De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het nieuws uit Polen

Ex-nuntius Wesołowski beschuldigd van pedofilie gestorven

Vroegere pauselijke nuntius Józef Wesołowski, beschuldigd van pedofilie, is dood gevonden in het Vaticaan. Volgens de artsen van het Vaticaan zou de 67-jarige Wesołowski een natuurlijke dood zijn gestorven.

De in Polen geboren Wesołowski wachtte op de hervatting van een proces waarin hij beschuldigd werd van pedofilie.

De 67 jarige was de hoogste voormalige hoogwaardigheidsbekleder van de rooms-katholieke kerk die werd beschuldigd van pedofilie.

Kort voordat het proces van start zou gaan op 10 juli werd Wesołowski in intensieve zorg opgenomen maar werd na een paar dagen weer ontslagen.

Het schandaal werd geassocieerd met pedofilie beschuldigingen die aan het begin van september 2013 uitbraken in het Vaticaan.

In augustus werd Wesołowski uit zijn ambt van apostolisch nuntius in de Dominicaanse Republiek ontslagen, een post die hij gedurende vijf jaar bekleedde na een lange diplomatieke carrière in veel landen over de hele wereld.

Het besluit over zijn onmiddellijke ontslag was genomen door paus Francis, nadat de vertegenwoordigers van de kerk in de Dominicaanse Republiek het Vaticaan op de hoogte brachten van de vermeende overtredingen.

Naar verluidt had Wesołowski minderjarigen gedwongen tot seksuele handelingen, en zijn computer bevatte enorme hoeveelheden aan kinderpornografie. Een van zijn slachtoffers werd gemeld was een 13 jarige epileptisch jongen die, in ruil voor seksuele gunsten, medicatie ontving.

Wesołowski kreeg eind 2013 door het Vaticaan huisarrest opgelegd, en zijn proces was bedoeld om het eerst te worden, waar een hoge ambtenaar van de kerk voor een rechter van het Vaticaan zou verschijnen.

Bron:The News.pl (English version)

Vaticaan rapport wijst naar Poolse kolen

Een nieuwe encycliek die deze week door het Vaticaan gepubliceerd wordt is zwaar kritisch ten aanzien van het gebruik van fossiele brandstoffen, met de krant Rzeczpospolita die haar lezers eraan herinnert dat Polen één van de grootste producenten van kolen is, en vandaar ook van CO2-uitstoot.
Vaticaan

Bruinkoolcentrale van minimaal 20 megawatt (MWth) – foto Heliosteam / CC BY-SA 3.0

Het document, uitgegeven op 18 juni, wijdt een grote hoeveelheid tekst aan de vraag van bruinkool winning, rapporteert de krant Rzeczpospolita. Die landen, waaronder Polen, die veel steenkool produceren, vernietigen het milieu, licht het rapport toe.

“De encycliek is zeker niet gericht tegen hard werkende mijnwerkers,” zei de Franciscaan Stanisław Jaromi, hoofd van de Heilige Franciscus Ecologie Beweging.

“Het is eerder een poging om de aandacht van de mondiale autoriteiten op de sector richten,” voegde hij toe. “Jaren hebben we horen praten over herstructurering, invoering van nieuwe technologieën die CO2 zou verlagen en in principe is er niet veel gebeurd,” vertelde Jaromi aan Rzeczpospolita.

Steenkoolwinning in Polen produceert ongeveer 55 procent van het primaire energieverbruik en 75 procent van de elektriciteitsproductie. Polen is het tweede grootste mijnbouw land in Europa, na Duitsland en de negende op de wereldlijst van kolenproducenten. Het land verbruikt bijna alle kolen die het delft.

In januari trok premier Ewa Kopacz plannen in voor de herstructurering van de industrie ondanks sterke tegenstand van mijnbouw vakbonden, lang een politieke kracht waar rekening mee gehouden moet worden en voor velen een belemmering voor de echte plannen om de energiemix van Polen te wijzigen.

The News.pl (English version)

Poolse aartsbisschop uit priesterschap gezet in kindermisbruik zaak

Het Vaticaan heeft de voormalige pauselijke nuntius in de Dominicaanse Republiek aartsbisschop Józef Wesolowski het priesterambt afgenomen naar aanleiding van kindermisbruik beweringen.

Een verklaring uitgebracht door het Vaticaan verduidelijkt, dat alleen de eerste fase van de zaak is afgerond en dat “alle maatregelen die passend zijn in de ernst van de zaak tegen de vroeger nuntius genomen zullen worden.”

Geen bijzonderheden werden verstrekt door de doctrinaire congregatie van het Vaticaan over het eerste deel van het canonieke proces tegen Wesolowski.

De ambtstermijn van de voormalige nuntius werd in augustus 2013 opgeschort nadat beschuldigingen te voorschijn kwamen dat de aartsbisschop in de Dominicaanse Republiek misbruik had gemaakt van jongens.

Wesolowski is de hoogste gerangschikte kerk ambtenaar die ooit werd onderzocht voor de misbruik van kinderen.

In de afgelopen twee jaar, heeft de rooms-katholieke kerk in Polen geworsteld om te gaan met een golf van bedekking gegeven aan gevallen van pedofilie waar gestelijken bij betrokken waren.

Op vrijdag 21 juni, hielden vooraanstaande leden van de kerk een penitentie mis in Kraków over de zonden van geestelijken op het gebied van kindermisbruik.

Bron: The News.pl (English version)

Benedict XVI: ‘het was duidelijk dat Johannes Paulus II een heilige was’

In zijn eerste interview sinds zijn aftreden, heeft Paus Emeritus Benedictus geopenbaard hoe hij ervan overtuigd raakte dat zijn Poolse voorganger Johannes Paulus II een heilige was.

De voormalige paus’s reflecties komen minder dan twee maanden voor de heiligverklaring van de overleden Poolse paus, markeren de laatste fase in zijn pad naar heiligheid.

“De realiteit dat Johannes Paulus II een heilige was werd voor mij steeds duidelijker in de jaren die ik met hem heb samengewerkt,” vermeld de gepensioneerde paus in een schriftelijke interview, dat gepubliceerd werd in de Italiaanse krant Corriere della Sella.

“Johannes Paulus II vroeg niet om applaus, en hij keek nooit onrustige wanneer hij besluiten aan het nemen was.”

“Hij handelde conform zijn geloof en zijn overtuigingen, en hij was ook bereid de klappen tegen hem te verduren,” voegde hij eraan toe.

“Ik kon niet en moest hem niet immiteren, maar ik heb geprobeerd zijn erfenis en inspanningen zo goed als ik kon voort te zetten.”

Paus Johannes Paulus II zal in het Vaticaan, op 27 April heilig worden verklaard.

Het interview met de voormalige paus zal onder anderen gepubliceerd worden in een boek van reflecties op Paus Johannes Paulus II door de Poolse journalist Wlodzimierz Redzioch, die schrijft voor Vaticaan’s officiële krant L’ Osservatore Romano.

Benedictus XVI, die volgende maand 88 jaar zal worden, trad terug uit het pausdom in februari 2013, zijnde de eerste paus die dat deed sinds 1294. Hij noemde zijn verslechterende gezondheid, en dat God hem had verteld dat aftreden de juiste keuze was.

The News.pl (English version)

Vaticaan weigert uitlevering van Poolse aartsbisschop

Het Vaticaan heeft gezegd dat een Poolse aartsbisschop, beschuldigd van kindermisbruik tijdens zijn ambtsperiode als pauselijke nuntius in de Dominicaanse Republiek, niet aan Polen kan worden uitgeleverd.

De bevestiging volgt op een verzoek om verduidelijking door het district openbaar ministerie in Warschau betreffende aartsbisschop Józef Wesolowski, één van twee Poolse priesters beschuldigd van misbruik van kinderen in de Dominicaanse Republiek.

“Aartsbisschop Wesolowski is een burger van het Vaticaan, en de Vaticaan wet staat geen uitlevering toe,” verduidelijkt een verklaring van de Heilige stoel.

Przemysław Nowak van het district openbaar ministerie in Warschau heeft gezegd dat het Vaticaan heeft bevestigd, dat het verdergaat met een eigen onderzoek in verband met de aartsbisschop.

Wesolowski werd in augustus 2013 door het Vaticaan uit zijn functie als pauselijke nuntius in de Dominicaanse Republiek teruggeroepen en uit zijn ambt ontslagen.

Hoewel het Vaticaan niet de exacte verblijfplaats heeft onthuld van aartsbisschop Wesolowski, wordt ervan uitgegaan dat sinds augustus hij al hetzij binnen Vaticaan stad, of Rome gewoond heeft.

Sinds eind september, heeft het District openbaar ministerie in Warschau beschuldigingen tegen zowel Wesolowski als pater Wojciech Gil onderzocht.

De laatste, die op de Poolse televisie zijn onschuld heeft geuit, leeft momenteel met familie in een dorp ten zuiden van Kraków.

Vorig jaar, stuurde de procureur-generaal van de Dominicaanse Republiek dossiers betreffende Wesolowski naar Polen, en inzake de Gil naar het Vaticaan.

Een diaken die voor aartsbisschop Wesolowski werkte heeft verklaard dat hij jongens voor de pauselijke nuntius ronselde. Wesolowski had naar verluidt orale seks met jongens, en nam foto’s van hen terwijl ze aan het masturberen waren.

Ondertussen, hebben drie kinderen in de Dominicaanse Republiek beschuldigingen geuit tegen pater Gil en op zijn computer werd naar verluidt kinderpornografie gevonden.

Bron: PAP/TVN

The News.pl (English version)

Polen onderzoekt kindermisbruik beschuldigingen Dominicaanse Republiek

Polen’s procureur-generaal heeft onderzoeksbestanden ontvangen betreffende twee Poolse geestelijken beschuldigd van kindermisbruik in de Dominicaanse Republiek.

“Een vlugge blik op hen heeft bevestigd dat zij van waarde zijn in de zaak, zoals we hadden gehoopt,” zei Maciej Kujawski, woordvoerder van de procureur-generaal.

De 650 documenten over kindermisbruik zijn doorgegeven aan het district openbaar ministerie in Warschau, maar het Bureau heeft geweigerd te onthullen of er een uitleveringsverzoek is gedaan.

“Alle documenten zijn in het Spaans, en we kunnen niet verwijzen naar hun inhoud totdat de vertaling uitgevoerd is,” zei Przemysław Nowak, woordvoerder van het Bureau.

Op dit moment heeft Polen geen uitleveringsovereenkomst met de Caribische Republiek.

Vader Wojciech Gil, die in de afgelopen maanden bij familie verbleef in een dorp in de buurt van Kraków, is beschuldigd van seksueel misbruik van ten minste zeven jongens, terwijl hij een parochie leidde in de bergstad Juncalito.

Aartsbisschop Józef Wesolowski, voormalig nuntius van het Vaticaan in de Dominicaanse Republiek, is geconfronteerd met soortgelijke beschuldigingen van kindermisbruik, hoewel zijn huidige verblijfplaats onbekend is.

Als ambassadeur van het Vaticaan ambassadeur bezit aartsbisschop Wesolowski diplomatieke onschendbaarheid, hoewel hij al vervangen is in zijn post, na in augustus door het vaticaan te zijn teruggeroepen.

Het Vaticaan voert haar eigen onderzoek uit.

Een woordvoerder van het Vaticaan zei in begin september dat “het terugroepen van de nuntius is geenszins een poging om te voorkomen dat verantwoordelijkheid genomen wordt voor wat eventueel inzake kindermisbruik gecontroleerd kan worden.”

Paus Franciscus zelf, verklaarde in april dat de rooms-katholieke kerk “vastberadenheid moet” tonen in het bestraffen van pedofiele priesters, en dat dit nodig is “voor de kerk en haar geloofwaardigheid.”

Francisco Dominguez Brito, de Dominicaanse Republiek procureur-generaal, zei eind oktober, toen de documenten verstuurd werden dat “de schuldigen aan kindermisbruik verantwoordelijkheid moeten dragen.”

“Wat er is gebeurd is onvergeeflijk,” voegde hij toe , benadrukkend dat hij “zo snel mogelijk” aanklachten wilde uitvaardigen

Gebroken gezinnen

Ondertussen heeft een ander Poolse geestelijke beweerd dat gebroken gezinnen een katalysator zijn voor pedofilie.

Pater Ireneusz Bochenski, uit de stad van Piotrkow Trybunalski in Mazovië, heeft gezegd dat hij weet van kinderen van 10 jaar die “met volwassenen naar bed gingen, om bewaarheid te worden en het was de keuze van het kind.”

Pater Bochenski drong erop aan dat “nu dat we zo veel gebroken huwelijken hebben, waar meestal er een gebrek aan een vader is, zal het gebeuren dat steeds vaker kinderen zonder dergelijke figuren zich aan mannen zullen vastklampen.”

Zijn controversiële opmerkingen herhalen die van het hoofd van het Poolse episcopaat aartsbisschop Jozef Michalik, die beweerde dat kinderen die betrokken zijn bij gevallen van pedofilie vaak “op zoek zijn naar liefde” als ze uit gebroken gezinnen kwamen.

Bron: PAP/IAR

The News.pl (English version)

Poolse aartsbisschop in Dominicaanse Republiek beschuldigd van ‘meer dan enkel een kind molesteren’

Een diaken in de Dominicaanse Republiek heeft beweerd dat hij jongens verwierf voor een Poolse aartsbisschop, onlangs geschorst van zijn positie als vertegenwoordiger van het Vaticaan in het land.

“Dit is een man die seksueel ziek is – het gaat hier om veel meer dan alleen het molesteren van kinderen,” heeft Diaken Francisco Xavier Reyes aan de Poolse openbare omroep TVP verteld over de aanklachten tegenover aartsbisschop Józef Wesolowski.

“Het was alles dat zijn seksuele eetlust zou bevredigen,” voegde de diaken toe, die zelf kampt met beschuldiging van het molesteren van minderjarigen.

“Hij vertelde me dat er een bepaald type van seksuele voorkeur was waar hij voorstander van was.”

Diaken Francisco Xavier Reyes onthulde dat hij een seksuele relatie met de aartsbisschop had.

“Hij hield me [financieel] hoewel hij niet kwistig was. Eens gaf hij me 40.000 pesos, omdat ik thuis een probleem had.”

Aanklachten

Het is gebleken dat de aanklachten waar de aartsbisschop in de Dominicaanse Republiek mee geconfronteerd wordt beschuldigingen bevatten die nog ernstiger zijn dan eerst gemeld toen de zaak in de media opdook in september.

“We hebben van de kinderen vernomen dat Wesolowski foto’s van hen nam terwijl aan het masturberen waren. Orale seks werd ook uitgevoerd,” vertelt Nuria Piera, een onderzoeksjournalist in de Dominicaanse Republiek, aan TVP.

De beschuldigingen tegen aartsbisschop Wesolowski werden publiek toen de televisie beelden vertoonde van de geestelijke, waarin de nuntius werd gezien tijdens een bezoek aan gebieden in de hoofdstad bekend om de kinderprostitutie.

Op 21 augustus riep het Vaticaan aartsbisschop Józef Wesolowski terug, nadat de aartsbisschop van Santo Domingo, kardinaal Nicolas de Jesus Lopez, paus Francis informeerd over de beschuldigingen.

“Het terugroepen van de nuntius is geenszins een poging om te voorkomen dat verantwoordelijkheid genomen moet worden voor wat eventueel kan worden geverifieerd,” verzekerde Vaticaan woordvoerder pater Federico Lombardije vorige maand.

Het Vaticaan heeft geweigerd commentaar op het verslag te geven.

Volgens de Dominicaanse aanklager Bolivar Sanchez, zijn verschillende jongens tussen de leeftijd van 13 en 18 jaar ondervraagd.

Het Vaticaan is momenteel bezig met een eigen onderzoek, hoewel de exacte verblijfplaats van de Poolse aartsbisschop niet is verstrekt.

Ondertussen, wordt een tweede Poolse geestelijke, die in de Dominicaanse Republiek had gewerkt, beschuldigd van molesteren kinderen.

Pater Wojciech Gil, die voor bijna een decennium een parochie in de Bergstad Juncalito leidde, had eerder dit jaar kinderen meegenomen op een vakantie naar Polen.

Echter, toen beschuldigingen van misdaden jegens minderjarigen naar voren kwamen in de afgelopen jaren, koos hij ervoor om niet naar zijn post op het Caribische eiland terug te keren. Hij heeft de beschuldigingen tegen hem ontkend.

Bron: The News.pl (English version)

Vaticaan zal samenwerken in pedofilie zaak tegen Poolse aartsbisschop

Het Vaticaan heeft verklaard dat het met de autoriteiten in de Dominicaanse Republiek zal samenwerken in een onderzoek naar beschuldigingen van pedofilie door een Pools aartsbisschop.

Aartsbisschop Józef Wesolowski, die als pauselijke nuntius diende in de Caribische Republiek, werd op 21 augustus teruggeroepen naar het Vaticaan, en tegelijkertijd van zijn post geschorst.

De terugroeping gebeurde nadat de aartsbisschop van Santo Domingo, kardinaal Nicolas de Jesus Lopez, paus Franciscus informeerde over de beschuldigingen in juli, en het Vaticaan een intern onderzoek lanceerde.

Dominicaanse officieren van justitie die vorige week hun eigen onderzoek bevestigde, veroorzaakte een sneeuwbaleffect aan beschuldigingen dat het Vaticaan probeerde de 65 jaar oude aartsbisschop te beschermen, las een Vaticaan verklaring op donderdag.

“Het terugroepen van de ambassadeur is geenszins een poging om te voorkomen dat verantwoordelijkheid genomen moet worden voor wat eventueel geverifieerd kan worden,” verzekerde Vaticaan woordvoerder pater Federico Lombardije.

Volgens de Dominicaanse aanklager Bolivar Sanchez, zijn al zeven jongens tussen de leeftijd van 13 en 18 geïnterviewd. Verscheidene van de jongens onderhielden zichzelf door schoenen te poetsen op straat.

Beschuldigingen over pedofilie zijn ook gemaakt tegen een andere Poolse priester en vriend van de aartsbisschop Wesolowski. Beide mannen zijn niet langer in de Dominicaanse Republiek.

De potentiële zaak tegen aartsbisschop Wesolowski maakt hem de hoogste gerangschikte Vaticaan vertegenwoordiger die wordt onderzocht met betrekking tot de beschuldigingen van pedofilie.

De Dominicaanse autoriteiten hebben bevestigd dat zij om uitlevering van de aartsbisschop zullen vragen.

Bron: The News.pl (English version)

“Geen keus” over katholieke World Youth Day in Krakow?

De nieuwe ambassadeur van Polen tot de Heilige stoel, Piotr Nowina-Konopka, heeft gezegd dat paus Franciscus grapte over het geen aandeel van belang hebben, in het besluit om de World Youth Day in Polen’s zuidelijke stad Kraków te houden in 2016.

Nowina-Konopka kreeg een 20 minuten durende audiëntie met de paus tijdens een ceremonie waarin hij zijn geloofsbrieven presenteerde nadat hij officieel op 5 september op de post was aangesteld.

Sprekend na de ontmoeting, zei Nowina-Konopka dat paus Franciscus “onder druk was gezet,” de World Youth Day in Polen te houden, door de Poolse kardinalen Stanisław Rylko en Stanisław Dziwisz, die persoonlijk secretaris van paus Johannes Paulus II was.

De Poolse ambassadeur bij de Heilige stoel vertelde de journalisten dat er geen gesprekken waren over de datum van de heiligverklaring – van Johannes Paulus II – omdat de officiële aankondiging van de datum zoals wordt verwacht op 30 september door het Vaticaan bekent zal worden gemaakt.

Ondertussen, vertelde Nowina-Konopka Poolse Radio dat hij zeker is dat paus Franciscus inspanningen de spanningen in Syrië te kalmeren vruchtbaar zullen zijn.

“Ik was verbaasd over zijn vastberadenheid tijdens het spreken over Syrië,” zei Nowina-Konopka, relaterend aan wat hij de vorige zondag op het St. Pieter’s Plein had gehoord.

“Deze paus heeft het tot een punt van eer gemaakt om iets aan [het conflict in Syrië] te doen, en ik denk dat als hij deze innerlijke vastbeslotenheid heeft er iets uit moet komen,” zei Nowina-Konopka.

Bron: IAR/PAP

The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2024 All Rights Reserved Polennieuws.nl