De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

De voorzitter van de Raad van de EU Donald Tusk: Schengen grenscontroles moeten terugkeren

De voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk heeft bevestigd dat Schengen grenscontroles opnieuw geactiveerd moeten worden om de uittocht van vluchtelingen naar Europa te controleren.
grenscontroles

Migranten in Hongarije op weg richting Oostenrijk – auteur Joachim Seidler from Austria / CC BY 2.0

De voormalige Poolse premier zei in een interview met de publieke TVP omroep dat de omvang van het huidige vluchteling verschijnsel ongekend is.

“Zonder controle aan de grenzen er is geen kans op het hebben van een Europees Unie beleid inzake immigratie, alleen op het hebben van volledige chaos,” beweerde hij.

“Daarom, voordat wij meer vluchtelingen uitnodigen, we moeten ervoor zorgen dat we dit proces kunnen controleren,” zei hij.

“Als we er niet in slagen om de externe grenscontroles te herstellen, zal Schengen echt bedreigd worden.”

Op woensdag avond in een EU-top in Brussel verklaard de EU-leiders dat zij ten minste een extra 1 miljard euro voor hulp aan vluchtelingen in kampen buiten de EU zullen mobiliseren. Polen zal bijdragen.

Na onderhandelingen op dinsdag, lijkt het erop dat Polen ongeveer 5.000 vluchtelingen, naast de reeds 2.000 reeds overeengekomen in juli zal opnemen.

Tusk zei op donderdagnacht dat “Premier Ewa Kopacz zeer moedig is en met één of ander risico speelde, maar eigenlijk won Polen.”

Bron: The News.pl (English version)

Wałęsa maakt u-bocht over Poolse asiel voor vluchtelingen

Voormalig president van Polen Lech Wałęsa lijkt radicaal zijn mening over asiel voor vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika te hebben veranderd.

Eerder deze maand, zei Wałęsa dat hij zelfs bereid was om vluchtelingen onder eigen dak te huisvesten, maar in een onlangs gepubliceerd interview voor de Jerusalem Post, bracht hij een duidelijk ander standpunt naar voren.

“Wij hebben in Polen kleine appartementen, lage lonen en schamele pensioenen,” weerspiegeld hij.

“Kijkend naar de vluchtelingen op de televisie, merkte ik dat ze er beter uitzien dan wij.”

“Ze zijn goed gevoed, goed gekleed en misschien zelfs rijker dan wij zijn.”

Hij voerde ook aan dat “Als Europa haar deuren opent, zullen spoedig miljoenen komen en terwijl levend onder ons zullen ze beginnen met het uitvoeren van hun eigen gebruiken, met inbegrip van onthoofding.”

De voormalige leider van Oost-Europa’s eerste vrije vakbond Solidariteit zei dat hijzelf weigerde een vluchteling te worden uit communistische geregeert Polen tijdens de jaren 1980, en “bleef om te vechten voor waar ik in geloofde.”

Hoewel hij erkent dat sommige asielzoekers werkelijk voor hun leven vrezen, zei Wałęsa dat velen eigenlijk op zoek waren naar meer gunstige economische omstandigheden.

“Mijn advies is dat wij – vooral de rijke landen, zoals Duitsland –hen financieel helpen om banen te creëren, bijvoorbeeld, in hun land van herkomst,” zei hij.

Polen zei aanvankelijk toe in juli 2.000 mensen uit Syrië en Eritrea op te nemen.

Echter, premier Ewa Kopacz is momenteel in onderhandelingen over een groter contingent vluchtelingen, dit na een oproep aan de EU-lidstaten door de voorzitter van de Europese Commissie Jean Claude Juncker op 9 september.

Bron: The News.pl (English version)

Polen zal zo “veel vluchtelingen opnemen als het aan kan”

De Poolse minister president Ewa Kopacz heeft gezegd dat Polen klaar is om zoveel vluchtelingen op te nemen als het zich kan veroorloven.

“Polen zal vluchtelingen accepteren, geen immigranten. Zo veel als we ons kunnen veroorloven: niet een meer, of minder,” zei het hoofd van de Poolse regering.

Ze merkte op dat een gevoel van Europese solidariteit ook berekend moet worden met de mogelijkheden en de veiligheid van Polen in het achterhoofd.

Eerder, was Polen onder verschillende Midden- en Oost-Europese landen die een noodplan van de Europese Commissie in Brussel op maandag een veto gaven.

De Poolse regering had in juli toegezegd 2.000 vluchtelingen uit Syrië en Eritrea op te nemen, maar premier Ewa Kopacz is vrijblijvend in het opvoeren van de quota.

Op woensdag 9 september, riep de voorzitter van de Europese Commissie Jean Claude Juncker de EU op om ‘solidariteit’ te laten zien in de aanvaarding van nieuwe voorstellen voor de verdeling van de vluchtelingen, opnemend 120.000 naast de reeds 40.000 overeengekomen.

Bron: PAP, IAR

The news.pl (English version)

President van Europese Raad Donald Tusk niet aanwezig in Straatsburg

De president van de Europese Raad Donald Tusk werd bekritiseerd door de leider van een van de Europese Parlement sleutelgroepen wegens het niet aanwezig zijn in Straatsburg terwijl Europarlementariërs de vluchtelingencrisis bespraken.

De voormalige Poolse minister-president Tusk was op een driedaagse tour naar Turkije, Israël en de Palestijnse gebieden, waar hij de vluchtelingenkampen heeft bezocht en de problemen in verband met immigratie heeft besproken.

Echter, volgens Gianni Pitella, voorzitter van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten is dit geen geldig excuus.

“Ik weet dat hij in het Midden-Oosten is, maar hij moet eerst met de EU-landen praten en beginnen met het maken van een asielbeleid,” zei Pittella.

“Het is zijn baan.”

De Europese Commissie voorzitter Jean-Claude Juncker, die een ‘State of the Union’ toespraak hield op woensdagochtend, bestedend een groot deel van zijn toespraak aan de vluchtelingencrisis, heeft Tusk verdedigd:

“Het is niet nodig om hem te kritiseren,” zei Juncker.

“Ik heb overleg met hem gepleegd over mijn toespraak.”

“Bovendien, zijn verblijf in Turkije is belangrijker dan zijn aanwezigheid in de vergaderzaal tijdens het debat,” voegde hij eraan toe.

Tijdens zijn ”State of the Union ‘ toespraak riep Juncker de EU-lidstaten op ‘solidariteit ‘ te tonen in de opvang van 160.000 vluchtelingen.

The News.pl (English version)

Warschau: anti-immigratie mars gaat door

De regionale gouverneur van Polen’s Mazowieckie provincie heeft het groene licht gegeven voor een anti-immigratie protest in Warschau op zaterdag, teniet doende een besluit door de autoriteiten van de Poolse hoofdstad.

Als gevolg van het besluit, zullen nu twee ideologisch tegengestelde demonstraties plaatsvinden, een geleid door de extreem-rechtse nationalistische organisatie het Nationaal-Radicalen Camp (ONR), en anderzijds, die pro-immigratie is wordt georganiseerd door het Brood en Zout (Chlebem ik Solą) initiatief.

Er wordt geschat dat maar liefst 40.000 mensen aan het anti-immigratie protest zullen deelnemen, die gepland is te starten om 16:00 uur lokale tijd, op het Defilad plein. De demonstranten zullen vervolgens naar verscheidene van de belangrijkste verkeersaders van de stad marcheren.

De andere demonstratie, die wordt gehouden onder het motto ”Vluchtelingen zijn welkom”, begint ook om 16:00 uur, onder de stad’s standbeeld van Nicolaus Copernicus. Op donderdagmiddag, hadden 12.000 mensen verklaard dat zij het initiatief van de Facebook-pagina zouden bijwonen.

Parallelle ‘Vluchtelingen zijn welkom’ demonstraties zullen ook worden gehouden in de steden Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Białystok en Szczecin.

Ondertussen zijn waarschuwingen afgegeven over de mogelijkheid van wanorde.

De Amerikaanse ambassade heeft haar burgers geadviseerd “de gebieden van deze demonstraties te vermijden en voorzichtig te zijn in de nabijheid van enige demonstraties of protesten.”

Ondertussen, sprak de Poolse minister-president Ewa Kopacz op vrijdag haar voorkeur uit voor het opnemen van vluchtelingen, bevestigen dat er een op 16 september een buitengewone zitting van het Parlement over deze kwestie zal zijn.

Bron: onet.pl

The News.pl (English version)

Minister Siemoniak wijst kritiek Duitse media af

Defensie minister Tomasz Siemoniak heeft gereageerd op de kritiek door de Duitse media over Polen’s weerstand tot haar vluchtelingen quota, dus, gebrek aan solidariteit met andere Europese landen.

“Onze standpunt over vluchtelingen is ademt de geest van solidariteit,” zei Siemoniak.

De verklaring komt omdat de Europese Commissie nieuwe vluchtelingen quota gaat introduceren, onder welke ongeveer 160.000 vluchtelingen worden verplaatst naar Europese landen, omdat asielzoekers blijven opduiken in de zuidelijke flanken van de Europese blok.

Sommige delen van de Duitse media zijn zeer kritisch geweest in de laatste week van Polen’s en andere CEE landen hun houding met betrekking tot de opvang van vluchtelingen.

De nog niet-officiële cijfers komen maanden nadat de Poolse regering toegezegd had 2.000 Syrische en Eritrese onderdanen op te zullen nemen gedurende een periode van twee jaar, die 1.500 vluchtelingen achterblijft bij een contingent van 3.500 vluchtelingen aanvankelijk aanbevolen door Brussel.

“We zijn ons bewust dat geïmproviseerde maatregelen [zoals een quotaregeling] en overhaaste beslissingen het probleem niet zullen oplossen” verklaarde het hoofd van defensie op dinsdag in een interview voor TVN 24.

Hij echode het standpunt van het regeringshoofd dat een vluchtelingen distributiestelsel “a road to nowhere is.”

“Premier Ewa Kopacz had gelijk toen ze zei dat een dergelijk beleid geen zin heeft, omdat als we akkoord gaan met quota en de eerste groep verwelkomen, er binnenkort vervolgens een tweede, derde en vierde zullen volgen,” verklaarde Siemoniak.

“We moeten de redenen achter [de immigratiegolf] aanpakken en een systematische aanpak van de zaak hanteren,” benadrukte hij, wijzend op de problemen van de inwoners van landen als Syrië, Irak, Libië en Afghanistan.

Gevraagd of de Poolse regering bereid was een totaal van 10-12.000 immigranten te accepteren, een quotum ingesteld volgens het nieuwe voorstel dat morgen officieel wordt gemaakt door de Europese Commissie, antwoordde Siemoniak: “Ik denk dat de woorden van Kopacz ─ die zaterdag zei dat de regering niets zou doen dat op enigerlei wijze ‘s lands beveiliging, stabiliteit kon beïnvloeden – anders dan het maken van een duidelijk stanpunt.”

Bevraagd over de mogelijkheid van een gewapend ingrijpen ter bestrijding van de islamitische staat in Syrië, zei Siemoniak: “een militaire operatie [uitgevoerd door een internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten] is al aan de gang. De actie wordt uitgevoerd met Polen’s politieke steun.” Hij voegde, echter, dat hij geen illusies had dat “een militaire operatie het probleem zou oplossen.”

The News.pl (English version)

Poll vindt Polen verdeeld over asiel voor vluchtelingen

Een nieuwe enquête heeft getoond dat één op de zes Polen (16 procent) denkt dat Polen vluchtelingen zonder voorwaarden zou moeten accepteren.

Echter, volgens de enquête door het IBRiS Instituut voor de krant Rzeczpospolita, zeg 37 procent van de respondenten vluchtelingen die het land binnenkomen te accpeteren als de kosten van een dergelijke operatie werden gedekt door de Europese Unie of de Verenigde Naties.

Ondertussen, was 26 procent van de ondervraagden tegen huisvesting in Polen van vluchtelingen ongeacht de omstandigheden.

Ruim 10 procent van de ondervraagde Polen zei dat Polen alleen christelijke vluchtelingen moet opnemen.

Gevraagd over wegen en middelen om de vluchtelingencrisis op te lossen, sprak bijna 30 procent van de respondenten over het sluiten van de grenzen, met inbegrip van interne EU grenzen, volgens 18 procent van de Polen moeten vluchtelingenkampen buiten de EU opgesteld.

Eenenzestig procent van de Polen zegt dat zij hun eigen huis niet voor een buitenlandse vluchteling zouden openen.

De peiling vond plaats afgelopen vrijdag en zaterdag op een representatieve selectie van 1100 volwassenen Polen.

Rzeczpospolita schrijft in een commentaar dat “het nog valt te bezien of de standpunten van mensen gewijzigd zullen worden na de oproep van de paus aan elke Europese kerk en religieuze gemeenschap om één vluchteling familie op te nemen in een gebaar van solidariteit.”

Een dag voor het bericht van de paus, zei aartsbisschop Stanisław Gądecki, hoofd van de Poolse bisschoppenconferentie, dat elke Poolse parochie concrete hulp moet bieden aan vluchtelingen.

‘Onze landgenoten zijn met de gastvrijheid ontvangen in Europa, de twee Amerika’s en Australië en nu is het tijd voor een wederzijdse gebaar van gastvrijheid,’ zei hij in een preek.

Minister van buitenlandse zaken over “nieuwe uitdagingen”

De minister van buitenlandse zaken Grzegorz Schetyna heeft gezegd dat Polen aan haar verbintenis voldoet om 2.000 buitenlandse migranten te accepteren.

In een interview voor de Poolse Radio, verwees hij naar de onofficiële mediarapporten, waarin aantalen als 30.000 aangehaald worden, hij benadrukt dat twee maanden geleden de regering is overeengekomen om van 2.000 vluchtelingen uit Syrië en Eritrea te ontvangen.

Hij gaf echter toe, dat enkele weken nadat het besluit was genomen de Europese Unie geconfronteerd is met nieuwe uitdagingen.

Volgens de Poolse minister van buitenlandse zaken is het zeer belangrijk om een onderscheid te maken tussen economische migranten en degenen die vluchten voor oorlog in hun thuislanden.

The News.pl (English version)

Senior regeringspersoon vraagt om solidariteit met vluchtelingen

“Polen gelooft in solidariteit, maar moet ook verantwoordelijk zijn wanneer het vluchtelingen opvangt en moet de juiste omstandigheden creëren,” zei de parlementsvoorzitster van het regerende Burgerplatform (PO) Małgorzata Kidawa-Błońska.

De voorzitster sprak op zaterdag een gezamenlijke vergadering toe van de Poolse en Slowaakse kamers van Koophandel, waar vertegenwoordigers van beide kamers wederzijdse betrekkingen, veiligheid, migratie en beleid aangaande asielzoekers in de lidstaten bespraken.

“Samen, ondersteunen we de besluiten van de ministers-presidenten van onze landen en wij steunen hetgeen werd overeengekomen in de Visegrad-groep,” vertelde Kidawa-Błońska de verslaggevers.

Gevraagd of Polen meer dan 2.200 vluchtelingen moet accepteren heeft premier Ewa Kopacz tot nu toe officieel ingestemd om dat aan te nemen, Kidawa-Błońska zei dat Polen “de problemen van mensen begrijpt die hun landen om hun leven te redden zijn ontvlucht en ervoor te zorgen dat de hun kinderen in fatsoenlijke omstandigheden konden leven. Maar wij moeten ook verantwoordelijk zijn en wij willen passende voorwaarden creëren.”

De krant Gazeta Wyborcza meldde dat Polen kan worden voorbereidt om 30.000 vluchtelingen op te nemen naarmate de crisis toeneemt en Duitsland wil haar CEE partners overtuigen hun aandeel aan vluchtelingen te verhogen.

Rooms-katholiek aartsbisschop Stanisław Gądecki zei dat elke parochie in Polen een plek voorbereid heeft voor mensen die vervolgd worden. “Zij die naar hier zullen komen wacht een helpende hand en broederschap die elders niet gevonden wordt,” zei hij.

Bron: The News.pl (English version)

Poolse vrachtwagen die vluchtelingen vervoerde crasht in Slowakije

Politie in Slowakije ondervragen een Poolse vrachtwagenchauffeur nadat zijn voertuig, die 23 Syrische vluchtelingen vervoerde, op donderdag frontaal in botsing kwam met een auto, waardoor een passagier in het laatste voertuig gedood werd.
vluchtelingen

De D1 bij Bratislava – auteur MarkBA

Het incident vond plaats in de buurt van de stad Cadca, niet ver van de Tsjechische grens.

Slowaakse politie zegt dat de vrachtwagen, die een Poolse nummerplaat had, uit Hongarije vertrokken was en op weg naar Duitsland.

Volgens Slowaakse portal cas.sk beweerde de Poolse chauffeur dat hij wist niet hoe de Syriërs in zijn voertuig terecht kwamen.

De vluchtelingen, die drie tieners, samen met twintig volwassen mannen omvatte, probeerde de scène na het ongeval te ontvluchten.

Echter, werden ze allen sindsdien aangehouden.

De minister president van Polen Ewa Kopacz zal op zaterdag een bijeenkomst houden van het regering’s Crisis Management Team, na een bijeenkomst in Praag op vrijdagmiddag met haar collega’s in de V4-groep (Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije).

The News.pl (English version)

Poolse inlichtingenchef zegt EU ‘solidariteit’ nodig over vluchtelingen

Het hoofd van het Poolse Interne Veiligheid Agentschap (ABW) heeft gezegd dat het de plicht van het land is “om een minimumniveau van solidariteit te laten zien” met EU-landen worstelend met een uittocht van vluchtelingen.

“Zoiets zijn de kosten van de democratie,” vertelde generaal Dariusz Łuczak de krant Rzeczpospolita.

“De belangrijkste zaak is om ervoor te zorgen dat deze immigranten zorgvuldig worden gecontroleerd,” voegde hij toe.

Minister president Ewa Kopacz zei op donderdag dat Polen bereid is het aantal vluchtelingen waarvan 2.200 aanvaard te heroverwegen, maar dat het niet akkoord gaat met “automatische quota,” overhandigd door vanuit Brussel.

Tot op heden, heeft Polen toegezegd om asiel aan te bieden aan Syrische en Eritrese burgers.

Volgens het VN-Agentschap UNHCR, hebben dit jaar meer dan 300.000 “vluchtelingen en migranten” geprobeerd om Europa te bereiken via de Middellandse Zee, en 2.500 worden verondersteld te zijn verdronken tijdens het maken van de reis.

Terroristische dreiging laag in Polen

Ondertussen, merkt Łuczak op dat relatief gezien de dreiging van een terroristische aanslag in Polen laag is.

“Op dit moment, is Polen is nog steeds veilig en is er geen reden om het niveau van de dreiging van een terroristische aanslag, te verhogen,” zei hij.

Hij merkte echter op, er zijn enkele “zorgwekkende tekenen” op dit moment, en de ABW onderzoekt een paar dozijn mensen.

“Ten eerste, het gaat om Polen die een dozijn of zo jaar geleden naar Duitsland of Noorwegen gingen, waar ze een dubbele nationaliteit verkregen en de Islam omarmden.”

“En vanaf daar zijn ze voor de islamitische staat gaan vechten.”

“Tweede, zijn ook Polen hier in Polen over wie we vermoedens hebben of zelfs zekerheid dat ze aan de kant van de islamitische staat vochten of op hun grondgebied waren.”

“Ten derde, er zijn buitenlanders met wettelijke verblijfsvergunningen op Pools grondgebied.

“Ze leven buiten de vluchtelingencentra. Sommigen van hen vertrekken naar het grondgebied van de islamitische staat, en komen daarna weer terug,” zei hij.

Bron: The News.pl (REnglish version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2020 All Rights Reserved Polennieuws.nl