De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Rechters – Andrzej Duda zit in de problemen

De rechters van het Hof van Beroep in Kraków bekritiseerden de acties van de president, die – tegen de door de rechtbank uitgevaardigde bescherming in – nieuwe rechters aan het Hooggerechtshof aanstelde. In de resolutie voorspellen zij dat Andrzej Duda voor het Staats Tribunaal zal verschijnen.

Gerecht

In de vrijdag aangenomen resolutie evalueren de rechters van het Hof van Beroep in Kraków “met afkeuring” de actie van de president, die drie dagen geleden nieuwe rechters heeft benoemd voor het Hooggerechtshof. Zij wijzen erop dat met het oog op het verkrijgen van de procedure, door de eindbeslissing van de Hoogste Administratieve Rechtbank, nieuwe benoemingen niet hadden kunnen plaatsvinden. Het document bereikte Onet.

De rechters bekritiseren de president ook omdat hij niet heeft gewacht op de uitspraak van het EU Hof van Justitie. Het orgaan onderzoekt de Poolse wet op het Hooggerechtshof in termen van zijn gelijkenis met het Europees recht. Vertegenwoordigers van de “Appèl” van Kraków zijn van mening dat de president “de juridische situatie destabiliseert en het vertrouwen in de rechtbanken en hun beslissingen vermindert”

“Bovendien is het een reëel probleem, de verantwoordelijkheid van de president voor het Staats Tribunaal” – voegen de rechters toe.

Een ander punt dat bekritiseerd moet worden is het feit dat Andrzej Duda de kandidaten voor het Hooggerechtshof heeft ingezworen, die door de Nationale Raad voor de rechtspraak zijn beoordeeld. De manier waarop de samenstelling werd gekozen, roept ernstige juridische en constitutionele twijfels op – geven zij aan.

De rechters uit Kraków wijzen erop dat de rechtbanken van alle niveaus ten onrechte worden gevuld door de “gepolitiseerden” en vormden de Nationale Constitutionele Raad, in tegenstelling tot de grondwet. In de aangenomen resolutie zullen in de toekomst mogelijk nieuwe niet worden erkend.

Bron: wiadomosci.wp.pl przez Maciej Deja jézyk po Polsku

Poolse toprechter oordeelt presidentiële gratie is niet voorbarig

Een beslissing van de Poolse hoogste rechtbank verbrak dinsdag een uitspraak van het Hooggerechtshof die oordeelde dat de president een voormalige anticorruptie agentschapchef voortijdig gratie had gegeven.

Gratie

Het Constitutionele Tribunaal zei dinsdag dat de president iemand gratie kan geven terwijl een rechtszaak nog steeds openstaat, en dat het pardon betekent dat een gerechtelijke procedure tegen die persoon gesloten is.

“Het pardon is het voorrecht van de president en de president hoeft in dat geval met niemand te overleggen”, zei Grzegorz Jędrejek, rechter in het grondwettelijk hof.

Maar één van de andere rechters van het hof, Leon Kieres, was het daar niet mee eens.

De uitspraak van het Constitutionele Tribunaal komt weken nadat het Poolse Hooggerechtshof zei dat de voormalige anti corruptie chef Mariusz Kamiński voortijdig gratie werd verleend omdat zijn gevangenisstraf nog steeds werd aangevochten.

In 2013 werd parlementslid Kamiński, wet en gerechtigheid (PiS) – die in 2006 en 2009 hoofd was van het bureau voor corruptiebestrijding van Polen – schuldig bevonden aan het overschrijden van zijn bevoegdheden.

Hij werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en kreeg tien jaar lang geen toegang tot het openbaar ambt.

De Poolse president Andrzej Duda gaf Kamiński in 2015 gratie, hoewel hij toen nog steeds zijn definitieve vonnis bestreed. De zaak tegen Kamiński werd toen beëindigd.

Een rechter van het Hooggerechtshof zei dat de president zich had bemoeid met het juridische proces omdat Kamiński niet onschuldig of schuldig was bevonden toen hij gratie kreeg, waardoor een toekomstige uitspraak overbodig werd.

De rechter zei dat de president iemand pas gratie kan geven na een laatste beroep is gehoord “omdat hij zich dan niet bemoeit met de rechterlijke macht”.

Kamiński werd schuldig bevonden aan het overschrijden van zijn bevoegdheden in het onderzoek van het Centraal Bureau voor corruptiebestrijding van het zogenaamde landschandaal in 2007.

Het bureau voor corruptiebestrijding voerde naar verluidt een steekproef operatie uit waarbij steekpenningen werden betaald voor de verandering van landbouwgrond in woonwijken, wat er toe leidde dat de toenmalige vice-premier Andrzej Lepper werd ontslagen en de ineenstorting van de coalitieregering van die tijd plaatsvondt.

Duda’s beslissing om Kamiński gratie te verlenen terwijl zijn zaak nog steeds bezig was, was ongekend.

In 2015 zei Duda dat mensen die tegen corruptie gevochten hadden een speciale bescherming verdienden.

Source: PAP, IAR, The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2020 All Rights Reserved Polennieuws.nl