Nederlandstalige Polen website brengt u het nieuws uit Polen

EU uitvoerder erkent ‘vergissing’ ten opzichte van staatssteun voor Duitse kolencentrales

De Europese Commissie heeft toegegeven een fout te hebben gemaakt in een staatssteunbesluit voor Duitse kolencentrales te midden van Poolse klachten van “dubbele normen” in de behandeling van lidstaten, volgens een rapport.

De uitvoerende macht van de Europese Unie zei dinsdag dat het geen uitzondering voor Duitsland zou maken in besluiten om staatssteun voor noodkrachtcentrales goed te keuren, zo meldt de euractiv.com-website.

Volgens de Europese Commissie moeten EU-besluiten om staatssteun voor noodkrachtcentrales goed te keuren in Duitsland, Frankrijk, Italië, Griekenland en Polen opnieuw worden bekeken in het licht van een voortdurende hervorming van de Europese regels voor elektriciteitsmarkt.

De Commissie zei in februari in een uitspraak over staatssteun dat steun voor noodstroomopwekking in Duitsland, met name kolencentrales, “niet beïnvloed zou zijn door de toekomstige regels voor het ontwerp van de elektriciteitsmarkt”, aldus euractiv.com.

Over dergelijke regels wordt momenteel op EU-niveau onderhandeld, aldus de website.

Deze zin was echter begraven in een voetnoot en bleef onopgemerkt tot de volledige tekst van het besluit werd gepubliceerd na de aankondiging van de EU-directeur in februari, meldde euractiv.com.

De website zei, dat dit de beschuldigingen van dubbele standaarden door landen, waaronder Polen, aan de orde stelde, die geen gelijkwaardige waarborgen kregen.

In soortgelijke uitspraken voor Frankrijk, België, Italië, Griekenland en Polen heeft de Commissie duidelijk bepaald dat staatssteun voor back-up van elektriciteitsopwekking “moet worden geïnterpreteerd in het licht van … wetgeving die nog niet is aangenomen op het moment van deze beslissing”, aldus euractiv.com.

Volgens de website zou de evaluatie van staatssteunbesluiten zich met name richten op toekomstige limieten voor kooldioxide-uitstoot, gericht op het stopzetten van de steun aan kolengestookte elektriciteitscentrales, die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde.

De aankondiging komt als een opluchting voor Polen, dat geklaagd heeft over “dubbele normen” in de lopende hervorming van de capaciteitsmarkten voor elektriciteit omdat het Duitse kolencentrales een voorkeursbehandeling leek te geven, zei euractiv.com.

Het citeerde Christof Schoser, plaatsvervangend hoofd van de eenheid bij het directoraat-generaal Concurrentie van de Europese Commissie die belast is met controles op staatssteun, als volgt: “Over de Duitse beslissing is het inderdaad een vergissing die wordt gecorrigeerd.”

Een Poolse Europarlementariër zei in augustus dat Brussel volgens de website van wpolityce.pl dubbele normen hanteert bij de behandeling van EU-lidstaten over hoe zij hun bossen beheren.

Bron: euractiv.com, The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2024 All Rights Reserved Polennieuws.nl