De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Kerk roept regering op vluchtelingen te steunen

Alle vluchtelingen, ongeacht hun godsdienst, moeten worden voorzien van bijstand, volgens de Poolse bisschoppenconferentie, bijeen in Warschau.
vluchtelingen

Zaatari vluchtelingen-kamp in Jordanië – auteur Foreign and Commonwealth Office

“De Kerk kan niet alleen worden gelaten in deze inspanning. Actie is nodig aan de kant van de overheid,” zegt Fr Paweł Rytel-Andrianik, de woordvoerder van het episcopaat.

Ondersteuning voor asielzoekers is een van de onderwerpen aangepakt tijdens de lopende vergadering in de Poolse hoofdstad aangepakt.

“Het heeft te maken met zaken als de veiligheid of de sociale zekerheid. De kerk heeft niet de mogelijkheid om hen een baan en onderwijs te bieden ,” voegde de woordvoerder toe.

De geestelijkheid bevestigde echter dat de katholieke kerk toegewijd is aan de kwestie en de vluchtelingen zal helpen via Caritas, een liefdadigheidsorganisatie die actief zijn in ongeveer 5.000 Poolse parochies.

Volgens de Poolse bisschoppen, is de samenwerking van de kerk, staat en lokale overheden cruciaal om vluchtelingen effectief te helpen.

De Poolse bisschoppenconferentie bespreekt ook de Wereld Jongeren Dagen, die zal worden gehouden van 25-31 juli 2016 in Kraków, Zuidelijk Polen.

Bron: The News.pl (English version)

Vaticaan intervenieert over Poolse kardinaal in misbruik schandaal

De pauselijke nuntius in Warschau heeft ingegrepen, na aanwijzingen dat een Poolse kardinaal eens beschuldigd van het molesteren van seminaristen van plan was deel te nemen aan de evenementen vanwege de 1050e verjaardag van Polen’s Christendom.

Paetz

aartsbisschop Juliusz Paetz – auteur Stiopa / CC BY-SA 3.0

In een verklaring op woensdag, uitgebracht door het Poolse episcopaat, bevestigd de kerk dat het Vaticaan er op tegen was dat aartsbisschop Juliusz Paetz een rol speelde in de gebeurtenissen van deze week.

“Nogmaals, herinnerd de pauselijke nuntius vandaag aartsbisschop Juliusz Paetz persoonlijk aan de instructies die hij drie jaar geleden kreeg. Dat hij moet afzien van deelname aan openbare celebraties,” verduidelijkt de verklaring.

“Het is moeilijk voor te stellen dat dit niet zou worden gehandhaafd tijdens de viering die bijgewoond wordt door de pauselijke legaat, en niet te vergeten het bezoek van de heilige vader aan Polen ter gelegenheid van Wereld Jongeren Dag in juli.”

Vieringen markerend het doopsel van Polen zullen op vrijdag worden gehouden in Poznań, Polen. Paetz was aartsbisschop van Poznań alvorens hij werd gedwongen om af te treden in maart 2002, hoewel hij de rol van senior bisschop in de stad behoudt.

Gisteren, gaf aartsbisschop Paetz aan dat hij aan de vieringen zou deelnemen toen hem dat gevraagd werd door een Poolse journalist of dit het geval was.

“En waarom niet?” zei de bisschop.

“Ik ben op eigen terrein hier in Poznań.”

Aartsbisschop Paetz heeft nooit toegegeven schuldig te zijn aan de beschuldigingen, dat hij jonge seminaristen en priesters had gemolesteerd.

Hij zei tegelijkertijd dat hij het slachtoffer was van de verkeerde interpretatie van zijn “vriendelijkheid en spontaniteit.”

De Poolse krant Rzeczpospolita had in februari 2002 materiaal gepubliceerd, waarin talrijke onbekende geestelijken de aartsbisschop beschuldigden van seksuele intimidatie.

Het Vaticaan lanceerde een onderzoek, wat leidde tot het ontslag van de aartsbisschop. De dan Poolse paus Jan Paweł II beschreef de situatie als “een ernstig schandaal.” In een preek van maart 2002 riep de paus op tot gebeden “voor onze broeders die niet voldeden aan hun verplichtingen die kwamen met de priesterwijding.”

Bron: IAR/PAP/AP The News.pl (English version)

Poolse kardinaal zegt, ’land belangrijker dan partijbelangen’

De aartsbisschop van Kraków kardinaal Stanisław Dziwisz deed een beroep op politici op goede vrijdag om het grotere goed te overwegen, volgende op maanden van geschillen over nieuwe wetgeving.
Dziwisz

Kardinaal Stanisław Dziwis -afb. Twitter.com

“Het land is moe van de eindeloze conflicten en verdeeldheid,” zei de kardinaal op Kalwaria Zebrzydowska, waar elk jaar tijdens de Heilige Week een Paas spel geënsceneerd is.

“Het goede van ons vaderland is belangrijker dan de specifieke belangen van partijen,” vervolgde Dziwisz.

“En daarom vraag ik vanaf deze plaats op goede vrijdag – van onze Poolse calvarie berg – aan alle verantwoordelijken: uw polemiek te staken.”

Sinds de conservatieve regering van Wet en Rechtvaardigheid werd ingezworen medio november, zijn de Polen diep verdeeld over wetgeving gestemd door het Parlement, wat omvat de hervormingen van de rechterlijke macht, de openbare media, het ambtenarenapparaat en de surveillance wetten o.a..

De Europese Commissie onderzoekt of de rechtsstaat bedreigd in Polen wordt.

Bron: The News.pl (English version)

Plannen klaar gelegd voor 1.050e verjaardag van het christendom van Polen

Een historische zitting van de nationale vergadering zal de 1.050e verjaardag van het christendom van Polen markeren.

Mieszko

Mieszko I – auteur Jan Matejko (1838–1893)

De gezamenlijke zitting van beide kamers van het Poolse Parlement, het Lagerhuis van 460 zetels en de 100 zetels tellende Senaat, zullen het centrale evenement zijn van de feesten die de 1.050e verjaardag markeren van de aanvaarding door de Poolse heerser Mieszko I van de westerse vorm van christendom.

Het keerpunt wordt beschouwd als de oorsprong van de Poolse staat.

Gepland om plaats te vinden in Poznań, westelijk Polen, de bakermat van de Poolse onafhankelijkheid, zal op 15 April, de sessie de eerste bijeenkomst van de nationale vergadering worden die ooit buiten Warschau gehouden werd.

Onthullend het programma van de feesten tijdens een persconferentie in Warschau, zei de parlementsvoorzitter Marek Kuchcinski dat president Duda tijdens de samenkomst een speciale toespraak aan de natie zal houden. Genodigden zijn leden van het corps diplomatique en buitenlandse politici.

Kuchciński zei dat de herdenking van het dopen van Polen in 966 “een welsprekend symbool van het toepassingsgebied van transformaties in Polen’s sociale leven zal zijn,” toevoegend dat :em>”het Poolse volk de wederopbouw nodig heeft van een gevoel van politieke gemeenschap, waarvan hoeksteen het gezamenlijke geheugen is. Haar volle manifestatie is in historische gebeurtenissen. Het doopsel van Polen in 966 en de Millennium vieringen in 1966 waren mijlpalen in de geschiedenis van de natie.”

Senaatvoorzitter Stanisław Karczewski vertelde de verslaggevers dat hij verwacht dat president Duda zich in zijn toespraak zal concentreren op een gevoel van gemeenschap onder de Polen, waarin de kerk en de geschiedenis van de natie de bindende factoren zijn.

Aan de vooravond van de nationale vergadering, zal de president deelnemen aan een dankdienst in de kathedraal van Gniezno, met Poolse rooms-katholieke bisschoppen en een pauselijke gezant.

In een bericht voor de verjaardag, gepubliceerd op het einde van 2015, schreven de Poolse bisschoppen dat het Christendom Polen vrij maakte om toe te treden tot de “wereld van Latijnse cultuur” en de “gemeenschap van christelijke volkeren”. Ze benadrukken het feit dat de verjaardag samenvalt met het heilige jaar van genade en de Wereldjongerendagen met paus Francis in Kraków in juli.

The News.pl (English Version)

Potentiële Poolse oppositieleider wil toenadering met kerk

Grzegorz Schetyna, de waarschijnlijke toekomstige leider van de oppositie partij Burger Platform, die verloor in de oktober verkiezingen, heeft gezegd dat de partij de banden met de rooms-katholieke kerk moet herbouwen.

“Wij moeten terugkeren naar de dialoog met de kerk,” vertelde Schetyna het TVN station.

Hij voerde aan dat dit geen kwestie zou zijn van politieke pragmatisme voor de partij, maar van een “terugkeer naar de bron.”

In de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 25 oktober, hadden leidende figuren van het Burger Platform partij het seculiere beeld benadrukt, in tegenstelling tot de religieuze retoriek van Wet en Rechtvaardigheid, die uiteindelijk de verkiezingen won.

Voormalig minister-president Ewa Kopacz had gezegd dat ze niet wilde leven in “een religieuze staat.”

Burger Platform’s ondersteuning voor overheidsfinanciering van IVF, een beleid dat werd teruggedraaid door Wet en Rechtvaardigheid, bracht het ook in conflict met de kerk.

De voormalig minister van buitenlandse zaken Schetyna is de enige resterende kandidaat in de verkiezing voor een nieuwe leider van de Civic Platform. Het stemmen eindigde op 7 januari, en de nieuwe leider zal officieel worden aangekondigd op 24 januari.

Een recente studie heeft aangegeven dat 40 procent van de Polen naar de mis gaan.

The News.pl (English verison)

Kardinaal Dziwisz zegt dat kerk ‘geen politieke ambities’ heeft

Aartsbisschop van Kraków kardinaal Stanisław Dziwisz beweerde in een preek markerend Drie Koningen dat de rooms-katholieke kerk in Polen geen politieke ambities heeft.

Dziwisz

Kardinaal Stanisław Dziwisz – auteur Piotr Drabik

”We hebben geen politieke ambities, omdat we grotere ambities hebben,” zei hij tijdens een mis in de Wawel kathedraal, een van’s lands meest heilige nationale heiligdommen.

“Hier op aarde, in ons hart, in onze families, in onze gemeenschappen en in onze onmiddellijke kringen willen we Gods Koninkrijk van liefde en solidariteit, vergeving, verzoening en vrede bouwen,” zei hij.

Kardinaal Dziwisz, die vele jaren als secretaris van de overleden Poolse paus Paus Jan Paweł II diende, had het beleid bekritiseerd gesteund door de vorige centrum regering, voordat deze op 25 oktober werd weggestemd.

Tijdens een Corpus Christus Homilie in juni, had hij verwezen naar Parlement’s ratificatie van het Verdrag van de Raad van Europa over de preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen. Hoewel hij geweld veroordeelde, betoogde hij dat de Conventie gebaseerd was op “de valse ideologie van geslacht.”

Hij zei ook dat de toenmalige regering beleid, van het verstrekken van overheidsfinanciering voor in vitro-fertilisatie, em>”buitengewoon liberaal,” was, argumenterend IVF “immoreel,” zoals benadrukt door katholieke leer.

De Wet en Rechtvaardigheid, die de algemene verkiezingen op 25 oktober won, heeft heftig oppositie gevoerd tegen het IVF-beleid van de vorige regering, en de huidige minister van volksgezondheid heeft verklaard dat het programma niet zal worden vernieuwd na 2016.

The news.pl (English version)

Vier op de tien Polen gaan naar de mis: studie

Vier op de tien Polen gaan naar de mis, terwijl 16 procent van de katholieken de heilige communie ontvangen, volgens het Katholieke Kerk Statistieken Instituut.

In 1981, toen Polen onder communistische heerschappij was, ging 51 procent van de Polen naar de Mis. Het cijfer is in 2014 gedaald naar 39.1 procent, hoewel Polen nog steeds een overwegend Rooms katholiek land is.

Er zijn verschillen in aanwezigheid cijfers regionaal. Het meest religieuze gebied zuidoost Polen, terwijl het minste religieuze gebied het noordwesten is.

“Deze studie toont aan hoever de gewoonte van de verplichting van het naar de kerk gaan op zondag is nog steeds enigszins in de Poolse samenleving aanwezig is,” zei Dr. Maria Rogaczewska, van Warschau’s Universiteit’s Instituut van Sociale Studies. (pk)

The News.pl (English version)

All photos and texts on this website are copyrighted.
Unauthorized use without permission of the Author or Administrator, will be punished by international law
Copyright © 2004 - 2018 All Rights Reserved Polenforum.nl