De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

‘Meedogenloze politieke aanval’ op Poolse premier verworpen

Een woordvoerster van de Poolse regering verwierp maandag een “meedogenloze politieke aanval” door een tijdschrift dat beweerde dat de premier “zijn bezittingen in het rond jongleerde” om de omvang van zijn fortuin voor het publiek te verbergen.

Woordvoerster Joanna Kopcińska reageerde op een rapport in het tijdschrift Newsweek dat premier Mateusz Morawiecki twee keer onroerend goed overschreef naar zijn vrouw – in 2013 en 2015 – nadat hij een voorstel had ontvangen om de politiek te betreden.

Kopcińska zei: “Dit is een meedogenloze politieke aanval op de familie van de premier. Er is geen reden voor enige twijfel” over de vermogensverklaringen van Morawiecki.

Ze stond erop dat het publiek al lang wist wat Morawiecki waard is.

Morawiecki was een goedbetaalde bankier voordat hij politiek betrad. De heersende conservatieve Partij voor Wet en Rechtvaardigheid (PiS) heeft ondertussen de armen gepromoot en degenen die hebben geworsteld na de overgang van het land naar een markteconomie, na de val van het communisme in Polen in 1989.

Wet en Rechtvaardigheid heeft haar voorganger in de macht, de Burger Platform regering, er herhaaldelijk van beschuldigd een zelfbedienende, moreel verwerpelijke kliek te zijn.

In december werd een nieuw kabinet beëdigd. Morawiecki verving Beata Szydło als premier halverwege de ambtstermijn van haar regering.

PiS politici hebben gezegd dat de premier wisseling een uiting was van de vastberadenheid van hun partij om zich in de tweede helft van haar termijn te concentreren op de economie.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Europarlementsleden steunen stap om artikel 7 in werking te stellen

Europarlementariërs hebben donderdag een resolutie erdoor gestemd waarin steun wordt uitgesproken voor een stap van de uitvoerende macht van de EU om artikel 7 tegen Polen in te stellen.

Artikel 7

Van de 617 Europarlementsleden die hebben gestemd, hebben 422 de resolutie gesteund terwijl er 147 tegen waren en 48 zich onthielden.

Eind vorig jaar nam de Europese Commissie de ongekende stap om Artikel 7 van het EU Verdrag tegen Polen in te stellen, waardoor de druk op Warschau toenam vanwege de betwiste wijzigingen in het rechtsstelsel door conservatieven in het land.

Het besluit van de commissie betekent dat de uitvoerende macht van de EU wil dat de lidstaten van het blok verklaren dat de rechtsstaat in Polen wordt bedreigd.

De stap zou de weg vrij kunnen maken voor sancties tegen Polen, bijvoorbeeld het opschorten van zijn stemrecht in de Europese Unie. Maar straffen voor Warschau zouden unaniem door EU-lidstaten moeten worden gesteund, terwijl Hongarije heeft gezegd dat het geen sancties zou ondersteunen.

Polen zal tegen eind maart zijn reactie op de zorgen van de Europese Commissie presenteren.

De stemming over de resolutie door de EP leden volgde woensdag op een debat in het Europees Parlement.

De Poolse regerende Wet en Rechtvaardigheid partij heeft betoogd dat ingrijpende veranderingen nodig zijn om te hervormen wat volgens hen een inefficiënt en soms corrupt rechtsstelsel is dat aangetast is door het communistische verleden.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

‘Politiek opportunisme’ een bedreiging voor Israël-Polen banden

Een hoofddocent aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem heeft gezegd dat “ongegrond politiek opportunisme” in Israël de vriendschap tussen dat land en Polen niet mag schaden.

Israël

In een commentaartekst voor Israël Hayom, een Israëlisch nationaal dagblad, bekritiseerde Dr. Efraim Podoksik, een docent in de politieke wetenschappen, “onverantwoordelijke initiatieven” van hooggeplaatste Israëlische politici, ingegeven door een omstreden nieuwe wet in Polen.

De Poolse president zei onlangs dat hij een wetsvoorstel in wet zou ondertekenen die een gevangenisstraf kunnen betekenen voor iedereen die Polen ervan beschuldigt medeplichtig te zijn aan Duitse nazi-misdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De nieuwe wet heeft tot spanningen tussen Polen en Israël geleid.

In een stuk met de titel “Let the Poles be,” zei Podoksik dat Itzik Shmuli, een lid van de nationale wetgevende macht van Israël, had gereageerd op de Poolse wet door zijn eigen wetgeving in te voeren om de “ontkenning of bagatellisering van de medeplichtigheid en collaborateurs van nazi’s strafbaar te stellen.”

Podoksik zei: “Ik voel me verplicht om mijn bedenkingen te uiten over deze onverantwoordelijke initiatieven en om het historisch dossier recht te zetten.”

Poolse natie slachtoffer in WWII

De Poolse natie was een slachtoffer van buitenlandse agressie in de Tweede Wereldoorlog, toen het land werd bezet door nazi-Duitsland, merkte Podoksik op.

“In die periode verloren miljoenen Polen hun leven. De Poolse natie heeft zich nooit overgegeven aan nazi-agressie en vocht moedig tegen de invasie en in rebellie tegen de bezetting. Op geen enkel moment kwamen de Polen overeen om een marionettenstaat te worden.”

Podoksik voegde toe: “Zoals het geval was in bijna elk gebied onder nationaal-socialistische bezetting, hebben sommige Polen samengewerkt met de bezettende macht, uit boosaardigheid, hebzucht of angst. Sommigen hielpen Joden vermoorden. Poolse burgers, zowel joodse als niet-joodse, behoorden tot de collaborateurs.”

‘Diepe vriendschap’

“Totalitaire onderdrukking verandert sommige gewone mensen in helden, maar het maakt van anderen slaafse onverlaten. Bovendien is het verkeerd om collectieve morele verantwoordelijkheid toe te schrijven aan een persoon die geen schijn van een legitieme autoriteit had. Zo’n schuld verspreiden dient alleen diegene die het onderscheid tussen de schuldige en de onschuldige wil verdraaien en de reputatie van de schuldigen teniet doet met de daden van de goddelozen.”

Podoksik zei dat Polen de afgelopen dertig jaar een ‘drukke democratie’ was geworden.

“De diepe vriendschap tussen Israël en Polen in de afgelopen decennia is een prachtig voorbeeld van een goede manier voor twee democratische volkeren om met elkaar relaties te onderhouden. We mogen niet toestaan dat ongegrond politiek opportunisme deze vriendschap schaadt,” concludeerde Podoksik.

Bron: israelhayom.com, The News.pl (English version)

Israël hoopt dat de Poolse anti lasterwet zal worden gewijzigd

Israël hoopt dat er “veranderingen en correcties” zullen worden doorgevoerd in een Poolse anti-lasterwet die de spanningen tussen Israël en Warschau heeft aangestoken, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Jeruzalem.

De verklaring van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter kwam kort nadat de Poolse president Andrzej Duda aankondigde dat hij een betwiste wet zou ondertekenen die een gevangenisstraf zou kunnen opleggen voor iedereen die Polen ervan beschuldigt medeplichtig te zijn aan nazi-Duitse misdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Duda zei tegelijkertijd dat hij de wet zou verwijzen naar het hoogste gerechtshof van Polen, zodat het kan beoordelen of de nieuwe regels in overeenstemming zijn met de grondwet

We hopen dat binnen de toegekende tijd totdat de beraadslagingen
van de rechtbank zijn afgerond, we erin zullen slagen overeenstemming
te bereiken over wijzigingen en correcties.
Israel en #Poland hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de
geschiedenis van de Holocaust te onderzoeken en te behouden.
— Israel Foreign Min. (@IsraelMFA) 6 februari 2018

In Polen worden de nieuwe regels gezien als een manier om te vechten tegen het gebruik van de term “Poolse vernietigingskampen”, waarvan velen zeggen dat het impliceert dat het betrokken was bij de Holocaust.

Polen heeft lang het gebruik van dergelijke uitdrukkingen bestreden, die vaak in buitenlandse media zijn verschenen met betrekking tot door de Duitsers gerunde vernietigingskampen die in de Tweede Wereldoorlog op bezet Pools gebied waren gelegen.

De heersende conservatieven van Polen hebben gezegd dat dergelijke frasen de geschiedenis vervalsen.

Maar commentatoren hebben gezegd dat Israël bezorgd is dat de nieuwe wet straffen op kan leggen aan iedereen die de rol van individuele Polen in de Holocaust bekritiseert.

Bron: The News.pl (English version)

Assistent Poolse president haalt uit naar plannen Brussel over rechtsstaat

Een hooggeplaatste medewerker van de Poolse president heeft hard uitgehaald naar plannen om de uitbetalingen van EU-fondsen afhankelijk te maken van de voorwaarde dat de lidstaten de rechtsstaat handhaven.
Rechtsstaat

Panorama centrum Warszawy z Mostu Siekierkowskiego. – auteur Filip Bramorski

Krzysztof Szczerski, een assistent van de Poolse president Andrzej Duda, noemde de plannen ‘absurd’.

Warschau is herhaaldelijk in botsing gekomen met Brussel over ingrijpende veranderingen in rechtbanken in Polen, dat een belangrijke ontvanger is van fondsen van de Europese Unie.

Critici beweren dat de hervormingen de onafhankelijkheid van de rechters ondermijnen, maar de heersende conservatieven van Polen hebben gezegd dat de hervormingen van essentieel belang zijn om rechtbanken efficiënter en transparanter te maken.

De EU commissaris voor Justitie, Vera Jourova, zei woensdag dat de uitvoerende macht van de EU werkt aan een manier om uitbetalingen van alle EU-fondsen afhankelijk te maken van lidstaten die over een efficiënt rechtssysteem beschikken en de rechtsstaat handhaven.

‘Politieke druk’

Szczerski vertelde het Poolse persbureau PAP dat een “poging om uitkeringen van de EU-begroting te koppelen aan politieke beoordelingen en voorwaarden anders dan objectieve indicatoren niet verenigbaar is met de essentie van het cohesiebeleid van de Europese Unie.”

Hij voegde hieraan toe: “Dit voorstel is zo absurd dat het een misverstand zou kunnen zijn of een resultaat van sterke politieke druk op de Europese Commissie om tegen elke prijs geld te zoeken, inclusief ten koste van schending van de geest van het Europees recht, om middelen vinden om problemen op te lossen die sommige EU-landen ons de afgelopen jaren hebben aangedaan door politieke beslissingen.”

Controversiële wijzigingen aan rechtbanken

De Europese Commissie nam in december de ongekende stap om Artikel 7 van het EU-Verdrag tegen Polen in te stellen, waardoor de druk op Warschau toeneemt vanwege controversiële veranderingen in het rechtsstelsel door conservatieven in het land.

De stap betekent dat de uitvoerende macht van de EU wil dat de lidstaten van het blok verklaren dat de rechtsstaat in Polen wordt bedreigd.

De stap zou de weg vrij kunnen maken voor het opleggen van sancties aan Polen, bijvoorbeeld het opschorten van zijn stemrecht in de Europese Unie. Maar straffen voor Warschau zouden unaniem door EU-lidstaten moeten worden gesteund, terwijl Hongarije heeft gezegd dat het geen sancties zou ondersteunen.

Tegenstanders van Wet en Rechtvaardigheid hebben de partij beschuldigd van het er naar streven dat de hoven en rechtbanken met PiS kandidaten gevuld en de rechtsstaat wordt ontmantelt.

Bron: The News.pl

President ondertekent wijzigingen in Poolse kieswet

President Andrzej heeft op dinsdag in de wet ondertekend de betwiste wijzigingen in de kieswet van het land en de regels over de wijze waarop de lokale overheid functioneert, dit tot woede van de oppositie.

De wetgeving die de veranderingen inluidt in de kieswet, werd opgesteld door de heersende conservatieve Partij voor Wet en Rechtvaardigheid (PiS) van Polen.

De oppositie heeft beweerd dat PiS zijn prestaties wil verhogen in de stembus, maar Wet en Rechtvaardigheid heeft gezegd dat het de stemming transparanter wil maken en sterkere garanties biedt dat verkiezingen eerlijk verlopen.

De presidentiële assistent Paweł Mucha zei dinsdag dat de nieuwe regels in de kieswet “zeer veel oplossingen bevatten” ondersteund door Duda.

Maar Mariusz Witczak, een afgevaardigde voor de oppositie Burger Platform (PO) partij, zei dat Duda de geschiedenis inging als een president die de doodsklok voor de vrije verkiezingen had geluid.

De nieuwe regels veranderen de manier waarop leden van de Staat Verkiezingscommissie (PKW), die de verkiezingen leiden en superviseren, worden geselecteerd. Na parlementsverkiezingen gepland in 2019, zullen zeven van de negen leden van de commissie worden gekozen door de Tweede Kamer van de Sejm, waar PiS momenteel een meerderheid heeft.

Tot nu toe delegeerden het Constitutionele Hof, het Hooggerechtshof en het hoogste administratieve gerechtshof elk drie rechters om in de commissie te werken.

De nieuwe wet beperkt ook tot twee het aantal termen dat kan worden bediend door lokale overheidsfunctionarissen zoals burgemeesters vanaf de lokale verkiezingen van dit jaar.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Polen benoemt nieuwe ministers in de herschikking van het kabinet

De Poolse president Andrzej Duda heeft dinsdag nieuwe ministers van Buitenlandse Zaken, Financiën, Defensie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Milieu ingezworen na een ingrijpende herverdeling van het kabinet.
ministers

Een van de nieuwe Ministers, Henryk Kowalczyk, nieuwe minister van Milieu

De herschikking komt iets meer dan halverwege de ambtsperiode van de conservatieve Wet en Rechtvaardigheid partij (PiS).

PiS is ver vooruit in opiniepeilingen, aangezien Polen een sterke economische groei kent met een werkloosheid die op een historisch dieptepunt ligt. Maar Warschau staat op gespannen voet met de EU over een reeks problemen, waaronder ingrijpende veranderingen in het Poolse rechtssysteem.

Na de beëdigingsceremonie in Warschau zei premier Mateusz Morawiecki: “Ik zou graag zien dat onze regering herinnerd wordt als een goede regering voor Poolse gezinnen en een goede regering voor de Poolse veiligheid.”

Econome Teresa Czerwińska werd beëdigd als de nieuwe minister van Financiën van Polen. Tot nu toe had Morawiecki een dubbelrol als de minister van Financiën van het land.

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Mariusz Błaszczak werd benoemd tot nieuwe minister van Defensie, ter vervanging van Antoni Macierewicz, een prominent figuur in de regerende PiS partij, maar een die gespannen relaties heeft gehad met president Duda. Błaszczak zei eerder op dinsdag dat Duda inspraak had gehad in de herschikking.

De portefeuille van de minister van binnenlandse zaken werd overgenomen door Joachim Brudziński, tot nu toe een viceparlementsvoorzitter.

Witold Waszczykowski, wiens tijd in het kantoor Polen verwikkeld heeft gezien in een geschil met de EU over de rechtsstaat, werd vervangen als minister van buitenlandse zaken door politicoloog en docent Jacek Czaputowicz.

Łukasz Szumowski [cardioloog]vervangt Konstanty Radziwiłł als minister van Volksgezondheid. Radziwiłł en een groep huisartsen waren er niet in geslaagd om tot een overeenkomst te komen te midden van een aanhoudend protest inzake gezondheidszorg, beloning en voorwaarden.

Henryk Kowalczyk, tot nu toe een kabinet minister leiding gevend aan het Permanent Comité van de regering, neemt het over als minister van Milieu van Jan Szyszko, die opgesloten zit in een ruzie met de EU. De Europese Commissie heeft beweerd dat het kappen van bomen in het oude Białowieża bos in het noordoosten van Polen de regels voor bescherming van vogels en habitats van de Europese Unie schond.

Morawiecki zelf werd in december als eerste minister beëdigd. Politici van Wet en Rechtvaardigheid zeiden dat de verandering van premier de bereidheid van de regering weerspiegelde om zich de komende twee jaar op de economie te concentreren.

In andere benoemingen op dinsdag werd Jadwiga Emilewicz de minister van ondernemerschap en technologie; Andrzej Adamczyk werd benoemd tot minister van infrastructuur; terwijl Jerzy Kwieciński minister werd voor investeringen en ontwikkeling.

Bron: The News.pl {English version)

All photos and texts on this website are copyrighted.
Unauthorized use without permission of the Author or Administrator, will be punished by international law
Copyright © 2004 - 2018 All Rights Reserved Polenforum.nl