De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Kerk roept regering op vluchtelingen te steunen

Alle vluchtelingen, ongeacht hun godsdienst, moeten worden voorzien van bijstand, volgens de Poolse bisschoppenconferentie, bijeen in Warschau.
vluchtelingen

Zaatari vluchtelingen-kamp in Jordanië – auteur Foreign and Commonwealth Office

“De Kerk kan niet alleen worden gelaten in deze inspanning. Actie is nodig aan de kant van de overheid,” zegt Fr Paweł Rytel-Andrianik, de woordvoerder van het episcopaat.

Ondersteuning voor asielzoekers is een van de onderwerpen aangepakt tijdens de lopende vergadering in de Poolse hoofdstad aangepakt.

“Het heeft te maken met zaken als de veiligheid of de sociale zekerheid. De kerk heeft niet de mogelijkheid om hen een baan en onderwijs te bieden ,” voegde de woordvoerder toe.

De geestelijkheid bevestigde echter dat de katholieke kerk toegewijd is aan de kwestie en de vluchtelingen zal helpen via Caritas, een liefdadigheidsorganisatie die actief zijn in ongeveer 5.000 Poolse parochies.

Volgens de Poolse bisschoppen, is de samenwerking van de kerk, staat en lokale overheden cruciaal om vluchtelingen effectief te helpen.

De Poolse bisschoppenconferentie bespreekt ook de Wereld Jongeren Dagen, die zal worden gehouden van 25-31 juli 2016 in Kraków, Zuidelijk Polen.

Bron: The News.pl (English version)

Plannen klaar gelegd voor 1.050e verjaardag van het christendom van Polen

Een historische zitting van de nationale vergadering zal de 1.050e verjaardag van het christendom van Polen markeren.

Mieszko

Mieszko I – auteur Jan Matejko (1838–1893)

De gezamenlijke zitting van beide kamers van het Poolse Parlement, het Lagerhuis van 460 zetels en de 100 zetels tellende Senaat, zullen het centrale evenement zijn van de feesten die de 1.050e verjaardag markeren van de aanvaarding door de Poolse heerser Mieszko I van de westerse vorm van christendom.

Het keerpunt wordt beschouwd als de oorsprong van de Poolse staat.

Gepland om plaats te vinden in Poznań, westelijk Polen, de bakermat van de Poolse onafhankelijkheid, zal op 15 April, de sessie de eerste bijeenkomst van de nationale vergadering worden die ooit buiten Warschau gehouden werd.

Onthullend het programma van de feesten tijdens een persconferentie in Warschau, zei de parlementsvoorzitter Marek Kuchcinski dat president Duda tijdens de samenkomst een speciale toespraak aan de natie zal houden. Genodigden zijn leden van het corps diplomatique en buitenlandse politici.

Kuchciński zei dat de herdenking van het dopen van Polen in 966 “een welsprekend symbool van het toepassingsgebied van transformaties in Polen’s sociale leven zal zijn,” toevoegend dat :em>”het Poolse volk de wederopbouw nodig heeft van een gevoel van politieke gemeenschap, waarvan hoeksteen het gezamenlijke geheugen is. Haar volle manifestatie is in historische gebeurtenissen. Het doopsel van Polen in 966 en de Millennium vieringen in 1966 waren mijlpalen in de geschiedenis van de natie.”

Senaatvoorzitter Stanisław Karczewski vertelde de verslaggevers dat hij verwacht dat president Duda zich in zijn toespraak zal concentreren op een gevoel van gemeenschap onder de Polen, waarin de kerk en de geschiedenis van de natie de bindende factoren zijn.

Aan de vooravond van de nationale vergadering, zal de president deelnemen aan een dankdienst in de kathedraal van Gniezno, met Poolse rooms-katholieke bisschoppen en een pauselijke gezant.

In een bericht voor de verjaardag, gepubliceerd op het einde van 2015, schreven de Poolse bisschoppen dat het Christendom Polen vrij maakte om toe te treden tot de “wereld van Latijnse cultuur” en de “gemeenschap van christelijke volkeren”. Ze benadrukken het feit dat de verjaardag samenvalt met het heilige jaar van genade en de Wereldjongerendagen met paus Francis in Kraków in juli.

The News.pl (English Version)

Vier op de tien Polen gaan naar de mis: studie

Vier op de tien Polen gaan naar de mis, terwijl 16 procent van de katholieken de heilige communie ontvangen, volgens het Katholieke Kerk Statistieken Instituut.

In 1981, toen Polen onder communistische heerschappij was, ging 51 procent van de Polen naar de Mis. Het cijfer is in 2014 gedaald naar 39.1 procent, hoewel Polen nog steeds een overwegend Rooms katholiek land is.

Er zijn verschillen in aanwezigheid cijfers regionaal. Het meest religieuze gebied zuidoost Polen, terwijl het minste religieuze gebied het noordwesten is.

“Deze studie toont aan hoever de gewoonte van de verplichting van het naar de kerk gaan op zondag is nog steeds enigszins in de Poolse samenleving aanwezig is,” zei Dr. Maria Rogaczewska, van Warschau’s Universiteit’s Instituut van Sociale Studies. (pk)

The News.pl (English version)

Polen vertrouwen brandweerlieden meer dan politici

Een enquête door Poolse Centrale Bureau voor de Statistiek (GUS) heeft gevonden dat op het gebied van openbare dienstverlening, brandweerlieden door de Polen de meest vertrouwde groep zijn, terwijl politici onderaan bungelen.

brandweerlieden

Het verwijderen van risico sneeuw – auteur Gacopyrz CC 3.0

Volgens de resultaten van de enquête vertrouwen 94 procent van de Polen de brandweer, terwijl slechts 25 procent het Lager- en het Hogerhuis van het Parlement vertrouwen.

Ondertussen, lichamen die goed scoorde in de enquête zijn het leger, dat 72 procent vertrouwen geniet, de kerk (67 procent) en de politie (ook 67 procent).

De rechtbanken hebben minder dan de helft vertrouwen van de ondervraagden, en bleef hangen op 46,7%.

Niveaus schommelde afhankelijk van het geslacht van de ondervraagde. De meest uitgesproken verschillen in dit verband hadden betrekking tot de kerk en de politie. In beide gevallen vrouwen hadden 8-9 procent meer vertrouwen dan mannen. Terwijl, mannelijke respondenten naar voren gekomen met meer vertrouwen in het leger, met ongeveer 5 procent.

Vertrouwen in de kerk was sterker op het platteland, waar het 75 procent steun had, in tegenstelling tot 61 procent in de steden.

Bron: PAP

The News.pl (English version)

Is recht nog recht, of willen we zijwegen?

Een Poolse priester heeft een voorwaardelijke twee jaar gevangenisstraf gekregen voor het molesteren van meisjes in de buurt van Zamość, zuidoost Polen.

Onder enkele andere incidenten, streelde pater Stanisław G. (volledige naam ingehouden onder Poolse Privacywetten) de meisjes terwijl hij hen voorbereidde op hun eerste communie.

De priester zal een proefperiode van vijf jaar worden opgelegd.

Naast de voorwaardelijke gevangenisstraf, heeft de priester een levenslang verbod gekregen van het instrueren of toezicht houden op minderjarigen. Hij heeft ook een boete ontvangen van PLN 3.000.

De regionale openbare aanklager Bartosz Wójcik had aangedrongen op een gevangenisstraf van drie jaar, en hij is nu de gronden voor een beroep aan het voorbereiden.

“De straf is te laag,” vertelde hij de lokale krant Kurier Lubelski.

Bron: The News.pl (English version)

Pro IVF politici worden niet geëxcommuniceerd

De juridische Raad van het Poolse episcopaat heeft verklaard dat parlementsleden en senatoren die gestemd hebben ten gunste van een wetsvoorstel autoriserend overheidsfinanciering voor IVF behandeling niet ‘automatisch’ geëxcommuniceerd zullen worden.

Ook zal de vertrekkende president, President Bronisław Komorowski, die het wetsvoorstel op 27 juli ondertekend, ook gespaard worden voor excommunicatie.

De kerk heeft echter gezegd dat de voorstanders van de wetgeving niet de heilige communie mogen ontvangen totdat ze zich hebben “verzoend met God.”

Het wetsvoorstel machtigt IVF behandeling voor onvruchtbare paren, zowel getrouwd of samenwonend, die alle andere methodes van behandeling over een periode van 12 maanden hebben geprobeerd.

De wetgeving kreeg vanaf het begin krachtige oppositie van de kerk, en nadat het wetsvoorstel werd aangenomen door de Senaat op 10 juli, schreef het hoofd van het Poolse episcopaat aartsbisschop Stanisław Gądecki een brief aan president Bronisław Komorowski, waarin hij hem vroeg om zich te onthouden van ondertekening.

In de nieuwe verklaring uitgebracht door de juridische Raad van het Poolse episcopaat, heeft de kerk gezegd dat terwijl voorstanders van het wetsvoorstel niet “automatisch” geëxcommuniceerd zullen worden, “de zonde begaan door in het openbaar deel te nemen in het maken van wetten die afbreuk doen aan de waardigheid van het menselijk leven, een bepaald soort misdrijf is.”

Volgens de verklaring, moeten degenen die het wetsvoorstel gesteund hebben zich “onthouden van het ontvangen van de heilige communie totdat zij hun positie over IVF, publiekelijk hebt gewijzigd.”

Bron: The News.pl {English version)

Hoogste geestelijke verzoekt president IVF wetsvoorstel niet te ondertekenen

Hoofd van het Poolse episcopaat aartsbisschop Stanisław Gądecki heeft president Bronisław Komorowski verzocht een wetsvoorstel, dat de overheidsfinanciering van de IVF behandeling regelt niet te ondertekenen.

In een brief aan de president, drong de aartsbisschop erop aan dat “dit verzoek is niet alleen mijn recht, maar ook mijn plicht.”

Het wetsvoorstel werd vorige week ternauwernood zonder amendementen door de Senaat goedgekeurd, in het Lagerhuis van het Poolse Parlement werd het op 25 juni goedgekeurd.

Het voorziet in de financiering van de IVF behandeling voor paren die problemen hebben om kinderen te krijgen en andere methoden van conceptie zijn uitgeput.

De kerk had parlementsleden en senatoren opgeroepen hun geweten te onderzoeken en tegen de wetgeving te stemmen.

De belangrijkste oppositiepartij Wet en Rechtvaardigheid heeft zich heftig verzet tegen de wetgeving, met één senator bewerend dat het “de poorten naar de hel opende.”

Aartsbisschop Gądecki heeft Komorowski opgeroepen het wetsvoorstel niet te ondertekenen of anders terug te sturen naar het Parlement of het Poolse Constitutionele Hof.

Met betrekking tot de bevriezing van embryo’s, voerde de aartsbisschop aan dat de Poolse grondwet aandringt op de “absolute bescherming van het menselijk leven.”

”Discipelen van Christus moet altijd de stem zijn voor degenen die hun rechten ontzegd worden,” stelde hij.

President Komorowski’s opvolger Andrzej Duda, voorheen van de conservatieve partij Wet en Rechtvaardigheid, zal op 6 augustus ingezworen worden.

Bron: The News.pl (English version)

Poolse bisschoppen debatteren over communie voor Divorcees

De kwestie van of divorcees (RED: meestal gescheiden vrouwen) die hertrouwd zijn, de Heilige Communie mogen aanvaarden, is het centrale vraagstuk dat besproken werd tijdens de vergadering van het Poolse episcopaat op woensdag.

De zaak lokte een levendig debat uit op de familie Synode van het Vaticaan in oktober 2014, toen aartsbisschoppen van over de hele wereld bij de Heilige stoel verzameld waren.

Vader Józef Kloch, perswoordvoerder voor het episcopaat, zei dat de Poolse bisschoppen voorbereid zijn om vijf toespraken aan te horen door deskundigen uit het hele land, voorafgaande aan de belangrijkste gesprekken op woensdag.

De conclusies tijdens de bisschoppelijke vergadering (ook die van vergaderingen van rooms-katholieke bisschoppen in andere landen) zal worden verzonden naar paus Francis voor zijn consideratie.

Echter, de paus zal onafhankelijk de eindbeslissing maken, met de aankondiging tijdens de tweede zitting van de Synode in dit najaar.

Tijdens een interview over het onderwerp met de Argentijnse krant La Nación in december 2014, stopte paus Francis kort een duidelijke verklaring over de zaak, maar zei dat de katholieke kerk ”de deuren een beetje meer moest openen”

Divorcees die hertrouwd zijn, zijn ook uitgesloten van het peetouder worden, maar de paus voerde aan dat ”integratie de oplossing is.”

Bron: IAR

The News.pl (English version)

Kerk bekritiseert EU-richtlijn inzake de morning – after pil

Het Poolse episcopaat heeft kritiek geuit op een EU-richtlijn ontworpen om de morning – after pil zonder recept verkrijgbaar te maken in de lidstaten.

Pil

Een verklaring uitgebracht door het episcopaat van het bio-ethiek team bevestigd ”uit het oogpunt van de leer van de kerk over moraal, is het gebruik van de zogenaamde morning – after pil een ernstige zonde.”

”Het gebruik van zogenaamde emergency contraception opent de deur tot significante veranderingen in culturele opvattingen en relaties tussen mensen,” voert het episcopaat aan.

”Het bevordert promiscuïteit en gebrek aan verantwoordelijkheid in de totstandkoming van de intieme relaties, de verheerlijking van de menselijke seksualiteit, vernietigt het ideaal van een exclusieve relatie tussen een man en een vrouw en zorgt voor vrijheid van verantwoordelijkheid ten opzichte van andere mensen.”

Hoewel de EU-richtlijn tot doel had na 1 januari 2015 in de hele EU te worden overgenomen, kunnen afzonderlijke landen beperkingen handhaven op het verkrijgen en het gebruik van de medicatie.

Hongarije heeft de richtlijn reeds verworpen, ervoor zorgend dat de pil alleen op voorschrift te verkrijgen is.

Het Poolse ministerie van volksgezondheid heeft echter verklaard dat het verplicht is de richtlijn te volgen.

Bron: The News.pl (English version)

Missen zijn hervat in verwoeste kathedraal

In het weekend werd er weer een mis gehouden in de kathedraal van de Hemelvaart van de Heilige Maagd Maria in Sosnowiec, zuidelijk Polen, een maand nadat een brand het gebouw verwoestte.
kathedraal

Het verwoestte dak van de kathedraal van de Hemelvaart van de Heilige Maagd Maria in Sosnowiec – foto you tube – auteur Daniel Pietryga

Hoewel de wederopbouw heeft in ernst nog moet beginnen, is een tijdelijke dakopbouw geïnstalleerd met netten, om ervoor te zorgen dat het puin niet in het schip valt.

Een brand in de vroege uren van 29 oktober scheurde door het dak, terwijl ook muurschilderingen beschadigd werden.

Sinds de ramp, zijn door het publiek ruim 540.000 zloty [ongeveer 128,719 euro] verzameld in het bisdom.

”Ik wil vanuit het diepst van mijn hart al degenen bedanken die zich hebben gehaast om te helpen, zowel geestelijk en materieel, in het redden van onze Sosnowiec kathedraal,” zei bisschop Grzegorz Kaszak.

”Jullie zijn echt geweldig,” voegde hij eraan toe.

De lokale overheden hebben ook bijstand toegezegd, en het ministerie van cultuur steunt de campagne om het gebouw te herstellen.

Verscheidene miljoenen zloty zullen nodig zijn om het werk te voltooien, en tot het dak is gerenoveerd, zullen er alleen op zondag missen worden gehouden.

Goed overzicht van het verwoestte dak met dank auteur Daniel Pietryga

Bron: Dziennik Zachodni

The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl