De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

VS gaat bewijs van Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne delen

De VS president heeft zijn regering opgedragen om bewijsmateriaal over de Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne te gaan delen met het Internationaal Strafhof.

VS
Gebouw van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag – OSeveno – CC BY-SA 3.0

Joe Biden nam de beslissing in de afgelopen dagen, meldde de krant The New York Times op woensdag.

Het komt na maanden van verzet van het Pentagon, dat had aangevoerd dat een dergelijke beslissing het in Den Haag gevestigde ICC in staat zou kunnen stellen om Amerikaanse troepen in de toekomst te vervolgen, meldde het Poolse staatspersbureau PAP.

De regering Biden “sprak haar steun uit voor het hof toen het in maart arrestatiebevelen uitvaardigde voor Russische topfunctionarissen, zoals president Vladimir V. Poetin, door hen te beschuldigen van het orkestreren van de ontvoering en deportatie van Oekraïense kinderen,” merkte de NYT op.

Tegelijkertijd was er volgens de Amerikaanse krant een fel debat onder Amerikaanse functionarissen over de vraag of ze inlichtingen moesten delen die licht werpen op de acties van Rusland in Oekraïne.

Terwijl het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Justitie er voorstander van waren om het bewijsmateriaal aan het ICC te geven, was het Pentagon daar tegen, meldde het persbureau PAP.

Noch Rusland noch de VS zijn partij bij het Statuut van Rome van 1998 waarbij het ICC werd opgericht, merkte de NYT op.

Functionarissen van het Pentagon hadden aangevoerd dat het helpen van het ICC met zijn onderzoek naar de acties van Rusland in Oekraïne de weg vrij zou maken voor het in Den Haag gevestigde hof om Amerikanen te onderzoeken en te vervolgen, meldde de Amerikaanse krant.

De beslissing om bewijs van Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne te gaan delen met het ICC is een belangrijke stap die een grote verschuiving in het Amerikaanse beleid betekent, meldde de NYT.

Rusland viel Oekraïne binnen op 24 februari 2022 en startte daarmee de grootste militaire campagne in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

Donderdag is dag 519 van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne.

Bron: PAP, The New York Times, CNBC, polskieradio.pl by (pm) English

ICC -rechters vaardigen arrestatiebevelen uit

Vandaag, 17 maart 2023, heeft de Kamer van vooronderzoek II van het Internationaal Strafhof (“ICC” of “het Hof”) arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen twee personen in verband met de situatie in Oekraïne: de heer Vladimir Vladimirovitsj Poetin en mevrouw Maria Alekseyevna Lvova-Belova.

ICC
ICC -rechters vaardigen arrestatiebevelen uit

De heer Vladimir Vladimirovitsj Poetin, geboren op 7 oktober 1952, president van de Russische Federatie, zou verantwoordelijk zijn voor het oorlogsmisdrijf van onwettige deportatie van bevolking (kinderen) en dat van onwettige overbrenging van bevolking (kinderen) uit bezette gebieden van Oekraïne naar de Russische Federatie (op grond van de artikelen 8, lid 2, onder a), punt vii), en 8, lid 2, onder b), punt viii), van het Statuut van Rome). De misdrijven zouden ten minste vanaf 24 februari 2022 in door Oekraïne bezet gebied zijn gepleegd. Er zijn redelijke gronden om aan te nemen dat de heer Poetin individuele strafrechtelijke verantwoordelijkheid draagt voor de bovengenoemde misdrijven, (i) omdat hij de feiten rechtstreeks, gezamenlijk met anderen en/of via anderen heeft gepleegd (artikel 25, lid 3, onder a), van het Statuut van Rome), en (ii) omdat hij heeft nagelaten naar behoren controle uit te oefenen op civiele en militaire ondergeschikten die de feiten hebben gepleegd of hebben laten plegen en die onder zijn daadwerkelijk gezag en controle stonden, op grond van superieure verantwoordelijkheid (artikel 28, onder b), van het Statuut van Rome).

Mevrouw Maria Alekseyevna Lvova-Belova, geboren op 25 oktober 1984, commissaris voor de rechten van het kind in het kabinet van de president van de Russische Federatie, zou verantwoordelijk zijn voor het oorlogsmisdrijf van onwettige deportatie van bevolking (kinderen) en dat van onwettige overbrenging van bevolking (kinderen) uit bezette gebieden van Oekraïne naar de Russische Federatie (op grond van artikel 8, lid 2, onder a), punt vii), en artikel 8, lid 2, onder b), punt viii), van het Statuut van Rome). De misdrijven zouden ten minste vanaf 24 februari 2022 in door Oekraïne bezet gebied zijn gepleegd. Er zijn redelijke gronden om aan te nemen dat mevrouw Lvova-Belova individuele strafrechtelijke verantwoordelijkheid draagt voor bovengenoemde misdrijven, omdat zij de feiten rechtstreeks, gezamenlijk met anderen en/of via anderen heeft gepleegd (artikel 25, lid 3, sub a, van het Statuut van Rome).

Kamer van vooronderzoek II heeft op basis van de verzoeken van het openbaar ministerie van 22 februari 2023 geoordeeld dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat elke verdachte verantwoordelijk is voor het oorlogsmisdrijf van onwettige deportatie van bevolking en dat van onwettige overbrenging van bevolking uit bezette gebieden van Oekraïne naar de Russische Federatie, ten nadele van Oekraïense kinderen.

De kamer was van oordeel dat de bevelen geheim zijn om slachtoffers en getuigen te beschermen en ook om het onderzoek veilig te stellen. Niettemin, gelet op het feit dat de in de onderhavige situatie aan de orde gestelde gedragingen zouden voortduren en dat de publieke bekendheid van de aanhoudingsbevelen kan bijdragen tot het voorkomen van het verder plegen van misdrijven, was de kamer van oordeel dat het in het belang van de rechtspleging is om de griffie toe te staan het bestaan van de aanhoudingsbevelen, de naam van de verdachten, de misdrijven waarvoor de aanhoudingsbevelen zijn uitgevaardigd en de door de kamer vastgestelde aansprakelijkheidsmodaliteiten publiekelijk bekend te maken.

De bovengenoemde aanhoudingsbevelen zijn uitgevaardigd naar aanleiding van de door het openbaar ministerie op 22 februari 2023 ingediende verzoeken.


Videoverklaring van ICC-president rechter Piotr Hofmański:
________________________________________
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Fadi El Abdallah, woordvoerder en hoofd van de eenheid Public Affairs, Internationaal Strafhof, per telefoon op nr: +31 (0)70 515-9152 of +31 (0)6 46448938 of per e-mail: fadi.el-abdallah@icc-cpi.int.

U kunt de activiteiten van het Hof ook volgen op Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube, Instagram en Flickr.

ICC den Haag

EU vraagt speciaal tribunaal oorlogsmisdaden

De EU streeft naar de oprichting van een gespecialiseerd hof, gesteund door de Verenigde Naties, om mogelijke oorlogsmisdaden van Rusland in Oekraïne te onderzoeken en te vervolgen, zei het hoofd van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, woensdag.

EU tribunaal
EU vraagt speciaal tribunaal oorlogsmisdaden Vredespaleis in Den Haag – auteur Wouterjanss – CC BY-SA 3.0

“Wij zijn bereid om met de internationale gemeenschap samen te werken om de breedst mogelijke internationale steun te krijgen voor dit gespecialiseerde hof”, aldus von der Leyen, geciteerd door persbureau Reuters.

“Terwijl we het Internationaal Strafhof blijven steunen, stellen we voor een gespecialiseerd hof op te richten, gesteund door de Verenigde Naties, om het Russische agressiemisdrijf te onderzoeken en te vervolgen,” voegde ze eraan toe.

Het in Den Haag gevestigde Internationaal Strafhof (ICC) opende een onderzoek naar vermeende oorlogsmisdaden in Oekraïne, dagen nadat Rusland het land op 24 februari was binnengevallen.

Von der Leyen zei in een tweet: “Rusland moet betalen voor zijn gruwelijke misdaden. Wij zullen samenwerken met het ICC en helpen een gespecialiseerde rechtbank op te richten om de misdaden van Rusland te berechten. Met onze partners zullen we ervoor zorgen dat Rusland betaalt voor de verwoesting die het heeft aangericht, met de bevroren tegoeden van oligarchen en activa van zijn centrale bank.”

De ministers van Buitenlandse Zaken van Estland, Letland en Litouwen riepen vorige maand op tot de oprichting van een speciaal internationaal tribunaal om de “misdaad van agressie” van Rusland tegen Oekraïne te onderzoeken.

Woensdag is dag 280 van Ruslands oorlog in Oekraïne.

Source: IAR, PAP, Reuters, polskieradio.pl by (gs) -English

Srebrenica’s oorlogsmisdadiger overgebracht naar Poolse gevangenis

Radislav Krstic, een van de commandanten van het voormalige Bosnisch-Servische leger, werd op donderdag aan Polen overgedragen om zijn 35-jaar gevangenisstraf voor medeplichtigheid en aanzetting tot volkerenmoord te voltooien.

Krstic werd tijdelijk opgesloten in Den Haag na in 2010 te zijn aangevallen door islamitische gedetineerden in de Wakefield gevangenis in Noord-Engeland.

Zijn advocaten diende een petitie in voor hem bij het tribunaal in Den Haag, met het verzoek om zijn straf in een van de andere 17 landen uit te mogen zitten die een overeenkomst hebben getekend met de Verenigde Naties betreffende de internering van oorlogsmisdadigers.

Een Poolse rechtbank oordeelde in december 2012 dat de voormalige majoor-generaal kon worden overgebracht naar Polen.

Krstic kwam op donderdag aan in een gevangenis in de stad Piortrków Trybunalski, Mazowieczkie.

Volgens Bartlomiej Turbiaz, woordvoerder van de regionale gevangenis dienst, zal Krstic zijn straf in een eenmanscel uitdienen en zal hij onder 24-uurs bewaking staan.

Krstic werd oorspronkelijk in 1998 aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden. Het VN-tribunaal voor het voormalige Joegoslavië vond hem in eerste instantie schuldig aan ‘genocide’ in verband met het bloedbad in Srebrenica van juli 1995, waarbij ongeveer 8000 Bosnische moslims werden gedood.

Echter, de straf werd veranderd in “medeplichtigheid en aanzetting tot volkerenmoord” in 2004 na een beroep door Krstic’s advocaten. Zijn oorspronkelijke 46-jarige straf werd vervolgens met 11 jaar verminderd.

Bron: PAP

The News pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl