De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Solidariteit plant voedselkonvooi voor stakende werknemers in Belarus

De Poolse vakbond Solidariteit zei op dinsdag dat het een konvooi met voedsel voor arbeiders in Belarus zou sturen te midden van stakingen tegen een verkiezingsoverwinning van Alexander Loekasjenko die volgens de tegenstanders werd gemanipuleerd.
Solidariteit

DAF 95XF-Van Dievel (B) – geen auteur CC0 ( Klever}

De baas van de Solidariteit, Piotr Duda, zei dat het konvooi op woensdag zou vertrekken en enkele tientallen tonnen voedsel zou vervoeren.

“Verscheidene vrachtwagens zullen proberen om naar Minsk te komen en om punten te leveren die nuttig kunnen zijn in werkplaatsen tijdens stakingen,” voegde hij eraan toe.
Hij waarschuwde dat hij niet wist of het konvooi in Belarus zou worden toegelaten.

Duda kondigde ook de lancering aan van een “Solidariteit met Belarus” fonds, waarin de Poolse vakbond 1 miljoen złoty (227.000 EUR, 269.000 USD) zal storten.

“Dit is een bedrag dat nodig is voor iedereen die zijn of haar baan verliest. Voor hun gezinnen”, aldus Duda.

Hij voegde eraan toe dat de inwoners van Belarus vandaag de dag steun nodig hebben op dezelfde manier als de Polen 40 jaar geleden.

Polen zal deze maand 40 jaar markeren zijn dat de vakbond Solidariteit en de vrijheidsbeweging werd opgericht.

De opkomst van Solidariteit markeerde het begin van het einde van het communisme in Midden- en Oost-Europa en deed de val van de Berlijnse Muur in 1989 inluiden.

Bron: PAP, Polish Radio (Englisch version)

Brexit referendum heeft geen invloed op de Poolse begroting

De Poolse minister van Financiën Paweł Szałamacha heeft gezegd dat het resultaat van Groot-Brittannië‘s in / out referendum geen gevolgen zou hebben voor de begrotingsresultaten van het land.

“We kunnen elk resultaaat van het Brexit referendum aan, het zou geen lange-termijn effect hebben op de uitvoering van de begroting van het ministerie van Financiën,” zei Szałamacha volgend op de zitting van de Raad van Ministers van dinsdag.

“We hebben tot nu toe 70 procent van onze leningen van dit jaar onderhouden en hebben aanzienlijke liquiditeit reserves in de schatkist,” vertelde hij de journalisten op een conferentie na de vergadering.

“We kunnen natuurlijk onrust verwachten op de valutamarkt markt, zowel in het geval van het Britse pond, maar ook de zloty, maar toch, we kunnen omgaan met elke uitkomst,” voegde hij eraan toe.

Op de conferentie, benadrukte minister-president Beata Szydło dat “het van cruciaal belang is voor Polen, de economie van het land, en de hele Europese Unie dat de Britten in de EU blijven.”

De uitspraken komen een week voorafgaand aan het Brexit referendum gepland voor aanstaande donderdag 23 juni 2016.

Onderzoeken vrijgegeven op maandag wijzen op een voorsprong in het voordeel van degenen die willen dat Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat.

Bron: PAP The News.pl (English version)

Pres. Duda in Gdańsk Solidariteit 1980 te herdenken

President Andrzej Duda nam op maandag deel aan een mis in de basiliek van de Heilige Birgitta in Gdańsk, noordelijk Polen, ter herdenking van de 35e verjaardag van de ondertekening van de Augustus akkoorden.

De Augustus akkoorden waren in de zomer van 1980 ontstaan tussen de ontluikende Solidariteit vakbond en de communistische autoriteiten. Het is algemeen gezien als een van de eerste stappen op weg naar het geleidelijke proces van het terugdringen van het communisme in Polen en het hele Oostblok in de daarop volgende negen jaar.

De Mis van maandag werd bijgewoond, door o.a. de oppositie Wet en Rechtvaardigheid (PiS) leider Jarosław Kaczyński en zijn nicht Marta Kaczyńska, de kandidaat voor eerste minister van de partij, parlementslid Beata Szydło, voormalig premier en Europarlementariër Jerzy Buzek, voormalig minister-president en adjunct van de Poolse Volks Partij (PSL), Waldemar Pawlak. Premier Ewa Kopacz was er niet. [NOTE Red. PN: Mevrouw Kopacz had geen uitnodiging ontvangen omdat Solidariteit haar er niet bij wilde hebben]

Gdańsk Metropool aartsbisschop Leszek Sławoj Głódź benadrukte in zijn preek dat niet alle eisen van solidariteit 35 jaar zijn doorgevoerd.

“Zelfs als verbeteringen doorgevoerd in de gezondheidszorg, is er nog steeds een gebrek aan sociale woningbouw en de vraag naar een verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd,” zei hij.

Zich rechtstreeks tot de president wendend, vroeg de aartsbisschop hem “om service te geven aan het hoogste ambt van de Republiek, als een ministerie in dienst van waarden, onveranderlijke activa die deel uitmaken van de spirituele kracht en grootsheid van onze natie, het leven van Poolse Gemeenschappen brengend orde en harmonie, bevestigend de waardigheid van de burgers van een vrij land.”

The News.pl (English version)

Duitse President Gauck ontmoet Komorowski in Gdańsk

De presidentiële Kanselarij heeft aangekondigd dat president Bronisław Komorowski in de Baltische stad Gdańsk een ontmoeting zal hebben met zijn Duitse ambtgenoot Joachim Gauck.

“President Gauck is gepland voor een bezoek aan het Europees Solidariteit Centrum, hoewel de datums zijn nog steeds geregekd moeten worden met de Duitse partij,” vertelde het hoofd van de kanselarij, Joanna Trzaska-Wieczorek het PAP nieuwsagentschap.

Trzaska-Wieczorek bevestigde niet dat de ontmoeting plaats zal vinden op 13 december – de gedenkdag van de instelling van de Staat van Beleg in 1981 – zoals door Poolse media werd gemeld.

Joachim Gauck’s laatste bezoek aan Polen was in september ter herdenking van de 75e gedenkdag van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Beide presidenten verklaard toen dat de wederzijdse betrekkingen zeer goed zijn, met Komorowski zeggend dat de “Pools-Duitse betrekkingen op een all-time hoogte zijn, niet alleen in termen van politiek, maar ook psychologisch.”

Het Europese Solidariteit Centrum werd dit aar geopend op de 34e verjaardag van de ondertekening van de overeenkomst van Gdańsk, die het pad geëffend heeft voor de legalisering van de solidariteit vakbond door de communistische autoriteiten.

Bron: The News.pl (English version)

Solidariteit en Lech Wałęsa

Solidariteit

Edward Babiuch

Op het 8ste congres van de PZPR (febr. 1980) werd premier Piotr Jaroszewicz voor het economisch wanbeheer aansprakelijk gesteld en door Edward Babiuch vervangen. Babiuch werd op 1 juli 1980 gedwongen grote verhogingen van de levensmiddelenprijzen door te voeren. Dit leidde tot een stakingsgolf door heel Polen.

Het centrum van de stakingsacties was de Leninwerf in Gdańsk. Meer dan 300 bedrijven hadden hier een gezamenlijk comité gevormd, dat op 21 aug. onder leiding van Lech Wałesa onderhandelingen begon met een regeringsdelegatie onder leiding van vice-premier Mieczysław Jagielski.

Op 31 aug. kwam het “Akkoord van Gdańsk” tot stand, waarin de Poolse regering de oprichting van vrije vakbonden, een nieuwe wet op de censuur, economische hervormingen, de uitzending van de heilige mis zondags over de radio en de vrijlating van de politieke gevangenen toestond, en de nieuwe vakbond Solidarność (Solidariteit) de leidende rol van de communistische partij in de staat erkende.

Solidariteit (waarbij zich meer dan 10 miljoen Poolse werknemers aansloten) moest echter voor de realisering van het Akkoord van Gdańsk in zijn totaliteit hard vechten, waarbij er soms sprake was van stakingen die de hele economie van het land plat legden.

Solidariteit

Stanisław Kania 1979

De Poolse partijleiding, waarin Gierek op 6 sept. werd opgevolgd door Stanislaw Kania en Babiuch door Pinkowski, werd in haar aanvankelijk afwijzende houding gesterkt door de zusterpartijen in de Sovjet-Unie, Tsjechoslowakije en de Duitse Democratische Republiek. Pas begin 1981 kwam de meerderheid van de Poolse partijleiding, waarin generaal Wojciech Jaruzelski Pinkowski als premier had vervangen (okt. 1980), tot de conclusie dat Polen niet langer zonder de medewerking van Solidariteit viel te regeren en dat men alleen gezamenlijk de grote economische problemen kon oplossen.

Solidariteit

Wojciech Witold Jaruzelski in 1968

De erkenning van de boerenvakbond in april 1981 was een nieuw bewijs van dat inzicht van de partijtop. Op het in juli 1981 gehouden partijcongres werd de lijn-Kania bevestigd; Kania werd als secretaris-generaal herkozen, deze keer voor het eerst door het congres (tevoren gebeurde dat door het Centraal Comité) Intussen bleef Solidariteit sterke druk uitoefenen op de sociaaleconomische politiek van de regering, o.m. door middel van stakingen. In de gehele conflictueuze periode speelde de Rooms Katholieke Kerk een bemiddelende rol. In okt. 1981 moest Kania plaatsmaken voor Jaruzelski.

Op 13 dec. 1981 kondigde het militair gezag de staat van beleg af. Er werd een Militaire Raad opgericht voor de Redding van het Vaderland (PRON), vakbondsactiviteiten werden verboden en meer dan duizend vakbondsactivisten en dissidenten, onder wie Wałesa, werden geïnterneerd. Enige leiders van Solidariteit zetten het verzet ondergronds voort, onder meer door de publicatie van illegale tijdschriften, zoals Tygodnik Mazowsze en Wola.

In nov. 1982 kwam Wałesa weer op vrije voeten; in december werd de staat van beleg opgeschort. De toekenning van de Nobelprijs voor de vrede aan Wałesa was een steun in de rug voor Solidariteit en haar verzet tegen de staat van beleg. In okt. 1984 werd de oppositionele priester Jerzy Popiełuszko vermoord door leden van de geheime politie.
In sept. 1986 kondigde de regering voor vrijwel alle politieke gevangenen amnestie af. Zij weigerde echter onderhandelingen te openen met Solidariteit. Pas na stakingen in mei en aug. 1988 opende de regering het overleg met zijn leider, Lech Wałesa.

Solidariteit

De beroemde ronde tafel 1989 PubDom

In okt. werd premier Zbigniew Messner opgevolgd door Mieczysław Rakowski. Het overleg tussen de regering en Solidariteit mondde uit in een rondetafelconferentie (febr. -april 1989), een voorbeeld dat door een aantal andere Oostbloklanden gevolgd zou worden. Resultaat was een akkoord dat voorzag in de legalisering van Solidariteit, invoering van het recht van vrijheid van meningsuiting en de vorming van politieke organisaties. Bovendien sprak het akkoord over staatkundige hervormingen, zoals de instelling van een tweekamerstelsel en vergroting van de bevoegdheden van de president, en over het in ere herstellen van de vrijemarktprincipes in de Poolse economie.
 

 

© All rights Reserved by Polennieuws.nl.

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2020 All Rights Reserved Polennieuws.nl