De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Trynkiewicz debat

Er is deze week veel te doen geweest in de pers met betrekking tot de datum voor de voorwaardelijke vrijlating van de veroordeelde zedendelinquent Mariusz Trynkiewicz.

Trynkiewicz werd oorspronkelijk in 1989 ter dood veroordeeld voor de moord op vier jongens, maar na het einde van het communisme kregen al degenen in afwachting van de doodstraf in plaats daarvan 25 jaar gevangenisstraf.

Met een voorwaardelijke vrijlating hoorzitting gepland voor 10 februari, heeft de arrondissementsrechtbank in Rzeszów een team van deskundigen – een seksuoloog en twee psychiaters – toegewezen aan Trynkiewicz omdat er grote vrees is dat hij opnieuw in zijn daden zal terugvallen. Het team heeft tot 31 januari om haar advies voor te leggen, rapporteert TVN.

Rzeczpospolita schrijft dat als hij inderdaad voorwaardelijk wordt vrijgelaten, de autoriteiten dan gedwongen worden hem rond de klok te volgen – een taak die een totaal van 25 politieagenten en 11 squad auto zal vereisen.

“We hebben de ervaring en expertise. Ik ben ervan overtuigd dat we de dingen correct kunnen afhandelen,” vertelde de minister van binnenlandse zaken Bartlomiej Sienkiewicz de verslaggevers op woensdag. Hij voegde er aan toe, dat de politie alles zal doen wat in haar macht ligt om de twee belangrijkste gevaren te voorkomen; de eerste is de kans op dat Trynkiewicz recidiveert en de tweede dat hij het doelwit wordt en aangevallen door de samenleving.

Bron: New Poland Express (English version)

Hof seponeert feministische laster zaak tegen aartsbisschop

Een Hof in Wrocław heeft een zaak geseponeerd tegen het hoofd van het Poolse episcopaat, nadat een feministe en alleenstaande moeder hem beschuldigde van het beschuldigen van gebroken gezinnen en feministen voor pedofilie in Polen.

Rechter Anna Statkiewicz geconcludeerd dat in een dergelijk geval, een groep mensen ten minste “tijdelijk samengevoegd moeten zijn” in een actie.

“In de opinie van het Hof, is er geen dergelijke instantie van dit in een groep die simpel gedefinieerd is als degenen die besluiten om te gaan scheiden, samen met ‘agressieve feministen’.”

Klaagster Małgorzata Marenin, die een vereniging tegen stereotypen leidt, vertelde de verslaggevers dat ze nu een gezamelijke actie wil indienen tegen aartsbisschop Józef Michalik.

“Ik ga een groep mensen samen brengen die zich beledigd voelden door de verklaringen van de aartsbisschop,” bevestigd zij.

Schuld voor pedofilie

Marenin, die ook in een regionale tak van de liberale partij Twoje Ruch werkt, had haar zaak opgebouwd rond een preek op 17 oktober 2013 gegeven door aartsbisschop Michalik in de Kathedraal in Wrocław.

Met de rooms katholieke kerk verwikkeld in een pedofilie schandaal, voerde Michalik aan dat “Niemand aandacht besteedt aan de redenen voor dit gedrag.”

Hij beschrijft de oorzaken als “pornografie, het gebrek aan liefde tussen gescheiden ouders, en de promotie van gender-ideologie,” evenals “agressieve feministen.”

De aartsbisschop preek volgde op een opmerking tegen een journalist dat de slachtoffers van kindermishandeling door priesters, vaak “op zoek waren naar liefde” Omdat ze uit gebroken gezinnen kwamen.

Niettemin, zei rechter Statkiewicz dat “vrijheid van meningsuiting één van de essentiële pijlers van een democratische samenleving is, en één van de voorwaarden voor vooruitgang en ontwikkeling vormt.”

“Deze vrijheid mag niet beperkt blijven tot informatie en ideeën die gunstig ontvangen zijn, of als onschadelijk of neutraal beschouwd worden.”

Bron: PAP/IAR

The News.pl (English version)

Vermeende Kraków pedofiel aangeklaagd na computer controle

Een 44-jarige man in zuidelijk Polen is aangeklaagd voor seksueel misbruik van een minderjarige, nadat de politie een video-opname van de verdachte en zijn stiefdochter op de man’s computer vond. Volgens de politie, werd de verdachte zijn computer in beslag genomen na een anonieme tip die niet gerelateerd was aan misbruik van kinderen.

Plaatsvervangend Inspector Marek Ciarka heeft geopenbaard dat politie had vernomen dat Tomasz P. (volledige naam ingehouden onder Poolse Privacywetten) illegale computer software programma’s in zijn flat had, evenals illegale schijven.

De politie voerde een routinecontrole uit om te verduidelijken of de verdachte wetten over het auteursrecht had gebroken.

Tijdens het onderzoek op Tomasz P.’s computer, werd een korte video gevonden waarin de verdachte een minderjarige seksueel leek te misbruiken. Al snel bleek dat het meisje de man’s 15 jarige stiefdochter was.

“Tomasz P. gaf daadwerkelijk toe dat hij zulk een handeling had gepleegd, maar zegt dat slecht een keer gebeurde,” vertelde Ciarka de krant Gazeta Krakowska. “Maar we hebben redenen om te vermoeden dat hij deed dit meerdere keren deed.”

De aanklachten tegen Tomasz P. kunnen nog aangevuld worden met meerderen: op dit moment kan hij 12 jaar gevangenisstraf verwachten en wordt vastgehouden voor een voorlopige periode van drie maanden.

Bron: The News.pl (English version)

Vaticaan weigert uitlevering van Poolse aartsbisschop

Het Vaticaan heeft gezegd dat een Poolse aartsbisschop, beschuldigd van kindermisbruik tijdens zijn ambtsperiode als pauselijke nuntius in de Dominicaanse Republiek, niet aan Polen kan worden uitgeleverd.

De bevestiging volgt op een verzoek om verduidelijking door het district openbaar ministerie in Warschau betreffende aartsbisschop Józef Wesolowski, één van twee Poolse priesters beschuldigd van misbruik van kinderen in de Dominicaanse Republiek.

“Aartsbisschop Wesolowski is een burger van het Vaticaan, en de Vaticaan wet staat geen uitlevering toe,” verduidelijkt een verklaring van de Heilige stoel.

Przemysław Nowak van het district openbaar ministerie in Warschau heeft gezegd dat het Vaticaan heeft bevestigd, dat het verdergaat met een eigen onderzoek in verband met de aartsbisschop.

Wesolowski werd in augustus 2013 door het Vaticaan uit zijn functie als pauselijke nuntius in de Dominicaanse Republiek teruggeroepen en uit zijn ambt ontslagen.

Hoewel het Vaticaan niet de exacte verblijfplaats heeft onthuld van aartsbisschop Wesolowski, wordt ervan uitgegaan dat sinds augustus hij al hetzij binnen Vaticaan stad, of Rome gewoond heeft.

Sinds eind september, heeft het District openbaar ministerie in Warschau beschuldigingen tegen zowel Wesolowski als pater Wojciech Gil onderzocht.

De laatste, die op de Poolse televisie zijn onschuld heeft geuit, leeft momenteel met familie in een dorp ten zuiden van Kraków.

Vorig jaar, stuurde de procureur-generaal van de Dominicaanse Republiek dossiers betreffende Wesolowski naar Polen, en inzake de Gil naar het Vaticaan.

Een diaken die voor aartsbisschop Wesolowski werkte heeft verklaard dat hij jongens voor de pauselijke nuntius ronselde. Wesolowski had naar verluidt orale seks met jongens, en nam foto’s van hen terwijl ze aan het masturberen waren.

Ondertussen, hebben drie kinderen in de Dominicaanse Republiek beschuldigingen geuit tegen pater Gil en op zijn computer werd naar verluidt kinderpornografie gevonden.

Bron: PAP/TVN

The News.pl (English version)

Polen onderzoekt kindermisbruik beschuldigingen Dominicaanse Republiek

Polen’s procureur-generaal heeft onderzoeksbestanden ontvangen betreffende twee Poolse geestelijken beschuldigd van kindermisbruik in de Dominicaanse Republiek.

“Een vlugge blik op hen heeft bevestigd dat zij van waarde zijn in de zaak, zoals we hadden gehoopt,” zei Maciej Kujawski, woordvoerder van de procureur-generaal.

De 650 documenten over kindermisbruik zijn doorgegeven aan het district openbaar ministerie in Warschau, maar het Bureau heeft geweigerd te onthullen of er een uitleveringsverzoek is gedaan.

“Alle documenten zijn in het Spaans, en we kunnen niet verwijzen naar hun inhoud totdat de vertaling uitgevoerd is,” zei Przemysław Nowak, woordvoerder van het Bureau.

Op dit moment heeft Polen geen uitleveringsovereenkomst met de Caribische Republiek.

Vader Wojciech Gil, die in de afgelopen maanden bij familie verbleef in een dorp in de buurt van Kraków, is beschuldigd van seksueel misbruik van ten minste zeven jongens, terwijl hij een parochie leidde in de bergstad Juncalito.

Aartsbisschop Józef Wesolowski, voormalig nuntius van het Vaticaan in de Dominicaanse Republiek, is geconfronteerd met soortgelijke beschuldigingen van kindermisbruik, hoewel zijn huidige verblijfplaats onbekend is.

Als ambassadeur van het Vaticaan ambassadeur bezit aartsbisschop Wesolowski diplomatieke onschendbaarheid, hoewel hij al vervangen is in zijn post, na in augustus door het vaticaan te zijn teruggeroepen.

Het Vaticaan voert haar eigen onderzoek uit.

Een woordvoerder van het Vaticaan zei in begin september dat “het terugroepen van de nuntius is geenszins een poging om te voorkomen dat verantwoordelijkheid genomen wordt voor wat eventueel inzake kindermisbruik gecontroleerd kan worden.”

Paus Franciscus zelf, verklaarde in april dat de rooms-katholieke kerk “vastberadenheid moet” tonen in het bestraffen van pedofiele priesters, en dat dit nodig is “voor de kerk en haar geloofwaardigheid.”

Francisco Dominguez Brito, de Dominicaanse Republiek procureur-generaal, zei eind oktober, toen de documenten verstuurd werden dat “de schuldigen aan kindermisbruik verantwoordelijkheid moeten dragen.”

“Wat er is gebeurd is onvergeeflijk,” voegde hij toe , benadrukkend dat hij “zo snel mogelijk” aanklachten wilde uitvaardigen

Gebroken gezinnen

Ondertussen heeft een ander Poolse geestelijke beweerd dat gebroken gezinnen een katalysator zijn voor pedofilie.

Pater Ireneusz Bochenski, uit de stad van Piotrkow Trybunalski in Mazovië, heeft gezegd dat hij weet van kinderen van 10 jaar die “met volwassenen naar bed gingen, om bewaarheid te worden en het was de keuze van het kind.”

Pater Bochenski drong erop aan dat “nu dat we zo veel gebroken huwelijken hebben, waar meestal er een gebrek aan een vader is, zal het gebeuren dat steeds vaker kinderen zonder dergelijke figuren zich aan mannen zullen vastklampen.”

Zijn controversiële opmerkingen herhalen die van het hoofd van het Poolse episcopaat aartsbisschop Jozef Michalik, die beweerde dat kinderen die betrokken zijn bij gevallen van pedofilie vaak “op zoek zijn naar liefde” als ze uit gebroken gezinnen kwamen.

Bron: PAP/IAR

The News.pl (English version)

Poolse aartsbisschop in Dominicaanse Republiek beschuldigd van ‘meer dan enkel een kind molesteren’

Een diaken in de Dominicaanse Republiek heeft beweerd dat hij jongens verwierf voor een Poolse aartsbisschop, onlangs geschorst van zijn positie als vertegenwoordiger van het Vaticaan in het land.

“Dit is een man die seksueel ziek is – het gaat hier om veel meer dan alleen het molesteren van kinderen,” heeft Diaken Francisco Xavier Reyes aan de Poolse openbare omroep TVP verteld over de aanklachten tegenover aartsbisschop Józef Wesolowski.

“Het was alles dat zijn seksuele eetlust zou bevredigen,” voegde de diaken toe, die zelf kampt met beschuldiging van het molesteren van minderjarigen.

“Hij vertelde me dat er een bepaald type van seksuele voorkeur was waar hij voorstander van was.”

Diaken Francisco Xavier Reyes onthulde dat hij een seksuele relatie met de aartsbisschop had.

“Hij hield me [financieel] hoewel hij niet kwistig was. Eens gaf hij me 40.000 pesos, omdat ik thuis een probleem had.”

Aanklachten

Het is gebleken dat de aanklachten waar de aartsbisschop in de Dominicaanse Republiek mee geconfronteerd wordt beschuldigingen bevatten die nog ernstiger zijn dan eerst gemeld toen de zaak in de media opdook in september.

“We hebben van de kinderen vernomen dat Wesolowski foto’s van hen nam terwijl aan het masturberen waren. Orale seks werd ook uitgevoerd,” vertelt Nuria Piera, een onderzoeksjournalist in de Dominicaanse Republiek, aan TVP.

De beschuldigingen tegen aartsbisschop Wesolowski werden publiek toen de televisie beelden vertoonde van de geestelijke, waarin de nuntius werd gezien tijdens een bezoek aan gebieden in de hoofdstad bekend om de kinderprostitutie.

Op 21 augustus riep het Vaticaan aartsbisschop Józef Wesolowski terug, nadat de aartsbisschop van Santo Domingo, kardinaal Nicolas de Jesus Lopez, paus Francis informeerd over de beschuldigingen.

“Het terugroepen van de nuntius is geenszins een poging om te voorkomen dat verantwoordelijkheid genomen moet worden voor wat eventueel kan worden geverifieerd,” verzekerde Vaticaan woordvoerder pater Federico Lombardije vorige maand.

Het Vaticaan heeft geweigerd commentaar op het verslag te geven.

Volgens de Dominicaanse aanklager Bolivar Sanchez, zijn verschillende jongens tussen de leeftijd van 13 en 18 jaar ondervraagd.

Het Vaticaan is momenteel bezig met een eigen onderzoek, hoewel de exacte verblijfplaats van de Poolse aartsbisschop niet is verstrekt.

Ondertussen, wordt een tweede Poolse geestelijke, die in de Dominicaanse Republiek had gewerkt, beschuldigd van molesteren kinderen.

Pater Wojciech Gil, die voor bijna een decennium een parochie in de Bergstad Juncalito leidde, had eerder dit jaar kinderen meegenomen op een vakantie naar Polen.

Echter, toen beschuldigingen van misdaden jegens minderjarigen naar voren kwamen in de afgelopen jaren, koos hij ervoor om niet naar zijn post op het Caribische eiland terug te keren. Hij heeft de beschuldigingen tegen hem ontkend.

Bron: The News.pl (English version)

Poolse kerk compenseert misbruikslachtoffers niet

Polen die als kind door katholieke priesters zijn misbruikt hoeven niet op compensatie van de Poolse kerk te rekenen. Het zijn de daders die hiervoor aansprakelijk gesteld moeten worden en niet de kerk in haar geheel. Aldus de verklaring afgelopen vrijdag van de woordvoerder van de Poolse kerk.

Woordvoerder Józef Kloch gaf zijn reactie op een claim van een 25 jarige man, die 47.500 euro van zijn parochie en de lokale kerkautoriteiten eiste.

”De Poolse kerk betaalt geen schadeloosstelling aan slachtoffers van pedofiele priesters. Het is de taak van de dader dit doen”, verklaarde Kloch.

In Polen zijn tot dusver 27 priesters veroordeeld wegens kindermisbruik.

Bron: Nederlands Dagblad

‘Pedofiele priester’ verblijf bij ouders in zuidelijk Polen

De politie heeft de verblijfplaats opgespoord van pater Wojciech Gil, een van de twee Poolse priesters die door Interpol gezocht worden wegens aanklachten inzake pedofiele in de Dominicaanse Republiek.

De politie werd in kennis gesteld door de tabloid Super Express, die rapporteerde dat de 36 jarige priester bij zijn ouders verblijft in het dorp Modlnica in de buurt van Kraków in zuidelijk Polen.

Politieagenten bezochten pater Gil thuis en stelde hem op de hoogte dat een arrestatiebevel tegen hem door Interpol was uitgegeven op beschuldiging van het molesteren minderjarige jongens in de Dominicaanse Republiek.

“Het bleek dat de persoon gezocht door Interpol daadwerkelijk aanwezig was op de plaats die aangeduid werd door Super Express,” zei Mariusz Ciarka vanuit het kantoor van het openbaar ministerie in Kraków.

De priester werd niet aangehouden door officieren, maar op de hoogte gebracht dat een aanhoudingsbevel voor zijn arrestatie was uitgegeven en Interpol op de hoogte werd gesteld van zijn verblijfplaats, zei de officier van Justitie.

Een uitleveringsproces zal nu beginnen zodat Wojciech Gil de beschuldigingen tegen hem in de Dominicaanse Republiek kan beantwoorden, waar een uitgebreid onderzoek in pedofilie in de rooms-katholieke kerk heeft geleid tot aanklachten tegen 21 priesters.

De verblijfplaats van een andere Poolse priester, aartsbisschop Józef Wesolowski – die als vertegenwoordiger van het Vaticaan werkte in de Dominicaanse Republiek, en die de politie ook wil ondervragen nadat beschuldigingen van pedofilie tegen hem en een vriend van Gil werden geuit – is niet bekend.

Vakanties

Gil was in mei dit jaar op vakantie in Polen, toen het nieuws van de beschuldigingen tegen hem werden gemeld in het Caribische eiland waar hij als priester had gewerkt voor de laatste acht jaar in de kleine stad van Juncalito.

Poolse media hebben gemeld dat Gil meerder malen kinderen mee op vakantie nam naar Polen, waar ze bij zijn ouders verbleven.

De vader van een van de vermeende slachtoffers beweert dat zijn zoon voor meer dan drie jaar door de priester gemolesteerd werd.

Er is wordt ook beweerd dat de priester twee andere kinderen lokte door te beloven dat hij ze mee naar het strand zou nemen op vakantie in Polen als ze gekleed in bikini’s en string ondergoed in video’s en op foto’s verschenen.

Afgelopen vrijdag, verontschuldigde de Poolse rooms katholieke kerk zich aan de slachtoffers van pedofilie op het eiland.

“De slachtoffers zijn diep benadeeld. Het is een zeer pijnlijke situatie, en wij sympathiseren met de slachtoffers, omdat hun vertrouwen werd geschonden. Sorry is het minste dat kan worden gezegd, “ zei de secretaris van het Poolse episcopaat, bisschop Wojciech Polak.

Bron: The News.pl (English version)

INTERPOL gecontacteerd over Poolse priester in pedofilie zaak

De procureur-generaal uit de Dominicaanse Republiek heeft INTERPOL opgeroepen om voor de arrestatie te zorgen van een Pools priester die aangeklaagd is voor het molesteren van minderjarigen.

Procureur generaal Francisco Dominguez Brito heeft contact opgenomen met de intergouvernementele organisatie nadat een panel van rechters in de Dominicaanse Republiek pater Wojciech Gil als een “vluchteling” verklaarde omdat hij niet terugkeerde naar het land om zijn aanklachten aan te horen.

Pater Gil, die voor bijna een decennium een parochie in de bergstad Juncalito leidde, had eerder dit jaar kinderen mee op vakantie genomen naar Polen.

Echter, toen beschuldigingen naar voren kwamen, van misdaden tegen minderjarigen in de afgelopen jaren, koos hij er voor niet terug te keren naar zijn post op het Caribische eiland.

“We gaan nu toevlucht nemen tot de nodige gerechtelijke middelen, zowel lokaal als in het buitenland, dus deze zaak blijft niet ongestraft,” verklaarde Francisco Dominguez Brito in een verklaring.

Het is begrepen dat pater Gil momenteel woonachtig is in zijn familie dorp ten zuiden van Kraków.

Eerder deze week, bevestigd Polen’s procureur-generaal Andrzej Seremet dat zijn bureau de zaak aan het bekijken was, en dat als voldoende bewijsmateriaal werd voorgelegd, een apart onderzoek door Poolse autoriteiten gelanceerd kon worden.

Hij heeft nog niet gereageerd op een eventuele toekomstige uitleveringsprocedure.

Ondertussen, zoekt de Dominicaanse Republiek ook aartsbisschop Józef Wesolowski, voormalig pauselijke nuntius in het Caribische land, en naar verluidt een vriend van pater Gil.

Hij werd op 21 augustus teruggeroepen door het Vaticaan en tegelijkertijd als nuntius geschorst.

De exacte verblijfplaats van de aartsbisschop is momenteel onbekend.

Het Vaticaan heeft echter toegezegd dat het met de Dominicaanse autoriteiten zal samenwerken.

“Het terugroepen van de nuntius is geenszins een poging om te voorkomen dat verantwoordelijkheid genomen wordt voor wat eventueel geverifieerd kan worden,” verzekerde Vaticaan woordvoerder pater Federico Lombardije op 12 September.

De aanklachten tegen aartsbisschop Wesolowski maken hem de hoogst gerangschikte Vaticaan vertegenwoordiger die onderzocht wordt met betrekking tot beschuldigingen van pedofilie.

Bron:: IAR, AP, Dominican Today

The News.pl (English version)

Boek onderzoekt pedofilie in Poolse kerk

Een nieuw boek heeft de kwestie opgenomen over de weinig onderzochte kwestie van pedofilie in de Poolse Rooms Katholieke kerk.

Ekke Overbeek, Warschau correspondent van de Nederlandse dagbladen Trouw en Het Financiële Dagblad, heeft 27 gevallen van vermeende pedofilie door Poolse priesters onderzocht.

“Op een bepaald punt [in mijn onderzoek], kwam ik tot de conclusie dat mensen in Polen daar liever niet over praten,” weerspiegeld de journalist in een interview met het commerciële radiostation TOK FM.

De titel van zijn boek, Be Afraid: slachtoffers van pedofilie door de Katholieke kerk Spreken (Lekajcie sie. Ofiary pedofilii w polskim kosciele mowią), benadrukt de angst zegt hij die velen hebben om over de kwestie te praten.

Overbeek merkte op dat het “veel geduld” vergde zijn ondervraagden te overtuigen om zich open te stellen.

Hij beweert ook dat er veel mensen waren die bevestigen dat ze slachtoffer waren geworden van Poolse priesters toen ze kind waren, maar er niet over wilde praten.

“De angst was te groot,” zei hij.

Het Poolse episcopaat heeft nog niet gereageerd op het boek, dat is uitgegeven door uitgeverij Czarna Owca.

“De meest handige manier voor de kerk om te reageren, zou zijn om te zwijgen,” zei de journalist.

“Op de korte termijn, is dit gunstig voor hen, maar op de lange termijn, zullen praten over het probleem en proberen een oplossing te vinden zeer in het belang van de kerk zijn,” benadrukt Overbeek.

“Kerken in vele West-Europese landen zijn tot de conclusie gekomen dat dit probleem onderzocht kan worden. Het Poolse episcopaat houdt vol dat het niet kan.”

Bron: The News.pl (English)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl