De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Polen verzet zich tegen geplande nieuwe EU begroting

Polen verzet zich tegen de door de EU voorgestelde nieuwe begroting, aldus rapporten.
Euro

Sluitende begroting afbeelding – Twitter.com

De Poolse minister van Europese Zaken, Konrad Szymański, zei maandag in Brussel dat Warschau geen “revolutionaire” bezuinigingen zou accepteren, zo meldde het Poolse persbureau PAP.

De Europese Commissie, de uitvoerende macht van het blok, stelde op 2 mei een nieuwe EU-begroting op lange termijn voor 2021-2027 voor.

De commissie schatte dat in nominale termen – niet gecorrigeerd voor inflatie – de uitgaven voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid van het blok met 5 procent zouden worden verlaagd en voor het cohesiebeleid met 7 procent, aldus PAP.

Maar Szymański zei dat in reële termen de bezuinigingen respectievelijk 10 en 15 procent zouden bedragen.

“We zijn klaar om te discussiëren over evolutionaire beleidshervormingen en evolutionaire hervormingen van de EU-begroting, maar we zijn niet bereid om revolutionaire bezuinigingen te accepteren, vooral in het cohesiebeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid,” voegde Szymański toe.

Polen is de grootste ontvanger van cohesiefondsen van de Europese Unie in het kader van de begroting 2014-2020 van het blok.

Het cohesiebeleid van de EU is erop gericht om banen te scheppen, het concurrentievermogen van bedrijven te vergroten, economische groei en duurzame ontwikkeling te bevorderen en de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren, aldus de Europese Commissie.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

De uitvoerende macht van de EU koppelt fondsen aan de rechtsstaat

EU commissarissen kwamen woensdag in het voordeel uit van het verbinden van uitbetalingen van fondsen, aan de naleving van de rechtsstaat in de lidstaten, zei een hoge functionaris, die een stap aangeeft die sterk wordt bestreden door Warschau.
EU

afbeelding Twitter.com

Europees commissaris voor Justitie Vera Jourova zei dat de EU-bazen volgende week een definitief besluit zouden nemen over het invoeren van voorwaarden voor uitbetaling van de fondsen van het blok, een stap die Polen een grote financiële klap zou kunnen opleveren.

Jourova sprak nadat de Europese Commissie, de uitvoerende macht van de EU, woensdag een debat hield over de begroting van het blok na 2020.

Het Poolse PAP persagentschap zei dat een bron uit de Europese Commissie had verteld dat volgens de plannen de cohesiefondsen van de EU bevroren zouden kunnen worden voor een land dat wordt beschouwd geen onafhankelijke rechtbanken te hebben, evenals de fondsen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Warschau is opgesloten in een ruzie met Brussel over ingrijpende veranderingen in de rechtbanken in Polen.

Polen’s regerende conservatieve partij Wet en Rechtvaardigheid (PiS) heeft gezegd dat ingrijpende veranderingen nodig zijn om een inefficiënt en soms corrupt rechtsstelsel te hervormen dat besmet is geraakt door het communistische verleden.

De partij heeft rechters ervan beschuldigd een zelfingenomen kliek te zijn die vaak geen voeling hebben met de problemen van de gewone burgers.

Maar tegenstanders hebben Wet en Rechtvaardigheid beschuldigd van het er naar streven de hoven met eigen kandidaten te vullen en de rechtsstaat te ontmantelen.

De Europese Commissie heeft in december de ongekende stap gezet om artikel 7 van het EU Verdrag tegen Polen in te stellen.

De stap betekent dat de uitvoerende macht van de EU wil dat de lidstaten van het blok verklaren dat de rechtsstaat in Polen wordt bedreigd.

Een dergelijke stap zou de weg vrij kunnen maken voor het opleggen van sancties aan Polen, bijvoorbeeld het opschorten van haar stemrecht in de Europese Unie. Maar straffen voor Warschau zouden unaniem door EU-lidstaten moeten worden gesteund, terwijl Hongarije heeft gezegd dat het geen sancties zou ondersteunen.

Het volgende budget van de EU wordt naar verwachting op 2 mei onthuld.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

EU functionaris zegt dat Polen meer moet doen aan Rechtsstaat wet

Vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans liet dinsdag weten dat Warschau niet genoeg gedaan heeft om de bezorgdheid van Brussel over de staat van de rechtsstaat in Polen weg te nemen, meldde het persbureau PAP.
EU

EU commissie in zitting bijeen – Twitter.com

Timmermans bezocht onlangs in Warschau gesprekken met topfunctionarissen over betwiste juridische veranderingen die door de conservatieve regering van Polen werden uitgevoerd.

De Europese Commissie, de uitvoerende arm van de 28 landen tellende Europese Unie, nam in december de ongekende stap om Artikel 7 van het EU Verdrag tegen Polen te activeren, waardoor de druk op Warschau toeneemt vanwege controversiële veranderingen in het rechtsstelsel van het land.

Het hoofd van de Kanselarij van de Poolse premier, Michał Dworczyk, zei eerder deze maand dat de eerste signalen uit Brussel hadden aangegeven dat de recente Poolse voorgestelde aanpassingen aan justitiële hervormingen ‘positief waren beoordeeld door politici en functionarissen in de Europese Unie’.

In een poging om tegemoet te komen aan sommige aanbevelingen van de EU uitvoerende macht over veranderingen in het rechtssysteem in Polen, kwam de heersende conservatieve partij Wet en Rechtvaardigeheid (PiS) onlangs met een reeks wetgevingsinitiatieven om de betwiste wetten die het werk van het ’s land’s gemeenschappelijk rechtssysteem en het hooggerechtshof reguleren, te wijzigen.

Maar het persagentschap PAP meldde dat Timmermans dinsdag aan ministers van EU landen in Luxemburg heeft laten weten dat de stappen van Polen de problemen waarop de Europese Commissie heeft gewezen niet hebben opgelost en dat hij in mei een definitieve beoordeling wenste.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Hoogste EU gerecht vonnist tegen Polen in Białowieża zaak

Kappen in het oerwoud van Białowieża in Polen is in strijd met de milieu beschermingswetgeving van de EU, zei het hooggerechtshof van het blok na een twee jaar durende ruzie tussen Warschau en Brussel.
hhhhhh

Białowieża – omgevallen bomen brengen nieuw leven – auteur Frank Vassen / CC BY 2.0

Het vonnis, waar geen beroep tegen kan worden aangetekend, betekend, geen boetes voor Polen omdat de kapmachines eind vorig jaar uit het bos zijn teruggetrokken.

Maar de Europese Commissie zal kunnen aandringen op sancties mocht Polen in de toekomst meer bomen in het bos kappen.

De ruzie over het UNESCO werelderfgoed bos in het noordoosten van Polen dateert van medio 2016, toen toenmalig minister van Milieu Jan Szyszko besloot om het kappen van bomen bijna te verdrievoudigen.

Het bos is een thuis voor eeuwenoude bomen, de Europese bizon en een aantal vogelsoorten.

Szyszko zei dat houtkap over 34.000 hectare, meer dan de helft van het Poolse bos, een poging was om het te beschermen.

Hij beweerde dat het bos was aangetast door een aantasting van de Letterzetter kever [een schorskever] en dat vallende bomen een bedreiging vormden voor de openbare veiligheid.

Maar de Europese Commissie beweerde dat Polen niet had bewezen dat houtkap de integriteit van het oude bos niet zou aantasten.

Nadat de Europese Commissie er niet in was geslaagd, heeft zij het Hof van Justitie van de Europese Unie gevraagd hierover uitspraak te doen.

De in Luxemburg gevestigde rechtbank zei dat Polen had nagelaten uit te leggen wat met ‘openbare veiligheidsproblemen’ bezorgdheid werd aangepakt door de houtkap en dat een beheersplan van 2015 geen potentiële bedreiging van de letterzetter kever voor het bos aan het licht bracht.

In reactie op de uitspraak van de rechtbank zei de Poolse minister van Milieu, Henryk Kowalczyk: “Het bos van Białowieża is ons erfgoed. Alle activiteiten die plaatsvonden in het bos werden beheerst door onze wens om het in de best mogelijke staat te houden voor toekomstige generaties.”

Bron: PAP, The News.pl (English version)

EU Official hoopt voor een snelle oplossing met Polen

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans zei woensdag dat de EU uitvoerende macht en Warschau constructief werkten in de hoop snel een oplossing te vinden voor de zorgen van Brussel over de staat van de rechtsstaat in Polen.
Timmermans

afbeelding Twitter.com

Timmermans zei dat hij dat hoopte op een belangrijke stap voorwaarts in de komende dagen en weken.

Timmermans bezocht maandag Warschau om gesprekken te voeren met topfunctionarissen over betwiste juridische veranderingen die werden uitgevoerd door de conservatieve regering van het land.

De Europese Commissie, de uitvoerende arm van de 28 landen tellende Europese Unie, nam in december de ongekende stap om artikel 7 van het EU Verdrag tegen Polen te activeren, waardoor de druk op Warschau toeneemt vanwege controversiële veranderingen in het rechtsstelsel van het land.

Maar het hoofd van het kantoor van de Poolse premier, Michał Dworczyk, zei op zondag dat de eerste signalen uit Brussel aangaven dat de recente Poolse voorgestelde aanpassingen aan de justitiële hervormingen “positief werden beoordeeld door politici en functionarissen in de Europese Unie”.

In een poging om tegemoet te komen aan sommige aanbevelingen van de EU uitvoerende macht over veranderingen in het rechtssysteem in Polen, kwam de heersende conservatieve partij Wet en Rechtvaardigheid (PiS) onlangs met een reeks wetgevingsinitiatieven om de betwiste wetten aan te passen die het werk van ‘s lands gemeenschappelijke rechtssysteem en het Hooggerechtshof reguleren.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

CEE zal zich mobiliseren tegen twee snelheden EU zegt Poolse wetgever

Landen in Midden- en Oost-Europa (CEE) zullen zich “mobiliseren” tegen elke actie om een Europese Unie met twee snelheden tot stand te brengen, zei een hoge conservatieve Poolse politicus op woensdag.

Ryszard Terlecki, een plaatsvervangend voorzitter van het Poolse parlement en een lid van de partij van de regerende Wet en Rechtvaardigheid (PiS), vertelde een conferentie: “We zeggen heel duidelijk: we willen geen EU met twee snelheden.”

Hij voegde eraan toe: “We willen niet terugkeren naar een tijd waarin Europa verdeeld was. En als Duitsland, Frankrijk, de sterkste spelers in de EU, besluiten dat een dergelijke verdeling voor hen de meest geschikte optie is en deze willen doorzetten, dan zeggen we: we zullen ons in Oost- en Midden-Europa mobiliseren.”

Terlecki sprak op het 11e Forum Europa-Oekraïne in Jasionka, in het zuidoosten van Polen.

Hij zei dat landen in Midden- en Oost-Europa “erg gehecht zijn aan hun soevereiniteit” en waarden respecteren “die vandaag in West-Europa door de liberale instelling worden verworpen”.

Hij voegde eraan toe: “In ons deel van Europa respecteren we religie, terwijl in West-Europa religie wordt genegeerd of zelfs uit de publieke sfeer wordt geduwd.”

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Informele EU-top om de volgende begroting te bespreken

De Poolse premier Morawiecki was donderdag op weg naar Brussel voor een informele EU-top die de begroting van het blok van na 2020 en veranderingen in de Europese instellingen zal bespreken.

EU

Een “aanzienlijk” aantal EU-landen heeft zich uitgesproken voor het koppelen van uitbetalingen van EU gelden aan de rechtsstaat in de lidstaten, zo meldde het Poolse PAP-persbureau, verwijzend naar een bron van de Europese Unie die niet nader genoemd werd.

Ruzie met Brussel

Warschau is opgesloten in een ruzie met Brussel over de rechtsstaat en de scheiding der machten in Polen.

De Europese Commissie nam in december de ongekende stap om Artikel 7 van het EU Verdrag tegen Polen in te stellen, waardoor de druk op Warschau toeneemt vanwege controversiële veranderingen in het rechtsstelsel door conservatieven in het land.

De stap betekent dat de uitvoerende macht van de EU wil dat de lidstaten van het blok verklaren dat de rechtsstaat in Polen wordt bedreigd.

De Poolse minister voor investeringen en ontwikkeling heeft gezegd dat zijn land, en vele anderen, tegen een actie zijn om de uitbetalingen van EU-fondsen te koppelen aan de situatie van de rechtsstaat in de lidstaten.

‘We zien een duidelijk probleem

De Poolse vice-minister van Buitenlandse Zaken Konrad Szymański zei voor de informele EU-top van vrijdag: “We zien een duidelijk probleem in termen van hoe het niveau van implementatiewaarden zoals democratie en de rechtsstaat moet worden gemeten.”

“We hebben hier geen enkele indicator, zoals in het geval van een begrotingstekort … in termen van de staat van de democratie, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, we hebben niet zo’n indicator.”

De Poolse partij voor Wet en Rechtvaardigheid (PiS) heeft gezegd dat ingrijpende veranderingen nodig zijn om een inefficiënt en soms corrupt rechtsstelsel te hervormen dat door het communistische verleden is aangetast, waarbij rechters worden beschuldigd van een zelfingenomen kliek die vaak geen voeling heeft met de problemen van de gewone burgers.

Maar tegenstanders hebben Wet en Rechtvaardigheid beschuldigd van heter naar streven om de Hoven met eigen kandidaten te vullen en de rechtsstaat te ontmantelen.

Bron: IAR/PAP, The News.pl (English version)

All photos and texts on this website are copyrighted.
Unauthorized use without permission of the Author or Administrator, will be punished by international law
Copyright © 2004 - 2018 All Rights Reserved Polenforum.nl