De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Hongarije zal altijd tegen sancties voor Polen stemmen

Polen kan altijd rekenen op Hongarije als het ooit met sancties van de Europese Unie of andere organisaties wordt geconfronteerd, verklaarde de minister van Buitenlandse Zaken van Hongarije dinsdag.

Péter Szijjártó sprak over de publieke Poolse Radio 24, zeggend dat zijn land “altijd tegen sancties of straffen tegen Polen zal stemmen omdat we denken dat het dubbele standaarden zijn.”

Brussel is opgesloten in een geschil tegen Polen over een aantal problemen, waaronder de weigering van het land om migranten en gerechtelijke hervormingen te accepteren.

“Polen kan altijd rekenen op Hongarije in debatten in de Europese Unie en buiten de EU,” zei Szijjártó.

Hongarije’s premier Viktor Orban heeft gezegd dat zijn regering Polen zou steunen in een politieke strijd tegen Brussel, die met sancties tegen Warschau heeft bedreigd.

Tijdens een bezoek aan Polen eind september, noemde Orban Brussels ‘de behandeling van Warschau’ een politieke inquisitie en zei dat de Europese Unie Polen niet behandelde met het respect dat het verdiende.

De vicepresident van de Europese Commissie, Frans Timmermans, waarschuwde in juli dat de uitvoerende macht van de EU dicht bij het blok’s artikel 7 was tegen Polen, waardoor uiteindelijk sancties zouden kunnen ontstaan als een omstreden wetsontwerp om het landelijke rechtssysteem te herzien, wordt aangenomen.

Eventuele sancties tegen Polen vereisen unanimiteit tussen alle andere EU-lidstaten.

Bron: IAR,The News.pl (English version)

Polen vraagt Brussel om rechtszaak over immigranten te laten vallen

De regering in Warschau heeft de Europese Commissie officieel gevraagd om een rechtszaak tegen Polen over haar weigering om migranten uit staten te accepteren die onder druk staan in de EU migratiecrisis, te laten vallen.
immigranten Polen

afbeelding Twitter.com

Als de Europese Commissie besluit om haar procedure te vervolgen, is Polen klaar om haar positie in een EU-rechtbank te verdedigen, aldus het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een maand geleden stuurde de Europese Commissie zogenaamde beredeneerde adviezen aan de autoriteiten in Warschau, Praag en Boedapest – als onderdeel van de tweede fase van haar “inbreukprocedure” – en gaf Polen evenals Hongarije en Tsjechië een maand om reageren.

“Ondanks herhaalde oproepen tot actie en de lancering van inbreukprocedures door de Commissie vorige maand blijven deze drie landen in strijd met hun wettelijke verplichtingen en hebben ze hun disrespect getoond voor hun verbintenissen aan Griekenland, Italië en andere lidstaten,” aldus de commissie in een verklaring op dat moment.

Op woensdag kondigde het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken aan dat het haar reactie op de commissie heeft doorgestuurd.

Het ministerie heeft in een verklaring gezegd: “Polen heeft een motie aan de Europese Commissie gestuurd waarin wordt verzocht om de doorlopende inbreukprocedure te stoppen. Als het door blijft gaan, is Polen bereid haar zaak te bepleiten voor het Hof van Justitie van de Europese Unie.”

Het ministerie voegde eraan toe, dat Polen niet akkoord was met de logica van verplaatsbesluiten die in september 2015 werden genomen, maar dat zij verder op andere gebieden zou blijven steunen, onder meer door de buitengrenzen van de EU te beschermen en door haar humanitaire inzet voortdurend te versterken.

Dergelijke activiteiten zijn ‘een uitdrukking van echte solidariteit ten opzichte van onze partners en een constructieve en doordachte hulp die geen gevolgen heeft voor de veiligheid en de cohesie van de Europese Unie’, aldus het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Polen en Hongarije hebben geen vluchtelingen geaccepteerd in het kader van een EU-programma om migranten te verplaatsen, die het door oorlog verscheurde Midden-Oosten en Afrika ontvluchten, vanuit kampen in Italië en Griekenland, terwijl de Tsjechische Republiek in bijna een jaar geen actie heeft ondernomen.

De banden tussen Warschau en Brussel zijn al gespannen.

Procedures tegen Polen’s beweerde “illegale” kappen in het Białowieża oerbos zijn reeds aan de gang, en de commissie heeft ook procedures gelanceerd inzake ingrijpende gerechtelijke wijzigingen.

In september 2015 zijn de leiders van de EU overeengekomen dat elk land een aantal migranten meer dan twee jaar zou accepteren om de druk op Griekenland en Italië te verlichten, die de tientallen duizenden mensen uit het Midden-Oosten en Afrika hebben gezien arriveren.

EU-leiders hebben ingestemd met het verplaatsen van in totaal ongeveer 160.000 migranten van de meer dan 2 miljoen mensen die sinds 2015 in Europa zijn aangekomen.

De conservatieve wet en rechtvaardigheid (PiS) regering in Warschau heeft gezegd dat migranten een veiligheidsbedreiging vormen. (Str)

Bron: PAP, The News.pl

Aanwezigheid van de NAVO in de Baltische landen ‘tot 2020’

De NAVO-lidstaten zullen waarschijnlijk tot 2020 in de Baltische regio blijven, zei Poolse president Andrzej Duda tijdens een Alliantie top in Brussel.
NAVO

ORP „Generał Tadeusz Kościuszko” – Mateusz War CC BY-SA 3.0

Hij zei dat de Alliantie leden hun verbintenis bevestigden tot de agenda van Warschau voor de voortzetting van het veiligstellen van Centraal- en Oost-Europa.

Duda zei op donderdag dat er geen bezwaren zijn van de Alliantie lidstaten over de versterking van de oostelijke flank van de NAVO.

Tijdens de Warschau Top van vorig jaar hebben de NAVO-leden ingestemd met de versterking van de oostelijke flank van de Bondgenootschap, inclusief in Polen, in het licht van de Russische agressie net buiten de grenzen van de Europese Unie.

Duda zei donderdag dat de NAVO-bondgenoten de komende jaren in de Baltische regio een versterkte aanwezigheid zullen behouden.

Gevraagd of deze aanwezigheid in 2018 zou doorgaan, zei Duda: “We zouden over 2022 moeten spreken in plaats van 2018 … Niemand heeft het probleem van een terugtrekking opgeworpen”.

Hij voegde eraan toe dat hij niet dacht dat er een afname in “wederzijdse steun” en een “terugtrekking van troepen uit de Baltische staten, Polen en Roemenië” zal zijn.

Hij voegde eraan toe dat plannen en strategieën om de defensie-uitgaven tegen 2020 op 2,2 procent van het BBP te verhogen en 2,5 procent van het BBP tegen 2030 aan de NAVO werden voorgelegd en met de Poolse vice-premier Mateusz Morawiecki was besproken.

Bron: The News.pl (English version)

Senior EU-ambtenaar wil herhaling van rechtsstaat dialoog met Polen

De meeste EU-landen willen dat de Europese Commissie de herhaalde dialoog met Warschau overweegt over bezorgdheid over de rechtsstaat in Polen, zegt vicepresident Frans Timmermans.
rechtsstaat

afbeelding Twitter.com

“Ik hoop dat dit zowel de commissie als de Poolse regering zal stimuleren om nieuwe manieren te vinden vooruit te komen,” zei Timmermans nadat de Europese leiders en buitenlandse zaken chefs van de 28 EU-lidstaten elkaar op dinsdag in Brussel hadden ontmoet.

”Maar je kan natuurlijk alleen manieren voorwaarts vinden als er bereidheid is om te kijken naar de aanbevelingen die de commissie op tafel heeft gezet,” voegde hij eraan toe.

De gesprekken tussen Polen en de Europese Commissie kwamen tot stilstand nadat de Poolse autoriteiten erop aandrongen dat er geen bedreiging voor de democratische beginselen in het land was, ondanks dat de uitvoerende macht van de EU een aantal aanbevelingen voor Warschau had opgezet.

Timmermans, die eerder verdere actie heeft genoemd, heeft sancties tegen Polen van tafel genomen en stelde voor dat het contraproductief zou zijn om Warschau een deadline te geven om na de vergadering van dinsdag.

“Ik wil dat niet doen, ik wil kijken of dit een kans is om de dialoog opnieuw te herhalen,” zei hij.

Nadat te hebben gezegd, zei hij,“Daarbij kent u onze gereedschapskist, alle gereedschappen zijn in de gereedschapskist en als we de gereedschappen in onze gereedschapskist moeten gebruiken, is de commissie vrij om dit te doen.”

Rechtsstaat onderzoek

In januari vorig jaar kondigde de Europese Commissie, de EU uitvoerende arm, aan dat het een “rechtsstaat” onderzoek zou beginnen over de verregaande veranderingen die door de regerende conservatieve Partij Wet en Rechtvaardigheid in Polen werden gemaakt nadat het in oktober 2015 aantrad en de EU-normen overtrad.

Wijzigingen in de rechterlijke macht leidde op een punt tot een politieke impasse over het Grondwettelijk Tribunaal van het land.

Critici beschuldigen de regerende partij van Wet en Rechtvaardigheid te proberen het Constitutionele Tribunaal, de hoogste rechtbank van Polen, te versterken met PiS-aanhangers, ondermijnend de mogelijkheid om nieuwe wetten te bestrijden.

Wet en Rechtvaardigheid beweerde dat het onrechtvaardig was dat een grondwettelijk hof met een meerderheid van de rechters die door het vorige parlement waren aangesteld, het vlaggenschipbeleid zouden kunnen torpederen, waarvoor PiS eind maart 2015 een mandaat had gekregen in democratische verkiezingen.

Poolse hooggerechtshof rechters die dinsdag in een algemene vergadering bijeen kwamen, hebben een resolutie aangenomen die waarschuwt dat verdere wijzigingen in de door de overheid beoogde rechterlijke macht “leiden tot de vernietiging van het gerechtelijk systeem” en het streven ernaar om de rechtbanken aan de politici te onderwerpen.

De resolutie voegt eraan toe: “In deze situatie kan het Hooggerechtshof niet onverschillig blijven voor de voor de hand liggende schending van de beginselen en normen van de grondwet en de rechtsstaat.”

Bron: The News.pl (English version)

Gaat Europese Commissie eurozone begroting voorstellen?

De Europese Commissie zal naar verwachting in mei een aparte begroting voor te stellen voor de 19 landen die de euro als hun valuta delen, vertelde EC vice-president Valdis Dombrovskis aan Reuters.
eurozone

Een foto van enkele Euro bankbiljetten en munten – auteur Avij

Het budget, dat naar verwachting de investering zal stimuleren en de werkloosheid aanpakt, zou een bedreiging kunnen zijn voor landen buiten de eurozone, waaronder Polen, omdat het de EU zou kunnen splitsen, aldus het IAR-nieuwsagentschap van Polen.

Dombrovskis zei op vrijdag dat details, inclusief de omvang en financiering van de begroting, nog niet waren vastgesteld.

Dit is niet de eerste keer dat er een voorstel is gedaan voor een aparte eurozone begroting, maar elke keer dat de plannen werden voorgesteld volgde zware protesten door niet euro-landen, waaronder Polen, die bang zijn voor de beperking van de financiële steun van de EU en verdere integratie van de eurozone, voegde IAR toe.

Bron: IAR, The News.pl (English version)

Sancties tegen Polen besproken tijdens debat in het Europees Parlement

EP leden debatteerde op woensdag of men sancties in zou voeren tegen Polen als een reactie op de vermeende rechtsstaat schendingen regel door Warschau.

Het debat in Brussel werd voorgezeten door de eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, en was gecentreerd rond de vraag het EU’s artikel 7 in te roepen tegen Polen – Welke Polen’s stemrechten, alsmede de Unie financiering naar Warschau zou beperken.

Timmermans uitte de bezorgdheid dat de rechtsstaat in Polen naar verluidt door de regerende Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij is geschonden.

Echter, hij argumenteerde tegen het introduceren van een precedent in de Europese Unie en het inroepen van sancties tegen een lidstaat. “Op dit moment wil ik ons graag voorzichtig te werk laten gaan om te zien in hoeverre de lidstaten bereid zijn om ons te bewegen in dit debat. Het in werking laten treden van artikel 7, zal ons niet helpen in de bredere context,” zei hij.

“In elk land, zijn er problemen met de beginselen van de rechtsstaat. Geen enkel land staat boven de wet. Maar het is nooit een excuus dat iemand anders hetzelfde doet,” zei Timmermans, toevoegend dat de wijzigingen in de rechterlijke macht in Polen, in het bijzonder de recente benoemingen in het Grondwettelijk Tribunaal, enkele van de kwesties zijn die reden tot bezorgdheid geven binnen de Europese Commissie in de context van de Poolse rechtsstaat procedure.

Verscheidene Europarlementsleden debatteerde over de kwestie, met inbegrip van Wet en Rechtvaardigheid MEP Zbigniew Kuźmiuk, die zei dat het Grondwettelijk Tribunaal in Polen “goed werkt en pluralistisch is.” sommige Europarlementariërs waren aan hun reacties te zien een andere mening toegedaan.

Timmermans toesprekend, zei de conservatieve Europarlementariër Marek Jurek: “De acties die u neemt hebben geen wettelijke basis.”

Sommige Afgevaardigden waren voorstander van het opleggen van de sancties.

Nederlandse Europarlementariër Sophie in ‘t Veld zei dat ze de tenuitvoerlegging van artikel 7 zal ondersteunen, eraan toevoegend dat het “Tribunaal niet het enige probleem is.”

Michal Boni, een EVP Europarlementariër, zei dat als de sancties zouden worden ingevoerd, de Poolse bevolking beroofd zou worden van een deel van wat ze hebben gekregen sinds de val van het IJzeren Gordijn. “Veel Polen willen niet verliezen wat zij na 1989 hebben gewonnen,” zei hij.

De Verdragen moet niet worden gezien als een straf voor Polen, zei EVP Europarlementariër Roberta Metsola. “De pilaren van de democratie waar generaties van onze ouders voor vochten moet iets zijn dat de generatie van onze kinderen voor lief kunnen nemen,” zei ze, “Laten we duidelijk zijn: Dit gaat niet over een of andere manier om Polen te straffen, het gaat over het opkomen voor het Poolse volk”.

Rechtsstaat onderzoek

In januari vorig jaar heeft de Commissie, de uitvoerende arm van de EU, aangekondigd dat het een rechtsstaat onderzoek zou aan starten in of de wetten die doorgedrukt zijn door Polen’s heersende conservatieve Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij de EU-normen overtraden. PiS heeft zulke beschuldigingen fel afgewezen.

Het onderzoek van de Europese Commissie kan in theorie leiden dat Brussel sancties oplegt aan Warschau, maar elke stap zou unaniem ondersteund moeten worden door de EU-lidstaten. Hongarije heeft gezegd dat het geen sancties zou steunen.

Critici beschuldigen de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid van gericht Grondwettelijk Tribunaal op te vullen met PiS supporters, Ondermijnend daarmee het vermogen van het Tribunaal nieuwe wetten op juistheid te controleren.

Wet en Rechtvaardigheid betoogde dat het oneerlijk was dat het constitutioneel hof met een meerderheid van de rechters aangesteld in het kader van het vorige parlement in staat zou om het vlaggenschip van het beleid waarvoor PiS zich van een mandaat verzekerde in de democratische verkiezingen in het najaar van 2015, zou kunnen torpederen.

Bron: The News.pl (English version)

Poolse premier houdt gesprekken met de Duitse bondskanselier

De Poolse premier Beata Szydło en de Duitse kanselier Angela Merkel hebben in telefonische gesprekken op woensdag gesproken over een aanstaande EU-top, heeft een regeringswoordvoerder gezegd.

“De gesprekken waren gericht op actuele thema’s op de Europese agenda en werden geassocieerd met de voorbereiding van de komende top van de Europese Raad in Brussel,” aldus de Poolse regeringswoordvoerder Rafał Bochenek.

“Minister-president Beata Szydło en bondskanselier Angela Merkel kwamen overeen om verder overleg te plegen vóór het begin van de bijeenkomst van de Europese Raad,” voegde Bochenek toe.

De EU-leiders ontmoeten elkaar op een top op 09-10 maart in Brussel om te bespreken de economie, de veiligheid en de migratie.

De top zal naar verwachting ook een voorzitter van de Europese Raad voor een periode die loopt van 1 juni tot 30 november 2019 kiezen.

Tijdens een recente bijeenkomst van EU-leiders in Malta, zei Donald Tusk dat hij klaar was om verder te gaan in de rol voor een tweede termijn. Zijn eerste twee-en-een-half-jaar termijn loopt ten einde op 31 mei.

Maar Jarosław Kaczyński, de leider van Polen’s regerende Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij, zei eerder deze week dat Tusk niet kan rekenen op de steun van de partij in zijn kandidatuur voor een tweede termijn.

Kaczyński zei Tusk, een voormalige Poolse premier, steunt openlijk de oppositie in Polen, wat “niet verhult dat het wil heeft om de regering omver te werpen met ongrondwettelijke middelen”.

Kaczyński beschuldigde Tusk ook van het overtreden van de EU “beginselen van neutraliteit” met betrekking tot de interne aangelegenheden van de EU-landen.

Intussen meldde de Financial Times dat Warschau een plan heeft om Tusk vervangen door een andere kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Raad.

Polen’s persbureau PAP haalt aan wat zij omschrijven als bronnen dicht bij de Poolse diplomaten die betrokken zijn bij de onderhandelingen als zeggende dat “Tusk in geen geval aanvaardbaar is voor ons” als president van de Europese Raad.

“We zullen dit hard bespreken. Dit gaat over de betrokkenheid van Tusk in de Poolse binnenlandse aangelegenheden,” citeerde PAP een prominente politicus als te zeggen, eraan toevoegend dat de laatste bekend was met de onderhandelingen gevoerd door de Poolse autoriteiten en rechtstreeks betrokken bij hen.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

All photos and texts on this website are copyrighted.
Unauthorized use without permission of the Author or Administrator, will be punished by international law
Copyright © 2004 - 2015 All Rights Reserved Polenforum.nl