De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Regeringswoordvoerder valt Raad van Europa aan over kritiek

Een Poolse regeringswoordvoerder heeft een resolutie van de Raad van Europa waarin kritiek wordt geuit op de justitiële hervormingen in Polen, als de laatste aflevering van een repetitieve “soap” genoemd.
raad

Het Europapaleis met middenin het halfrond van de Parlementaire Vergadering. Links van de trechtervormige
vaarweg Straatsburg-Rijn het Europees Parlement van de EU, en in de rechterbovenhoek het EHRM –
auteur Council of Europe – CC BY 3.0

Piotr Müller vertelde de Poolse Radio op woensdag: “De Raad van Europa, de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, het Europees Parlement – ze herhalen allemaal dezelfde valse informatie, die hen helaas vaak wordt gesuggereerd door onze collega’s, de leden van de oppositie die in deze organen zitten”.

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft dinsdag in een resolutie verklaard dat de recente gerechtshervormingen door de heersende Poolse conservatieven, die in binnen- en buitenland zijn bekritiseerd, “de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de rechtsstaat ernstig schaden”.

Dit zijn geen objectieve beoordelingen

Müller zei: “Het maakt me verdrietig om dit te zien, omdat ik weet dat dit geen objectieve beoordelingen zijn, en als dezelfde beoordelingen in andere Europese landen zouden moeten worden gemaakt, zou het plotseling blijken dat er zogenaamd geen democratie is in de hele EU”.

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) heeft dinsdag aangekondigd dat zij heeft gestemd voor het openen van een procedure voor toezicht op het functioneren van de democratische instellingen en de rechtsstaat in Polen.

In een resolutie zei de vergadering dat de hervormingen van de rechterlijke macht en het rechtsstelsel in Polen “de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de rechtsstaat cumulatief ondermijnen en ernstig schaden”.

Uitdaging voor ‘de beginselen zelf van een democratische staat’.

De parlementsleden voegden eraan toe dat het Poolse rechtssysteem nu “kwetsbaar is voor politieke inmenging en pogingen om het onder de politieke controle van de uitvoerende macht te brengen, waardoor de beginselen zelf van een democratische rechtsstaat op de helling komen te staan”.

Het Poolse parlement stemde vorige week over nieuwe regels om rechters te disciplineren en verwierp de beweringen van critici dat de wetgeving de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht zou kunnen ondermijnen en de regering in staat zou stellen om andersdenkenden de mond te snoeren.

De Europese Commissie heeft het hoogste gerechtshof van de EU gevraagd om nieuwe Poolse regels te bevriezen die bedoeld zijn om rechters die kritisch staan tegenover regeringsveranderingen in de rechterlijke macht te disciplineren.

De Poolse regeringspartij Wet en Rechtvaardigheid, die eind 2015 aan de macht kwam, heeft erop aangedrongen dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn om een inefficiënt en soms corrupt rechtssysteem te hervormen dat door het communistische verleden is bezoedeld.

De Poolse premier zei vorig jaar dat sommige van de wettelijke veranderingen die zijn conservatieve regering heeft doorgevoerd, in het buitenland op kritiek zijn gestuit omdat ze in West-Europa niet worden begrepen.

De Raad van Europa, die in 1949 werd opgericht, heeft als doel de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat in zijn 47 lidstaten te handhaven. De organisatie omvat alle 27 leden van de Europese Unie.

Bron:: PAP, Polskie Radio

Jagland van de Raad van Europa bezoekt Warschau

Het hoofd van het mensenrechtenorgaan, de Raad van Europa Thorbjørn Jagland, werd vrijdag geacht gesprekken te voeren met Poolse functionarissen in Warschau.

Jagland

Thorbjørn Jagland Secretaris-generaal van de Raad van Europa – afbeelding Estonian Foreign Ministry Jürgen Ligi CC BY 2.0 Wikimedia

Thorbjørn Jagland, een Noorse politicus, zou een ontmoeting hebben met de Poolse parlementaire svoorzitter Marek Kuchciński, vice-premier Jarosław Gowin en minister van Buitenlandse Zaken Jacek Czaputowicz, meldde het Poolse persbureau IAR.

Jagland, die secretaris-generaal is van de Raad van Europa, en de Poolse Czaputowicz zouden naar verwachting deelnemen aan een conferentie in Warschau die zich toespitst op de rol van niet-gouvernementele organisaties.

De Raad van Europa is een internationale organisatie van 47 landen die zich inzet voor de bevordering van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat.

Bron: IAR, Th News.pl (English version)

Polen onder de landen met ‘bedreigingen voor de rechtsstaat’

Polen is een van de Europese landen die problemen hebben met de rechtsstaat, volgens de parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE).
Raad van Europa

Hofzaal van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens – auteur Djtm CC BY-SA 3.0

Het lichaam heeft een resolutie aangenomen om “nieuwe bedreigingen voor de rechtsstaat in de lidstaten van de Raad van Europa te identificeren”. Het document, dat eindelijk woensdag is goedgekeurd, zet Polen op een lijs onder vijf landen die het zegt “ernstige problemen” hebben met de rechtsstaat.

De resolutie ook onderscheidt ook Bulgarije, Moldavië, Roemenië en Turkije, met de vergadering oproepend “aan alle leden van de Raad van Europa om het beginsel van de rechtsstaat volledig te implementeren”.

De Assemblee zei, dat het de situatie in deze vijf lidstaten grondig heeft onderzocht en bezorgd is over enkele recente ontwikkelingen die het risico van de rechtsstaat en met name de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en het beginsel van de rechtsstaat inzake de verdeling van machten, “in gevaar brengen.”

Het heeft de Poolse autoriteiten verzocht om “af te zien van elke hervorming die de rechtsstaat en met name de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in gevaar zou brengen, en, in deze context af te zien van de wijziging van de wet op de nationale raad van de rechterlijke macht op een manier die de procedure voor de aanstelling van Gerechtsleden van de Raad zou wijzigen en politieke controle zou instellen over het benoemingsproces van de rechter.”

‘Nog een aanval op Polen’: MEP

Volgens de Poolse Europarlementariër Ryszard Czarnecki is de resolutie ‘nog een aanval op Polen’, die de leidende kracht in haar regio gaat worden.

Polen wordt aangevallen door West-Europese landen omdat het een van de snelst groeiende economieën in Europa is en “de leider van de nieuwe Unie wordt,” vertelde Czarnecki, die lid en vicepresident van het Europees Parlement is, de publieke omroep van Poolse Radio 1 op donderdag.

De Raad van Europa is een mensenrechtenorganisatie van 47 leden, waarvan 28 ook lid van de Europese Unie.

Bron: IAR, assembly.coe.int, The News.pl (English version)

Venetië Commissie beslist Polen rapport niet uit te stellen

De Venetië Commissie van de Raad van Europa, een grondwettelijk waakhond, heeft gezegd dat het een rapport over wetswijzigingen in Polen niet zal uitstellen, ondanks een verzoek daartoe vanuit Warschau.

De Commissie, een adviesgroep tot het Mensenrechten lichaam de Raad van Europa, bezocht afgelopen maand Warschau om te onderzoeken of de democratische normen worden nageleefd door Polen.

De Commissie zei in een verklaring op haar website op donderdag dat de adoptie van haar bevindingen volgend op haar reis naar Polen “zal toestaan om te bespreken … de kwestie die echt op het spel staat, dat wil zeggen hoe de blijvende doeltreffendheid te garanderen van Polen’s Grondwettelijk Tribunaal als hoeder van de Grondwet.”

Warschau had de Raad van Europa gevraagd een afgifte van het eindrapport uit te stellen over de wetswijzigingen aan Polen’s krachtige Grondwettelijk Tribunaal, na het lekken van de eerste bevindingen het Poolse ministerie van buitenlandse zaken boos maakte.

De Venetië Commissie wordt verwacht haar volledige rapport op 11 maart te adopteren.

Volgens een voorlopige opinie, verkregen door de krant Gazeta Wyborcza, zei de Venetië Commissie dat een lopende constitutionele crisis in Polen een gevaar vormt voor de rechtsstaat, democratie en mensenrechten.

De crisis brak uit na de hervormingen van het Grondwettelijk Tribunaal van Polen doorgedrukt door de conservatieve Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij, die in oktober aan de macht kwam.

Poolse plaatsvervangend minister van buitenlandse zaken Aleksander Stępkowski vertelde het PAP nieuwsagentschap dat het lek van het ontwerpverslag “ongetwijfeld ernstig ons vertrouwen ondermijnd in de Raad van Europa en de Venetië Commissie in deze zaak.”

Hij voegde eraan toe: “Ik heb voorgesteld, aan de chef van de Raad van Europa, Thorbjorn Jagland, dat hij maatregelen neemt om dat vertrouwen te herstellen. Één stap, geloven wij, is te beslissen tot uitstel van het werk aan de opinie om een sfeer voorkomen van intensievere politieke strijd. “

De Venetië Commissie zei op woensdag dat het betreurt dat het ontwerpverslag werd gelekt. “Dergelijke ontwerpadviezen zijn beperkt en geen openbare documenten, aangezien zij niet met een officieel standpunt van de Commissie als geheel overeen komen,” zei de commissie, toevoegend dat het niet mogelijk was om de oorsprong van het lek te identificeren.

Jagland, ondertussen, zei dat het “ongelukkig” was dat het ontwerpverslag werd gelekt “in strijd met het beperkte karakter ervan, en dat discussies nu worden gebaseerd op een ontwerpverslag.”

Zijn commentaar kwam nadat de Poolse minister van buitenlandse zaken Witold Waszczykowski klagend aan Jagland schreef, dat het lekken van het ontwerpverslag van de Venetië Commissie werd gebruikt door de Poolse oppositie “brutaal de regering aan te vallen om zuiver politieke redenen.”

De Europese Commissie lanceerde in januari een onderzoek naar of Polen het beginsel van de rechtsstaat handhaaft en of controversiële wetgeving doorgedrukt door de Wet en Rechtvaardigheid regering de EU normen overtreedt.

Aanbevelingen van de Venetië Commissie zijn niet bindend voor regeringen, maar Brussel heeft gezegd dat het nauw zal samenwerken met het lichaam, waarin deskundigen op grondwettelijk en internationaal recht zitten, in het volgen van de ontwikkelingen in Polen.

Bron: PAP/Polish Radio (English version)

Conventie om geweld tegen vrouwen tegen te gaan begint 1 Augustus

Een Conventie van de Raad van Europa geratificeerd door Polen eind April ter bestrijding van alle vormen van geweld tegen vrouwen wordt op 1 augustus van kracht.

De Raad van Europa is een op Conventie gebaseerde mensenrechten organisatie die onlangs een conventie introduceerde ter bestrijding van alle vormen van geweld tegen vrouwen, van stalking tot verkrachting. Het is open voor alle landen wereldwijd, niet alleen in Europa.

“Huiselijk geweld is een onderwerp dat voortdurend in het nieuws is en wij zijn blij met Polen die aan boord is gekomen als een staat die partij is bij onze overeenkomst, die zal helpen om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld in te tomen,” zei Panos Kakaviatos, media Officer en woordvoerder voor de Raad van Europa.

Polen ratificeerde de conventie op 27 April, toetredend tot 17 andere ondertekenaars (Albanië, Andorra, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Malta, Monaco, Montenegro, Polen, Portugal, Servië, Slovenië, Spanje, Zweden, Turkije). 20 anderen hebben ondertekend.

The News.pl (English version)

Raad van Europa verzoekt Nederlanders om te stoppen met de discriminatie van de Polen

De Raad van Europa heeft geconstateerd in een nieuw rapport dat de Polen in Nederland “een nieuwe doelgroep voor discriminatie” zijn geworden.

Het rapport van de Raad’s Europese Commissie tegen Racisme en Onverdraagzaamheid (ECRI) zegt dat het met name bezorgd is over de situatie van de Poolse Uitzendbureau werknemers die in de landbouw werken.

De Raad van Europa geeft het voorbeeld van de Poolse uitzendkrachten de gebruikt worden in de champignon pluk industrie, dank verschuldigd aan hun werkgevers en levend in slechte omstandigheden.

Agentschappen werven werknemers in Polen, waar “de potentiële werknemer een”alles inclusief pakket”, wordt voorgesteld: werkgelegenheid, vervoer van en naar het land van geboorte naar Nederland en tussen de plaats van het werk en de woonruimten, huisvesting- en ziektekostenverzekeringen,” het rapport, gepubliceerd op dinsdag, zegt.

“Deze diensten moeten door de werknemer betaald worden en de bedragen worden in mindering gebracht op zijn/haar salaris. Dit soort regelingen maakt de werknemers uiterst kwetsbaar en afhankelijk van de werkgever.”

“Bovendien, zijn er meldingen dat af en toe, werkgevers de paspoorten van de werknemers innemen en vasthouden. In het bijzonder met betrekking tot de huisvesting regelingen, heeft het ECRI vernomen, dat veel werknemers in overvolle appartementen of kamers zijn geplaatst en gevraagd worden voor een bed te betalen, in plaats van een kamer of een appartement,” vervolgt het verslag.

Rond 150.000 Polen wonen momenteel in Nederland – vele werken in slecht betaalde en tijdelijke banen – sinds de Nederlanders hun deuren openden voor arbeid van de ‘nieuwe’ EU-landen uit Midden-Europa.

”Tsunami of immigratie”

Het rapport merkt ook op hoe Oost-Europeanen het doelwit zijn geworden van nationalistische en populistische politici zoals Geert Wilders en zijn PVV partij, die graag de immigratie naar Nederland willen stoppen.

Een lid van de gemeenteraad van Den Haag verantwoordelijk voor integratie aangelegenheden, Marnix Norder van de PvdA klaagde dat de stad “een tsunami van Oost-Europeanen,” moest verwerken noteert het rapport.

“In 2011 een stelde een parlementslid van de PVV partij voor dat mensen uit Polen, Bulgarije en Roemenië naar hun land van herkomst uitgewezen moeten worden als ze werkloos zijn omdat “ze vaak dronken zijn en betrokken zijn bij kleine criminaliteit.”

De bovenstaande voorbeelden ”maken een negatief stereotype” van de Polen in de Nederlandse media, zegt de Raad van Europa.

Bron: The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl