De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Bill Clinton: Polen wil ‘Poetin-achtige dictatuur’

De voormalig president van de Verenigde Staten Bill Clinton heeft betreurd dat Polen en Hongarije wat hij beschreef als ‘Poetin-achtige dictaturen’ willen.
Clinton

Bill Clinton in 2016 – auteur Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

De voormalige president verwees naar de twee voormalige Oostbloklanden tijdens een New Jersey rally voor zijn vrouw Hillary, als onderdeel van haar campagne voor het Amerikaanse presidentschap.

“Polen en Hongarije – twee landen die niet vrij zouden zijn, maar zijn dankzij de Verenigde Staten en de lange Koude Oorlog – hebben nu besloten dat deze democratie te veel moeite is,” zei hij.

“Ze willen Poetin-achtige dictaturen,” vervolgde hij.

Clinton trok parallellen tussen de Republikeinse kandidaat Donald Trump en de huidige retoriek van de Hongaarse en de Poolse regering.

“Klinkt, geef me een autoritaire dictatuur en houdt de buitenlanders buiten, bekend in de oren?“. zei Clinton.

Het hoofd van Polen’s regerende Wet en Rechtvaardigheid partij Jarosław Kaczyński beweerde eerder deze maand dat het de mening van de hele partij was dat Polen geen vluchtelingen uit het Midden-Oosten zou moeten accepteren.

Bron: The News.pl (English version)

Polen beslissen ten behoeve van herstel van de EU-grenzen

Maar liefst 80 procent van de Polen tussen de 18-24 jaar zijn voor het herstel van de Europese grenzen, vindt een nieuwe poll.

Ondertussen vonden de enquêteurs Ibris voor de krant Rzeczpospolita dat 25 tot en met 34 en 35 tot en met 44 jaar, respectievelijk 35 en 54 procent ten voordele van waren van het herstel van de Europese grenzen.

Maar de recente terroristische aanslagen lijken meer reden te geven voor 70 procent van de Polen naar de opinie dat Polen geen vluchtelingen moet opnemen.

Nog het enige dat consistent blijft is dat Polen beslist pro-EU zijn omdat 88 procent van de respondenten zei dat het land in de EU moet blijven.

Bron: The News.pl (English version)

Polen gearresteerd tijdens plannen aanval vluchtelingenkamp

De Zweedse politie heeft 14 mannen gearresteerd, met inbegrip van verschillende Polen, die met een planning bezig waren van een aanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de hoofdstad Stockholm.

Ze droegen wapenstokken, messen, breekijzers en bijlen.

Politie trok de mannen uit de auto’s die in de buurt van het kamp geparkeerd stonden. Volgens het Zweedse persbureau TT zullen alle mannen belast kunnen worden met het voorbereiden van een aanval.

Al de gearresteerd mannen zijn buitenlanders in Zweden, van wie sommigen permanent in het land wonen en werken.

Bron: TVP Info The News.pl (English version)

Ambassade ontkent 1 milj. Oekraïense vluchtelingen in Polen

De ambassadeur van Oekraïne in Polen heeft een bewering van premier Beata Szydło, dat er een miljoen Oekraïense vluchtelingen in Polen zijn, verworpen.

De minister-president maakte de bewering op dinsdag tijdens haar betoog tot het Europees Parlement in Straatsburg.

Ambassadeur Andrii Deshchytsia heeft echter verklaard dat de meerderheid van de Oekraïners die op zoek zijn in Polen naar de vluchtelingenstatus geweigerd zijn.

“Slechts twee mensen ontvingen vorig jaar een dergelijke status,” zei hij van de 4000 Oekraïners die asiel zochten in Polen.

Echter, hij erkende dat grote aantallen Oekraïners in Polen werken of studeren. Sommige komen naar Polen voor seizoensgebonden werk, anderen zoeken meer lange termijn werk.

“De overgrote meerderheid van hen werken, studeren, betalen belastingen, en dragen aldus bij aan de ontwikkeling van de Poolse economie,” zei hij.

“Ze zijn goed opgeleid, beschikken over passende kwalificaties, en hebben zich goed in de Poolse samenleving geïntegreerd,” voegde hij toe.

De ambassadeur verduidelijkt dat ongeveer een half miljoen Oekraïners tijdelijke visa om in Polen te kunnen zijn hadden gekregen, en dat 65.000 Oekraïners verblijfsvergunningen hadden verkregen.

“Dit zijn geen vluchtelingen, zij kregen die status niet en krijgen daarom niet alle sociale steun,” benadrukte hij. (nh)

Bron: Ukrainska Prawda

The News.pl (English version)

Potentieel vluchtelingencentrum veroorzaakt protesten in Polen

Inwoners van de stad Olecko in noordoost Polen hebben geprotesteerd na te hebben ervaren dat een plaatselijk hotel kon worden omgezet in een vluchtelingencentrum voor Syriërs.

“We willen deze islamitische cultuur niet,” merkte Karol Gutowski, organisator van het protest op, in een interview met de openbare omroep TVP.

“We zijn bang van deze cultuur.”

De eigenaar van het hotel in kwestie neemt deel aan een openbare aanbesteding met betrekking tot de omzetting van de gebouwen in opvangcentra.

Polen’s laatste regering, onder leiding van de Burger Platform partij, zei toe ten minste 7.000 vluchtelingen op te nemen in het kader van een EU verdeling van vluchtelingen over de lidstaten.

De conservatieve partij Wet en Rechtvaardigheid, die de algemene verkiezingen van 25 oktober won heeft echter aangegeven dat het zich terug kan trekken uit de verbintenissen van de vorige regering.

The News.pl (English version)

Polen zal de vluchtelingen besluiten moeten uitvoeren

Net als andere EU landen, zal Polen zich te houden hebben aan haar belofte om vluchtelingen te accepteren, zei de oorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker.
Vluchtelingen

Migranten in Hongarije op weg richting Oostenrijk – auteur Joachim Seidler from Austria / CC BY 2.0

Juncker herhaalde dat hij niet akkoord gaat met degenen die gebruik maken van het argument over de toestroom van terroristen in debatten over het accepteren van asielzoekers in de lidstaten.

Tijdens een “civiele dialoog” gehouden in Brussel, zei Juncker dat hij had gehoord dat bepaalde Poolse politici “zelfs nog voordat ze ministers waren” van de nieuwe regering, de mogelijkheid hadden gesignaleerd van de afschaffing van het besluit over de opvang van vluchtelingen, die door hun voorgangers was overeengekomen.

“We moeten wachten tot de nieuwe regering begint te werken, en dan zullen we deze kwestie bespreken,” zei Juncker.

“Polen,is net als andere lidstaten, verplicht voor het uitvoeren van de besluiten die zijn genomen door de Raad van de EU,” voegde hij toe.

Lokale overheden in de Poolse hoofdstad Warschau, die zich hadden aangemeld om ongeveer 500 vluchtelingen in de stad op te nemem, zijn nu in afwachting van een startsein op het hoogste niveau, nadat de nieuwgekozen minister voor Europese zaken heroverweging van Polen’s belofte om asielzoekers op te nemen heeft opgelost.

In september kwam de EU overeen, met inbegrip van de toenmalige regering van Polen, ongeveer 7.000 mensen o te nemen als onderdeel van een blok-wide plan 160.000 vluchtelingen te hervestigen naar Italië en Griekenland kwamen.

Bron: The News.pl

Tusk betoogt dat G20 vluchtelingen situatie moet oppakken

De president van de Europese Raad Donald Tusk en zijn Europese Commissie collega Jean-Claude Juncker hebben betoogd dat een wereldwijde reactie nodig is inzake de lopende vluchtelingencrisis.
G20

Migranten in Hongarije op weg richting Oostenrijk – auteur Joachim Seidler from Austria / CC BY 2.0

In een brief aan de staatshoofden die op woensdag gepubliceerd werd, drongen de voormalige Poolse minister president Tusk en de voorzitter van de Europese Commissie Juncker aan op meer solidariteit tussen de globale economische leiders.

Het verzoek voert aan dat de G20 “moet opstaan naar de uitdaging en een innovatieve en gecoördineerde reactie moet leiden tot de crisis dat zijn mondiale karakter en de economische gevolgen erkent en de grotere internationale solidariteit bij de bescherming van vluchtelingen bevordert.”

In de opinie van Tusk en Juncker, moet de uitdaging worden overgenomen op de komende G20-top op 15-16 november in Antalya, Turkije.

“De G20-landen hebben een belangrijke taak, teneinde financiële middelen te beveiligen voor de internationale organisaties die bijstand verlenen aan vluchtelingen,” verklaren Tusk en Juncker in de brief.

De EU heeft geworsteld om te gaan met de recente toestroom van vluchtelingen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Eind oktober, voerde Tusk aan dat de EU een middenweg vinden moet om met succes het hoofd te bieden aan de huidige vluchtelingencrisis.

Hij beweerde dat “wij ons vermogen om onze grenzen te beschermen hebben verloren, en in dit opzicht, onze openheid niet onze bewuste keuze, maar een bewijs van onze zwakte is.”

“Aan de andere kant, kunnen we niet toegeven aan populisme en vreemdelingenhaat, want onze politieke doelstelling moet zijn Europa te beschermen tegen rechts-extremisten, en niet te worden net als zij.”

De Bron: The News.pl (English version)

De EC president Tusk zegt dat EU middenweg nodig heeft

EC President Donald Tusk heeft gezegd dat de EU een middenweg moet vinden ten einde succesvol om te gaan met de huidige vluchtelingencrisis.

Spreken op het Congres van de Europese Volkspartij (EVP) in Madrid, zei de voormalige Poolse premier dat “Wij kunnen niet langer toestaan dat solidariteit gelijkwaardig is aan naïviteit, openheid gelijkwaardig aan hulpeloosheid, vrijheid gelijkwaardig aan chaos.

“Moeten we deze volstrekt onnodige discussie beëindigen tussen de voorstanders van de bescherming van de buitengrenzen en de voorstanders van solidariteit en openheid,” voerde Tusk aan.

“Beide zijn hier vandaag aanwezig,” merkte hij op.

“Wat we nodig hebben is een rationele hybride van beide manieren van denken.”

“We kunnen niet doen alsof langer de grote stroom van migranten iets is dat we willen, en dat we een goed doordacht beleid van open grenzen voeren.”

Tusk betoogde “wij hebben ons vermogen verloren om onze grenzen te beschermen, en in dit opzicht, is onze openheid geen bewuste keuze, maar een bewijs van onze zwakheid.”

“Aan de andere kant, kunnen we niet toegeven aan populisme en vreemdelingenhaat, want onze politieke doelstelling is Europa te sterken tegen tegen rechts-extremisten, en niet net zo te worden als zij.”

De President van de EU Raad voerde aan dat “collectieve verantwoordelijkheid en effectieve acties aan ons weer zal toestaan echte solidariteit te herbouwen tussen de lid-staten en een einde te maken aan de beschamende argumenten over verplaatsingen.”

Hij beweerde dat “… de burgers verwachten van hun leiders de vervulling van de fundamentele taken van het openbaar gezag.”

The News.pl (English version)

Ongekende immigratie toont tekenen van vertraging voor winter

Ongeveer 710.000 vluchtelingen en immigranten bereikte de Europese Unie sinds het begin van 2015, onthult het Warschau gevestigde Frontex.

Als de EU’s buitengrenzen agentschap haar laatste verslag toont, is het cijfer veel hoger dan de 282.000 nieuwkomers die in 2014 geregistreerd werden.

Laatste maand alleen al, bereikt het aantal vluchtelingen ontsnappend uit Noord Afrika en het Midden-Oosten en aankomend op de zuidelijke flanken van het blok 170.000.

De Griekse eilanden in de Egeïsche zee, met name Lesbos, blijven de grootste instroom van migranten zien, met totaal 350.000 mensen in de periode januari – september.

Frontex, wijst echter ook op een afnemende instroom van mensen die in Italië aankomen, afnemend met de helft in september tot 12.000, als gevolg van dalende toegang tot boten in Libië en verslechterende weersomstandigheden voorafgaande aan de winter.

De meest bezochte route in Europa is het pad tussen Turkije en Griekenland. Volgens cijfers vrijgegeven door Hongarije, is het aantal immigranten die de grenzen van het land bereiken dertienvoudig gestegen sinds 2014, en staat op dit moment op 204.000.

Bron: IAR, Frontex

The News.pl (English version)

Pres. ER Tusk zegt overwinning Assad zal meer vluchtelingen brengen

Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk betoogde op dinsdag in Straatsburg dat een overwinning van het huidige heersende regime van president Assad in Syrië een nieuwe golf van vluchtelingen naar Europa zou brengen.

De voormalige Poolse premier Tusk, die vorige maand het Midden-Oosten bezocht, zei op een plenaire zitting van het Europees Parlement in Straatsburg dat de lopende Russische interventie de balans zou kantelen ten aanzien van de vluchtelingen.

“Tijdens mijn bezoeken aan de regio, wie ik sprak, presidenten of vluchtelingen in de kampen, in Turkije, Jordanië of Egypte, waarschuwde me tegen één ding: een mogelijke overwinning van het regime van Assad,” zei Tusk.

Hij betoogde dat een dergelijke overwinning “vandaag meer waarschijnlijk is vanwege Iran en de Russische betrokkenheid in Syrië, en wat zal resulteren in de volgende trekkende golf.

“Gisteren, werd dit bericht bevestigd door president [Turkije] Erdoğan.”

“Volgens de Turkse schattingen, kunnen nog eens drie miljoen potentiële vluchtelingen uit Aleppo en de buurt komen.”

Ondertussen bevestigde Tusk dat het de plicht van Europa is om vluchtelingen op te nemen en om solidariteit te tonen.

Echter, betoogde hij “noopt dit ons te onthouden van uitersten.”

“En met uitersten bedoel ik zowel anti-immigratie retoriek aan de ene kant, en aan de andere kant, als het uitnodigen van iedereen die bereid is om te komen, ondanks het feit dat we niet in staat zijn om ze onder ons dak op te nemen.”

“And by extremes I mean both anti-immigration rhetoric on one hand, and on the other, inviting everyone willing to come, despite being unable to take them under our roof.”

In dit verband, zei hij dat “het eerste gebod van vandaag het herstel van de controle op de buitengrenzen van de EU is als een conditio sine qua non van een doeltreffend, humanitair en veilig migratiebeleid.”

Tusk concludeerde dat “wat de mensen van hun leiders willen is bovenal een garantie van orde en veiligheid in hun eigen gemeenschap.”

Bron: consilium.europa.eu

The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2020 All Rights Reserved Polennieuws.nl