Nederlandstalige Polen website brengt u het nieuws uit Polen

Protectionisme sluit economische ontwikkeling uit, vertelt Poolse premier op EU top

Economische ontwikkeling en sociale programma’s zullen lijden als er een verleiding is om toevlucht te nemen tot protectionisme in Europa, waarschuwde de Poolse premier Beata Szydło op een top van EU-leiders op vrijdag.

Tijdens een Top van de Europese Unie in Göteborg, Zweden, zei Szydło dat Polen zijn laagste werkloosheidspercentage sinds 1991 genoot en een solide economische groei heeft dankzij een mix van beleidsmaatregelen die zijn ingesteld door haar conservatieve regering.

Szydło nam op vrijdag deel aan een sessie over toegang tot de arbeidsmarkt, aangezien de staatshoofden en regeringsleiders van de EU in Göteborg over sociale beleidskwesties discussiëren.

Szydło zei dat het door haar regering geïntroduceerde beleid een reeks unieke maatregelen omvatte om de samenleving te helpen, met name het Family 500 Plus-programma voor kinderbijslag.

Ze zei ook dat haar regering jaarlijks meer dan PLN 20 miljard (EUR 4,7 miljard, USD 5,6 miljard) voor deze uitbetalingen heeft gereserveerd.

Al deze maatregelen hebben volgens Szydło een positief effect gehad op de economische groei in Polen.

Van de EU-leiders die op de Top van Göteborg bijeen waren, werd verwacht dat zij een aantal regels zouden goedkeuren met betrekking tot arbeidsomstandigheden, sociale bescherming en sociale insluiting, gezamenlijk bekend als de ‘Europese pijler van sociale rechten’.

Sociaal beleid binnen de EU moet volgens Szydło het domein van elke afzonderlijke lidstaat zijn.

“Natuurlijk praten we over gemeenschappelijke Europese oplossingen, maar we willen onze nationale oplossingen nog steeds houden, en sociaal beleid moet de verantwoordelijkheid zijn van natiestaten,” zei ze.

Poolse functionarissen hebben de afgelopen maanden vaak gewaarschuwd voor wat zij zien als een groeiend protectionisme in Europa.

Bron: IAR, The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2024 All Rights Reserved Polennieuws.nl