De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Poolse premier veroordeelt intolerantie nadat nationalisten de portretten van leden van het EP ophingen

De Poolse premier Beata Szydło zei maandag dat ze onverdraagzaamheid veroordeelt nadat nationalisten de portretten van zes Poolse Europarlementariërs aan een nepgalg hebben opgehangen.
Schijnophanhing door ONR leden

Zonder commentaar maar met schaamte

De opmerkingen van Szydło kwamen nadat de president van het Europees Parlement, Antonio Tajani, zei dat hij haar zou vragen om de veiligheid van de EP leden te waarborgen.

“Ik veroordeel met kracht daden van agressie, onverdraagzaamheid,” vertelde Szydło aan verslaggevers in Boedapest, waar ze deelnam aan een bijeenkomst van 16 landen in Midden- en Oost-Europa en China.

Tijdens een demonstratie op zaterdag in Katowice, Zuid-Polen, hingen nationalisten de beelden op van Poolse parlementsleden van de oppositie die een recente waarschuwing van het Europees Parlement aan Warschau ondersteunden, te midden van bezorgdheid in Brussel dat de Poolse regering de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de grondrechten heeft aangetast.

De conservatieve regering van Polen heeft ontkend dat het de rechtsstaat heeft ondermijnd.

Szydło zei dat ze het oneens was met critici die beweerden dat de politie had gefaald om te reageren op het incident op zaterdag. “De politie onderzoekt momenteel de zaak,” zei Szydło.

Tajani schreef eerder op Twitter: “Ik zal premier Szydlo schrijven om de veiligheid van de verkozen leden van het Europees Parlement te waarborgen om hun mening onafhankelijk uit te drukken, zonder bedreiging en zich te verzetten tegen degenen die haat zaaien door buitensporige foto’s van opgehangen politici te tonen.”

Ik zal schrijven aan PM @ BetataSzydlo om de veiligheid van de verkozen leden van het Europees Parlement
te waarborgen om hun mening onafhankelijk uit te drukken, zonder gevaar, en zich te verzetten tegen degene
die haat zaaien door buitensporige foto’s van opgehangen politici te tonen.
– EP-voorzitter Tajani (@EP_President) 27 november 2017

Szydło zei dat ze Tajani zou verzekeren dat alle leden van het Europees Parlement veilig zijn.

Ze voegde eraan toe dat ze Tajani zou vragen afgevaardigden te berispen die Polen “belasteren” tijdens debatten in het Europees Parlement.

Minister Zbigniew Ziobro van de justitie zei maandag dat officieren van justitie de schijnophanging zouden onderzoeken.

Bron: PAP,The News.pl (English version)

EU-top: Premier haalt uit naar “belastering” van Polen

Poolse premier Beata Szydło heeft gezegd dat ze protesteerde, tijdens een EU-top op vrijdag tegen het feit dat haar land “belasterd en beledigd” is in het Europees Parlement.

Na een Top van de Europese Unie in Göteborg, Zweden, zei Szydło dat ze de EU-leiders had verteld dat “er geen situatie kan zijn zoals … tijdens een debat in het Europees Parlement wanneer een van de naties van onze grote Europese familie wordt belasterd en beledigd.”

Het Europees Parlement debatteerde woensdag over de rechtsstaat en de democratie in Polen en zei dat de situatie in het land een “duidelijk risico inhoudt van een ernstige schending” van de waarden van de Europese Unie.

EP-leden hebben ook gestemd om de eerste fase van de “Artikel Zeven” – procedure in gang te zetten.

Polen moet de scheiding van de machten, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de grondrechten respecteren, anders kan het stemrecht van het land in de EU-Raad worden opgeschort, waarschuwde het Europees Parlement.

Tijdens een debat in het Europees Parlement zei de liberale leider Guy Verhofstadt dat 60.000 “fascisten” op 11 maart in Warschau aan de Poolse Onafhankelijkheidsdag mars hadden deelgenomen.

De deelnemers ‘kunnen geen fascisten worden genoemd’,

Vertelde Szydło vrijdag aan de verslaggevers: “De 60.000 mensen die in Warschau kwamen voor een mooie … mars om Onafhankelijkheidsdag te vieren, kunnen door niemand fascisten worden genoemd.”

Ze drong erop aan dat haar regering “heel duidelijk alle extremisme veroordeelt”.

“Maar ik zal nooit instemmen dat mijn land, dat het slachtoffer was van twee totalitaire regimes … op zo’n manier word belasterd en aangevallen.”

Ondertussen viel een hooggeplaatste Poolse senator onlangs een tweet aan van een voormalige adviseur van Hillary Clinton die de bijeenkomst op de Onafhankelijkheidsdag mars in Warschau veroordeelde als een “nazi-mars”.

Stanisław Karczewski, de voorzitter van het Hogerhuis van het Poolse parlement, zei dat de heersende conservatieven van Polen veroordeelden en zich distantieerden van elk “extreem gedrag” dat tijdens de mars plaatsvond.

Hij voegde eraan toe dat een ‘kleine groep’ deelnemers aan de bijeenkomst op zaterdag verantwoordelijk was voor ‘excessen’, waarvan hij zei dat hij hoopte dat die in de toekomst niet zouden plaatsvinden.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Splits in de EU zou voor het omvallen van het blok kunnen zorgen

Polen is het niet eens met de Europese Unie die landen opdracht geeft “gedwongen verplaatsing” te accepteren, heeft president Andrzej Duda gezegd, waarschuwend dat splitsingen in het blok haar ineenstorting zouden kunnen veroorzaken.

Na de besprekingen van donderdag met zijn Bulgaarse collega in Warschau, zei Duda dat de Europese Unie’s regels van eenheid betekenen ”dat we samenwerken … we proberen niet andere landen te dwingen in te spelen tegen hun wil en tegen hun mensen.”

“Daarom gaan we er niet mee akkoord dat we gedicteerd worden tegen de wil van het Poolse volk, met betrekking tot het quota systeem, wat betreft de gedwongen verplaatsing van mensen naar Polen”, aldus Duda.

In september 2015, toen een vorige regering in Warschau aan de macht was, waren de EU-leiders het erover eens dat elk land een aantal migranten meer dan twee jaar zou accepteren om de druk op Griekenland en Italië te verlichten, die de komst van tienduizenden mensen uit het Midden-Oosten en Afrika hebben gezien.

EU-leiders hebben ingestemd met het verhuizen van in totaal ongeveer 160.000 migranten van meer dan twee miljoen mensen die sinds 2015 in Europa zijn aangekomen.

Maar na aan de macht te zijn gekomen in 2015 heeft Polen’s conservatieve Wet en Rechtvaardigheidspartij, waaruit Duda voorkomt, geweigerd die verplichting te eerbiedigen.

Polen wordt nu geconfronteerd met actie uit Brussel, die mogelijke sancties tot gevolg heeft.

Na afloop van zijn ontmoeting met de Bulgaarse president Rumen Radev, zei Duda dat de toekomst van de Europese Unie het belangrijkste onderwerp was van de besprekingen, omdat Bulgarije het begin van volgend jaar het roterende voorzitterschap over het blok overneemt.

Hij voegde eraan toe dat Polen en Bulgarije “dezelfde positie” hadden over de migratiecrisis van Europa.

Duda zei dat beide landen “preventieve maatregelen” willen, wat betekent dat de grenzen van de Europese Unie worden beschermd en dat hulp aan vluchtelingen en potentiële migranten “naar dicht bij hun landen” wordt verstuurt.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

EC bezorgd over de democratie in Polen

De Europese Commissie is bezorgd over de staat van de democratie in Polen, heeft de Europese minister van Frankrijk woensdag in de Gazeta Wyborcza verteld, voorafgaand aan een officieel bezoek aan Warschau.
gedetacheerde

afbeelding Twitter.com

De Franse Europa minister Nathalie Loiseau zei dat er in Brussel, en in een aantal lidstaten van de Europese Unie, zorgen zijn over de scheiding van de bevoegdheden in Polen.

Polen is opgesloten in een voortdurend conflict met Brussel over de rechtsstaatbekommernissen, die in de zomer zijn verergerd nadat de heersende conservatieven probeerde gerechtelijke hervormingen door te drukken, die de politici aanzienlijke bevoegdheden zouden geven om rechtbank rechters aan te stellen.

Polen is ook in conflict met Brussel over zogenaamde gedetacheerde werknemers. De Europese Commissie wil dat werknemers uit verschillende landen tenminste het minimale loon van het land betaald krijgen waar ze zijn.

Warschau heeft gezegd dat de Poolse vervoerders worden getroffen door de voorgestelde wijzigingen. Maar Parijs heeft gezegd dat verschillend betalen voor hetzelfde baan oneerlijke concurrentie creëert voor Franse werknemers in hun eigen land.

Loiseau vroeg of Polen als belangrijke leverancier van gedetacheerde werknemers, met een lage werkloosheid en een tekort aan geschoolde werknemers, niet zou moeten streven naar ”ambitieuzere sociale zekerheid voor haar eigen werknemers”.

Zij heeft ook gezegd dat Polen, na strikt gekant te zijn tegen de wijzigingen van de gedetacheerde werknemersregels sinds 1996, nu meer open is voor een herziening van die wetten.

In eerdere gesprekken tussen ambtenaren uit Parijs en Warschau, werden voorstellen gedaan om de vervoersindustrie uit te sluiten van de veranderingen.

Loiseau werd woensdag in Warschau verwacht om te praten over de toekomst van de Europese Unie, met een plan om de regels van de Europese Unie over gedetacheerde werknemers en de rechtsstaat situatie in het blok te wijzigen.

Zij zou naar verwachting Konrad Szymański ontmoeten, viceminister van Buitenlandse Zaken van Polen, verantwoordelijk voor Europese zaken, presidentieel assistent Krzysztof Szczerski en vertegenwoordigers van de oppositie en sociale activisten.

Bron: Gazeta Wyborcza, The News.pl

Europese Commissie probeert Polen te intimideren

De Europese Commissie en hooggeplaatste politici in Brussel proberen de Europese landen te intimideren, heeft de Poolse minister-president Beata Szydło de katholieke omroep Trwam verteld.

Maar “pesten zal ons nergens brengen,” zei Szydło en voegde eraan toe dat Polen probeerde te verzekeren dat de Europese Unie verenigd en veilig bleef.

Brussel heeft een zaak gelanceerd tegen Polen, evenals Hongarije en Tsjechië voor het niet nakomen van hun verplichtingen uit hoofde van het hervestigingsplan van de Europese Unie.

Szydło zei dat de Europese Unie Polen probeert om Polen te dwingen haar migratiecrisis beleid te accepteren, maar dat ze niet voor druk zou buigen, omdat het een gevaar zou vormen voor Polen’s veiligheid.

Zij voegde eraan toe dat bijna geen van de lidstaten van de Europese Unie aan hun verplichtingen onder het hervestigingsplan heeft voldaan.

In september 2015 kwamen de EU leiders overeen dat elk land een aantal migranten meer dan twee jaar zou accepteren om de druk op Griekenland en Italië te verlichten, die de tientallen duizenden mensen uit het Midden-Oosten hebben gezien arriveren.

EU-leiders hebben ingestemd met het verplaatsen van in totaal 160.000 migranten van de meer dan twee miljoen mensen die sinds 2015 in Europa zijn aangekomen. De landen van de Europese Unie hebben tot nu toe nog maar 25.000 mensen geaccepteerd.

Szydło heeft eerder gezegd dat het verplaatsen van zo weinig mensen geen oplossing was voor het probleem en dat Polen de behoeftigen steunde door humanitaire hulp aan de slachtoffers van de oorlog in Syrië te verlenen en door te werken met hulporganisaties om ziekenhuizen te herbouwen.

Szydło heeft gezegd dat hulpverlening zowel goedkoper als effectiever is, terwijl het migratiebeleid van de EU geen einde heeft gemaakt aan extra golven migranten naar Europa.

Poolse ambtenaren hebben gezegd dat migranten niet geïnteresseerd waren in Polen, Hongarije of Tsjechië, maar rijkere landen wilden zoeken.

De Poolse President Andrzej Duda heeft gezegd dat het plan van de Europese Unie getuigt van gedwongen verplaatsing, die een sterk negatieve connotatie heeft in Polen na talrijke massadeportaties uit Polen, toen het onder buitenlandse bezetting leefde in de 20e eeuw.

Bron: IAR, The News.pl (English version)

Door Polen gesteunde klachten over vluchtelingen quota door hoogste EU-rechter afgewezen

Slowakije en Hongarije’s klachten over verplichte vluchtelingenquota – klachten die door Polen werden ondersteund – zijn verworpen door de Europese hoogste rechtbank.
vluchtelingen quota

Syrische vluchtelingen kamp aan de Turkse grens 50 mijl van Aleppo, Syrië (3 augustus 2012). – auteur Voice of America News: Henry Ridgwell on the Turkish border

Het in Luxemburg gevestigde Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het recht van Brussel gehandhaafd, de blok leden te dwingen om vluchtelingenquota te hervestigen in het kader van een 2015 besluit om de druk op Italië en Griekenland te verlichten in het kader van een migratiecrisis in Europa.

Het besluit van de Europese Unie om een totaal van 120.000 van de ongeveer 1 miljoen mensen die in het zuiden van Europa, vooral vanuit Syrië, waren aangekomen, in september 2017 te her-huisvesten, werd door de meeste landen van de blok, ondersteund, waaronder de vorige regering van Polen.

Maar minder dan 20 procent van dat doel is bereikt. Geen vluchtelingen zijn geaccepteerd door Hongarije of Polen, die de conservatieve Wet en Rechtvaardigheidspartij de macht zag overnemen na de verkiezingen van oktober 2015.

De Europese Unie heeft rechtszaken gelanceerd tegen Polen en Hongarije, evenals Tsjechië en Slowakije. De laatste twee hebben ongeveer 12 migranten opgenomen onder het 2015 plan.

Warschau heeft gezegd dat dergelijke migranten risico’s opleveren voor de veiligheid, en voegen daaraan toe dat het de gedwongen verhuizing van mensen niet zou steunen en dat de vluchtelingen niet in Polen zouden worden gehuisvest.

In plaats daarvan bood Polen hulp aan vluchtelingen ter plaatse aan en te helpen bij het herbouwen van ziekenhuizen in het Midden-Oosten.

Warschau heeft het her-vestigingsprogramma elke keer dat Europa werd getroffen door een grote islamitische terroristische aanslag, verworpen.

Bron: PAP,The News.pl (English version)

EC tot EU leden: moet de rechtsstaat procedures tegen Polen worden versterkt?

EU landen werd woensdag gevraagd, of de Poolse regering democratische beginselen breekt te midden van een wederzijdse ruzie tussen Warschau en Brussel over de rechtsstaat in Polen, heeft het nieuwsagentschap Reuters gezegd.
hhhh

afbeelding Twitter.com

De heersende conservatieven in Polen houden vol dat democratische principes worden gehandhaafd, maar Brussel maakte bezorgdheid over de rechtsstaat in Polen na het feit dat de Wet en Rechtvaardigheid hevige hervormingen introduceerde in de constitutionele rechtbank toen ze eind 2015 aan de macht kwamen.

Deze zorgen zijn in juli verergerd toen de Wet en Rechtvaardigheid justitiële hervormingswetgeving aannam, waardoor gekozen ambtenaren aanzienlijke bevoegdheden zouden hebben om de rechters aan te stellen en te ontslaan.

De regerende conservatieven van Polen hebben gezegd dat er zware veranderingen nodig zijn om een inefficiënt en soms corrupt gerechtelijk systeem te hervormen, waarbij rechters beschuldigd worden van een elite te zijn, en een zelfbedieningskliek, vaak niet in contact komen met de problemen van gewone de burgers.

Maar critici in het binnenland en buitenland hebben gezegd dat de hervormingen een aanval op de democratie waren en beschuldigde Wet en Rechtvaardigheid er van om te proberen de rechtbanken met hun eigen kandidaten te vullen.

Twee van de drie gerechtelijke hervormingswetten werden door president Duda geweigerd, maar Wet en Rechtvaardigheid hebben gezegd dat het door zou gaan met aanzienlijke veranderingen in het justitie systeem.

De geplande herziening van het justitiële systeem werd onlangs bekritiseerd door de Duitse kanselier Angela Merkel, die zei dat Duitsland niet “de mond niet dicht kon houden om de vrede te bewaren”.

Volgens Reuters zouden haar uitspraken er voor zorgen dat de Europese Unie “waarschijnlijk vooruit ging naar een ongekende bestraffing van Warschau”.

De Franse president Emmanuel Macron heeft ook bezorgdheid uitgesproken en zei dat Polen zich isoleerde in de Europese Unie.

Ondertussen zei de adjunct-directeur Frans Timmermans van de Europese Commissie op maandag dat hij optimistisch was dat de situatie in Polen zou kunnen worden opgelost, maar dat de commissie bereid was het gereedschap te gebruiken dat ter beschikking stond.

Onder deze instrumenten is artikel 7, dat zou kunnen leiden tot sancties tegen Polen, indien zij unaniem in Brussel worden ondersteund.

Volgens Reuters zal de Europese Commissie de Europese Unie lidstaten vragen om de situatie in Polen op woensdag en opnieuw op 25 september te bespreken.

Deze ontmoetingen worden niet verwacht artikel 7 te activeren, aldus Reuters, die eraan toevoegde dat de vergaderingen erop gericht zijn om te meten of de de leden van het blok het ondersteunen om de procedures tegen Polen te versterken.

De rechtsstaatprocedure is een van de problemen tussen Brussel en Warschau.

De minister van Buitenlandse Zaken van Polen heeft Brussel beschuldigd van “pesten” en “discriminerende” beleidsmaatregelen en het proberen “Polen zijn positie te ontnemen”.

Bron: The News.pl

All photos and texts on this website are copyrighted.
Unauthorized use without permission of the Author or Administrator, will be punished by international law
Copyright © 2004 - 2015 All Rights Reserved Polenforum.nl