De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

OESO beveelt verhoging Poolse pensioenleeftijd aan

Polen moet geleidelijk de pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen gelijktrekken en verhogen in overeenstemming met de toename van de levensverwachting, heeft OESO de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling aanbevolen.

OESO foto bankier.pl

De organisatie, die 38 ontwikkelde landen verenigt, onthulde op maandag haar nieuwste economische verslag over Polen, meldde het PAP nieuwsagentschap van het land.

De OESO Economic Surveys: Polen 2023 studie zegt dat Polen met succes een grote instroom van vluchtelingen uit Oekraïne heeft beheerd, aldus het PAP nieuwsagentschap.

Echter, de impact van Rusland’s aanvalsoorlog tegen Oekraïne overschaduwt de vooruitzichten en de economische groei zal naar verwachting vertragen tot 0,9 procent dit jaar voordat het zich herstelt tot 2,4 procent in 2024, meldde PAP.

Volgens het verslag blijft het begrotingsbeleid de economie ondersteunen bij het beheersen van de hogere energieprijzen.

Naast andere belangrijke bevindingen wijst de studie op pensioengerelateerde problemen, waaronder een lage toereikendheid van de pensioenen, die in de toekomst “het risico van armoede onder ouderen en druk op de uitgaven op lange termijn” kunnen vergroten.

In de studie worden belangrijke aanbevelingen gedaan om deze problemen aan te pakken, zoals het verlengen van het beroepsleven, onder meer door de pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen geleidelijk gelijk te trekken en te verhogen naarmate de levensverwachting in goede gezondheid toeneemt.

De pensioenleeftijd blijft een splijtzwam in de Poolse samenleving. De vorige centristische regering verhoogde deze tot 67 jaar voor zowel mannen als vrouwen. Nadat de conservatieve partij Wet en Rechtvaardigheid (PiS) in 2015 aan de macht kwam, verlaagde zij deze echter weer tot 65 jaar voor mannen en 60 jaar voor vrouwen.

Momenteel is de Poolse pensioenleeftijd voor vrouwen de op één na laagste in de Europese Unie, waarbij sommige deskundigen stellen dat het land in de voetsporen moet treden van andere EU-lidstaten die hun pensioenleeftijd hebben verhoogd.

Naast andere belangrijke aanbevelingen zegt het rapport dat het monetaire en fiscale beleid ervoor moet zorgen dat de hogere inflatie in Polen niet verankerd raakt.

In de studie wordt ook gesteld dat “digitalisering het ondernemerspotentieel van Poolse bedrijven in eigen land en op de wereldmarkt zou kunnen helpen ontsluiten, maar dat daarvoor adequate vaardigheden vereist zijn”.

Daartoe zou de regering echter “een alomvattende aanpak moeten volgen op verschillende beleidsterreinen, zoals volwassenenonderwijs, een leven lang leren en opleiding voor kleine en middelgrote ondernemingen”, waar de toepassing van digitale technologie relatief laag is, aldus het verslag.

Het onderzoek zegt ook dat Polen vooruitgang heeft geboekt bij de overgang naar netto nul-emissies tegen 2050, maar het tempo van de decarbonisatie moet aanzienlijk worden versneld.

Bron: OECD Economic Surveys: Poland 2023, PAP, polskieradio.pl by (mo/gs) English

Rente in Polen opnieuw verhoogt wegens inflatiestijging

De Poolse centrale bank’s Monetaire Beleidsraad verhoogde dinsdag de belangrijkste rentetarieven voor de vierde keer in evenzoveel maanden in een poging om ongebreidelde prijsstijgingen te temmen.
rente

Rente in Polen opnieuw verhoogt wegens inflatiestijging
foto NBP.pl

Het referentie tarief ging met 50 basispunten omhoog naar 2,25 procent, van 1,75 procent, te midden van stijgende inflatie, die 7,8 procent bereikte in november, meldde het staatspersbureau PAP.

De stap kwam nadat Adam Glapiński, hoofd van de centrale bank, in oktober op een conferentie vertelde dat de tijd rijp was voor “een monetaire aanpassing”.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki zei op dat moment dat hij “een passende reactie” van de centrale bank verwachtte op de snelste prijsgroei in het land in twee decennia.

Polen’s rentebepalers duwden in oktober het referentie tarief naar 0,5 procent van 0,1 procent in het land’s eerste renteverhoging sinds 2012. Minder dan een maand later werd de referentierente verder verhoogd tot 1,25 procent, gevolgd door een verdere stijging tot 1,75 procent in december.

De inflatie in Polen bedroeg 7,8 procent op jaarbasis in november, en bereikte daarmee het hoogste niveau van deze eeuw, zei het centrale bureau voor de statistiek van het land (GUS) in een definitieve raming in het midden van vorige maand.

De Poolse centrale bank verwacht dat de inflatie in het land in 2022 gemiddeld 7,6 procent zal bedragen, een stijging ten opzichte van 2021, werd Glapiński geciteerd als zeggende aan het einde van december.

De Poolse regering bereidt nieuwe maatregelen voor om de gevolgen van de stijgende prijzen van gas en elektriciteit voor de burgers te compenseren, zei woordvoerder Piotr Müller op maandag.

Bron: PAP, Polish Radio (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl