De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

EU uitvoerder erkent ‘vergissing’ ten opzichte van staatssteun voor Duitse kolencentrales

De Europese Commissie heeft toegegeven een fout te hebben gemaakt in een staatssteunbesluit voor Duitse kolencentrales te midden van Poolse klachten van “dubbele normen” in de behandeling van lidstaten, volgens een rapport.

De uitvoerende macht van de Europese Unie zei dinsdag dat het geen uitzondering voor Duitsland zou maken in besluiten om staatssteun voor noodkrachtcentrales goed te keuren, zo meldt de euractiv.com-website.

Volgens de Europese Commissie moeten EU-besluiten om staatssteun voor noodkrachtcentrales goed te keuren in Duitsland, Frankrijk, Italië, Griekenland en Polen opnieuw worden bekeken in het licht van een voortdurende hervorming van de Europese regels voor elektriciteitsmarkt.

De Commissie zei in februari in een uitspraak over staatssteun dat steun voor noodstroomopwekking in Duitsland, met name kolencentrales, “niet beïnvloed zou zijn door de toekomstige regels voor het ontwerp van de elektriciteitsmarkt”, aldus euractiv.com.

Over dergelijke regels wordt momenteel op EU-niveau onderhandeld, aldus de website.

Deze zin was echter begraven in een voetnoot en bleef onopgemerkt tot de volledige tekst van het besluit werd gepubliceerd na de aankondiging van de EU-directeur in februari, meldde euractiv.com.

De website zei, dat dit de beschuldigingen van dubbele standaarden door landen, waaronder Polen, aan de orde stelde, die geen gelijkwaardige waarborgen kregen.

In soortgelijke uitspraken voor Frankrijk, België, Italië, Griekenland en Polen heeft de Commissie duidelijk bepaald dat staatssteun voor back-up van elektriciteitsopwekking “moet worden geïnterpreteerd in het licht van … wetgeving die nog niet is aangenomen op het moment van deze beslissing”, aldus euractiv.com.

Volgens de website zou de evaluatie van staatssteunbesluiten zich met name richten op toekomstige limieten voor kooldioxide-uitstoot, gericht op het stopzetten van de steun aan kolengestookte elektriciteitscentrales, die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde.

De aankondiging komt als een opluchting voor Polen, dat geklaagd heeft over “dubbele normen” in de lopende hervorming van de capaciteitsmarkten voor elektriciteit omdat het Duitse kolencentrales een voorkeursbehandeling leek te geven, zei euractiv.com.

Het citeerde Christof Schoser, plaatsvervangend hoofd van de eenheid bij het directoraat-generaal Concurrentie van de Europese Commissie die belast is met controles op staatssteun, als volgt: “Over de Duitse beslissing is het inderdaad een vergissing die wordt gecorrigeerd.”

Een Poolse Europarlementariër zei in augustus dat Brussel volgens de website van wpolityce.pl dubbele normen hanteert bij de behandeling van EU-lidstaten over hoe zij hun bossen beheren.

Bron: euractiv.com, The News.pl (English version)

EU stelt regels voor die de betwiste pijplijn kunnen treffen

De uitvoerende arm van de Europese Unie onthulde op woensdag voorstellen voor wijziging van het blok’s gasrichtlijn die zoals rapporten suggereren plannen voor een gasleiding van Rusland naar Duitsland zouden kunnen dwarsbomen.

Nordstream

Volgens het door de Europese Commissie voorgestelde amendement zou de volledige Nord Stream 2 pijplijn, inclusief het deel dat onder de Oostzee zou lopen, expliciet onderworpen zijn aan EU-wetgeving, aldus de Poolse radio.

De nieuwe regelgeving zou mogelijk de controversiële pijpleiding kunnen raken en mogelijk doen ontsporen, die gas zou transporteren van Rusland naar Duitsland terwijl Polen en andere landen in zijn regio worden omzeild, heeft de Poolse publieke omroep gezegd.

De Europese Commissie zei woensdag dat het “doel van het amendement is om de bestaande gasrichtlijn aan te vullen en te verduidelijken dat de kernbeginselen van de EU-energiewetgeving (toegang door derden, tariefregulering, eigendomsontvlechting en transparantie) van toepassing zijn op alle gaspijpleidingen naar en van derde landen tot aan de grens van het rechtsgebied van de EU.”

Dit is bedoeld om “ervoor te zorgen dat alle belangrijke pijpleidingen die het EU-grondgebied binnenkomen, voldoen aan de EU-regels, in dezelfde mate worden beheerd, toegankelijk zijn voor andere exploitanten en efficiënt worden gebruikt”, voegde de Commissie daaraan toe.

Zodra het amendement door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie is goedgekeurd, zullen deze veranderingen “een belangrijke stap vooruit betekenen naar de voltooiing van de energie-unie”, zei de Commissie ook.

Specifiek verwijzend naar het Nord Stream 2-project, zei de Commissie op haar website dat “pijpleidingen in het EU-gebied moeten worden gebouwd en geëxploiteerd in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving. Nord Stream 2 kan niet in juridische leemte voorkomen of uitsluitend volgens de wetgeving van een derde land. Indien gebouwd, zou deze pijplijn een wettelijk kader nodig hebben dat rekening houdt met de belangrijkste principes van de EU-energiemarkt regels.”

Volgens het Poolse PAP persbureau houdt het voorstel van de Europese Commissie in dat de Russische gasgigant Gazprom andere bedrijven die geïnteresseerd zijn in het transporteren van gas, toestemming zou moeten geven om Nord Stream 2 te gebruiken. Dit zou het project minder winstgevend kunnen maken voor Gazprom, aldus het agentschap.

Indien gebouwd, zou de Nord Stream 2-pijplijn jaarlijks ongeveer 55 miljard kubieke meter aardgas leveren van Rusland naar Duitsland onder de Oostzee, en Polen, de Baltische staten en Oekraïne omzeilen.

Polen, de Baltische staten en Oekraïne zijn tegen het project.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

EU uitvoerende macht vraagt de rechter om Polen te beboeten voor het kappen

De Europese Commissie heeft formeel de hoogste rechter van de EU gevraagd een financiële boete op te leggen op Polen omdat zij een verbod op uitgebreid kappen in haar Białowieża oerbos heeft genegeerd.
Oerbos

De bodemstructuur van een eiken-linden-haagbeukenbos (Tilio-Carpinetum) – Jacek Karczmarz / CC BY 3.0

De EU’s uitvoerende macht heeft het voorgestelde bedrag van de boete niet opgegeven, waardoor het aan de rechtbank’s rechters is te beslissen, volgens een rapport van het IAR nieuwsagentschap van de Poolse Radio.

Polen heeft nu vier dagen om haar zaak te maken, meldde IAR.

Op maandag stond de EU uitvoerende macht voor het Europese Hof van Justitie, de hoogste wettelijke autoriteit van de Europese Unie, dat Warschau financiële sancties tegemoet moet zien voor buitensporige houtkap activiteiten in het beschermde bos.

Katarzyna Hermann, advocaat van de Europese Commissie, betoogde op dat moment dat de Poolse autoriteiten een voorlopig verbod op het kappen in het oude bos ruim hadden geschonden.

De Poolse minister van Milieu, Jan Szyszko, heeft op zijn beurt de rechtbank verzocht haar verbod in te trekken om de houtkap in het bos op te schorten. Hij beweerde dat Polen de EU-regelgeving eerbiedigde.

“We hebben volledig de rechtbank beslissing van juli om het kappen op te schorten nageleefd”, aldus Szyszko en voegde daaraan toe dat de huidige operaties uitsluitend gericht waren op de openbare veiligheid.

De Europese Commissie zegt dat de massale kap operaties een risico vormen van onherstelbare schade aan het laatste overblijfsel van de oude groei in Europa, een UNESCO genoteerde plaats.

De Poolse autoriteiten beweren dat het kappen in het bos onontbeerlijk is om habitats te beschermen tegen een schors kever besmetting. (

Bron: IAR, The News.pl (English version)

EU heeft geen instrumenten om sancties op te leggen aan Polen

De Europese Unie’s uitvoerende arm, de Europese Commissie, heeft geen “formele of juridische instrumenten” om Polen te sanctioneren te midden van een oorlog tussen Warschau en Brussel, zei de Poolse vicevoorzitter van het Europees Parlement (EP), Ryszard Czarnecki, op dinsdag.
Czarnecki

Ryszard Czarnecki – Adrian Grycuk CC BY-SA 3.0 PL

De politicus, die afkomstig is van Polen’s regerende Wet en Rechtvaardigheid partij, vertelde de Poolse Radio dat zeven EU-lidstaten een potentiële stap hebben gezet om sancties tegen Polen tegen te houden, toen er een paar maanden geleden tijdens de Europese Raad een voorlopige bespreking plaatsvond .

“Sommige andere landen begrijpen het goed dat het vandaag Polen kan zijn, en dat morgen zij het zouden kunnen zijn,” voegt Czarnecki toe.

Daarom is er geen mogelijkheid om Polen sancties op te leggen, vertelde hij de Poolse Radio.

De politicus betoogde ook dat Brussel Polen aanval voor het weigeren om immigranten te accepteren.

“Wat nu gebeurt rond Polen, en inderdaad wat er bijna twee jaar aan de hand is geweest, moet in wezen gezien worden in termen van consistente media propaganda en politieke druk van een deel van de linkse en liberale EU-elites die Polen als een struikelblok zien , Omdat het zich tegen het plan heeft uitgesproken om niet-Europese immigranten, vooral moslims, te accepteren,” aldus Czarnecki.

Czarnecki vertelde ook Poolse Radio dat een ‘serieus debat’ over de toekomst van de Europese Unie waarschijnlijk zal beginnen na de verkiezingen in Duitsland in september.

Dit debat zal waarschijnlijk doorgaan tot het einde van volgend jaar, aldus Czarnecki.

Bron: IAR, The News.pl (English version)

Europese Commissie verhoogt de Poolse BBP groei voorspelling

De Europese Commissie heeft donderdag zijn prognose voor de groei van de Poolse economische groei BBP in 2017 tot 3,2 procent verhoogd naar 3,5 procent, en van 3,1 procent naar 3,2 procent in 2018.
BBP

foto bankier.pl

“De voortzetting van de sterke groei in het particuliere verbruik, samen met een herstel in de investeringen, is voorspelt in 2017 en 2018 te leiden tot snellere economische groei,” aldus de commissie.

De EC heeft ook opgemerkt dat de Poolse arbeidsmarkt goed presteert en voorspelt dat de werkloosheid van 6,2 procent zal dalen – zoals berekend volgens de methoden van Eurostat – in 2016 tot 5,2 procent in 2017 en 4,4 procent in 2018.

De commissie zei echter dat een recent ingestelde lagere pensioenleeftijd druk op de arbeidskrachten zou kunnen leggen.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Het blokkeren van de Poolse EU stemrechten is ‘onrealistisch’

Recente opmerkingen dat de EU Polen’s stemrecht kan blokkeren vanwege een rechtsstaat geschil, schilderen een ‘onrealistisch scenario’, zei de vice-minister van Buitenlandse Zaken Konrad Szymański.
Tribunaal dispuut

Brussel, Europees Parlement – Auteur Alina Zienowicz Ala z

De verklaring volgde opmerkingen van Europese Commissie’s vice -voorzitter Jyrki Katainen, die zei dat de Europese Unie Polen’s stemrechten kan bevriezen, tenzij de regering akkoord gaat met zich te houden aan de beginselen van de rechtsstaat.

Szymański zei dat een dergelijke stap door de EU onwaarschijnlijk was.

“Als Polen niet in overeenstemming was, zou er een basis zijn voor een dergelijke overwegingen,” zei Szymański op maandagavond.

Hij voegde eraan toe dat “er geen controverse over de rechtsstaat is” tussen Polen en de Europese Commissie, omdat dit “het leidende beginsel van de Poolse grondwet is”.

Szymański voegde er aan toe dat er sprake was van wat hij beschreef als een ontoereikende reactie van de Commissie tem opzichte van maatregelen van de vorige regering in Polen over veranderingen in het Grondwettelijk Tribunaal, onder andere kwesties.

In december, zei de Commissie dat de benoeming van een nieuw hoofd aan Polen’s Tribinaal “fundamenteel fout,” was en riep Warschau om de veranderingen in het Constitutionele Tribunaal, van het land te terug te draaienen.

De Commissie gaf Warschau twee maanden de tijd om te antwoorden.

Het Poolse ministerie van buitenlandse zaken zei dat de onlangs goedgekeurde wijzigingen in de wet op het Grondwettelijk Tribunaal in lijn zijn met de Europese normen.

Een rechtsstaat onderzoek voor jaar door de Europese Commissie gelanceerd kan in theorie er toe leiden dat Brussel sancties oplegt aan Warschau, maar een dergelijke stap zou unaniem ondersteund moeten worden door de EU-lidstaten. Hongarije heeft gezegd dat het geen sancties zou steunen.

Bron: The News.pl (English version)

Polen zal ‘onverenigbare’ EU-eisen verwerpen

Minister-president Beata Szydło zei op donderdag dat haar regering geen wetswijzigingen zou introduceren die aanbevolen zijn door de Europese Commissie en die onverenigbaar zijn met de Poolse belangen.

Te midden van een constitutionele crisis in Polen, drong de Europese Commissie in juli bij Warschau er op aan om uitspraak van het Grondwettelijke Tribunaal te respecteren, gaf een reeks aanbevelingen uit en gaf Warschau drie maanden de tijd hieraan te voldoen.

Maar Szydło vertelde donderdag op een persconferentie dat haar regering niet zou “introduceren in het Poolse rechtssysteem enige aanbevelingen die onverenigbaar zijn met de belangen van de Poolse staat, die niet verenigbaar zijn met de belangen van de Poolse burgers.”

Haar opmerkingen waren het laatste salvo in een voortdurende ruzie tussen Warschau en de EU-politici die Polen’s conservatieve Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij hebben beschuldigd van het eroderen van de democratie en de rechten sinds ze vorig jaar aan de macht kwamen. PiS heeft dergelijke aanklachten ontkend.

Termijn van drie maanden

Met een termijn van drie maanden voor Warschau om een antwoord te geven op de Europese Commissie eindigend op donderdag, verklaarde Szydło dat Polen “te zijner tijd” zou antwoorden aan het EU uitvoerende orgaan.

Ze voegde eraan toe “voor ons is het onbegrijpelijk voor de wettelijke veranderingen die we introduceren in Polen, in overeenstemming met de Poolse wetgeving, dat deze voortdurend worden ondermijnd.”

De commissie zei in juli dat het geloofde dat er “een systemische bedreiging was voor de rechtsstaat in Polen.”

Het riep de Poolse regering op het december oordeel van het Grondwettelijk Tribunaal over de benoeming van rechters te publiceren, naast een maart uitspraak, toen de rechter zei dat veranderingen doorgedrukt aan het eind van vorig jaar door de heersende Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij het Tribunaal verhinderde om “betrouwbaar en efficiënt” te werken.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

EC wacht op voortgang Poolse overheid inzake tribunaal

Het plaatsvervangend hoofd van de Europese Commissie Frans Timmermans, zei dat hij wacht op de vorderingen van de Wet en Rechtvaardigheid (PiS) regering inzake het geschil over het Grondwettelijk Tribunaal.
tribunaal

Ingang Grondwettelijk-Tribunaal in Polen – auteur Adrian Grycuk /CC-AS 3.0

“Wat is nodig is, is vooruitgang in de drie gebieden die we met minister-president Szydło besproken hebben. De minister-president heeft dit toegezegd, en nu wachten wij er op,” zei het vice-hoofd van de Europese Commissie op woensdagavond tegen de Poolse journalisten in Brussel.

Op dinsdag, na gesprekken met Timmermans in Warschau, zei de Poolse minister-president Szydło dat ze een compromisoplossing wil voor een crisis over het Grondwettelijk Hof.

Szydło voegde toe dat zij en Timmermans overeenkwamen dat een lopende ruzie over het tribunaal, die heeft bittere verdeeldheid in Polen veroorzaakt en zorg in het buitenland, “natuurlijk een kwestie is die Polen op zichzelf, intern op moet lossen.”

Szydło zei dat haar ontmoeting met Timmermans “constructief,” was, eraan toevoegend: “dat de Poolse regering oplossingen heeft voorgesteld die kunnen worden aangenomen door het Parlement, en voldoen aan alle voorwaarden om het geschil rond het tribunaal op te lossen.”

Bron: The News.pl (English version)

Europese Commissie kondigt debat over Polen aan

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat het op 13 januari 2016 een debat zal voeren over “de rechtsstaat in Polen”.

Een verklaring werd vrijgegeven met betrekking tot een nieuw wetsvoorstel op openbare media waarmee de regering in staat is, de toezichthoudende en leidinggevende organen van televisiestation TVP en Polskie Radio (Poolse Radio) te ontslaan.

Ondervoorzitter van de Commissie Frans Timmermans heeft twee brieven gestuurd naar de Poolse regering en gevraagd om opheldering over het wetsvoorstel, die door de Senaat op 31 december werd aangenomen.

De Commissies zogenaamde ‘rechtstaat mechanisme’ wordt verondersteld een bedreiging te zijn voor de kernwaarden van de EU.

“Vele redenen bestaan voor ons, om het Rechtstaat mechanisme’ te activeren en voor ons Warschau onder toezicht te plaatsen,” vertelde EU-commissaris Gunther Oettinger Duitsland’s Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) krant.

Het debat zal mogelijk het eerste deel zijn van een proces in drie stappen. De EU kon uiteindelijk Polen strippen van enkele van haar rechten krachtens het Verdrag van de Europese Unie.

De Commissie heeft echter gezegd dat het te vroeg is om te speculeren over Polen’s zaak.

Polen’s nieuwe openbare mediawetgeving, dat werd gecreëerd door de conservatieve Wet en Rechtvaardigheid partij, die de algemene verkiezingen van 25 oktober won, ging op 27 december door het Lagerhuis van het Parlement (de Sejm).

De European Broadcasting Union (EBU) heeft de president van Polen Andrzej Duda verzocht het wetsvoorstel niet te ondertekenen.

Ondertussen, heeft de Poolse minister van buitenlandse zaken Witold Waszczykowski de Duitse krant Bild verteld dat er “25 jaar van linkse en liberale indoctrinatie” in de media is geweest.

The News.pl (English version)

President van Europese Raad Donald Tusk niet aanwezig in Straatsburg

De president van de Europese Raad Donald Tusk werd bekritiseerd door de leider van een van de Europese Parlement sleutelgroepen wegens het niet aanwezig zijn in Straatsburg terwijl Europarlementariërs de vluchtelingencrisis bespraken.

De voormalige Poolse minister-president Tusk was op een driedaagse tour naar Turkije, Israël en de Palestijnse gebieden, waar hij de vluchtelingenkampen heeft bezocht en de problemen in verband met immigratie heeft besproken.

Echter, volgens Gianni Pitella, voorzitter van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten is dit geen geldig excuus.

“Ik weet dat hij in het Midden-Oosten is, maar hij moet eerst met de EU-landen praten en beginnen met het maken van een asielbeleid,” zei Pittella.

“Het is zijn baan.”

De Europese Commissie voorzitter Jean-Claude Juncker, die een ‘State of the Union’ toespraak hield op woensdagochtend, bestedend een groot deel van zijn toespraak aan de vluchtelingencrisis, heeft Tusk verdedigd:

“Het is niet nodig om hem te kritiseren,” zei Juncker.

“Ik heb overleg met hem gepleegd over mijn toespraak.”

“Bovendien, zijn verblijf in Turkije is belangrijker dan zijn aanwezigheid in de vergaderzaal tijdens het debat,” voegde hij eraan toe.

Tijdens zijn ”State of the Union ‘ toespraak riep Juncker de EU-lidstaten op ‘solidariteit ‘ te tonen in de opvang van 160.000 vluchtelingen.

The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl