De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Assistent Poolse president haalt uit naar plannen Brussel over rechtsstaat

Een hooggeplaatste medewerker van de Poolse president heeft hard uitgehaald naar plannen om de uitbetalingen van EU-fondsen afhankelijk te maken van de voorwaarde dat de lidstaten de rechtsstaat handhaven.
Rechtsstaat

Panorama centrum Warszawy z Mostu Siekierkowskiego. – auteur Filip Bramorski

Krzysztof Szczerski, een assistent van de Poolse president Andrzej Duda, noemde de plannen ‘absurd’.

Warschau is herhaaldelijk in botsing gekomen met Brussel over ingrijpende veranderingen in rechtbanken in Polen, dat een belangrijke ontvanger is van fondsen van de Europese Unie.

Critici beweren dat de hervormingen de onafhankelijkheid van de rechters ondermijnen, maar de heersende conservatieven van Polen hebben gezegd dat de hervormingen van essentieel belang zijn om rechtbanken efficiënter en transparanter te maken.

De EU commissaris voor Justitie, Vera Jourova, zei woensdag dat de uitvoerende macht van de EU werkt aan een manier om uitbetalingen van alle EU-fondsen afhankelijk te maken van lidstaten die over een efficiënt rechtssysteem beschikken en de rechtsstaat handhaven.

‘Politieke druk’

Szczerski vertelde het Poolse persbureau PAP dat een “poging om uitkeringen van de EU-begroting te koppelen aan politieke beoordelingen en voorwaarden anders dan objectieve indicatoren niet verenigbaar is met de essentie van het cohesiebeleid van de Europese Unie.”

Hij voegde hieraan toe: “Dit voorstel is zo absurd dat het een misverstand zou kunnen zijn of een resultaat van sterke politieke druk op de Europese Commissie om tegen elke prijs geld te zoeken, inclusief ten koste van schending van de geest van het Europees recht, om middelen vinden om problemen op te lossen die sommige EU-landen ons de afgelopen jaren hebben aangedaan door politieke beslissingen.”

Controversiële wijzigingen aan rechtbanken

De Europese Commissie nam in december de ongekende stap om Artikel 7 van het EU-Verdrag tegen Polen in te stellen, waardoor de druk op Warschau toeneemt vanwege controversiële veranderingen in het rechtsstelsel door conservatieven in het land.

De stap betekent dat de uitvoerende macht van de EU wil dat de lidstaten van het blok verklaren dat de rechtsstaat in Polen wordt bedreigd.

De stap zou de weg vrij kunnen maken voor het opleggen van sancties aan Polen, bijvoorbeeld het opschorten van zijn stemrecht in de Europese Unie. Maar straffen voor Warschau zouden unaniem door EU-lidstaten moeten worden gesteund, terwijl Hongarije heeft gezegd dat het geen sancties zou ondersteunen.

Tegenstanders van Wet en Rechtvaardigheid hebben de partij beschuldigd van het er naar streven dat de hoven en rechtbanken met PiS kandidaten gevuld en de rechtsstaat wordt ontmantelt.

Bron: The News.pl

Duitse krant: Polen zou EU-geld kunnen verliezen vanwege het vluchtelingenbeleid

Een commentaartekst in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAS), een van de grootste kranten van het land, heeft gemeld dat Polen financieel gestraft kan worden voor het weigeren van vluchtelingen.

In september 2015, waren de EU-leiders het erover eens dat elk land in het blok een aantal migranten over een periode van twee jaar zou accepteren om de druk op Italië en Griekenland te verlichten, die golven van migranten hebben gezien die uit het Midden-Oosten en Afrika komen.

Maar na aan de macht te zijn gekomen in oktober 2015, verklaarde de conservatieve Wet en Rechtvaardigheid (PiS) regering dat het land de 6200 vluchtelingen die aan Polen waren toegewezen niet zou accepteren.

Volgens de auteur van het FAS-artikel zouden Polen, Hongarije en de Tsjechische Republiek ongeveer 12 miljard EUR kunnen verliezen in het volgende financiële EU-kader. Het huidige financiële kader loopt af in 2020.

Het artikel zei: “Polen, Hongarije en de Tsjechische Republiek zijn nog steeds niet van plan om migranten te accepteren. Ze zullen echter een prijs moeten betalen: ongeveer 12 miljard euro, die in de volgende EU-begroting wordt toegewezen aan landen die vluchtelingen opnemen wanneer dat nodig is.”

Het artikel bekritiseerde ook de voormalige Poolse premier en de huidige voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, die vorige week het EU-vluchtelingenbeleid hekelde.

Polen, Hongarije, Slowakije en de Tsjechische Republiek hebben vorige week toegezegd ongeveer 9 miljoen euro bij te dragen om Italië te ondersteunen bij projecten die zijn gericht op het stoppen van illegale migratie uit Libië.

Gerechtelijke actie

De Europese Commissie zei eerder deze maand dat het Polen, de Tsjechische Republiek en Hongarije voor het EU Hof van Justitie, de hoogste EU-rechtbank van het blok moeten verschijnen, voor het weigeren van quota voor migranten.

Maar de Poolse minister van Binnenlandse Zaken, Mariusz Błaszczak, zwoer dat Warschau niet zou ingaan op eisen van Brussel, met het argument dat islamitische migrantengemeenschappen in Europa de dreiging van terrorisme vergroten.

De voormalige Poolse conservatieve premier Beata Szydło zei eerder al dat Polen de mensen in nood steunt door humanitaire hulp te verhogen voor de slachtoffers van de oorlog in Syrië en door samen te werken met hulporganisaties om ziekenhuizen te herbouwen.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Poolse premier veroordeelt intolerantie nadat nationalisten de portretten van leden van het EP ophingen

De Poolse premier Beata Szydło zei maandag dat ze onverdraagzaamheid veroordeelt nadat nationalisten de portretten van zes Poolse Europarlementariërs aan een nepgalg hebben opgehangen.

De opmerkingen van Szydło kwamen nadat de president van het Europees Parlement, Antonio Tajani, zei dat hij haar zou vragen om de veiligheid van de EP leden te waarborgen.

“Ik veroordeel met kracht daden van agressie, onverdraagzaamheid,” vertelde Szydło aan verslaggevers in Boedapest, waar ze deelnam aan een bijeenkomst van 16 landen in Midden- en Oost-Europa en China.

Tijdens een demonstratie op zaterdag in Katowice, Zuid-Polen, hingen nationalisten de beelden op van Poolse parlementsleden van de oppositie die een recente waarschuwing van het Europees Parlement aan Warschau ondersteunden, te midden van bezorgdheid in Brussel dat de Poolse regering de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de grondrechten heeft aangetast.

De conservatieve regering van Polen heeft ontkend dat het de rechtsstaat heeft ondermijnd.

Szydło zei dat ze het oneens was met critici die beweerden dat de politie had gefaald om te reageren op het incident op zaterdag. “De politie onderzoekt momenteel de zaak,” zei Szydło.

Tajani schreef eerder op Twitter: “Ik zal premier Szydlo schrijven om de veiligheid van de verkozen leden van het Europees Parlement te waarborgen om hun mening onafhankelijk uit te drukken, zonder bedreiging en zich te verzetten tegen degenen die haat zaaien door buitensporige foto’s van opgehangen politici te tonen.”

Ik zal schrijven aan PM @ BetataSzydlo om de veiligheid van de verkozen leden van het Europees Parlement
te waarborgen om hun mening onafhankelijk uit te drukken, zonder gevaar, en zich te verzetten tegen degene
die haat zaaien door buitensporige foto’s van opgehangen politici te tonen.
– EP-voorzitter Tajani (@EP_President) 27 november 2017

Szydło zei dat ze Tajani zou verzekeren dat alle leden van het Europees Parlement veilig zijn.

Ze voegde eraan toe dat ze Tajani zou vragen afgevaardigden te berispen die Polen “belasteren” tijdens debatten in het Europees Parlement.

Minister Zbigniew Ziobro van de justitie zei maandag dat officieren van justitie de schijnophanging zouden onderzoeken.

Bron: PAP,The News.pl (English version)

EU-top: Premier haalt uit naar “belastering” van Polen

Poolse premier Beata Szydło heeft gezegd dat ze protesteerde, tijdens een EU-top op vrijdag tegen het feit dat haar land “belasterd en beledigd” is in het Europees Parlement.

Na een Top van de Europese Unie in Göteborg, Zweden, zei Szydło dat ze de EU-leiders had verteld dat “er geen situatie kan zijn zoals … tijdens een debat in het Europees Parlement wanneer een van de naties van onze grote Europese familie wordt belasterd en beledigd.”

Het Europees Parlement debatteerde woensdag over de rechtsstaat en de democratie in Polen en zei dat de situatie in het land een “duidelijk risico inhoudt van een ernstige schending” van de waarden van de Europese Unie.

EP-leden hebben ook gestemd om de eerste fase van de “Artikel Zeven” – procedure in gang te zetten.

Polen moet de scheiding van de machten, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de grondrechten respecteren, anders kan het stemrecht van het land in de EU-Raad worden opgeschort, waarschuwde het Europees Parlement.

Tijdens een debat in het Europees Parlement zei de liberale leider Guy Verhofstadt dat 60.000 “fascisten” op 11 maart in Warschau aan de Poolse Onafhankelijkheidsdag mars hadden deelgenomen.

De deelnemers ‘kunnen geen fascisten worden genoemd’,

Vertelde Szydło vrijdag aan de verslaggevers: “De 60.000 mensen die in Warschau kwamen voor een mooie … mars om Onafhankelijkheidsdag te vieren, kunnen door niemand fascisten worden genoemd.”

Ze drong erop aan dat haar regering “heel duidelijk alle extremisme veroordeelt”.

“Maar ik zal nooit instemmen dat mijn land, dat het slachtoffer was van twee totalitaire regimes … op zo’n manier word belasterd en aangevallen.”

Ondertussen viel een hooggeplaatste Poolse senator onlangs een tweet aan van een voormalige adviseur van Hillary Clinton die de bijeenkomst op de Onafhankelijkheidsdag mars in Warschau veroordeelde als een “nazi-mars”.

Stanisław Karczewski, de voorzitter van het Hogerhuis van het Poolse parlement, zei dat de heersende conservatieven van Polen veroordeelden en zich distantieerden van elk “extreem gedrag” dat tijdens de mars plaatsvond.

Hij voegde eraan toe dat een ‘kleine groep’ deelnemers aan de bijeenkomst op zaterdag verantwoordelijk was voor ‘excessen’, waarvan hij zei dat hij hoopte dat die in de toekomst niet zouden plaatsvinden.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Splits in de EU zou voor het omvallen van het blok kunnen zorgen

Polen is het niet eens met de Europese Unie die landen opdracht geeft “gedwongen verplaatsing” te accepteren, heeft president Andrzej Duda gezegd, waarschuwend dat splitsingen in het blok haar ineenstorting zouden kunnen veroorzaken.

Na de besprekingen van donderdag met zijn Bulgaarse collega in Warschau, zei Duda dat de Europese Unie’s regels van eenheid betekenen ”dat we samenwerken … we proberen niet andere landen te dwingen in te spelen tegen hun wil en tegen hun mensen.”

“Daarom gaan we er niet mee akkoord dat we gedicteerd worden tegen de wil van het Poolse volk, met betrekking tot het quota systeem, wat betreft de gedwongen verplaatsing van mensen naar Polen”, aldus Duda.

In september 2015, toen een vorige regering in Warschau aan de macht was, waren de EU-leiders het erover eens dat elk land een aantal migranten meer dan twee jaar zou accepteren om de druk op Griekenland en Italië te verlichten, die de komst van tienduizenden mensen uit het Midden-Oosten en Afrika hebben gezien.

EU-leiders hebben ingestemd met het verhuizen van in totaal ongeveer 160.000 migranten van meer dan twee miljoen mensen die sinds 2015 in Europa zijn aangekomen.

Maar na aan de macht te zijn gekomen in 2015 heeft Polen’s conservatieve Wet en Rechtvaardigheidspartij, waaruit Duda voorkomt, geweigerd die verplichting te eerbiedigen.

Polen wordt nu geconfronteerd met actie uit Brussel, die mogelijke sancties tot gevolg heeft.

Na afloop van zijn ontmoeting met de Bulgaarse president Rumen Radev, zei Duda dat de toekomst van de Europese Unie het belangrijkste onderwerp was van de besprekingen, omdat Bulgarije het begin van volgend jaar het roterende voorzitterschap over het blok overneemt.

Hij voegde eraan toe dat Polen en Bulgarije “dezelfde positie” hadden over de migratiecrisis van Europa.

Duda zei dat beide landen “preventieve maatregelen” willen, wat betekent dat de grenzen van de Europese Unie worden beschermd en dat hulp aan vluchtelingen en potentiële migranten “naar dicht bij hun landen” wordt verstuurt.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Europese Commissie probeert Polen te intimideren

De Europese Commissie en hooggeplaatste politici in Brussel proberen de Europese landen te intimideren, heeft de Poolse minister-president Beata Szydło de katholieke omroep Trwam verteld.

Maar “pesten zal ons nergens brengen,” zei Szydło en voegde eraan toe dat Polen probeerde te verzekeren dat de Europese Unie verenigd en veilig bleef.

Brussel heeft een zaak gelanceerd tegen Polen, evenals Hongarije en Tsjechië voor het niet nakomen van hun verplichtingen uit hoofde van het hervestigingsplan van de Europese Unie.

Szydło zei dat de Europese Unie Polen probeert om Polen te dwingen haar migratiecrisis beleid te accepteren, maar dat ze niet voor druk zou buigen, omdat het een gevaar zou vormen voor Polen’s veiligheid.

Zij voegde eraan toe dat bijna geen van de lidstaten van de Europese Unie aan hun verplichtingen onder het hervestigingsplan heeft voldaan.

In september 2015 kwamen de EU leiders overeen dat elk land een aantal migranten meer dan twee jaar zou accepteren om de druk op Griekenland en Italië te verlichten, die de tientallen duizenden mensen uit het Midden-Oosten hebben gezien arriveren.

EU-leiders hebben ingestemd met het verplaatsen van in totaal 160.000 migranten van de meer dan twee miljoen mensen die sinds 2015 in Europa zijn aangekomen. De landen van de Europese Unie hebben tot nu toe nog maar 25.000 mensen geaccepteerd.

Szydło heeft eerder gezegd dat het verplaatsen van zo weinig mensen geen oplossing was voor het probleem en dat Polen de behoeftigen steunde door humanitaire hulp aan de slachtoffers van de oorlog in Syrië te verlenen en door te werken met hulporganisaties om ziekenhuizen te herbouwen.

Szydło heeft gezegd dat hulpverlening zowel goedkoper als effectiever is, terwijl het migratiebeleid van de EU geen einde heeft gemaakt aan extra golven migranten naar Europa.

Poolse ambtenaren hebben gezegd dat migranten niet geïnteresseerd waren in Polen, Hongarije of Tsjechië, maar rijkere landen wilden zoeken.

De Poolse President Andrzej Duda heeft gezegd dat het plan van de Europese Unie getuigt van gedwongen verplaatsing, die een sterk negatieve connotatie heeft in Polen na talrijke massadeportaties uit Polen, toen het onder buitenlandse bezetting leefde in de 20e eeuw.

Bron: IAR, The News.pl (English version)

Door Polen gesteunde klachten over vluchtelingen quota door hoogste EU-rechter afgewezen

Slowakije en Hongarije’s klachten over verplichte vluchtelingenquota – klachten die door Polen werden ondersteund – zijn verworpen door de Europese hoogste rechtbank.

Het in Luxemburg gevestigde Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het recht van Brussel gehandhaafd, de blok leden te dwingen om vluchtelingenquota te hervestigen in het kader van een 2015 besluit om de druk op Italië en Griekenland te verlichten in het kader van een migratiecrisis in Europa.

Het besluit van de Europese Unie om een totaal van 120.000 van de ongeveer 1 miljoen mensen die in het zuiden van Europa, vooral vanuit Syrië, waren aangekomen, in september 2017 te her-huisvesten, werd door de meeste landen van de blok, ondersteund, waaronder de vorige regering van Polen.

Maar minder dan 20 procent van dat doel is bereikt. Geen vluchtelingen zijn geaccepteerd door Hongarije of Polen, die de conservatieve Wet en Rechtvaardigheidspartij de macht zag overnemen na de verkiezingen van oktober 2015.

De Europese Unie heeft rechtszaken gelanceerd tegen Polen en Hongarije, evenals Tsjechië en Slowakije. De laatste twee hebben ongeveer 12 migranten opgenomen onder het 2015 plan.

Warschau heeft gezegd dat dergelijke migranten risico’s opleveren voor de veiligheid, en voegen daaraan toe dat het de gedwongen verhuizing van mensen niet zou steunen en dat de vluchtelingen niet in Polen zouden worden gehuisvest.

In plaats daarvan bood Polen hulp aan vluchtelingen ter plaatse aan en te helpen bij het herbouwen van ziekenhuizen in het Midden-Oosten.

Warschau heeft het her-vestigingsprogramma elke keer dat Europa werd getroffen door een grote islamitische terroristische aanslag, verworpen.

Bron: PAP,The News.pl (English version)

OPINIE: EU ‘intimideert’, ‘discrimineert’ Polen

De Europese Commissie’s snoer van klachten over Polen is “intimiderend” en “discriminerend”, zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken Witold Waszczykowski.

De meest recente in een reeks bezorgdheden over Polen die in Brussel wordt uitgesproken, zijn de “illegale” nieuwe pensioenwetten, die vanaf 1 oktober vrouwen bij 60 en mannen op 65 jarige leeftijd met pensioen laten gaan..

Brussel zei dat verschillen in wettelijke pensioenleeftijd voor de geslachten “gender discriminatie” was.

Maar Waszczykowski zei dat de beschuldiging deel uitmaakte van ‘een beleid van intimidatie, een beleid om tegen Polen te discrimineren’.

Polen is ook beschuldigd van illegale houtkap in het beschermde Białowieża Oerbos van Polen, ondermijning van de rechtsstaat en het afbreuk doen aan een EU-overeenkomst om migranten te hervestigen.

Waszczykowski zei dat de ”intimidatie” financieel gemotiveerd was omdat Polen ”een grote economie” is en sommige landen van de Europese Unie niet kunnen omgaan met de sterke marktpositie van Polen.

Hij zei dat Frankrijk zich bedreigd voelt door Poolse bouwers, transportbedrijven en handelaren, en dat Parijs Polen heeft beschuldigd van prijs onderbieding lokale arbeidskrachten en derhalve de toegang tot haar markt wil beperken.

Maar Polen biedt kwalitatief hoogwaardig werk tegen een concurrerende prijs en kan niet worden verslagen, aldus Waszczykowski.

Brussel heeft ook wetten doorgevoerd om ervoor te zorgen dat zogenaamde geplaatste werknemers – werknemers van de Europese Unie, zoals vrachtwagenchauffeurs, wiens baan hen in een andere Europese lidstaat laat werken – betaald moeten worden naar het minimumloon van het gastland.

De EU heeft met sancties tegen Polen bedreigd, wat haar aandeel in de begroting van het blok zou kunnen beïnvloeden, maar Waszczykowski zei dat fondsen niet als straf voor slecht gedrag zouden kunnen worden weggenomen omdat ze een recht zijn.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Polen zal ‘dringend’ reageren op bezorgdheid over gender discriminatie

Polen’s eerste minister heeft de minister van Sociale Zaken gezegd, “ dringende” te reageren op de Europese Commissie over de bezorgdheid dat de nieuwe pensioenleeftijd in Polen de EU gender gelijkheidswetten verbreekt, heeft een woordvoerder van de regering gezegd.

De woordvoerder, Rafał Bochenek, zei dat premier Beata Szydło open staat voor dialoog met de Europese Unie.

“Maar het feit dat kritiek op de verlaagde wettelijke pensioengerechtigde leeftijd van Polen in het kader was van de rechtsstaat discussies was verrassend,” zei Bochenek.

Hij voegde eraan toe dat de Europese Unie niet reageerde, toen de regering Szydło in 2016 de beslissing van de vorige regering terugdraaide en de pensioenleeftijd op 67 jaar, weer instelde op 65 voor mannen en 60 voor vrouwen, ondanks protesten in Polen.

Hij zei ook dat de regering van mening was dat een zevenjarige stijging van de pensioenleeftijd voor vrouwen een sociaal onrecht was.

De bezorgdheid over verschillende pensioenleeftijden werd voor het eerst in Brussel waargenomen te midden van een recente ruzie over geplande wijzigingen in het Poolse gerechtssysteem, dat een jaar lang geschil over de rechtsstaat in Polen heeft geregeld.

De regering heeft drie wetsvoorstellen overgelegd om een aantal gerechtelijke instanties te herzien, waaronder het Hooggerechtshof. Twee van de wetsvoorstellen werden door de Poolse president van een veto voorzien.

Het hervorming wetsvoorstel van het Hooggerechtshof omvatte een verlaging van de pensioenleeftijd van rechters tot 65 voor mannen en 60 voor vrouwen, en verwijderde de leeftijd van 67 jaar voor iedereen, wat de Europese Commissie discriminerend noemde.

Polen’s Solidariteit vakbond vroeg de commissie of het alleen discriminatie bij de rechters was.

Pools persbureau PAP zei op dinsdag dat de Europese gender gelijkheid en arbeid commissarissen een brief hebben gestuurd aan de minister van arbeid- en sociaal beleid van Polen om met Polen over de gevarieerde pensioengerechten voor mannen en vrouwen een dialoog te beginnen.

Polen’s ministerie van gezin-, arbeid- en sociaal beleid zei dat de invoering van verschillende pensioengerechten voor mannen en vrouwen ”wettig is en in lijn met de sociale verwachtingen en met de Poolse traditie”, terwijl Bochenek zei dat Polen al verschillende pensioenleeftijden had voor de geslachten toen het toetrad tot de Europese Unie in 2004, en vandaag ook een aantal landen van de Europese Unie hebben.

Maar een woordvoerder van de Europese Commissie vorige week zei dat Polen’s stap en stap achteruit was.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2020 All Rights Reserved Polennieuws.nl