder gezegd.

“De gesprekken waren gericht op actuele thema’s op de Europese agenda en werden geassocieerd met de voorbereiding van de komende top van de Europese Raad in Brussel,” aldus de Poolse regeringswoordvoerder Rafał Bochenek.

“Minister-president Beata Szydło en bondskanselier Angela Merkel kwamen overeen om verder overleg te plegen vóór het begin van de bijeenkomst van de Europese Raad,” voegde Bochenek toe.

De EU-leiders ontmoeten elkaar op een top op 09-10 maart in Brussel om te bespreken de economie, de veiligheid en de migratie.

De top zal naar verwachting ook een voorzitter van de Europese Raad voor een periode die loopt van 1 juni tot 30 november 2019 kiezen.

Tijdens een recente bijeenkomst van EU-leiders in Malta, zei Donald Tusk dat hij klaar was om verder te gaan in de rol voor een tweede termijn. Zijn eerste twee-en-een-half-jaar termijn loopt ten einde op 31 mei.

Maar Jarosław Kaczyński, de leider van Polen’s regerende Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij, zei eerder deze week dat Tusk niet kan rekenen op de steun van de partij in zijn kandidatuur voor een tweede termijn.

Kaczyński zei Tusk, een voormalige Poolse premier, steunt openlijk de oppositie in Polen, wat “niet verhult dat het wil heeft om de regering omver te werpen met ongrondwettelijke middelen”.

Kaczyński beschuldigde Tusk ook van het overtreden van de EU “beginselen van neutraliteit” met betrekking tot de interne aangelegenheden van de EU-landen.

Intussen meldde de Financial Times dat Warschau een plan heeft om Tusk vervangen door een andere kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Raad.

Polen’s persbureau PAP haalt aan wat zij omschrijven als bronnen dicht bij de Poolse diplomaten die betrokken zijn bij de onderhandelingen als zeggende dat “Tusk in geen geval aanvaardbaar is voor ons” als president van de Europese Raad.

“We zullen dit hard bespreken. Dit gaat over de betrokkenheid van Tusk in de Poolse binnenlandse aangelegenheden,” citeerde PAP een prominente politicus als te zeggen, eraan toevoegend dat de laatste bekend was met de onderhandelingen gevoerd door de Poolse autoriteiten en rechtstreeks betrokken bij hen.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Het blokkeren van de Poolse EU stemrechten is ‘onrealistisch’

Recente opmerkingen dat de EU Polen’s stemrecht kan blokkeren vanwege een rechtsstaat geschil, schilderen een ‘onrealistisch scenario’, zei de vice-minister van Buitenlandse Zaken Konrad Szymański.
Tribunaal dispuut

Brussel, Europees Parlement – Auteur Alina Zienowicz Ala z

De verklaring volgde opmerkingen van Europese Commissie’s vice -voorzitter Jyrki Katainen, die zei dat de Europese Unie Polen’s stemrechten kan bevriezen, tenzij de regering akkoord gaat met zich te houden aan de beginselen van de rechtsstaat.

Szymański zei dat een dergelijke stap door de EU onwaarschijnlijk was.

“Als Polen niet in overeenstemming was, zou er een basis zijn voor een dergelijke overwegingen,” zei Szymański op maandagavond.

Hij voegde eraan toe dat “er geen controverse over de rechtsstaat is” tussen Polen en de Europese Commissie, omdat dit “het leidende beginsel van de Poolse grondwet is”.

Szymański voegde er aan toe dat er sprake was van wat hij beschreef als een ontoereikende reactie van de Commissie tem opzichte van maatregelen van de vorige regering in Polen over veranderingen in het Grondwettelijk Tribunaal, onder andere kwesties.

In december, zei de Commissie dat de benoeming van een nieuw hoofd aan Polen’s Tribinaal “fundamenteel fout,” was en riep Warschau om de veranderingen in het Constitutionele Tribunaal, van het land te terug te draaienen.

De Commissie gaf Warschau twee maanden de tijd om te antwoorden.

Het Poolse ministerie van buitenlandse zaken zei dat de onlangs goedgekeurde wijzigingen in de wet op het Grondwettelijk Tribunaal in lijn zijn met de Europese normen.

Een rechtsstaat onderzoek voor jaar door de Europese Commissie gelanceerd kan in theorie er toe leiden dat Brussel sancties oplegt aan Warschau, maar een dergelijke stap zou unaniem ondersteund moeten worden door de EU-lidstaten. Hongarije heeft gezegd dat het geen sancties zou steunen.

Bron: The News.pl (English version)

Tusk hoopt dat de EU-top CETA deal zal steunen

De voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk heeft gezegd dat hij hoopt dat alle EU-landen zullen instemmen met de ondertekening van een vrije handelsovereenkomst tussen het blok en Canada tijdens een top in Brussel op donderdag en vrijdag.
CETA

Graanveld – Auteur H20 /CC0

“De onderhandelingen zijn aan de gang op dit moment. Het bleek dat ze politiek moeilijker zijn dan velen hadden verwacht,” vertelde Tusk woensdag op een persconferentie in Brussel.

EU-leiders slaagde er op dinsdag niet in de uitgebreide economische en handelsovereenkomst (CETA) met Canada goed te keuren, te midden van het verzet van het parlement van het Franstalige Waalse Gewest van België.

De CETA-overeenkomst, zoals de Transatlantische Handel en Investeringen Partnership (TTIP) vrije handel deal die wordt onderhandeld met de Verenigde Staten, heeft protesten aangewakkerd van critici die vrezen dat het de rechten van werknemers, milieubescherming en voedselveiligheid normen zal eroderen, en de invloed van de grote bedrijven zal vergroten.

Polen, in het algemeen in het voordeel van de CETA-overeenkomst, heeft bezorgdheid geuit ten aanzien van normen voor voedselveiligheid, in het bijzonder over genetisch gemodificeerde gewassen, en de zogenaamde investeringsarbitrage.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl