De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Hervormingen in de gezondheidszorg geïntroduceerd

Een nieuwe wet om huisartsen aan te moedigen een grotere rol te spelen in de behandeling van patiënten trad vrijdag in werking.
hervorming gezondheidszorg Polen

Een intramusculaire injectie in de bovenarm – Auteur James Gathany PD

Volgens de nieuwe wet zullen huisartsen een grotere rol spelen in diagnostiek en preventie en de gespecialiseerde zorg van patiënten coördineren.

De nieuwe wet zal in 2020 volledig worden geïmplementeerd, waarbij bereidwillige artsen vanaf volgend jaar een proefprogramma starten om het nieuwe systeem in 45 gezondheidscentra te testen.

Volgens Sylwia Wądrzyk-Bularz, een woordvoerster van het Nationale Gezondheidsfonds in Polen, hebben 620 artsen zich vrijwillig aangemeld voor het proefprogramma.

Voordat de nieuwe wet wordt geïmplementeerd, zullen patiënten in de rij blijven staan voor hun gespecialiseerde consultaties en zal de rol van huisartsen en huisartsen nog steeds grotendeels beperkt zijn tot het geven van verwijzingen.

De nieuwe wet vult het regering’s “Netwerkende Ziekenhuizen” plan aan om het systeem voor de financiering van openbare ziekenhuizen te herzien, dat op 1 oktober werd geïntroduceerd. Hopelijk helpt het om de wachtlijsten voor behandeling door specialisten op te lossen.

Bron: IAR, The News.pl (English version)

EU voert procedures op tegen Polen over juridische revisie

De Europese Commissie heeft dinsdag de tweede fase van de inbreukprocedure tegen Polen gelanceerd over de grote veranderingen in gewone rechtbanken, waarna de nieuwe regels de rechterlijke onafhankelijkheid ondermijnen.

rechtbank

In de laatste van een reeks botsingen tussen Warschau en Brussel kondigde de EU’s uitvoerende macht haar stap twee weken geleden aan, na een reactie van de Poolse autoriteiten vanwege haar ‘ernstige zorgen’ over vermeende schendingen van de EU wetgeving.

Warschau ontkent dat recente wijzigingen in de rechtbanken de onafhankelijkheid van de rechters raken. De Poolse president Andrzej Duda tekende de veranderingen in de wet in juli, ondanks protesten in het hele land.

Maar de Europese Commissie heeft dinsdag gezegd dat de nieuwe Poolse regels onverenigbaar zijn met de EU wetgeving, omdat het invoeren van een andere pensioenleeftijd voor vrouwelijke rechters (60 jaar) en mannelijke rechters (65 jaar) geslachtsdiscriminatie is.

Vrees voor de onafhankelijkheid van de rechtbanken

De commissie zei ook dat het bezorgd was dat “de onafhankelijkheid van Poolse rechtbanken wordt ondermijnd” door regels die de minister van justitie discretionaire bevoegdheid geven om het mandaat van rechters die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt te verlengen, en de hoofden van de rechtbanken te ontslaan en aan te stellen.

De nieuwe regels ondermijnen “het principe van onafzetbaarheid van rechters”, aldus de commissie.

De uitvoerende macht van de EU gaf Polen een maand om “de nodige maatregelen te treffen”, waarschuwend dat, als Warschau daar niet aan voldeed, Brussel kan besluiten de zaak naar het Hof van Justitie van de EU te verwijzen.

Polen’s regerende Wet en Rechtvaardigheid (PiS) heeft gezegd dat er zware veranderingen nodig zijn om een inefficiënt en soms corrupt gerechtelijk systeem te hervormen die door het communistische verleden werd beschadigd, beschuldigend rechters een elite te zijn, een zelfbedieningskliek vaak niet in contact met de problemen van gewone burgers.

Maar tegenstanders hebben Wet en Rechtvaardigheid beschuldigd van het er naar streven de rechtbanken te bezetten met haar eigen kandidaten en de rechtsstaat te ontmantelen.

Polen is al in een ruzie met de EU ingewikkeld over het veranderen van het grondwettelijk tribunaal van het land.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Pools gerechtssysteem heeft een diepe hervorming nodig zegt premier

Het gerechtssysteem van Polen heeft diepgaande hervormingen nodig, zei premier Beata Szydlo op vrijdag.

HHHH

Ze sprak tijdens de lancering van een campagne er op gericht om het publiek te vertellen over wat de regering geloofd onmisbare veranderingen te zijn in ‘s land rechterlijke macht.

De campagne, genaamd ‘Justitie’, wordt uitgevoerd in Polen en in het buitenland door een organisatie bekend als de Poolse Nationale Stichting.

De campagne is bedoeld om mensen te laten zien “hoe disfunctioneel het Poolse gerechtsadministratiesysteem is”, aldus Szydło. Zij beweerde dat de wettelijke veranderingen ”door de Poolse bevolking werd verwacht.”

”We willen niet dat dingen zoals ze vroeger zijn, we willen dat ze anders zijn. En ‘anders’ betekent dat het Poolse gerechtssysteem de burgers moet dienen,: aldus Szydło.

Zij beweerde dat de campagne nodig was om, “de informatie verspreid tussen het publiek, vooral in het buitenland, dat de veranderingen in het Poolse gerechtshof ondemocratisch zijn tegen te gaan”. Dit soort berichten discrediteert Polen in de internationale arena, suggereerde zij.

Het hoofd van de Poolse Nationale Stichting, Cezary Jurkiewicz, vertelde verslaggevers dat ondanks beweringen van critici de campagne “zuiver informatief” meer dan politiek of ontworpen om het standpunt van een politieke partij te bevorderen.

In juli vetode de Poolse president Andrzej Duda twee van de drie overheid gesteunde wetsvoorstellen om het justitiële systeem te herzien. Tegenstanders hebben de landelijke heersende conservatieven beschuldigd van het streven om de rechtbanken met loyalisten te vullen en de rechtsstaat met de hervormingen te ontmantelen.

De leider van de regerende conservatieve partij van Polen zei eind juli dat het besluit van de president om twee controversiële gerechtelijke hervormingswetsvoorstellen te vetoën een “ernstige vergissing” was.

Jarosław Kaczyński, hoofd van de regerende Wet en Rechtvaardigheid partij (PiS), voegde eraan toe, dat de regering verder zou gaan met grote hervormingen.

Kaczyński zei ook dat de gerechtelijke hervorming van vitaal belang was en voegde toe dat de rechtbanken ziek waren en “zieke rechtbanken een zieke maatschappij betekent”.

PiS aanhangers hebben de Poolse rechtbanken bekritiseerd omdat het te lang duurt om zaken te horen en hebben de rechters beschuldigd dat ze een elite zijn, zelfbedieningskliek, vaak niet in contact met de problemen van de gewone burgers.

Maar de geplande hervormingen worden zowel in het binnen- en buitenland verworpen.

Polen is opgesloten in een geschil met de Europese Commissie over juridische veranderingen in het land.

De Poolse Nationale Stichting is een organisatie opgericht door 17 staatsbedrijven die de bedoeling hebben Polen internationaal te promoten.

Bron: IAR, The News.pl

Het hoofd van Polen’s regerende conservatieven bekritiseert het veto van de president

De leider van Polen’s regerende conservatieve partij heeft gezegd dat de president de beslissing om twee controversiële gerechtelijke hervormingswetsvoorstellen een veto te geven een “ernstige vergissing” was.

Jarosław Kaczyński, hoofd van de regerende Wet en Rechtvaardigheidspartij (PiS), voegde eraan toe dat de overheid doorgaat met de grote hervormingen.

Onder deze veranderingen noemde hij ‘deconcentratie van de media’ en de hervorming van de speciale diensten van het land.

Op maandag heeft de Poolse president Andrzej Duda aangekondigd dat hij twee van de drie overheidgesteunde wetsvoorstellen om het justitie systeem te herzien zou vetoën. Opposanten beschuldigden de heersende conservatieven dat ze de rechtbanken met hun eigen kandidaten willen vullen en de rechtsstaat ontmantelde met de hervormingen.

‘Stemmen tegen de wetsvoorstellen zou het einde van de heersende coalitie betekenen’

De vice-premier van Polen, Jarosław Gowin, hoofd van de Poland Together partij – dat over negen zetels in het parlement beschikt en deel uitmaakt van de bestuurscoalitie – heeft verklaard dat hij voor hervormingen heeft gestemd, ondanks hun gebreken omdat “het stemmen tegen de wetsvoorstellen het Einde van de heersende coalitie betekende”.

Hij zei ook dat hij ervan overtuigd was dat de wetsvoorstellen een veto zouden krijgen als de Senaat niet repareerde en de geschillen “had opgelost”.

Kaczyński heeft gezegd dat de gerechtelijke hervorming van vitaal belang zijn, en voegt eraan toe dat de rechtbanken ziek waren en dat zieke rechtbanken een zieke samenleving betekent.

Rechtbanken bekritiseerd

PiS aanhangers hebben de Poolse rechtbanken bekritiseerd omdat ze te lang nodig hebben om zaken te horen en hebben de rechters beschuldigd dat ze een elite zijn, zelfbedienende clique, vaak niet in contact met de problemen van de gewone burgers.

Maar de geplande hervormingen werden in binnen- en buitenland verworpen.

De Europese Commissie heeft woensdag gezegd dat het klaar was om een formele waarschuwing door de EU te versturen als Polen de hooggerecht rechters met pensioen dwingt of ontslaat.

De voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker zei: “Een onafhankelijke rechterlijke macht is een essentiële voorwaarde voor het lidmaatschap van onze Unie. De EU kan derhalve geen systeem accepteren dat het toestaat willekeurige rechters te ontslaan.”

Gedurende meer dan een week van straat protesten in heel Polen noemde demonstranten de geplande hervormingen een “staatgreep” en een “aanval op de democratie” en beschuldigde Kaczyński er van een dictator te zijn.

Maar Kaczyński zei dat “propaganda” verantwoordelijk was voor de verkeerde interpretatie van de situatie in Polen, zodat veel mensen in het buitenland “diep overtuigd zijn dat er iets mis is en dat de democratie bedreigd wordt en dat er iets aan de hand is, zo niet een Totalitair systeem geïnstalleerd is, in ieder geval een autoritaire”.

Hij voegde eraan toe dat beweringen dat hij een dictator was ‘nonsens’ zijn.

Adam Bodnar, de mensenrechtenombudsman van Polen, zei tegen de Poolse Radio dat hij, terwijl het justitie systeem meer efficiënter en betrouwbaarder moet zijn, het toezicht op de rechtbanken die de gevetode wetsvoorstellen zouden hebben afgedwongen, onjuist zou zijn.

Hij zei ook dat hij bezorgd was dat de president een derde wetsvoorstel zo maar tekenden, waardoor de minister van justitie – wie ook officier van justitie is – de bevoegdheid heeft om district- en beroepshoven rechters aan te stellen.

“Dit kan de onafhankelijkheid van de rechtbanken bedreigen,” zei Bodnar.

Bron: PAP, IAR, The News.pl

Poolse leraren in staking

Leraren ongelukkig met de overheidsplannen voor grote onderwijshervormingen hielden vandaag stakingen in heel Polen.

Het hoofd van de Poolse Leraren Vakbond (ZNP), Sławomir Broniarz, zei, daarbij verwijzend naar voorlopige ramingen, dat 37 procent van de scholen en kinderdagverblijven – ongeveer 6.500 in totaal – deelnamen aan de staking. Maar het ministerie van onderwijs zei dat slechts 11 procent van de scholen deelnam.

De ZNP is Polen’s grootste leraren vakbond, met een aantal van 240.000 leden.

De vakbond eist garanties dat tot 2022 noch leraren noch ander schoolpersoneel zullen worden ontslagen, en dat hun loon niet zal worden verminderd. Ze willen ook een salaris verhoging.

Minister-president Beata Szydło vertelde de Poolse radio: “politieke eisen kan niet ten koste van kinderen worden uitgevoerd.” Ze voegde hieraan toe: “De staking organisatoren, de hoofden van de unie, zijn politiek geëngageerd.”

Vice-minister van Onderwijs Marzena Machałek beweerde dat de “absolute” meerderheid van de leerkrachten en ouders de staking niet steunden.

Ze zei dat de plannen voor loonsverhogingen voor leraren zouden worden onthuld in april, eraan toevoegend dat leraren “tevreden” zouden zijn.

Bron: The News.pl{English version)

Versailles vergadering zonder Polen: reageert Minister van Buitenlandse Zaken

Gevraagd waarom Polen niet werd niet uitgenodigd voor een vergadering van de Franse, Duitse, Spaanse en Italiaanse leiders in Versailles voor het aanstaande EU-top op de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome, heeft de Poolse minister van Buitenlandse Zaken Witold Waszczykowski gezegd dat Polen in maart parallel gesprekken zal houden met zijn buren.

De Franse president Francois Hollande nodigde de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Spaanse premier Mariano Rajoy en de Italiaanse premier Paolo Gentiloni uit voor een vergadering op 6 maart.

In een reactie op dit, zei Waszczykowski woensdag: “We werden geïnformeerd over deze gang van zaken door bondskanselier Angela Merkel, toen ze een bezoek aan Polen bracht – dat we eerst zullen praten in groepen.”

Waszczykowski merkte op dat de bijeenkomst van de vier landen – Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië – een nieuwe format is.

Hij kondigde aan dat Polen deelneemt aan parallel debatten in regionale groepen, zoals de Visegrad-groep (Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije) of de Boekarest negen (Bulgarije, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije en Hongarije).

Over de top van de Europese Unie zelf, zei Waszczykowski dat als een debat over het veranderen van het EU-verdrag begint, West-Europese landen veranderingen zouden kunnen afdwingen die ongunstig zouden zijn voor Polen.

“Sommige politici, zoals Frans of Duits, hebben openlijk toegegeven voor een aantal maanden dat er een fout is gemaakt tijdens de uitbreiding van de Europese Unie, want als het was besloten om ons op te nemen, hadden er op hetzelfde moment voorwaarden moeten zijn: welkom in de EU, maar in deze EU kropka,” zei Waszczykowski.

”Dus je hebt het recht stil te zijn. Word lid van de EU en wees stil. Er is reeds gezegd dat het recht om elke hervorming te initiëren van ons afgenomen zou moeten worden,” zei hij.

Bron: IAR, PAP, The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl