De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Poolse rundvleesproducenten maken zich zorgen over plannen om ritueel slachten te verbieden

Rundvleesproducenten hebben zich verzet tegen plannen om ritueel slachten in Polen te verbieden, te midden van de vrees dat de vleesuitvoer naar moslimlanden zal worden getroffen.

Runderen

Een wetsvoorstel over dierenwelzijn, opgesteld door parlementsleden van de conservatieve Poolse Wet en Rechtvaardigheid partij, zou, indien aangenomen, de slachting zonder voorafgaande bedwelming verbieden.

Maar het wetsvoorstel zou ritueel slachten toestaan in gevallen waar vlees bedoeld is voor leden van religieuze verenigingen in Polen.

Rundvleesproducenten hebben gewaarschuwd dat een verbod hun winsten zou raken, waardoor ze volgend jaar meer dan PLN miljard (EUR 237 miljoen, USD 283 miljoen) aan verliezen zullen lijden, zo meldt het Poolse PAP persbureau.

De Rundvlees Sector Raad zei dat rituele slachting een belangrijke rol speelt in de export van rundvlees en heeft de Poolse producenten geholpen om 40 markten te betreden in de afgelopen twee jaar, meldde PAP.

Islamitische halal rituelen vereisen van slagers om een dier snel te slachten door zijn keel door te snijden en het bloed te laten wegvloeien.

Veel dierenrechtenactivisten zeggen dat het elektrisch bedwelmen van een dier vóór het slachten menselijker is.

Bron: PAP, The News.pl (englsih version)

Poolse Hof vindt verbod op het rituele slachten ‘ongrondwettelijk’

Polen’s Constitutionele Hof heeft een eerdere verbod op het rituele slachten van dieren vernietigd, zeggend dat het niet in overeenstemming was met de Grondwet van het land.

De uitspraak van woensdag was gemaakt met betrekking tot een klacht door de Poolse Unie van Joodse religieuze gemeenschappen (ZGWZ) in augustus 2013.

“De grondwet garandeert de vrijheid van godsdienst wat omvat de uitvoering van alle activiteiten, praktijken, riten en rituelen die een godsdienstige karakter hebben,” zei rechter Maria Gintowt-Jankowicz in haar definitieve uitspraak.

“Dezelfde constitutionele bescherming betrekt ook religieuze activiteiten die verschillen van conventionele gedrag die heersen in het land – met inbegrip van activiteiten die misschien niet populair zijn onder de meerderheid van samenleving.”

Het rituele slachten van dieren zonder voorafgaande verdoving was illegaal vanaf 1 januari 2013.

Dierenrechten activisten had gelobbyd de kwestie naar Polen’s Constitutionele Hof te brengen, die oordeelde dat de praktijk onwettig was.

Voormalig minister president Donald Tusk probeerde de uitspraak in juli 2013 om te keren, met zijn regering, een amendement ondersteunend dat het rituele slachten van dieren zonder voorafgaande verdoving zou hebben toegestaan, wanneer uitgevoerd om religieuze redenen.

Echter, naast het gebrek aan steun van de oppositiepartijen, was Tusk’s eigen Burger Platform verdeeld over de kwestie, en een meerderheid van 278 parlementsleden gestemd tegen het amendement, met 178 stemmen voor.

Volgens de Unie van Joodse religieuze gemeenschappen in Polen, schond het verbod niet alleen de grondwet van het land, maar ook de Europese Conventie over de mensenrechten, omdat het leidt tot “discriminatie in het sociale en economische leven van de Joden in Polen.”

Volgend op de uitspraak van woensdag, zullen geen boetes worden opgelegd aan iedereen die het slachten van dieren zonder verdoving beoegent, mits het doden wordt uitgevoerd voor religieuze doeleinden, zoals past bij de behoeften van de Joodse en islamitische gemeenschappen van het land.

The News.pl (English version)

Uitspraak in rituele slacht zaak uitgesteld

Polen’s Constitutionele Hof heeft een uitspraak over de rechtmatigheid van dierlijk slachten volgens Joodse en islamitische culturen uitgesteld tot 10 december.

Tijdens de rechtszitting zei Polen’s opperrabbijn Michael Schudrich dat het rituele slachten Joden eeuwenlang heeft toegestaan koosjer vlees te verkrijgen.

“Dit is noodzakelijk voor de leden van dat geloof om te voldoen aan de voeding regels, zoals voorgeschreven door het Judaïsme,” zei Schudrich, toevoegend dat de slagersmes dat tijdens het slachten gebruikt wordt scherp genoeg moet zijn om een dier met een enkele uithaal naar de keel te doden.

“Dit is een humane manier,” zei Schudrich.

Ondertussen, tijdens een persconferentie op woensdagavond, zei plaatsvervangend procureur-generaal Robert Hernand dat hij zelf twijfels had over de structuur van de wet.

“We zijn bezig met een aantal zeer belangrijke kwesties van de Poolse geschiedenis,” onderstreepte hij.

Het beroep werd ingediend door de Unie van Joodse religieuze gemeenschappen die beweren dat een verbod op deze praktijken een inbreuk zou maken op hun grondwettelijke recht hun religie in praktijk te brengen en het recht van minderheden om hun tradities te cultiveren.

Volgens het Pools recht, moeten dieren voorafgaand aan het slachten verdoofd worden.

Echter, wanneer het slachten van dieren geschied om halal vlees te verkrijgen, volgen moslims traditioneel de rite van het doden van de dieren met een enkele snit naar de keel, zoner voorafgaande verdoving. Hetzelfde proces wordt toegepast door Joden teneinde koosjer vlees te creëren.

In 2012, diende Polen’s procureur-generaal Andrzej Seremet, een klacht in bij het tribunaal over de vraag of ‘ritueel doden’ om Halal en Koosjer vlees te produceren tegen de Poolse grondwet was, dat het slachten van dieren zonder voorafgaande verdoving verbiedt

Bron: PAP

The News.pl (English version)

Ritueel slachten verbod splitst Poolse Tataren op islamitisch feest

Polen’s recente verbod op het ritueel slachten van dieren zonder voorafgaande verdoving heeft ’s lands eeuwenoude Tataren gemeenschap gesplitst omdat Eid al-Adha markeert, het offerfeest.

ritueel slachten

Interieur van de moskee in Bohoniki – auteur Jialiang Gao

Hoofd Mufti Tomasz Miskiewicz zei dat het aloude ritueel slachten van lammeren in het dorp Bohoniki, noordoost Polen, zal plaatsvinden.

Echter, Bronisław Talkowski, voorzitter van de Islamitische Gemeenschap in het nabijgelegen Kruszyniany, heeft bevestigd dat de gewoonte in het dorp dit jaar niet zal worden toegepast.

“Wij zullen ons onthouden van ritueel slachten, ook al is het een beperking van onze religieuze rechten,” zei hij.

Slachten zonder voorafgaande verdoving is illegaal geworden sinds 1 januari 2013, nadat dierenrechten activisten gelobbyd hadden over de kwestie en het voor het Poolse Constitutionele Hof brachten.

In juli, stemden parlementariërs een ontwerp wijziging weg op de wet op de dierenbescherming die het ritueel slachten van dieren zonder voorafgaande bedwelming zou hebben toegestaan, indien uitgevoerd vanwege godsdienstige gebruiken.

Minister president Donald Tusk steunde het amendement, en vandaag, merkte de minister van administratie en digitalisering Michał Boni op dat hij Polen’s moslimgemeenschap had aangemoedigd een klacht in te dienen bij het Constitutionele Hof.

Polen’s Unie van Joodse Religieuze Gemeenschappen heeft dat al gedaan, en de voorgaande wil volgen.

Het offerfeest herdenkt de profeet Ibrahim (Abraham) wiens geloof werd getest toen hem werd bevolen zijn zoon Ishmael (Isaac) te offeren. De profeet werd op het laatste moment van zijn recht ontheven, en een ram werd in Ishmael’s plaats geofferd.

Het feest wordt geteld als een van de twee belangrijkste herdenkingen in de Moslem kalender, en het markeert een tijd van gebeden en bezoeken aan dierbaren.

Geschat wordt dat er heden tussen de 3000 en 5000 Tataren woonachtig zijn in Polen.

Als gevolg van assimilatie, door de eeuwen heen, hebben vele Polen Tataarse achtergronden. De overleden Nobelprijs winnende schrijver Henryk Sienkiewicz had Tataarse wortels, evenals de internationaal gerenommeerde beeldhouwster Magdalena Abakanowicz.

Al met al, wordt er geschat dat er momenteel meer dan 25.000 moslims in Polen leven, met inbegrip van buitenlandse studenten, diplomaten, zakenlieden en vluchtelingen.

Bron: PAP/IAR

The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl