De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

De Zweedse rechtbank weigert de uitlevering van een stalinistische rechter aan Polen

Een Zweedse rechtbank in Göteborg heeft een Pools verzoek, voor de uitlevering van een stalinistische rechter die verdacht werd van het uitvaardigen van onwettige doodvonnissen aan ondergrondse strijders in de jaren vijftig afgewezen.

Zweedse rechtbank

Rechter Mats Hagelin rechtvaardigde het besluit door te verklaren dat de misdaden die de voormalige rechter, Stefan Michnik, naar verluidt in Polen tientallen jaren geleden pleegde, onder een Zweeds statuut van beperkingen vielen.

In oktober heeft een Poolse rechtbank een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Michnik, die verdacht wordt van het plegen van 30 misdrijven “met de kenmerken van misdaden tegen de menselijkheid” in Warschau in 1952 en 1953.

De negentigjarige, die het Zweedse staatsburgerschap heeft, is de stiefbroer van Adam Michnik, hoofdredacteur van de Poolse krant Gazeta Wyborcza.

Bron: The News.pl (English version)

Journalist beboet door rechtbank over beweringen tegen rechter

Een journalist die claims van politieke partijdigheid tegen een rechter heeft gemaakt, is volgens een rapport beboet door een Poolse rechtbank.

Rechter hamer

De journalist, Wojciech Biedroń, werd veroordeeld tot een boete nadat hij rapporteerde over de zaak van rechter Wojciech Łączewski, die op Twitter communiceerde zonder zijn echte naam prijs te geven en die naar verluidt aanbood om te helpen om de conservatieve regering van Polen te ondermijnen, heeft de wiadomosci.wp.pl online nieuwsdienst heeft gemeld.

De website citeerde Biedroń als commentaar gevend in een Twitter-bericht op dinsdag dat hij veroordeeld was tot een geldboete van 3.000 złoty (ongeveer EUR 693, USD 784) nadat de rechtbank had besloten dat hij ten onrechte beweerde dat de rechter te maken had met “disciplinaire” in plaats van “verklarende” procedures over de beschuldigingen tegen hem.

Het vonnis is niet vatbaar voor beroep, zei Biedroń, zoals geciteerd door wiadomosci.wp.pl.

Ondertussen heeft de rechter zelf, Wojciech Łączewski, geen formele aanklachten ontvangen, zo meldde de website.

Volgens de website van wpolityce.pl heeft Łączewski in het verleden privé correspondentie via Twitter tot stand gebracht met een persoon die hij aanzag voor een bekende journalist die kritisch stond tegenover de heersende conservatieven in Polen. Łączewski argumenteerde in zijn functie voor “een nieuwe strategie in een politieke strijd tegen de regering”, zei wpolityce.pl.

Łączewski heeft toegegeven een profiel op sociale media onder een andere naam te hebben, maar ontkende het aangaan van dergelijke correspondentie, meldde wiadomosci.wp.pl. Hij heeft ook verklaard dat zijn computer was gehackt, zei de website.

Het citeerde berichten in de media als suggererend dat de claim van de rechter om te hacken onjuist was en dat hij probeerde het wantrouwen van zichzelf te verwijderen.

Biedroń is een actueel commentator voor het Poolse Sieci magazine en de website wpolityce.pl.

Bron: wiadomosci.wp.pl, wpolityce.pl, The News.pl {English version)

Duda dringt aan op grondwettelijke verandering vanwege plannen voor juridische hervorming

De president van Polen heeft maandag een wijziging in de grondwet van het land voorgesteld, te midden van een ruzie over de juridische hervormingen die in het land tot protesten hebben geleid en tot waarschuwingen van Brussel.

Andrzej Duda’s stap kwam eind juli, na een veto van twee van de drie controversiële overheidsgesteunde wetsvoorstellen die de ambtenaren aanzienlijke bevoegdheden zouden hebben gegeven in de aanstelling en het ontslag van rechtbank rechters.

De geplande wijzigingen door de regerende Poolse conservatieven veroorzaken protesten in Polen, terwijl de Europese Commissie zei dat dichtbij acties was voor met Warschau wegens het overtreden van de EU-wetten, en waarschuwde dat de geplande herziening van het landelijke rechtssysteem de onafhankelijkheid van de rechtbanken bedreigde.

Duda heeft op maandag gezegd dat hij een voorstel heeft opgesteld om de machtige Nationale Raad van de rechterlijke macht te reorganiseren, maar zei dat een constitutioneel amendement hiervoor nodig zou kunnen zijn.

Drie-vijfde meerderheid

Onder het voorstel van president Duda zouden de leden van de KRS door het parlement worden gekozen met een drie-vijfde meerderheid.

Duda zei echter dat een “veiligheidsmechanisme” nodig was om de continuïteit van de Raad van de rechterlijke macht te waarborgen, in het geval dat de wetgevers niet in staat waren zo’n meerderheid te verkrijgen.

Dit veiligheidsmechanisme zou er op gebaseerd zijn dat de president zich meldt om kandidaten voor de rechterlijke machtraad te selecteren als het Lagerhuis van het parlement, de Sejm, er niet in slaagde binnen twee maanden zulke rechters te kiezen.

Dit vereist echter een wijziging van de grondwet van Polen, zei Duda en voegde daaraan toe dat hij dit amendement had voorgesteld.

Uitnodigingen voor overleg

Hij nodigde parlementaire caucussen uit voor “overleg” om 16.00 uur op maandag om over mogelijke wijzigingen in de grondwet te spreken.

Onder Duda’s voorstel zouden groepen van 2.000 burgers en gerechtelijke verenigingen kandidaten kunnen indienen voor KRS-rechters.

Een twee derde meerderheid is nodig voor wetgevers om de grondwet in Polen te wijzigen.

Duda zei echter dat hij niet akkoord zou gaan met eerdere plannen door de regerende conservatieven van het land om alle rechters van het hooggerechtshof in één keer te pensioneren.

“Dat is geen oplossing die ik als president zou kunnen accepteren,” zei hij en stelde voor dat de rechter van de hooggerechtshof op 65-jarige leeftijd met pensioen zou gaan, met de mogelijkheid om aan de president te vragen om langer op hun post te mogen blijven.

Sommige waarnemers hebben gezegd dat de Europese Commissie, als de rechters van de hooggerechtshof in Polen in één klap gedwongen zouden worden met pensioen te gaan, artikel 7 van het blok tegen Warschau in werking zal stellen, die theoretisch tot sancties zou kunnen leiden.

Bron: The News.pl

EU uitvoerende macht vraagt de rechter om Polen te beboeten voor het kappen

De Europese Commissie heeft formeel de hoogste rechter van de EU gevraagd een financiële boete op te leggen op Polen omdat zij een verbod op uitgebreid kappen in haar Białowieża oerbos heeft genegeerd.
Oerbos

De bodemstructuur van een eiken-linden-haagbeukenbos (Tilio-Carpinetum) – Jacek Karczmarz / CC BY 3.0

De EU’s uitvoerende macht heeft het voorgestelde bedrag van de boete niet opgegeven, waardoor het aan de rechtbank’s rechters is te beslissen, volgens een rapport van het IAR nieuwsagentschap van de Poolse Radio.

Polen heeft nu vier dagen om haar zaak te maken, meldde IAR.

Op maandag stond de EU uitvoerende macht voor het Europese Hof van Justitie, de hoogste wettelijke autoriteit van de Europese Unie, dat Warschau financiële sancties tegemoet moet zien voor buitensporige houtkap activiteiten in het beschermde bos.

Katarzyna Hermann, advocaat van de Europese Commissie, betoogde op dat moment dat de Poolse autoriteiten een voorlopig verbod op het kappen in het oude bos ruim hadden geschonden.

De Poolse minister van Milieu, Jan Szyszko, heeft op zijn beurt de rechtbank verzocht haar verbod in te trekken om de houtkap in het bos op te schorten. Hij beweerde dat Polen de EU-regelgeving eerbiedigde.

“We hebben volledig de rechtbank beslissing van juli om het kappen op te schorten nageleefd”, aldus Szyszko en voegde daaraan toe dat de huidige operaties uitsluitend gericht waren op de openbare veiligheid.

De Europese Commissie zegt dat de massale kap operaties een risico vormen van onherstelbare schade aan het laatste overblijfsel van de oude groei in Europa, een UNESCO genoteerde plaats.

De Poolse autoriteiten beweren dat het kappen in het bos onontbeerlijk is om habitats te beschermen tegen een schors kever besmetting. (

Bron: IAR, The News.pl (English version)

Wetten Rechters Raad ongrondwettelijk

Wetten die de selectie van rechters bepalen voor de 25 man tellende Nationale Raad van de Rechterlijke Macht, zijn ongrondwettig, Zo besloot Polen’s Constitutionele Tribunaal afgelopen dinsdag in een besloten sessie.
Tribunaal

afbeelding Twitter.com

Het voegt eraan toe dat de leden van de raad, die een grondwettelijk orgaan is, belast met de waarborg van de onafhankelijkheid van de rechtbanken en rechters, ook in strijd is met Polen’s grondwet.

De wetten van 2011 die als ongrondwettig worden beschouwd door Polen’s hoogste rechter, beschrijven verschillende manieren voor de verkiezing van rechters, van de verschillende rechtbanken of de rechters voor het Hoog Gerechtshof tot de raad.

“De vorm van het lichaam van de raad is verbonden met het gelijkheidsbeginsel … gelijke kansen bij het aanvragen van een bepaalde positie moeten worden gecreëerd voor mensen die zich bij het lichaam willen aansluiten,” aldus Constitutioneel Tribunaal rechter Mariusz Muszyński.

Het Grondwettelijk Tribunaal benadrukte dat de nationale raad van de rechterlijke macht is opgericht om de scheiding van machten te waarborgen.

Polen’s Generale Procurator, Zbigniew Ziobro, vroeg in april het Constitutioneel Tribunaal om een uitspraak te doen over de wet, die zoals hij beweerde hooggerangschikte rechters voordelen.

Hij zei dat volgens de huidige wet, minder dan 500 beroepshovenrechters, twee leden aan de raad nomineren, terwijl meer dan 9000 regionale en district rechtbank rechters slechts acht vertegenwoordigers selecteren.

De Nationale Raad van de Rechterlijke Macht ging akkoord met de beslissing van de Constitutionele rechter en voegde daaraan toe dat het de huidige leden niet heeft beïnvloed.

Volgens Barbara Grabowska-Moroz, een deskundige van de Stichting Human Rights in Helsinki, was het besluit van het Grondwettelijk Tribunaal een “groen licht” voor juridische wijzigingen aan de rechtersraad en een extra reden voor de Poolse president om een hervormingswet te ondertekenen.

Maar ze zei dat deze wet eerst naar het Constitutionele Tribunaal gestuurd moet worden.

Een groep betogers die buiten het gebouw van het Constitutioneel Tribunaal waren verzameld, omdat het de beslissing heeft genomen, beweerde dat de Hoogste Rechtbank het[Het constitutionele Tribunaal] opgehouden had een onafhankelijk lichaam te zijn en daardoor een politiek instrument was geworden in de handen van de regerende partij.

Bron: PAP,The News.pl {English version)

Poolse Gerecht ambtenaar gevraagd om af te treden

Een directeur van een tak van Polen’s Constitutionele Rechtbank is verzocht door de rechtbank ”Zijn ontslag in te dienen” nadat hij betoogde dat haar uitspraken goedgekeurd moesten worden door een externe instantie.
Constitutionele Rechtbank

Ingang Constitutionele Rechtbank in Polen – auteur Adrian Grycuk /CC-AS 3.0

Kamil Zaradkiewicz, directeur van het tribunaal’s departement van Jurisprudentie en Studies, gaf interviews hierover bij zowel de Poolse krant Rzeczpospolita als de publieke omroep TVP.

Hij vertelde Rzeczpospolita dat de uitspraken van het tribunaal “niet altijd” bindend en definitief zijn.

Het kantoor van de Constitutionele Rechtbank heeft officieus gezegd dat “hij ons vertrouwen heeft verloren… en als gevolg van deze situatie, hem gevraagd is om af te treden, maar hij weigerde.”

Het tribunaal is sinds 9 maart in een impasse met de Poolse regering, toen het Hof weigerde een reeks hervormingen over hoe het moest functioneren goed te keuren, hervormingen die door de regering opgedragen en door het parlement goedgekeurd waren.

Premier Beata Szydło weigerde de uitspraak van 9 maart van het tribunaal te publiceren, technisch verhinderd dat de uitspraak bindend werd.

De zaak is internationaal geworden, met de Venetië Commissie, een arm van de Raad van Europa, aandringend bij de Poolse regering het oordeel van het Hof te respecteren.

Volgens het kantoor van het tribunaal, hebben Zaradkiewicz en andere vertegenwoordigers van het Tribunaal het recht om met de pers te spreken, maar moet vooraf goedkeuring aan hen worden verleend.

Het bureau beweert dat niet om goedkeuring had gevraagd, en de eerste stap was hem te schorsen uit openbare verklaringen.

De onenigheid over het tribunaal verdiepte zich deze week toen Polen’s Hooggerechtshof een resolutie aannam waarin staat dat de tribunaal uitspraken gerespecteerd worden, zelfs als ze niet gepubliceerd worden door de minister-president.

Bron: TVP, Rzceczpospolita The News.pl (English version)

Poolse Jihadist ”wint schadevergoeding voor onrechtmatige arrestatie”

Een zogenaamde Poolse Jihadist kreeg PLN 90.000 (EUR 21,500) schadevergoeding voor een onrechtmatige arrestatie nadat hij incompetent werd bevonden.

Jihadist

Artur Ł (volledige naam ingehouden onder Poolse Privacywetten), was op zoek naar PLN 300.000 schadevergoeding voor negen maanden in de gevangenis te hebben gezeten, nadat hij muzieknummers die Osama bin Laden en ”de gezegende aanval van 11 september” prezen op het internet had geplaatst.

Hij werd incompetent bevonden te wijten aan een psychische stoornis en uit de gevangenis vrijgelaten.

De Rechtbank constateerde dat zijn toestand een gevangenisstraf een bijzonder traumatische ervaring voor hem maakte, hoewel de toekenning van de volledige PLN 300.000 (EUR 71,690) waar hij naar op zoek was, volgens de rechter te hoog was. De prijs blijft, evenwel hoger dan in de meeste dergelijke gevallen, zei de rechter.

Bron: PAP

The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live
 

Copyright © 2004 - 2019 All Rights Reserved Polenforum.nl