De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het nieuws uit Polen

Poolse anti pedofilie groep gaat seksmisbruik rapport naar de paus brengen

Een anti pedofilie groep is bezig met het opstellen van een rapport over seksueel misbruik in de Poolse katholieke kerk dat zij van plan is februari 2019 naar Paus Franciscus te brengen.

De Poolse stichting “Wees niet bang” heeft een kaart onthuld van wat naar zeggen 300 gevallen van kindermishandeling betreft. De zaken zijn gebaseerd op mediaberichten en incidenten die aan de groep zijn gemeld.

De stichting zei dat meer dan 100 nieuwe mogelijke pedofilie slachtoffers contact met hen hebben opgenomen en dat haar website 780.000 keer werd bezocht in slechts 24 uur nadat de kaart op zondag werd vrijgegeven.

Artur Nowak van de stichting vertelde verslaggevers dat de kaart zou worden gebruikt voor het opstellen van een rapport over pedofilie in de katholieke kerk in Polen.

Volgens de stichting zal het rapport de namen onthullen van priesters die zich bezighouden met het afdekken van gevallen van kindermisbruik, en rechtstreeks aan paus Franciscus worden afgegeven tijdens een reeds vaststaand bezoek in februari 2019.

Zbigniew Nosowski, hoofd van het katholieke tijdschrift Więź, zei: “De meeste kerkelijke autoriteiten en gewone mensen zijn nog steeds misleid dat dit geen echt probleem is in Polen.”

Hij voegde eraan toe dat “veel Poolse bisschoppen het nog steeds ontkennen, of net beginnen het probleem te zien,” zonder verder iets te ondernemen.

De afgelopen maanden heeft de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd te maken gehad met een aantal crises met pedofilie – in Chili, de Verenigde Staten, Australië, Ierland en andere landen.

Bron: The News.pl (English version)

Poolse katholieken markeren het feest van Maria Hemelvaart

Polen gingen woensdagochtend naar de kerken, omdat het land het katholieke feest van Maria Hemelvaart viert.

Als onderdeel van de observanties zijn pelgrims uit het hele land afgedaald naar het Jasna Góra-altaar in de zuidelijke stad Częstochowa, de thuishaven van het vereerde zwarte Madonna icoon van de natie.

Sommige van de pelgrims renden, fietsten of skaten, volgens het IAR persbureau.

Afgelopen augustus stroomden ongeveer 100.000 pelgrims naar het heiligdom Jasna Góra.

Het feest van de Hemelvaart van de Heilige Maagd Maria wordt al eeuwenlang door de katholieken gevierd. In Polen heeft het een onderscheidende smaak en ziet het de bekroning van een aloud bedevaartseizoen.

Eeuwen van traditie

De traditie van bedevaarten naar het Jasna Góra heiligdom gaat eeuwen terug. Elk jaar volgen pelgrims tientallen paden, waarvan sommige enkele honderden kilometers lang zijn.

Een trektocht start in Świnoujście in het noordwesten van het land en is meer dan 600 km lang wat pelgrims meer dan drie weken in beslag neemt.

De zwarte Madonna wordt beschouwd als het belangrijkste icoon van Polen. Een klein schilderij van de Maagd Maria op een houten paneel, het is opgehangen in het Paulijnse klooster in Częstochowa sinds 1384. Het wordt vereerd door rooms-katholieken en christenen van over de hele wereld.

Nationaal symbool

Het Jasna Góra klooster is een plaats van bijzondere historische en spirituele betekenis voor Polen. Zijn heldhaftige verdediging tijdens een Zweedse invasie in 1655 maakte het tot een nationaal symbool.

Het was ook een symbool van nationale identiteit toen het land van 1795 tot 1918 onder vreemde heerschappij stond en zo opnieuw werd tijdens het communistische tijdperk na de Tweede Wereldoorlog.

Vorig jaar trok Jasna Góra ongeveer 4 miljoen bezoekers.

Drieënnegentig procent van de Polen verklaart zich zelf katholiek te zijn, volgens functionarissen van de rooms-katholieke kerk.

Bron: The News.pl (English version)

Poolse geestelijke verwelkomt de Paus’s oppositie tegen de doodstraf

Een vooraanstaande Poolse geestelijke heeft een verklaring van paus Franciscus verwelkomd dat de doodstraf onverenigbaar is met de leer van de rooms-katholieke kerk.

In een interview voor het Poolse persbureau PAP zei kardinaal Kazimierz Nycz dat paus Franciscus de doctrine van de kerk over de doodstraf heeft geëvolueerd.

De opmerkingen van de kardinaal zijn gekomen naar aanleiding van een verklaring van het Vaticaan op 2 augustus waarin stond dat de doodstraf “niet-ontvankelijk is omdat het een aanval is op de onschendbaarheid en waardigheid van de persoon”.

Kardinaal Nycz zei dat de stelling van paus Franciscus de mening weergeeft van de overleden in Polen geboren paus Johannes Paulus II dat “de huidige georganiseerde samenlevingen de middelen hebben om zichzelf op een effectieve manier te beschermen tegen degenen die moord plegen door hen gevangen te zetten, in sommige landen gevallen zelfs voor het leven”.

De vorige formulering van het officiële standpunt van de kerk was: “Ervan uitgaande dat de identiteit en verantwoordelijkheid van de schuldige partij volledig zijn bepaald, sluit de traditionele leer van de kerk het gebruik van de doodstraf niet uit, als dit de enig mogelijke manier is om de mens effectief te verdedigen tegen de onrechtvaardige agressor”.

Bron: The News.pl (English version)

Nacht van de biechtstoelen gehouden voor Poolse katholieken

Van miljoenen Poolse katholieken wordt verwacht dat ze samenkomen om hun zonden te belijden terwijl christenen zich voorbereiden om Pasen te vieren.
biechten

afbeelding – PiXaBay.com

Een nacht van de biechtstoelen zal worden gehouden in 238 kerken in het hele land om het leven gemakkelijker te maken voor de gelovigen en hen toe te staan laat in de nacht te biechten.

Het initiatief ‘Night of the Confessionals’ werd in 2010 gelanceerd.

Volgens peiler CBOS gaat 67 procent van de Polen in de aanloop naar Pasen biechten. Dat betekent dat meer dan 25 miljoen gelovigen gaan biechten in deze tijd van het jaar, zeggen kerkfunctionarissen.

Bron: IAR, The News.pl (English version)

RK kerk dringt er bij de Polen op aan minder alcohol te drinken

Ongeveer een miljoen Polen zijn verslaafd aan alcohol, terwijl twee tot drie miljoen regelmatig dronken worden, waarschuwen de rooms-katholieke kerkleden.

Honderd jaar geleden varieerde de alcohol consumptie van Polen van één tot drie liter per persoon per jaar. Tegenwoordig consumeren Polen volgens functionarissen het equivalent van ongeveer 10 liter pure spirit per persoon per jaar.

De Poolse katholieke kerk heeft een nationaal nuchterheidsprogramma onthuld dat tot doel heeft samenwerking tussen de regering, lokale overheidsinstanties, ngo’s, burgerbewegingen en de kerk aan te moedigen om onthouding te bevorderen.

De organisatoren van het programma vragen niet om een volledig verbod, maar willen dat de toegang tot alcohol wordt beperkt en dat de prijzen hoger liggen, meldde het IAR-persbureau van de Poolse radio.

De Poolse kerk lanceerde op zondag een week van gebed voor de nuchter zijn van de natie.

Bron: IAR, The News.pl (English version)

Plannen klaar gelegd voor 1.050e verjaardag van het christendom van Polen

Een historische zitting van de nationale vergadering zal de 1.050e verjaardag van het christendom van Polen markeren.

Mieszko

Mieszko I – auteur Jan Matejko (1838–1893)

De gezamenlijke zitting van beide kamers van het Poolse Parlement, het Lagerhuis van 460 zetels en de 100 zetels tellende Senaat, zullen het centrale evenement zijn van de feesten die de 1.050e verjaardag markeren van de aanvaarding door de Poolse heerser Mieszko I van de westerse vorm van christendom.

Het keerpunt wordt beschouwd als de oorsprong van de Poolse staat.

Gepland om plaats te vinden in Poznań, westelijk Polen, de bakermat van de Poolse onafhankelijkheid, zal op 15 April, de sessie de eerste bijeenkomst van de nationale vergadering worden die ooit buiten Warschau gehouden werd.

Onthullend het programma van de feesten tijdens een persconferentie in Warschau, zei de parlementsvoorzitter Marek Kuchcinski dat president Duda tijdens de samenkomst een speciale toespraak aan de natie zal houden. Genodigden zijn leden van het corps diplomatique en buitenlandse politici.

Kuchciński zei dat de herdenking van het dopen van Polen in 966 “een welsprekend symbool van het toepassingsgebied van transformaties in Polen’s sociale leven zal zijn,” toevoegend dat :em>”het Poolse volk de wederopbouw nodig heeft van een gevoel van politieke gemeenschap, waarvan hoeksteen het gezamenlijke geheugen is. Haar volle manifestatie is in historische gebeurtenissen. Het doopsel van Polen in 966 en de Millennium vieringen in 1966 waren mijlpalen in de geschiedenis van de natie.”

Senaatvoorzitter Stanisław Karczewski vertelde de verslaggevers dat hij verwacht dat president Duda zich in zijn toespraak zal concentreren op een gevoel van gemeenschap onder de Polen, waarin de kerk en de geschiedenis van de natie de bindende factoren zijn.

Aan de vooravond van de nationale vergadering, zal de president deelnemen aan een dankdienst in de kathedraal van Gniezno, met Poolse rooms-katholieke bisschoppen en een pauselijke gezant.

In een bericht voor de verjaardag, gepubliceerd op het einde van 2015, schreven de Poolse bisschoppen dat het Christendom Polen vrij maakte om toe te treden tot de “wereld van Latijnse cultuur” en de “gemeenschap van christelijke volkeren”. Ze benadrukken het feit dat de verjaardag samenvalt met het heilige jaar van genade en de Wereldjongerendagen met paus Francis in Kraków in juli.

The News.pl (English Version)

Vier op de tien Polen gaan naar de mis: studie

Vier op de tien Polen gaan naar de mis, terwijl 16 procent van de katholieken de heilige communie ontvangen, volgens het Katholieke Kerk Statistieken Instituut.

In 1981, toen Polen onder communistische heerschappij was, ging 51 procent van de Polen naar de Mis. Het cijfer is in 2014 gedaald naar 39.1 procent, hoewel Polen nog steeds een overwegend Rooms katholiek land is.

Er zijn verschillen in aanwezigheid cijfers regionaal. Het meest religieuze gebied zuidoost Polen, terwijl het minste religieuze gebied het noordwesten is.

“Deze studie toont aan hoever de gewoonte van de verplichting van het naar de kerk gaan op zondag is nog steeds enigszins in de Poolse samenleving aanwezig is,” zei Dr. Maria Rogaczewska, van Warschau’s Universiteit’s Instituut van Sociale Studies. (pk)

The News.pl (English version)

Kardinaal Dziwisz vermaant Poolse politici

Een van Polen’s leiders van de rooms-katholieke kerk, kardinaal Stanisław Dziwisz, heeft een beroep gedaan op beide zijden van de kloof tussen de Poolse politici en samenleving om de problemen door middel van vreedzame dialoog op te lossen.

“Een dergelijke dialoog moet niet worden uitgevoerd in de straat, omdat een dergelijke vorm van ‘communicatie’ alleen de verdeling verdiept en de normen van het politieke leven verlaagt,” benadrukte hij.

Kardinaal Dziwisz, die de aartsbisschop is van Kraków, voerde het woord tijdens een traditionele kerst bijeenkomst gehost op het centrale marktplein op zondag door de burgemeester van de stad.

Hij zei dat de kunst van bestuur in “heiligheid en gerechtigheid” een service is die nederigheid, offer en belangeloosheid vereist, overwegende dat de weergave van oordeel in de “integriteit van het hart” onpartijdigheid, eerlijkheid en bereidheid moet weergeven om aandachtig te luisteren naar de opinies van alle mensen, inclusief mensen met andere gezichtspunten.

Kardinaal Dziwisz, die een lange tijd secretaris was van Paus Jan Paweł II, zei dat verdieping van de verdeeltheden binnen de Poolse samenleving een oorzaak van bezorgdheid zijn.

“De reden dat ik mijn standpunten presenteer zijn de vele verzoeken gericht aan de kerk om haar stem over de kwestie laten horen,” zei hij, toevoegend dat veranderingen van regering een natuurlijke en gezonde zaak zijn omdat niemand een monopolie op de beste vorm van regeren heeft.

“Als iemand echt wil dienen in plaats van regeren, zou hij de bitterheid van de verloren verkiezingen niet te diep moet ervaren en hen die nieuwe doelstellingen willen invoeren niet moeten storen – natuurlijk, als zij gerechtvaardigd zijn en de hele maatschappij dienen,” zei de kardinaal, beklemtonend dat degenen die de macht nam in de democratische verkiezingen in staat zijn om zelf te regeren, “en zouden hun macht moeten uitoefenen met alle groter gevoel van verantwoordelijkheid rekening houdend met de gevoeligheid van een pluralistische samenleving.”

“Wij hebben voor een kwart eeuw geleefd in een vrij Polen. Bent u klaar om u te ontdoen van vooroordelen en zich te onthouden van de verdieping partij verdeeldheid die de samenleving tegenwerken? “ vraagt Kardinaal Dziwisz de politici, toevoegend dat zijn oproep kort voor Kerstmis komt.

Bron: The News.pl (English version)

Burgemeester niet aangeklaagd voor verwijdering pauselijke foto

De liberale burgemeester van de noordelijke stad Słupsk Robert Biedroń zal niet worden aangeklaagd voor het beledigen van een voorwerp van aanbidding, nadat klachten tegen hem waren ingediend voor het verwijderen van een afbeelding van de overleden Paus Jan Paweł II uit zijn kantoor.

De district aanklager van Słupsk, Krzysztof Młynarczyk, heeft geconcludeerd dat de behandeling van het schilderij “niet de kenmerken van kwade wil droeg.”

“De afbeelding was gewoon van de muur gehaald en overhandigd aan een van de kerken in de stad.”

“Dit is geen strafbaar feit.”

De afbeelding was in 2003 geïnstalleerd in het kantoor van de toenmalige burgemeester, toen Paus Jan Paweł II, de eerste Poolse paus ooit, ereburger van Słupski werd gemaakt.

Biedroń, die in 2011 de eerste openlijk homoseksuele parlementariër in Polen werd, werd in 2014 tot burgemeester van Słupsk gekozen.

De klachten werden in juni ingediend door Ryszard Nowak, voorzitter van het Nationaal Comité voor de verdediging tegen sekten en geweld. De Commissie is betrokken geweest bij diverse andere op grote schaal bekende gevallen, met inbegrip van het proces tegen rockster Adam Darski ‘Nergal’, nadat hij op het podium een exemplaar van de Bijbel verscheurde.

Paus Jan Paweł II werd in 2014 heilig verklaard, en volgens het rooms-katholieke geloof, kan men bidden tot heiligen om te bemiddelen bij het betreden van de hemel.

Ryszard Nowak heeft geopenbaard dat hij tegen het besluit van de aanklager in beroep zal gaan.

“Paus Jan Paweł II is een object van aanbidding en is als zodanig onderworpen aan bijzondere bescherming,” heeft hij verklaard.

Bron: PAP

The News.pl (English version)

Pro IVF politici worden niet geëxcommuniceerd

De juridische Raad van het Poolse episcopaat heeft verklaard dat parlementsleden en senatoren die gestemd hebben ten gunste van een wetsvoorstel autoriserend overheidsfinanciering voor IVF behandeling niet ‘automatisch’ geëxcommuniceerd zullen worden.

Ook zal de vertrekkende president, President Bronisław Komorowski, die het wetsvoorstel op 27 juli ondertekend, ook gespaard worden voor excommunicatie.

De kerk heeft echter gezegd dat de voorstanders van de wetgeving niet de heilige communie mogen ontvangen totdat ze zich hebben “verzoend met God.”

Het wetsvoorstel machtigt IVF behandeling voor onvruchtbare paren, zowel getrouwd of samenwonend, die alle andere methodes van behandeling over een periode van 12 maanden hebben geprobeerd.

De wetgeving kreeg vanaf het begin krachtige oppositie van de kerk, en nadat het wetsvoorstel werd aangenomen door de Senaat op 10 juli, schreef het hoofd van het Poolse episcopaat aartsbisschop Stanisław Gądecki een brief aan president Bronisław Komorowski, waarin hij hem vroeg om zich te onthouden van ondertekening.

In de nieuwe verklaring uitgebracht door de juridische Raad van het Poolse episcopaat, heeft de kerk gezegd dat terwijl voorstanders van het wetsvoorstel niet “automatisch” geëxcommuniceerd zullen worden, “de zonde begaan door in het openbaar deel te nemen in het maken van wetten die afbreuk doen aan de waardigheid van het menselijk leven, een bepaald soort misdrijf is.”

Volgens de verklaring, moeten degenen die het wetsvoorstel gesteund hebben zich “onthouden van het ontvangen van de heilige communie totdat zij hun positie over IVF, publiekelijk hebt gewijzigd.”

Bron: The News.pl {English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2024 All Rights Reserved Polennieuws.nl