Nederlandstalige Polen website brengt u het nieuws uit Polen

Ziobro wordt gedagvaard door parlementaire Pegasus-commissie

Zbigniew Ziobro, de voormalige minister van justitie en hoofdaanklager onder de vorige coalitie met Wet en Rechtvaardigheid, zal worden opgeroepen voor de parlementaire Pegasus-commissie om vragen te beantwoorden over het mogelijke misbruik van het “Justitiefonds” om illegale inval te steunen.

Ziobro
Ziobro wordt gedagvaard door parlementaire Pegasus-commissie
citaatfoto Gov.pl

Volgens “Super Express” zal de voormalige minister van Justitie en hoofdaanklager Zbigniew Ziobro worden opgeroepen om vragen te beantwoorden voor de parlementaire commissie die het gebruik en misbruik van Pegasus spyware onderzoekt.

De voormalige minister “verdween” uit het openbare leven kort na de verkiezingen van oktober voordat hij bevestigde dat hij aan kanker leed:

Magdalena Sroka, die de Pegasus commissie leidt, zei:

“Het was onder Ziobro dat fondsen van het Justitiefonds werden overgedragen aan de CBA [het Centrale Anti-Corruptie Bureau dat het operatiecentrum was voor het verdachte gebruik van Pegasus spyware] en de CBA mag alleen worden gefinancierd uit de staatsbegroting. Zbigniew Ziobro had als minister van justitie het justitiefonds tot zijn beschikking, dus de verantwoordelijkheid ligt bij hem. Hij zal door de Pegasus-commissie worden gedagvaard en ondervraagd. De datum moet nog worden vastgesteld.”

pt

Bron: PAP, money.pl, Super Express, polskieradio.pl by pt English

Poolse parlementsleden onderzoeken claims van spyware-misbruik

Een Poolse parlementaire commissie is afgelopen maandag begonnen met het onderzoeken van beweringen dat de vorige regering op illegale wijze de telefoons van politieke tegenstanders heeft gehackt met behulp van Pegasus-spyware.

Poolse
Poolse parlementsleden onderzoeken claims van spyware-misbruik

Het hoofd van de commissie, Magdalena Sroka, vertelde verslaggevers dat de eerste bijeenkomst van het panel ‘behoorlijk efficiënt’ was.

Ze voegde eraan toe dat de parlementsleden getuigen willen ondervragen, waaronder de conservatieve leider Jarosław Kaczyński, die volgens haar als een van de eersten voor de commissie zou moeten verschijnen.

“We weten dat de belangrijkste beslissingen werden genomen op Kaczyński’s kantoor aan de Nowogrodzka-straat in Warschau, dus we willen dat hij onder ede getuigt en ons vertelt wat hij weet over Pegasus”, zei Sroka.

Tijdens de bijeenkomst van maandag benoemde het panel 15 permanente adviseurs, keurde een werkplan goed, diende verzoeken om bewijs in en stemde over een lijst van potentiële getuigen, waaronder voormalig premier Beata Szydło, voormalig minister van Justitie Zbigniew Ziobro en ex-minister van Binnenlandse Zaken Mariusz Kamiński, Dat meldt het Poolse staatspersbureau PAP.

Marcin Bosacki, een commissielid dat de regerende Burger Coalitie (KO)-groep vertegenwoordigt, zei eerder deze maand dat de meest prominente politici van de voorheen regerende Wet en Rechtvaardigheidspartij (PiS) “voor de commissie zullen moeten getuigen en moeten uitleggen hoe de Pegasus-spyware werd gekocht” en “waarom het werd gebruikt tegen politieke tegenstanders.”

Het linkse parlementslid Tomasz Trela heeft gezegd dat het onderzoek zou kunnen helpen “een van de grootste schandalen in Polen sinds 1989 aan het licht te brengen”.

Pegasus-spyware is bedoeld voor het opsporen van terroristen en grote criminelen, meldt persbureau PAP.

Bron: IAR, PAP, polskieradio.pl by (gs) English

Parlementaire groep gaat onderzoek doen naar Pegasus-spyware

Een Poolse parlementaire commissie voor operationele en verkenningsactiviteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van Pegasus-spyware zal op 19 februari bijeenkomen, zo heeft de voorzitter van de commissie, Magdalena Sroka, aangekondigd.

Parlementaire
Poolse parlementaire groep gaat onderzoek doen naar Pegasus-spyware

Dit parlementaire onderzoek heeft tot doel de inzet van Pegasus, een geavanceerd instrument voor cybertoezicht, binnen het Poolse politieke landschap onder de vorige regering van het land nauwkeurig te onderzoeken.

Marcin Bosacki, een commissielid dat de regerende Burger Coalitie (KO)-groep vertegenwoordigt, zei dat de bijeenkomst van 19 februari het indienen van bewijsverzoeken en voorstellen zal omvatten om individuen en functionarissen van staatsinstellingen te ondervragen.

De focus van de commissie zal liggen op het begrijpen van het gebruik van Pegasus tegen politieke tegenstanders onder de vorige conservatieve regering.

Pegasus-spyware is traditioneel alleen bedoeld voor het opsporen van terroristen en grote criminelen, zo meldt het Poolse staatspersbureau PAP.

“Zeker, de meest prominente politici van de Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij zullen voor de commissie moeten antwoorden en uitleggen hoe Pegasus is gekocht, met welke fondsen, de rol hier van de voormalige minister van Justitie Zbigniew Ziobro, en waarom deze spyware, Dit cyberwapen werd in Polen gebruikt tegen de politieke oppositie”, aldus Bosacki.

De linkse parlementariër Tomasz Trela zei tegen verslaggevers dat “dit een van de grootste schandalen in Polen sinds 1989 zou kunnen zijn.” Hij bekritiseerde het gebruik van publieke middelen om spyware te verwerven voor het monitoren van politieke concurrenten, aanklagers, rechters en mogelijk gewone burgers zonder openbaar ambt.

Paweł Śliz van de Poland 2050-Derde Weg-groep zei dat de commissie in haar onderzoeken prioriteit zou geven aan inhoud boven snelheid.

Witold Zembaczyński van de KO benadrukte de “paraatheid en toewijding” van de commissie om de volledige omvang van het gebruik van Pegasus in Polen bloot te leggen, wat de betrokkenheid suggereert van een georganiseerde criminele afluistergroep binnen het Centrale Anticorruptiebureau (CBA) van het land.

Sroka onthulde dat de eerste getuigen onder meer politici zouden zijn die verantwoordelijk waren voor de aankoop van Pegasus, waaronder voormalig premier Beata Szydło en voormalig minister van Binnenlandse Zaken Mariusz Kamiński.

Ze merkte op dat, aangezien Pegasus was ontwikkeld door een Israëlisch technologiebedrijf dat onder strikt toezicht van de Israëlische regering opereerde, passende goedkeuring nodig zou zijn geweest voor de verkoop ervan, wat erop wijst dat er behoefte is aan onderhandelingen op hoog niveau.

De commissie is ook van plan Europees parlementslid Krzysztof Brejza te dagvaarden. Sroka benadrukte de noodzaak om te ontdekken hoe politici speciale diensten gebruikten voor persoonlijk gewin in verkiezingscampagnes, waarbij zij de Brejza-zaak als cruciaal voorbeeld noemde.

‘Er zijn veel feiten aan het licht gekomen waar de burgers over zouden moeten horen’, zei ze.

Brejza, momenteel lid van het Europees Parlement, was destijds senator en een vooraanstaand oppositiepoliticus. Volgens rapporten zijn zijn telefoon en die van vele andere oppositiefiguren gehackt met behulp van de Pegasus-software.

Sroka verklaarde dat van alle commissieleden wordt verwacht dat ze een passende opleiding volgen, ook op het gebied van contraspionage, wat de gevoelige aard van de betrokken informatie weerspiegelt.

Daarnaast heeft ze de Internal Security Agency (ABW) verzocht om commissieleden toegang te verlenen tot geheim materiaal, een proces dat enige tijd kan duren.

De commissie heeft een breed mandaat om de wettigheid, juistheid en het doel van operationele en verkenningsactiviteiten met behulp van Pegasus te onderzoeken. Hieronder vallen acties van de overheid, speciale diensten en politie van 16 november 2015 tot en met 20 november 2023.

De commissie heeft tot doel degenen te identificeren die verantwoordelijk zijn voor de aankoop van Pegasus en soortgelijke instrumenten voor de Poolse autoriteiten, en om te bepalen of operaties waarbij Pegasus tegen burgers betrokken was, legaal, gerechtvaardigd en passend waren.

(rt/gs)

Bron: PAP, polskieradio.pl by (rt/gs) język po Polsku

Senaat Polen stelt onderzoek in naar gebruik spyware

Het Hogerhuis van Polen’s parlement, de Senaat, heeft gestemd voor de oprichting van een speciale commissie om het gebruik van de mobiele telefoon surveillance software Pegasus te onderzoeken, hebben nieuwsagentschappen gemeld.
senaat

Eerste zitting van de Poolse Senaat van de 9e zittingsperiode – auteur Katarzyna Czerwińska – CC BY-SA 3.0 PL

In de 100 leden tellende kamer, stemden 52 senatoren op woensdag voor het opzetten van het onderzoek, met 45 die tegen de maatregel stemden en niemand die zich onthield van stemming, meldde het staatspersbureau PAP.

Polen’s regerende Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij heeft geen kandidaten voorgedragen voor het panel, en dus bestaat de zeven-koppige commissie uit senatoren die oppositiepartijen vertegenwoordigen, alsmede een onafhankelijke wetgever.

Een van de senatoren achter de motie om het speciale panel op te richten, de Burger Coalitie’s Marcin Bosacki, werd gekozen tot voorzitter van de commissie laat op woensdag.

Berichten over spyware

De senaat’s zet volgt op rapporten van het persagentschap Associated Press dat in 2019 Krzysztof Brejza, een senior politicus met Polen’s oppositie Burger Platform (PO) partij, werd gehackt met Pegasus spyware van de Israëlische firma NSO Group.

Volgens de Universiteit van Toronto’s Citizen Lab, die onderzoek doet naar digitaal toezicht, werd Brejza’s telefoon tussen april en oktober 2019 33 keer digitaal ingebroken toen hij de parlementaire verkiezingscampagne van zijn partij leidde, heeft de AP gemeld.

Citizen Lab’s onderzoekers zeiden eerder dat de voormalige Poolse vice-premier Roman Giertych, een prominente advocaat, en officier van justitie Ewa Wrzosek ook in de gaten waren gehouden met NSO-software.

De onderzoekers waren niet in staat om te identificeren wie achter de hacks zat.

Onderzoek senaat

Bosacki, een voormalig journalist en ex-ambassadeur in Canada die de oppositiepartij Burgercoalitie in de Senaat leidt, zei dat het speciale panel zou proberen “gevallen van illegale Pegasus-ondersteunde bewaking” en daarmee verband houdende wetsovertredingen te analyseren.

Het onderzoek heeft tot doel de impact van dergelijke inbreuken op het verkiezingsproces te beoordelen, vertelde hij verslaggevers, toevoegend dat de commissie zou werken aan het opstellen en indienen van een wetsvoorstel om Polen’s veiligheidsdiensten te hervormen.

Bosacki zei dat hij wilde dat de commissie zou beginnen met het interviewen van deskundigen van Citizen Lab, meldde het PAP nieuwsagentschap.

Pegasus

Eerder deze week, werd Polen’s conservatieve leider Jarosław Kaczyński, een vice-premier, geciteerd als zeggend in een media interview dat de oprichting en het gebruik van Pegasus “technologische verandering weerspiegelde, zoals de opkomst van versleutelde messaging applicaties” en voegde eraan toe dat “het slecht zou zijn als de Poolse autoriteiten niet over dit soort gereedschap zouden beschikken.”

Tegelijkertijd, zei Kaczyński, die Polen’s regerende Wet en Rechtvaardigheid partij leidt, dat Pegasus niet was gebruikt tegen de oppositie, en noemde dergelijke beweringen “absolute onzin.”

Eind december, verwierp de Poolse premier Mateusz Morawiecki de beschuldigingen van de oppositie over Pegasus, waarschuwend tegen “een spiraal van nepnieuws”.

Ondertussen, Stanisław Żaryn, woordvoerder van Polen’s veiligheidsdiensten, zei na de lancering van het Senaat onderzoek op woensdag dat in Polen “parlementair toezicht op de veiligheidssector agentschappen wordt uitgeoefend door een aangewezen Lagerhuis commissie die ook politici van de oppositie omvat.”

Onder Poolse parlementaire regels, hebben Senaatscommissies geen formele onderzoeksbevoegdheden, in tegenstelling tot speciale onderzoeken opgezet door wetgevers in het Lagerhuis, meldde het PAP nieuwsagentschap.

Bron: PAP / Polish Radio (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2024 All Rights Reserved Polennieuws.nl