De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Tweet van de Poolse premier werd gezien als een teken

De premier van Polen heeft een bericht op Twitter geplaatst dat volgens sommigen een teken is dat ze vervangen zou kunnen worden in een op handen zijnde herverdeling van de regering.

Beata Szydło twitterde: “Ongeacht alles komt Polen op de eerste plaats. Een land dat zorgt voor familie en waarden, en een land dat veilig is. Een land op basis van christelijke grondslagen, tolerant en open. Modern en ambitieus. Dat is mijn land. Een voorbeeld om te volgen voor Europa en de wereld. Dit is de manier waarop wij Polen zijn. “

Szydło stuurde de tweet in de vroege uren van dinsdag.

Enkele uren eerder meldden de media, waaronder de particuliere radiozender RMF FM en het dagblad Rzeczpospolita, dat Szydło zou worden vervangen door vice-premier Mateusz Morawiecki.

Volgens Rzeczpospolita zou Morawiecki, die ook minister van financiën en ontwikkeling is, volgende week premier kunnen worden.

Aan het eind van maandag, kwamen de heersende conservatieven van Polen samen om kwesties zoals veranderingen in het kabinet te bespreken, aldus het Poolse PAP persbureau.

Eind oktober ontkende Szydło media speculatie dat ze haar baan zou verliezen in een geplande herschikking van de regering.

Begin november informeerde Szydło de leider van de heersende conservatieve Partij voor Wet en Rechtvaardigheid (PiS), Jarosław Kaczyński, over een voorgesteld plan om haar kabinet te herschikken.

Bron: IAR, PAP, The News.pl (English version)

Poolse premier ontkent speculaties dat ze vervangen zou kunnen worden

De Poolse premier Beata Szydło heeft de media speculatie ontkend dat ze haar baan in een geplande regeringshervorming in november zou verliezen.

In een interview voor de krant van Polska The Times, zei Szydło dat de situatie in Polen geen “snelle” veranderingen in de regering nodig had.

“Het is duidelijk, dat wie ook aan het roer van de regering staat, altijd het gevolg is van een combinatie van factoren en alles kan veranderen,” vertelde ze de krant toen haar gevraagd werd of ze haar werk als premier zou behouden.

Ze voegde eraan toe: “Ik blijf nederig daarover, maar vooralsnog zie ik geen situatie in Polen die een soort snelle verandering in de overheid zou vereisen.”

Szydło zei ook dat de “machtsovereenkomst” waarin ze premier is en constant in contact is met de regerende conservatieve Wet en Rechtvaardigheid partijleider, Jarosław Kaczyński, de test gepasseerd is en “nog steeds blijkt te zijn.”

”Misschien zijn er soms te weinig vergaderingen, en een diepere analyse ontbreekt in verschillende zaken, maar dit komt alleen door een gebrek aan tijd”, zei ze in het interview dat op vrijdag verscheen.

Ze bevestigde dat ze spoedig aankondigingen zou doen over veranderingen in haar kabinet, aldus Polska The Times.

”Ik kan alleen zeggen dat als iemand het tempo verliest, ze naar de reserve bank moeten worden gestuurd”, zei ze toen de krant vroeg over de dreigende verschuiving.

Op donderdag zei een senior parlementslid van de regeringspartij dat de Poolse regering waarschijnlijk in het midden van november zou worden hervormd.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Poolse premier kondigt herziening regering aan

Poolse premier Beata Szydło heeft op dinsdag aangekondigd dat ze het werk van haar regering zal beoordelen, met ministers die hun plannen voor dit jaar moeten schetsen.

Szydło vertelde een persconferentie dat de ministers de kans zullen hebben om hun prestaties tot nu toe samen te vatten, en zal “nieuwe taken voorstellen die uitgevoerd zullen worden door de overheid.”

Gevraagd door journalisten of de herziening zou leiden tot een herschikking van de regering, zei Szydło: “Gesprekken over verbeteringen en efficiënter werken door de ministeries zullen ook plaatsvinden.”

Ze voegde er echter aan toe, dat de nadruk zal liggen op het uitzetten van nieuwe taken voor ministeries.

De herziening zal twee weken duren, te beginnen op woensdag, wanneer Szydło de minister van Defensie Antoni Macierewicz, minister van Binnenlandse Zaken Mariusz Błaszczak, minister van Volksgezondheid Konstanty Radziwiłł en Arbeid en Sociaal Beleid minister Elżbieta Rafalska zal ontmoeten.

Szydło leidt een conservatieve regering die werd aangesteld nadat haar Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij aan de macht kwam in het najaar van 2015.

Bron: PAP/IAR,The News.pl (English version)

Poolse Gerecht ambtenaar gevraagd om af te treden

Een directeur van een tak van Polen’s Constitutionele Rechtbank is verzocht door de rechtbank ”Zijn ontslag in te dienen” nadat hij betoogde dat haar uitspraken goedgekeurd moesten worden door een externe instantie.
Constitutionele Rechtbank

Ingang Constitutionele Rechtbank in Polen – auteur Adrian Grycuk /CC-AS 3.0

Kamil Zaradkiewicz, directeur van het tribunaal’s departement van Jurisprudentie en Studies, gaf interviews hierover bij zowel de Poolse krant Rzeczpospolita als de publieke omroep TVP.

Hij vertelde Rzeczpospolita dat de uitspraken van het tribunaal “niet altijd” bindend en definitief zijn.

Het kantoor van de Constitutionele Rechtbank heeft officieus gezegd dat “hij ons vertrouwen heeft verloren… en als gevolg van deze situatie, hem gevraagd is om af te treden, maar hij weigerde.”

Het tribunaal is sinds 9 maart in een impasse met de Poolse regering, toen het Hof weigerde een reeks hervormingen over hoe het moest functioneren goed te keuren, hervormingen die door de regering opgedragen en door het parlement goedgekeurd waren.

Premier Beata Szydło weigerde de uitspraak van 9 maart van het tribunaal te publiceren, technisch verhinderd dat de uitspraak bindend werd.

De zaak is internationaal geworden, met de Venetië Commissie, een arm van de Raad van Europa, aandringend bij de Poolse regering het oordeel van het Hof te respecteren.

Volgens het kantoor van het tribunaal, hebben Zaradkiewicz en andere vertegenwoordigers van het Tribunaal het recht om met de pers te spreken, maar moet vooraf goedkeuring aan hen worden verleend.

Het bureau beweert dat niet om goedkeuring had gevraagd, en de eerste stap was hem te schorsen uit openbare verklaringen.

De onenigheid over het tribunaal verdiepte zich deze week toen Polen’s Hooggerechtshof een resolutie aannam waarin staat dat de tribunaal uitspraken gerespecteerd worden, zelfs als ze niet gepubliceerd worden door de minister-president.

Bron: TVP, Rzceczpospolita The News.pl (English version)

Senior regeringspersoon vraagt om solidariteit met vluchtelingen

“Polen gelooft in solidariteit, maar moet ook verantwoordelijk zijn wanneer het vluchtelingen opvangt en moet de juiste omstandigheden creëren,” zei de parlementsvoorzitster van het regerende Burgerplatform (PO) Małgorzata Kidawa-Błońska.

De voorzitster sprak op zaterdag een gezamenlijke vergadering toe van de Poolse en Slowaakse kamers van Koophandel, waar vertegenwoordigers van beide kamers wederzijdse betrekkingen, veiligheid, migratie en beleid aangaande asielzoekers in de lidstaten bespraken.

“Samen, ondersteunen we de besluiten van de ministers-presidenten van onze landen en wij steunen hetgeen werd overeengekomen in de Visegrad-groep,” vertelde Kidawa-Błońska de verslaggevers.

Gevraagd of Polen meer dan 2.200 vluchtelingen moet accepteren heeft premier Ewa Kopacz tot nu toe officieel ingestemd om dat aan te nemen, Kidawa-Błońska zei dat Polen “de problemen van mensen begrijpt die hun landen om hun leven te redden zijn ontvlucht en ervoor te zorgen dat de hun kinderen in fatsoenlijke omstandigheden konden leven. Maar wij moeten ook verantwoordelijk zijn en wij willen passende voorwaarden creëren.”

De krant Gazeta Wyborcza meldde dat Polen kan worden voorbereidt om 30.000 vluchtelingen op te nemen naarmate de crisis toeneemt en Duitsland wil haar CEE partners overtuigen hun aandeel aan vluchtelingen te verhogen.

Rooms-katholiek aartsbisschop Stanisław Gądecki zei dat elke parochie in Polen een plek voorbereid heeft voor mensen die vervolgd worden. “Zij die naar hier zullen komen wacht een helpende hand en broederschap die elders niet gevonden wordt,” zei hij.

Bron: The News.pl (English version)

Poolse premier Kopacz verzoekt Pres. Veiligheidsraad bijeen te roepen over Oekraïne

De Poolse minister president Ewa Kopacz heeft een beroep gedaan op president Andrzej Duda, om een vergadering van de nationale Veiligheidsraad (RBN) bijeen te roepen om te beslissen over de Poolse houding met betrekking tot gebeurtenissen in Oekraïne.
Duda

De Poolse premier Ewa Kopacz – foto PlatformaObywatelska ‏@Platforma_org

Duda heeft opgeroepen tot een verandering van de vorm van de besprekingen over de situatie in Oekraïne, door nieuwe leden toe te voegen. Hij zei dat hij tijdens een bijeenkomst met de Duitse leiders in Berlijn op vrijdag, de opneming van de VS en Oekraïne zelf in de onderhandelingen zou voorstellen.

De Poolse minister van buitenlandse zaken Grzegorz Schetyna beschreef de verklaringen door Duda over de vorm van de besprekingen inzake de crisis in Oekraïne als “ongelukkig en onhandig.”

“We moeten de Normandië vorm steunen; deze formule is niet perfect, maar er is geen alternatief voor het op dit moment,” voegde hij eraan toe.

De Normandië vorm omvat discussies tussen Rusland, Oekraïne, Duitsland en Frankrijk. Deze landen zou vertegenwoordigd worden, respectievelijk door de Russische President Vladimir Putin, de Oekraïnse President Petro Poroshenko, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse President Francois Hollande.

Op zondag zei Duda dat hij de verdiensten van de vorm zou willen bespreken tijdens een komend officieel bezoek aan Berlijn.

Kopacz zei dat Duda’s opmerkingen aangegeven dat hij niet wilde communiceren met de regering.

Kopacz vertelde verslaggevers dat de situatie in Oost-Oekraïne verslechterd was en zelfs erger kon worden. “Ik roep ten zeerste de president op om een vergadering van het RBN bijeen te roepen,” zei ze.

Oekraïnse president, Petro Poroshenko, zei op maandag dat hij geen reden zag om de vorm te veranderen.

De Normandië vorm is een diplomatieke groep van hoge vertegenwoordigers van de vier landen (Duitsland, Rusland, Oekraïne en Frankrijk) om de situatie in het oosten van Oekraïne op te lossen. De naam komt van de vergadering van de hoofden van de vier staten, die voor het eerst werd gehouden op 6 juni 2014, in Château de Bénouville, Normandië (Frankrijk), tijdens de viering van de 70e verjaardag van de Operatie Overlord.

The News.pl (English version)

Delen van pensioenwet hervorming verzonden naar Grondwettelijk Tribunaal

President Bronislaw Komorowski heeft de wet ondertekend die een hervorming van het pensioenstelsel inhoudt, eerder deze maand goedgekeurd door de parlementsleden, terwijl op hetzelfde moment enkele van haar bepalingen voor onderzoek naar het Grondwettelijk Tribunaal werden gestuurd.

Van President Komorowski wordt gedacht dat hij bijzonder bezorgd is over delen van de wet die een verbod inhouden voor investeringen van de particuliere pensioen bedrijven in Polen’s soevereine obligaties.

Onder de nieuwe wet, zullen particuliere investeringsbedrijven die deel uitmaken van ‘s lands pensioenstelsel gedwongen worden ongeveer de helft van hun activa te overhandigen aan de staat ter vermindering van de overheidsschuld.

Krzysztof Łaszkiewicz, een adviseur van de President, heeft gezegd dat de president verschillende standpunten beschouwd: de kwesties van een evenwichtige begroting aan de ene kant en de alom besproken constitutionele waarden anderzijds.

“Uit de discussie bleek dat de meningen verdeeld zijn,” zei hij.

Critici van de nieuwe wetgeving, waaronder de voormalige minister van Financiën en centrale bankpresident Leszek Balcerowicz, zei dat de nieuwe pensioen verordeningen eigenlijk nationalisatie zijn. President Komorowski zelf drukte ernstige bedenkingen uit, zeggend dat het wetsvoorstel grotere risico’s toonde voor toekomstige gepensioneerden.

Hij gaf echter toe, dat de herziening noodzakelijk is om Polen’s overheidsfinanciën op een stabiele voet te houden.

De begrotingswet voor 2014, deze maand goedgekeurd door het Parlement, nam aan dat de hervorming van het pensioenstelsel aan het begin van 2014 in werking zou treden.

Minister-president Donald Tusk is ingenomen met het besluit van de president. Hij zei dat zijn kabinet ervan overtuigd is dat de wetgeving verenigbaar is met de Grondwet en daarom geen plan heeft voorbereid voor onvoorziene gebeurtenissen, mocht het Grondwettelijk Tribunaal een ander standpunt innemen.

Volgens politiek analist Norbert Maliszewski, door de wetgeving te ondertekenen en naar het Grondwettelijk Tribunaal te sturen, ziet president Komorowski zichzelf los van het overheidsbeleid en toont zijn onwil aan om in een open conflict betrokken te geraken.

Met een herverkiezing in het achterhoofd, vertelde Maliszewski de Poolse Radio, Mijnheer Komorowski wil zichzelf laten zien als zowel een criticus van de regering en iemand die verantwoordelijk is voor de staat.

Bron: The News.pl (English version)

All photos and texts on this website are copyrighted.
Unauthorized use without permission of the Author or Administrator, will be punished by international law
Copyright © 2004 - 2015 All Rights Reserved Polenforum.nl