De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

EU keurt 7e sanctiepakket tegen Rusland goed

De 27 EU lidstaten hebben donderdag een invoerverbod op Russisch goud goedgekeurd als onderdeel van het zevende pakket sancties van het blok tegen Moskou over zijn oorlog in Oekraïne.

EU
Het halfrond (debatzaal) van het Parlement tijdens een plenaire vergadering in Straatsburg – Foto by DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 3.

Het nieuwe “onderhoud en afstemming” pakket, aangenomen door de Europese Raad, is ontworpen om de bestaande sancties tegen Rusland voor zijn invasie in Oekraïne te versterken, meldde het Poolse staatspersbureau PAP.

Bij de aankondiging van de nieuwe maatregelen, zei Josep Borrell, hoofd van het buitenlands beleid van de EU: “Vandaag zetten we een nieuwe belangrijke stap om Rusland te beperken in zijn mogelijkheden om zijn agressieoorlog tegen Oekraïne voort te zetten en te financieren. We verbieden in feite Ruslands belangrijkste exportproduct na energie – Russisch goud.

Hij voegde daaraan toe: “We breiden ook de vrijstelling van transacties voor landbouwproducten en de overdracht van olie naar derde landen uit. De EU draagt er immers toe bij dat we de dreigende wereldwijde voedselcrisis te boven kunnen komen. Het is aan Rusland om te stoppen met het bombarderen van Oekraïense velden en silo’s, en met het blokkeren van Zwarte Zeehavens.”

De Europese Raad, die de regeringen van de 27 EU-landen vertegenwoordigt, zei in een verklaring dat de nieuwe maatregelen bedoeld waren om “de bestaande economische sancties tegen Rusland aan te scherpen, de uitvoering ervan te perfectioneren en de doeltreffendheid ervan te versterken”.

Verbod op Russisch goud en juwelen

Het nieuwe pakket voert “een nieuw verbod in op de aankoop, invoer of rechtstreekse of onrechtstreekse overdracht van goud dat van oorsprong is uit Rusland en daarna vanuit Rusland naar de EU of naar een derde land is uitgevoerd”.

“Dit verbod geldt ook voor juwelen”, voegde de Europese Raad eraan toe.

Strengere controles op de uitvoer van technologie voor tweeërlei gebruik en geavanceerde technologie

Het pakket “breidt de lijst uit van aan controle onderworpen producten die kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking of de ontwikkeling van de defensie- en veiligheidssector in Rusland, en verscherpt aldus de controle op de uitvoer van technologie voor tweeërlei gebruik en geavanceerde technologie”, aldus de EU.

Het blok brengt ook “een aantal verduidelijkingen aan in bestaande maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van overheidsopdrachten, luchtvaart en justitie”.

Zo zal bijvoorbeeld “technische bijstand aan Rusland voor luchtvaartgoederen en -technologie worden toegestaan voor zover dit nodig is om de technische industriële normalisatiewerkzaamheden van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie veilig te stellen, en zal het verbod om transacties aan te gaan met Russische overheidsinstanties licht worden gewijzigd om de toegang tot de rechter te waarborgen”, aldus de EU-Raad.

Negatieve gevolgen voor de mondiale voedsel- en energiezekerheid voorkomen

Om “eventuele negatieve gevolgen voor de voedsel- en energiezekerheid in de wereld te voorkomen, heeft de EU besloten de vrijstelling van het verbod op transacties met bepaalde entiteiten in staatseigendom uit te breiden tot transacties voor landbouwproducten en het vervoer van olie naar derde landen”, aldus de verklaring.

Voorts benadrukte de EU dat zij “vastbesloten is alle maatregelen te vermijden die wereldwijd tot voedselonzekerheid kunnen leiden”.

De Raad van de EU verklaarde dat “geen van de maatregelen die vandaag of eerder met het oog op de destabiliserende Russische acties in Oekraïne zijn genomen, op enigerlei wijze gericht is op de handel in landbouw- en voedingsproducten, met inbegrip van tarwe en meststoffen, tussen derde landen en Rusland”.

Hij voegde daaraan toe: “Evenzo beletten de EU-maatregelen niet dat derde landen en hun onderdanen die buiten de EU actief zijn, farmaceutische of medische producten uit Rusland kopen.”

Polen verwelkomt nieuwe EU-maatregelen tegen Rusland

In een reactie op de nieuwe maatregelen, zei Polen’s minister van Buitenlandse Zaken Zbigniew Rau in een tweet op donderdag: “De individuele sancties die vandaag door de EU zijn aangenomen omvatten de Russkiy Mir Foundation & Rossotrudnichestvo, die Russische propaganda verspreiden en de Russkiy Mir ideologie promoten, die is gebruikt om de wrede oorlog van Rusland tegen Oekraïne te rechtvaardigen.”

De topdiplomaat van Polen voegde daaraan toe: “Een goede stap in de richting van het tegengaan van deze ideologie en kwaadaardige Russische invloed in de EU op basis van desinformatie.”

Donderdag was dag 148 van de Russische invasie in Oekraïne.

Bron: PAP, consilium.europa.eu, polskieradio.pl by (pm/gs) English

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl