De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Polen vreest ‘arbitraire beperkingen’ van rechten door Brussel

De Poolse minister van Buitenlandse Zaken zei woensdag dat zijn land zich verzet tegen elke stap, om uitbetalingen van EU-fondsen afhankelijk te maken van een beoordeling dat de lidstaten de rechtsstaat handhaven.
rechtsstaat

“De rechtsstaat is iets dat we belangrijk vinden, maar we zijn bang dat onduidelijke criteria kunnen leiden tot arbitraire beperkingen van de rechten van de lidstaten,” vertelde Jacek Czaputowicz het Poolse parlement in een belangrijke toespraak waarin hij de prioriteiten van zijn buitenlands beleid uiteenzet.

Warschau zit opgesloten in een dispuut met Brussel vanwege ingrijpende veranderingen doorgevoerd in de rechterlijke macht in Polen, een belangrijke ontvanger van fondsen van de Europese Unie.

Critici hebben de heersende conservatieven van Polen beschuldigd van het streven om rechtbanken met hun eigen kandidaten te vullen en de rechtsstaat te ontmantelen, maar de regerende partij Wet en Rechtvaardigheid heeft gezegd dat de hervormingen van essentieel belang zijn om rechtbanken efficiënter en transparanter te maken.

Artikel 7

De Europese commissaris voor Justitie zei in januari dat Brussel werkte aan een manier om uitbetalingen van alle EU-fondsen aan de lidstaten afhankelijk te maken van een efficiënt rechtssysteem en de handhaving van de rechtsstaat.

De Europese Commissie heeft in december de ongekende stap genomen om artikel 7 van het EU Verdrag tegen Polen in te stellen, waardoor de druk op Warschau toeneemt vanwege de controversiële veranderingen in het rechtsstelsel.

De stap betekent dat de uitvoerende macht van de EU wil dat de lidstaten van het blok verklaren dat de rechtsstaat in Polen wordt bedreigd.

Maar straffen tegen Warschau zouden unaniem moeten worden ondersteund door EU-lidstaten, een onwaarschijnlijk scenario nadat, Hongarije, heeft gezegd dat ze geen sancties zouden ondersteunen.

‘We verdedigen ons recht om de rechterlijke macht te hervormen’

Czaputowicz vertelde woensdag aan het parlement dat hij het besluit van de commissie betreurde om de procedure van artikel 7 tegen Polen te starten.

“We verdedigen ons recht om de rechterlijke macht te hervormen in overeenstemming met de verwachtingen van de Polen, zoals tot uitdrukking gebracht in de laatste verkiezingen” eind 2015, waarin de conservatieve partij Wet en Rechtvaardigheid de verkiezingen won, zei Czaputowicz.

Hij bleef volhouden dat de ingrijpende wijzigingen in de Poolse rechtbanken, geïntroduceerd door Wet en Rechtvaardigheid “geen inbreuk maken op de beginselen van een democratische staat” geregeerd door de rechtsstaat, maar integendeel “deze principes versterken”.

Ondanks de spanningen met Brussel zei Czaputowicz dat het lidmaatschap van Polen van de Europese Unie de positie van het land op het internationale toneel versterkte en een hele reeks economische, politieke en sociale voordelen opleverde.

Bron: IAR, The News.pl (English version)

Poolse premier gaat rechtsstaat bespreken in Brussel

Premier Mateusz Morawiecki reist donderdag naar Brussel, waar hij de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, en vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans zal ontmoeten om de rechtsstaat in Polen te bespreken.

De politici zullen gesprekken voeren over manieren om een aan de gang zijnde geschil tussen Warschau en Brussel op te lossen dat uitbarstte na controversiële gerechtelijke veranderingen door de Poolse overheid.

Eind vorig jaar nam de Europese Commissie de ongekende stap om Artikel 7 van het EU Verdrag tegen Polen in te stellen, waardoor de druk op Warschau werd opgevoerd over de omstreden hervormingen van de Poolse rechtbanken door de conservatieven van het land.

De Poolse Wet en Rechtvaardigheid regerende partij heeft betoogd dat ingrijpende veranderingen nodig zijn om te hervormen wat volgens hen een inefficiënt en soms corrupt rechtsstelsel is dat is aangetast door het communistische verleden.

Tijdens zijn laatste bezoek aan Brussel minder dan twee weken geleden, zei Morawiecki dat hij binnenkort met de Europese Commissie zou overleggen en een ‘witboek’ zou presenteren met de hervormingen in Polen. Hij zei dat dit “een juridisch deugdelijke en grondige analyse zou zijn van ons standpunt ten aanzien van alle aanbevelingen en voorbehouden van [Brussel].”

Op donderdagmiddag houdt Morawiecki het woord op het Brussels Forum, een jaarlijkse bijeenkomst die zich richt op politieke en economische kwesties die van invloed zijn op de Verenigde Staten en Europa.

Bron: IAR, The News.pl (English version)

Intern. waakhond: hervormingen van Poolse rechtbanken vormen ‘serieus risico’

De Venetië-commissie de internationale waakhond zei vrijdag dat ingrijpende wijzigingen die zijn gepland voor de Poolse rechtbanken, de onafhankelijkheid van “alle delen” van de Poolse rechterlijke macht “ernstig in gevaar zouden brengen”.

Aanhangers van de conservatieve partij Wet en REchtvaardigheid (PiS), die eind 2015 werd gekozen, hebben kritiek geuit op Poolse rechtbanken omdat ze te lang er over doen om zaken te behandelen, en hebben rechters beschuldigd van een elitaire, soms corrupte, zelfverzorgende kliek vaak niet op de hoogte van de problemen van de gewone burgers.

Politici van Wet en Rechtvaardigheid hebben gezegd dat hervormingen van vitaal belang zijn.

Maar juristen van de Venetië Commissie, een adviesgroep van de Raad van Europa voor de mensenrechten, zeiden vrijdag dat de vroegtijdige verwijdering van een groot aantal Hooggerechtshof rechters vanwege een verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd ”de onafhankelijkheid van justitie als geheel” in gevaar brengt.

De Europese Commissie zei in juli dat zij klaar was om een formele EU waarschuwing te geven als Polen de pensionering van rechters van het hooggerechtshof afwijst of afdwingt.

De Commissie zei ook dat het aan het Poolse parlement geven van het recht om leden van de Nationale Rechterlijke Raad (KRS) te selecteren, een panel dat kandidaat rechters beoordeelt, in combinatie met de voorgestelde onmiddellijke vervanging van de zittende leden, “zal leiden tot een verreikende politisering van dit lichaam. “

De Venetië Commissie zei dat de posten van de minister van Justitie en het Openbaar Ministerie gescheiden moeten zijn.

De fusie van de kantoren “resulteert in buitensporige bevoegdheden voor één persoon”, aldus de commissie.

“Dergelijke macht heeft directe negatieve gevolgen, niet alleen voor de onafhankelijkheid van het vervolgingssysteem van de politieke sfeer, maar ook voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de scheiding der machten en de rechtsstaat in Polen,” voegde het toe.

Wojciech Stańczyk, die Polen vertegenwoordigt tijdens vergaderingen van de Commissie in Venetië, vertelde vrijdag aan verslaggevers dat veel van de argumenten van de waakhond voortkomen uit een “gebrek aan begrip van het Poolse juridische systeem”.

De Venetië Commissie peilde vorig jaar naar veranderingen in het Poolse Constitutionele Tribunaal, ingeluid door de regering van Wet en Rechtvaardigheid.

Bron: Council of Europe, The News.pl (English version)

Brussel ‘bevooroordeeld’ tegen Warschau

De Poolse minister van Buitenlandse Zaken Witold Waszczykowski heeft gezegd dat Brussel “bevooroordeeld” tegen zijn land, die probeert stevige juridische wijzigingen door te voeren.

De Europese Commissie heeft in juli gezegd dat het bereid was om een formele waarschuwing door de EU uit te laten gaan als Polen het pensioen van Hooggerechtshof rechters afdwingt of hen ontslaat.

De uitvoerende macht van de EU waarschuwde dat de herziening van haar rechtsstelsel door Polen de onafhankelijkheid van de rechtbanken bedreigde.

In een interview dat maandag in Corriere della Sera is gepubliceerd, zei Waszczykowski: “De rechterlijke macht is het laatste deel van het Poolse systeem dat nog niet is gedemocratiseerd na de ineenstorting van het communisme [in 1989]. Het is corrupt en inefficiënt.”

Waszczykowski, die op een vierdaags bezoek aan Italië is, voegde eraan toe: “We proberen de autonomie van de rechterlijke macht niet in gevaar te brengen … er is niets in Polen dat niet in andere Europese landen bestaat.”

Maar de Europese Commissie “denkt dat wij een te jonge democratie zijn, en wat goed is voor Frankrijk of voor anderen niet goed is voor ons,” zei hij.

“Brussel is bevooroordeeld en maakt gebruik van te veel normen. Wij zullen geen compromis sluiten, 70 procent van de bevolking steunt ons op het punt” van gerechtelijke veranderingen, voegde Waszczykowski toe.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

EU voert procedures op tegen Polen over juridische revisie

De Europese Commissie heeft dinsdag de tweede fase van de inbreukprocedure tegen Polen gelanceerd over de grote veranderingen in gewone rechtbanken, waarna de nieuwe regels de rechterlijke onafhankelijkheid ondermijnen.

rechtbank

In de laatste van een reeks botsingen tussen Warschau en Brussel kondigde de EU’s uitvoerende macht haar stap twee weken geleden aan, na een reactie van de Poolse autoriteiten vanwege haar ‘ernstige zorgen’ over vermeende schendingen van de EU wetgeving.

Warschau ontkent dat recente wijzigingen in de rechtbanken de onafhankelijkheid van de rechters raken. De Poolse president Andrzej Duda tekende de veranderingen in de wet in juli, ondanks protesten in het hele land.

Maar de Europese Commissie heeft dinsdag gezegd dat de nieuwe Poolse regels onverenigbaar zijn met de EU wetgeving, omdat het invoeren van een andere pensioenleeftijd voor vrouwelijke rechters (60 jaar) en mannelijke rechters (65 jaar) geslachtsdiscriminatie is.

Vrees voor de onafhankelijkheid van de rechtbanken

De commissie zei ook dat het bezorgd was dat “de onafhankelijkheid van Poolse rechtbanken wordt ondermijnd” door regels die de minister van justitie discretionaire bevoegdheid geven om het mandaat van rechters die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt te verlengen, en de hoofden van de rechtbanken te ontslaan en aan te stellen.

De nieuwe regels ondermijnen “het principe van onafzetbaarheid van rechters”, aldus de commissie.

De uitvoerende macht van de EU gaf Polen een maand om “de nodige maatregelen te treffen”, waarschuwend dat, als Warschau daar niet aan voldeed, Brussel kan besluiten de zaak naar het Hof van Justitie van de EU te verwijzen.

Polen’s regerende Wet en Rechtvaardigheid (PiS) heeft gezegd dat er zware veranderingen nodig zijn om een inefficiënt en soms corrupt gerechtelijk systeem te hervormen die door het communistische verleden werd beschadigd, beschuldigend rechters een elite te zijn, een zelfbedieningskliek vaak niet in contact met de problemen van gewone burgers.

Maar tegenstanders hebben Wet en Rechtvaardigheid beschuldigd van het er naar streven de rechtbanken te bezetten met haar eigen kandidaten en de rechtsstaat te ontmantelen.

Polen is al in een ruzie met de EU ingewikkeld over het veranderen van het grondwettelijk tribunaal van het land.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Polen vertrouwen brandweerlieden meer dan politici

Een enquête door Poolse Centrale Bureau voor de Statistiek (GUS) heeft gevonden dat op het gebied van openbare dienstverlening, brandweerlieden door de Polen de meest vertrouwde groep zijn, terwijl politici onderaan bungelen.

brandweerlieden

Het verwijderen van risico sneeuw – auteur Gacopyrz CC 3.0

Volgens de resultaten van de enquête vertrouwen 94 procent van de Polen de brandweer, terwijl slechts 25 procent het Lager- en het Hogerhuis van het Parlement vertrouwen.

Ondertussen, lichamen die goed scoorde in de enquête zijn het leger, dat 72 procent vertrouwen geniet, de kerk (67 procent) en de politie (ook 67 procent).

De rechtbanken hebben minder dan de helft vertrouwen van de ondervraagden, en bleef hangen op 46,7%.

Niveaus schommelde afhankelijk van het geslacht van de ondervraagde. De meest uitgesproken verschillen in dit verband hadden betrekking tot de kerk en de politie. In beide gevallen vrouwen hadden 8-9 procent meer vertrouwen dan mannen. Terwijl, mannelijke respondenten naar voren gekomen met meer vertrouwen in het leger, met ongeveer 5 procent.

Vertrouwen in de kerk was sterker op het platteland, waar het 75 procent steun had, in tegenstelling tot 61 procent in de steden.

Bron: PAP

The News.pl (English version)

Poolse rechtbanken onder Europa’s best

Polen’s gerechtelijk systeem leidt in termen van kwantiteit en kwaliteit, zegt een recent EC rapport.
rechtbanken

foto Wikipedia

Gegevens vergeleken met de situatie in het rechtsstelsel van de EU-landen toont dat Poolse rechtbanken niet van het EU-gemiddelde afwijken, en de doelmatigheid van de procedures dicht bij de top van het klassement is, rapporteert de krant.

De krant zegt dat volgens het ”EU Justitie scorebord”, gepubliceerd door de Europese Commissie Poolse rechtbanken onder de drukste in Europa zijn, alleen ingehaald door Slovenië, Duitsland en Oostenrijk.

Poolse rechtbanken zijn onder de drukste , maar ook in de top onder de snelste. Ze zijn derde geplaatst in termen van efficiëntie, achter Duitsland en Estland.

” Efficiëntie van een rechtssysteem op zichzelf is niet genoeg. Kwaliteit en onafhankelijkheid zijn belangrijke onderdelen van een doeltreffend rechtssysteem. Het 2015 EU Justitie scorebord besteedt bijzondere aandacht aan de kwaliteit van de rechtsstelsels,” schreef Vĕra Jourová, commissaris voor Justitie, consumenten en gender gelijkheid, in de inleiding van het verslag. (rg)

Bron: Gazeta Wyborcza, PAP

The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl