De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Invloedrijk Pools gerechtelijk orgaan heeft hervorming nodig

Een weigering van de Poolse gerechtelijke instantie om kandidaten te benoemen, voorgesteld door de minister van justitie, als assistent rechters, laat zien dat het hervormd moet worden, heeft de minister van justitie Zbigniew Ziobro gezegd.

Gerechtelijkheid

Hij sprak nadat de Poolse Nationale Raad van de Rechterlijke Macht (KRS) op maandag aangekondigde dat het 265 kandidaten voor beoordelaars, of assistent-rechters, voorgesteld door de minister van justitie had geweigerd.

Op maandagavond zei een woordvoerder van de Poolse Nationale Raad van de Rechterlijke Macht, Waldemar Żurek, dat de raad had besloten geen kandidaten aan te wijzen die op een van de door de minister van justitie ingediende lijst waren vermeld.

“Effectieve oppositie was uitgesproken tegen alle 265 kandidaten,” zei Żurek en voegde daaraan toe dat de kandidaten niet aan de “wettelijke criteria” voldoen.

In reactie op de aankondiging later op de dag, zei Ziobro: “Vandaag heeft de KRS aangetoond dat het niet te veranderen is.”

Hij voegde daaraan toe dat de raad ‘cynisch’ aantoonde dat de belangen van de gerechtelijke gemeenschap ‘belangrijker zijn dan de belangen van het landelijke systeem van justitiebeheer’ in zijn geheel.

Ziobro beweerde ook dat de KRS’s beslissing “Jeugdige kracht en professionaliteit blokkeerde om de Poolse rechtbanken binnen te gaan.”

“Ik vertrouw erop dat deze situatie slechts tijdelijk is,” zei Ziobro.

Volgens de KRS, Reglementen die dit jaar zijn goedgekeurd, waaronder de assistent-rechters van de minister van Justitie zijn in strijd met het beginsel van machtsverdeling.

Ziobro zei dat hij hoopte dat doorlopende gesprekken over een presidentieel voorstel om de Nationale Raad van de Rechterlijke Macht te reorganiseren, een diepgaande hervorming van het lichaam mogelijk zou maken, dat kandidaten voor rechters zou bezien en beoordelen.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Pools regerend partijhoofd spreekt tegen ‘oppervlakkige’ juridische veranderingen

De leider van de heersende conservatieven van Polen heeft gezegd dat hij niet akkoord gaat met oppervlakkige veranderingen in het landelijke justitie.

Gerecht

Jarosław Kaczyński erkende dat er sprake was van spanning tussen de regering en president Andrzej Duda, nadat laatstgenoemde eind juli, twee van de drie controversiële overheidsgesteunde wetsvoorstellen die politici veel meer macht gaf bij de aanstelling en het ontslag van rechtbank rechters een veto gaf.

Duda heeft vervolgens zijn eigen voorstellen voor het re-organiseren van het Hooggerechtshof van het land en de nationale raad van de rechterlijke macht ingediend, die de kandidaten voor rechters beoordelen.

Kaczyński zei dat de heersende meerderheid ”alles zou doen om eenheid te handhaven”, maar voegde daaraan toe dat dit moet gebeuren ”binnen de grenzen van gezond verstand”.

“We kunnen niet en zullen niet akkoord gaan met oppervlakkige veranderingen, vooral in gebieden waar de veranderingen zeer zelden mogelijk zijn en justitie is een dergelijk gebied,” vertelde Kaczyński het weekblad Gazeta Polska in een interview.

Hij zei ook dat hij de manier waarop het ministerie van justitie werkt, goedkeurt.

Gevraagd commentaar te geven op de gerapporteerde spanningen tussen president Andrzej Duda en minister van justitie Zbigniew Ziobro over de juridische veranderingen, zei Kaczyński dat hij niet wil omgaan met generatiegeschillen tussen 40-jarigen.

Nieuwe rol voor president in buitenlandse zaken?

Kaczyński sprak ook zijn voorkeur uit voor herstel van een model van samenwerking tussen de president en de minister van Buitenlandse Zaken, waarbij de president de buitenlandse zaken van de land zou coördineren. Hij zei dat een dergelijk model werkende was toen hij zelf van juli 2006 tot november 2007 premier was. .

Kaczyński voegde eraan toe dat er “niets in de weg stond” voor de president om Polen te vertegenwoordigen tijdens de vergaderingen van de Europese Raad, “natuurlijk, nadat die positie met de regering was overeengekomen”.

“Vandaag is dit niet het geval, en dit is waarschijnlijk de oorzaak van spanningen tussen de overheid en de president, terwijl dit probleem snel kan worden opgelost om de onnodige emoties te elimineren,” zei Kaczyński.

Bon: IAR, The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2020 All Rights Reserved Polennieuws.nl