De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

VS waarschuwt Rusland

VS waarschuwt Rusland dat zich voorbereidt op annexatie van verschillende regio’s in Oekraïne. De Verenigde Staten hebben aanwijzingen dat Rusland voorbereidingen treft om verschillende regio’s van Oekraïne in te lijven, heeft de woordvoerder van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad John Kirby gezegd.

><p class=U.S. Navy – Rear Adm. John F. Kirby CC0

“Rusland legt de basis voor de annexatie van Oekraïens grondgebied dat het controleert in directe strijd met de Oekraïense soevereiniteit,” vertelde Kirby dinsdag aan verslaggevers.

Hij voegde eraan toe dat Rusland ook “onwettige proxy-functionarissen installeert” in Oekraïense gebieden die al onder zijn controle staan en van plan is om “schijnverkiezingen” te houden in september, meldden de nieuwszenders.

Kirby zei dat onlangs vrijgegeven inlichtingen erop wezen dat het Kremlin begon met het uitrollen van een versie van zijn 2014 “annexatie draaiboek” in Oekraïne en gedetailleerde plannen onderzocht om Kherson, Zaporizhia, en alle provincies Donetsk en Luhansk te annexeren.

“Dit is uit het draaiboek, en we hebben het ze in het verleden zien doen,” zei Kirby. “Wat we nu zien is een meer gecoördineerde, meer strategische inspanning.”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken riep Moskou afgelopen woensdag op om onmiddellijk te stoppen met het deporteren van Oekraïense burgers uit gebieden in Oekraïne die in Russische handen zijn. Deportatie van deze burgers is een oorlogsmisdaad.

Bron: dorzeczy.pl, cbsnews.com polskieradio.pl by (gs) English

EU keurt 7e sanctiepakket tegen Rusland goed

De 27 EU lidstaten hebben donderdag een invoerverbod op Russisch goud goedgekeurd als onderdeel van het zevende pakket sancties van het blok tegen Moskou over zijn oorlog in Oekraïne.

EU
Het halfrond (debatzaal) van het Parlement tijdens een plenaire vergadering in Straatsburg – Foto by DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 3.

Het nieuwe “onderhoud en afstemming” pakket, aangenomen door de Europese Raad, is ontworpen om de bestaande sancties tegen Rusland voor zijn invasie in Oekraïne te versterken, meldde het Poolse staatspersbureau PAP.

Bij de aankondiging van de nieuwe maatregelen, zei Josep Borrell, hoofd van het buitenlands beleid van de EU: “Vandaag zetten we een nieuwe belangrijke stap om Rusland te beperken in zijn mogelijkheden om zijn agressieoorlog tegen Oekraïne voort te zetten en te financieren. We verbieden in feite Ruslands belangrijkste exportproduct na energie – Russisch goud.

Hij voegde daaraan toe: “We breiden ook de vrijstelling van transacties voor landbouwproducten en de overdracht van olie naar derde landen uit. De EU draagt er immers toe bij dat we de dreigende wereldwijde voedselcrisis te boven kunnen komen. Het is aan Rusland om te stoppen met het bombarderen van Oekraïense velden en silo’s, en met het blokkeren van Zwarte Zeehavens.”

De Europese Raad, die de regeringen van de 27 EU-landen vertegenwoordigt, zei in een verklaring dat de nieuwe maatregelen bedoeld waren om “de bestaande economische sancties tegen Rusland aan te scherpen, de uitvoering ervan te perfectioneren en de doeltreffendheid ervan te versterken”.

Verbod op Russisch goud en juwelen

Het nieuwe pakket voert “een nieuw verbod in op de aankoop, invoer of rechtstreekse of onrechtstreekse overdracht van goud dat van oorsprong is uit Rusland en daarna vanuit Rusland naar de EU of naar een derde land is uitgevoerd”.

“Dit verbod geldt ook voor juwelen”, voegde de Europese Raad eraan toe.

Strengere controles op de uitvoer van technologie voor tweeërlei gebruik en geavanceerde technologie

Het pakket “breidt de lijst uit van aan controle onderworpen producten die kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking of de ontwikkeling van de defensie- en veiligheidssector in Rusland, en verscherpt aldus de controle op de uitvoer van technologie voor tweeërlei gebruik en geavanceerde technologie”, aldus de EU.

Het blok brengt ook “een aantal verduidelijkingen aan in bestaande maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van overheidsopdrachten, luchtvaart en justitie”.

Zo zal bijvoorbeeld “technische bijstand aan Rusland voor luchtvaartgoederen en -technologie worden toegestaan voor zover dit nodig is om de technische industriële normalisatiewerkzaamheden van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie veilig te stellen, en zal het verbod om transacties aan te gaan met Russische overheidsinstanties licht worden gewijzigd om de toegang tot de rechter te waarborgen”, aldus de EU-Raad.

Negatieve gevolgen voor de mondiale voedsel- en energiezekerheid voorkomen

Om “eventuele negatieve gevolgen voor de voedsel- en energiezekerheid in de wereld te voorkomen, heeft de EU besloten de vrijstelling van het verbod op transacties met bepaalde entiteiten in staatseigendom uit te breiden tot transacties voor landbouwproducten en het vervoer van olie naar derde landen”, aldus de verklaring.

Voorts benadrukte de EU dat zij “vastbesloten is alle maatregelen te vermijden die wereldwijd tot voedselonzekerheid kunnen leiden”.

De Raad van de EU verklaarde dat “geen van de maatregelen die vandaag of eerder met het oog op de destabiliserende Russische acties in Oekraïne zijn genomen, op enigerlei wijze gericht is op de handel in landbouw- en voedingsproducten, met inbegrip van tarwe en meststoffen, tussen derde landen en Rusland”.

Hij voegde daaraan toe: “Evenzo beletten de EU-maatregelen niet dat derde landen en hun onderdanen die buiten de EU actief zijn, farmaceutische of medische producten uit Rusland kopen.”

Polen verwelkomt nieuwe EU-maatregelen tegen Rusland

In een reactie op de nieuwe maatregelen, zei Polen’s minister van Buitenlandse Zaken Zbigniew Rau in een tweet op donderdag: “De individuele sancties die vandaag door de EU zijn aangenomen omvatten de Russkiy Mir Foundation & Rossotrudnichestvo, die Russische propaganda verspreiden en de Russkiy Mir ideologie promoten, die is gebruikt om de wrede oorlog van Rusland tegen Oekraïne te rechtvaardigen.”

De topdiplomaat van Polen voegde daaraan toe: “Een goede stap in de richting van het tegengaan van deze ideologie en kwaadaardige Russische invloed in de EU op basis van desinformatie.”

Donderdag was dag 148 van de Russische invasie in Oekraïne.

Bron: PAP, consilium.europa.eu, polskieradio.pl by (pm/gs) English

Oorlogsmisdadigers zullen worden berecht

“Oorlogsmisdadigers zullen voor het gerecht worden gebracht en veroordeeld,” zei Polen’s minister van Buitenlandse Zaken op donderdag voorafgaand aan een internationale conferentie gericht op de vervolging van oorlogsmisdaden begaan in Oekraïne.

Oorlogsmisdadigers
Oorlogsmisdadigers zullen worden berecht

Zbigniew Rau’s woorden kwamen terwijl diplomaten zich verzamelden voor het internationale evenement in Den Haag, Nederland, meldde het Poolse staatspersbureau PAP.

Polen’s topdiplomaat zei dat de conferentie “een duidelijke boodschap” zou sturen naar oorlogsmisdadigers dat “ze geen straffeloosheid kunnen verwachten.”

Hij voegde eraan toe: “Dankzij de inspanningen van de internationale gemeenschap, zullen de onderzoeken tegen hen worden voortgezet en, ongeacht hoe lang het duurt, zullen ze voor de rechter worden gebracht en worden veroordeeld.”

Rau vertelde verslaggevers dat Polen een belangrijke rol speelde in het proces.

“We bieden logistieke steun aan onderzoekers uit andere landen, maar we voeren ook onze eigen onderzoeken uit, gezien het grote aantal vluchtelingen in ons land,” zei hij.

Onder de titel “Verantwoordingsplicht voor Oekraïne: Enhancing Coordination of Action to Deliver Justice”, is de conferentie in Den Haag georganiseerd door de Nederlandse regering, de Europese Commissie en het bureau van de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC), Karim Khan.

Tot de deelnemers behoren de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie en de EU-commissaris voor Justitie, Didier Reynders.

Verwacht wordt dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de bijeenkomst via een videoverbinding zal toespreken.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft de conferentie een brief gestuurd, die aan de deelnemers werd voorgelezen.

Tot dusver hebben 18 landen een onderzoek ingesteld naar Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Zes van deze landen, Polen, Oekraïne, Estland, Letland, Litouwen en Slowakije, voeren een gezamenlijk onderzoek uit samen met Eurojust, het EU-agentschap voor samenwerking op het gebied van strafrecht, en Karim Khan, het ICC, meldde het persbureau PAP.

Donderdag was dag 141 van de Russische invasie in Oekraïne.

Bron: PAP, wnp.pl, polskieradio.pl by (pm/gs) English

Canada stuurt Russische gasturbine terug naar Duitsland

Canada heeft besloten om een gerepareerde Russische gasturbine die nodig is voor de Nord Stream 1 pijpleiding terug te geven aan Duitsland, meldde Polen’s dorzeczy.pl website op maandag, te midden van een geschil over sancties tegen Moskou voor zijn invasie in Oekraïne.

Canada Citaatfoto: Een Siemens SGT-A65 turbine die volgens Gazprom uit Canada moet worden gehaald om Nord Stream-1 te laten werken – twitter.com

De regering in Ottawa zei dat de terugkeer van de gerepareerde turbine een impuls zou geven aan “Europa’s vermogen om toegang te krijgen tot betrouwbare en betaalbare energie als ze doorgaan met de overgang weg van Russische olie en gas,” volgens het persbureau Reuters.

Ondertussen, zei het ministerie van Energie van Oekraïne dat Canada’s beslissing “onredelijk en gevaarlijk voor het sanctieregime was,” meldde dorzeczy.pl.

Polen voorstander van “hardere sancties tegen Poetin regime”: woordvoerder

Łukasz Jasina, de woordvoerder van het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken, zei dat Polen voorstander was van “hardere sancties tegen het Poetin regime.”

“Het is jammer dat deze beslissing is genomen,” voegde hij eraan toe, toen hem gevraagd werd naar de terugkeer van de turbine, volgens dorzeczy.pl.

“Hopelijk zullen dergelijke beslissingen, die de sancties niet schenden maar ze in feite omzeilen, zo zeldzaam mogelijk zijn,” vertelde Jasina aan de publieke omroep Poolse Radio.

Hij zei dat er geen terugkeer kan zijn naar “business as usual” met Rusland, toevoegend dat “veel Europese landen” voorstander zijn van een dergelijke aanpak, dorzeczy.pl meldde.

Litouwen’s blokkade van de Russische doorvoer per spoor

De woordvoerder zei ook dat Polen Litouwen’s besluit vorige maand steunde om de doorvoer van sommige goederen per spoor naar Rusland’s Baltische exclave Kaliningrad te blokkeren.

Het verbod werd opgelegd in verband met de sancties van de Europese Unie tegen het Kremlin voor zijn invasie van Oekraïne.

“Litouwen kan rekenen op Poolse steun,” zei Jasina, toevoegend dat Vilnius het recht had “om zijn soevereiniteit uit te oefenen en te voldoen aan de Europese wetgeving, met name de sancties die zijn opgelegd aan Rusland.”

Rusland heeft Litouwen gewaarschuwd voor “ernstige gevolgen” als de beperkingen niet worden opgeheven, meldden nieuwszenders.

Bron: dorzeczy.pl, Reuters, polskieradio.pl by (pm/gs)

Russische federatie in gebreke bij buitenlandse schuld

De Russische Federatie is voor het eerst sinds de bolsjewistische revolutie in gebreke gebleven bij het aflossen van haar buitenlandse schuld, zo meldden nieuwszenders maandag.

Russische
Russische federatie in gebreke bij buitenlandse schuld
afbeelding – Twitter.com

Rusland heeft zondagavond een termijn van 30 dagen overschreden voor rentebetalingen van 100 miljoen dollar op twee euro-obligaties. De rentebetalingen waren oorspronkelijk verschuldigd op 27 mei, zei de Poolse website forsal.pl.

De wanbetaling vervreemdt Rusland verder van het mondiale financiële systeem en toont de effectiviteit van de westerse sancties over de invasie van het Kremlin in Oekraïne, meldde forsal.pl.

Deze sancties omvatten een bevriezing van de buitenlandse reserves van de Russische centrale bank en het verbannen van Rusland uit het wereldwijde financiële berichtensysteem SWIFT, aldus forsal.pl.

Rusland heeft ondertussen aangeboden om de schulden in roebels te betalen, aldus forsal.pl.

Moskou beweert dat elke wanbetaling kunstmatig is omdat het de middelen heeft om zijn schulden te betalen. Het zegt dat de sancties van het Westen een bevriezing hebben veroorzaakt van zijn deviezenreserves in het buitenland, aldus nieuwsuitzendingen.

Bron: forsal.pl, PAP, bbc.com, polskieradio.pl by (pm) English

Vliegtuigfabrieken in Rusland op de zwarte handelslijst

De Verenigde Staten hebben 71 Russische en Belarussische bedrijven, waaronder vliegtuigfabrieken, toegevoegd aan haar economische zwarte lijst in reactie op de invasie van het Kremlin in Oekraïne.

Vliegtuigfabrieken
Vliegtuigfabrieken in Rusland op de zwarte handelslijst

De nieuwe beperkingen werden laat op donderdag aangekondigd door het Amerikaanse ministerie van Handel, meldde het Poolse staatspersbureau PAP.

71 entiteiten toegevoegd aan Amerikaanse zwarte handelslijst op donderdag

In totaal is 70 Russische entiteiten en een Belarussisch bedrijf de toegang tot Amerikaanse technologie en software ontzegd, zeiden ambtenaren.

Petersburg; de Russische Academie van Wetenschappen; de Voronezh Joint Stock Aircraft Company, naar verluidt een van de grootste Russische fabrieken voor passagiers- en vrachtvliegtuigen; en de Irkutsk Aviation Plant, die de MC-21 familie van lijnvliegtuigen fabriceert.

322 entiteiten staan sinds 24 februari op de zwarte lijst

Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft nu 322 entiteiten op de zwarte lijst gezet wegens steun aan het Russische leger sinds de aanval van het Kremlin op Oekraïne in februari begon.

“De VS en onze internationale partners hebben sterke, ingrijpende beperkingen opgelegd aan de mogelijkheden van Rusland om de artikelen en technologieën te verkrijgen die het nodig heeft om zijn militaire agressie te ondersteunen”, aldus Alan Estevez, de Amerikaanse onderminister van Handel voor Industrie en Veiligheid.

De nieuwe economische beperkingen maken deel uit van een reeks Amerikaanse sancties die donderdag werden opgelegd, waaronder een verbod voor nog meer leden van de Russische elite.

Vrijdag is dag 100 van de Russische invasie in Oekraïne.

Bron: PAP, Reuters, whitehouse.gov, polskieradio.pl by(pm) English

Rusland zal in jaren geen oorlog meer kunnen voeren

Verzwakt door zijn verliezen in Oekraïne, zal Rusland niet in staat zijn om een andere oorlog te voeren voor ten minste de komende vijf jaar, zei een Poolse militaire deskundige op donderdag.

Ruslands

Rusland zal in jaren geen oorlog meer kunnen voeren

Gen. Waldemar Skrzypczak, een voormalige commandant van het Poolse leger, zei dat Rusland zware troepen- en materieelverliezen heeft geleden in Oekraïne en president Vladimir Poetin “is niet in een positie om een nieuw militair conflict te beginnen.”

Skrzypczak voegde eraan toe: “Rusland zal niet in staat zijn om een andere oorlog te voeren voor de komende vijf jaar of zo.”

Hij vertelde Polen’s PAP nieuwsagentschap in een interview dat “de verliezen die het Russische leger heeft geleden in termen van uitrusting zullen vereisen dat de munitie wordt aangevuld, waardoor de militaire capaciteiten van Rusland voor vele jaren worden verzwakt.”

Ongeveer 30.850 Russische troepen zijn gesneuveld in Oekraïne sinds Poetin het land eind februari binnenviel, volgens Oekraïense militaire autoriteiten.

De Russen hebben ook 1.363 tanks, 3.354 gepantserde gevechtsvoertuigen, 661 artilleriesystemen, 207 meervoudige lanceerraketsystemen, 95 luchtverdedigingssystemen, 210 gevechtsvliegtuigen, 175 helikopters, 13 oorlogsschepen, 521 onbemande luchtvaartuigen en 2.325 andere voertuigen en tankwagens verloren, zei de Generale Staf van de Strijdkrachten van Oekraïne op donderdag, zoals geciteerd door de website ukrinform.net.

Het Britse ministerie van Defensie zei deze week dat Rusland in zijn oorlog tegen Oekraïne “verwoestende verliezen” zou hebben geleden onder officieren van het midden- en lagere niveau, wat het vooruitzicht op een verdere daling van het moreel van de troepen doet toenemen.

Bron: PAP, ukrinform.net, Polskieradio.pl by (gs)

Wetgevers keuren het vertrek uit gevestigde bank goed

Wetgevers zijn overeengekomen dat Polen de in Moskou gevestigde Internationale Bank voor Economische Samenwerking (IBEC) moet verlaten in reactie op de Russische invasie in Oekraïne.

cxxccxcx

De hoofdhal van de Sejm – auteur Szczebrzeszynski – Public Domain CC0

Een terugtrekking wetsvoorstel werd op donderdag bekrachtigd door Sejm, meldde het Poolse staatspersbureau PAP.

De ontwerp-wetgeving passeerde het huis in een bijna unanieme stemming, met 451 parlementsleden die het plan steunden en drie die zich onthielden van stemming.

Het wetsvoorstel gaat nu naar het Hogerhuis, de Senaat, voor verder debat.

Bank “kan door Rusland worden gebruikt om internationale sancties te omzeilen

Vice-minister van Financiën Piotr Patkowski vertelde wetgevers dat Polen de bank om twee redenen moet verlaten: ten eerste, “omdat haar belangrijkste aandeelhouder Rusland is, dat Oekraïne heeft aangevallen,” en, ten tweede, “omdat de IBEC door Rusland kan worden gebruikt om internationale sancties te ontduiken.”

In zaken sinds 1964

De IBEC werd in 1964 opgericht door de Sovjet-Unie, Polen, Bulgarije, Hongarije, Oost-Duitsland, Mongolië, Roemenië en Tsjecho-Slowakije.

Cuba en Vietnam sloten zich later aan.

Vandaag zijn vijf landen van de Europese Unie aandeelhouder van de bank: Polen, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Bulgarije en Roemenië, aldus Patkowski.

De bank heeft tot doel de economische samenwerking tussen de aangesloten landen en hun ontwikkeling te bevorderen. Haar eigen vermogen is momenteel 400 miljoen euro waard, meldde het persbureau PAP.

Bron: PAP, businessinsider.com.pl, ibec.int, polskieradio.pl by (pm/gs) English

Rusland “wil het niet opnemen tegen” de NAVO

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin heeft gezegd dat hij gelooft dat Rusland zijn oorlog in Oekraïne niet wil uitbreiden door bijvoorbeeld raketlocaties in NAVO-lid Polen aan te vallen, zo hebben nieuwsverkooppunten gemeld.

Rusland

Rusland “wil het niet opnemen tegen” de NAVO
M142 HIMARS raket systeem – citaatafb: Military Edge

“Als Rusland besluit om een natie aan te vallen die lid is van de NAVO, dan is dat een game changer,” werd Austin geciteerd als zeggend op woensdag, toen hem gevraagd werd over een hypothetisch scenario van de Russische president Vladimir Poetin die een aanval op Polen of een ander land in de regio lanceert.

“Maar als je kijkt naar de calculus van Poetin, is mijn mening … dat Rusland het niet wil opnemen tegen de NAVO alliantie,” zei hij tijdens een hoorzitting voor de US House of Representatives’ Appropriations Subcommittee on Defense, zoals geciteerd door Newsweek magazine.

“Er zijn 1,9 miljoen strijdkrachten in de NAVO,” zei Austin ook, eraan toevoegend dat de NAVO de meest geavanceerde capaciteiten heeft van alle allianties in de wereld in termen van vliegtuigen, schepen en ander wapentuig, meldde Newsweek.

“Dus, dit is een gevecht dat hij [Poetin] echt niet wil hebben en dat zeer snel zou escaleren in een ander soort competitie dat niemand wil zien,” vertelde hij het panel, volgens de website newsweek.com.

Bron: PAP, newsweek.com, Polskie Radio by (gs)

Het Litouwse parlement: Russische oorlog is ‘genocide’

Litouwse wetgevers hebben dinsdag unaniem gestemd om de aanval van Moskou op Oekraïne te bestempelen als “genocide” en om Rusland te veroordelen als “een staat die terrorisme steunt en pleegt”, meldden nieuwsverkooppunten.

Litouwse
Litouwse seimas
Citaat – wikimapia.org

Het Litouwse parlement, de Seimas, zei in een resolutie dat de “strijdkrachten en huurlingen van Rusland massale oorlogsmisdaden” hebben begaan in Oekraïne, “in het bijzonder in Bucha, Irpin, Mariupol, Borodyanka en Hostomel,” meldde de publieke omroep van Litouwen LRT.

“De Seimas erkent de grootschalige gewapende agressie – oorlog – tegen Oekraïne door de strijdkrachten van de Russische Federatie en haar politieke en militaire leiders … als genocide tegen het Oekraïense volk,” aldus de resolutie, zoals geciteerd door de Litouwse publieke omroep op haar website.

“De Russische Federatie, waarvan de strijdkrachten zich doelbewust en systematisch richten op burgerdoelwitten, is een staat die terrorisme steunt en pleegt,” voegde de resolutie eraan toe.

Litouwse wetgevers riepen ook op tot de oprichting van een internationaal tribunaal om Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne te onderzoeken, meldde het Poolse staatspersbureau PAP.

Een Poolse onderminister van Justitie vertelde vorige week op een internationale conferentie in Litouwen dat Polen meer dan 1.000 getuigenverklaringen had verzameld over Russische wreedheden in Oekraïne.

Bron: PAP, lrt.lt, Polskie Radio by (gs) (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl