De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Polen zal het VN migratiepact niet tekenen

Een Poolse minister zei dinsdag dat zijn land geen VN migratiepact zou ondertekenen om de behandeling van migranten over de hele wereld te regelen.
migratie

Migranten in Hongarije op weg richting Oostenrijk – auteur Joachim Seidler from Austria / CC BY 2.0

Polen zou de laatste zijn in een reeks landen van de Europese Unie om de Global Compact voor veilige, ordentelijke en reguliere migratie af te wijzen.

Minister van Defensie Mariusz Błaszczak zei tegen de Poolse radio-omroep: “Wij geloven dat dit geen goede oplossing is, dit is geen methode die het mogelijk zou maken om de migratiecrisis te verminderen, integendeel, het zou de crisis alleen maar intensiveren.”

Het Compact kreeg in juli voorlopige goedkeuring door alle 193 landen van de VN behalve de Verenigde Staten.

Het volgde op een crisis die de grootste toestroom van migranten naar Europa zag sinds de Tweede Wereldoorlog, velen van hen ontvluchtten conflicten en door armoede getroffen regio’s in het Midden-Oosten en Afrika.

Bron: PAP/IAR, The News.pl

Splits in de EU zou voor het omvallen van het blok kunnen zorgen

Polen is het niet eens met de Europese Unie die landen opdracht geeft “gedwongen verplaatsing” te accepteren, heeft president Andrzej Duda gezegd, waarschuwend dat splitsingen in het blok haar ineenstorting zouden kunnen veroorzaken.

Na de besprekingen van donderdag met zijn Bulgaarse collega in Warschau, zei Duda dat de Europese Unie’s regels van eenheid betekenen ”dat we samenwerken … we proberen niet andere landen te dwingen in te spelen tegen hun wil en tegen hun mensen.”

“Daarom gaan we er niet mee akkoord dat we gedicteerd worden tegen de wil van het Poolse volk, met betrekking tot het quota systeem, wat betreft de gedwongen verplaatsing van mensen naar Polen”, aldus Duda.

In september 2015, toen een vorige regering in Warschau aan de macht was, waren de EU-leiders het erover eens dat elk land een aantal migranten meer dan twee jaar zou accepteren om de druk op Griekenland en Italië te verlichten, die de komst van tienduizenden mensen uit het Midden-Oosten en Afrika hebben gezien.

EU-leiders hebben ingestemd met het verhuizen van in totaal ongeveer 160.000 migranten van meer dan twee miljoen mensen die sinds 2015 in Europa zijn aangekomen.

Maar na aan de macht te zijn gekomen in 2015 heeft Polen’s conservatieve Wet en Rechtvaardigheidspartij, waaruit Duda voorkomt, geweigerd die verplichting te eerbiedigen.

Polen wordt nu geconfronteerd met actie uit Brussel, die mogelijke sancties tot gevolg heeft.

Na afloop van zijn ontmoeting met de Bulgaarse president Rumen Radev, zei Duda dat de toekomst van de Europese Unie het belangrijkste onderwerp was van de besprekingen, omdat Bulgarije het begin van volgend jaar het roterende voorzitterschap over het blok overneemt.

Hij voegde eraan toe dat Polen en Bulgarije “dezelfde positie” hadden over de migratiecrisis van Europa.

Duda zei dat beide landen “preventieve maatregelen” willen, wat betekent dat de grenzen van de Europese Unie worden beschermd en dat hulp aan vluchtelingen en potentiële migranten “naar dicht bij hun landen” wordt verstuurt.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Europese Commissie probeert Polen te intimideren

De Europese Commissie en hooggeplaatste politici in Brussel proberen de Europese landen te intimideren, heeft de Poolse minister-president Beata Szydło de katholieke omroep Trwam verteld.

Maar “pesten zal ons nergens brengen,” zei Szydło en voegde eraan toe dat Polen probeerde te verzekeren dat de Europese Unie verenigd en veilig bleef.

Brussel heeft een zaak gelanceerd tegen Polen, evenals Hongarije en Tsjechië voor het niet nakomen van hun verplichtingen uit hoofde van het hervestigingsplan van de Europese Unie.

Szydło zei dat de Europese Unie Polen probeert om Polen te dwingen haar migratiecrisis beleid te accepteren, maar dat ze niet voor druk zou buigen, omdat het een gevaar zou vormen voor Polen’s veiligheid.

Zij voegde eraan toe dat bijna geen van de lidstaten van de Europese Unie aan hun verplichtingen onder het hervestigingsplan heeft voldaan.

In september 2015 kwamen de EU leiders overeen dat elk land een aantal migranten meer dan twee jaar zou accepteren om de druk op Griekenland en Italië te verlichten, die de tientallen duizenden mensen uit het Midden-Oosten hebben gezien arriveren.

EU-leiders hebben ingestemd met het verplaatsen van in totaal 160.000 migranten van de meer dan twee miljoen mensen die sinds 2015 in Europa zijn aangekomen. De landen van de Europese Unie hebben tot nu toe nog maar 25.000 mensen geaccepteerd.

Szydło heeft eerder gezegd dat het verplaatsen van zo weinig mensen geen oplossing was voor het probleem en dat Polen de behoeftigen steunde door humanitaire hulp aan de slachtoffers van de oorlog in Syrië te verlenen en door te werken met hulporganisaties om ziekenhuizen te herbouwen.

Szydło heeft gezegd dat hulpverlening zowel goedkoper als effectiever is, terwijl het migratiebeleid van de EU geen einde heeft gemaakt aan extra golven migranten naar Europa.

Poolse ambtenaren hebben gezegd dat migranten niet geïnteresseerd waren in Polen, Hongarije of Tsjechië, maar rijkere landen wilden zoeken.

De Poolse President Andrzej Duda heeft gezegd dat het plan van de Europese Unie getuigt van gedwongen verplaatsing, die een sterk negatieve connotatie heeft in Polen na talrijke massadeportaties uit Polen, toen het onder buitenlandse bezetting leefde in de 20e eeuw.

Bron: IAR, The News.pl (English version)

Polen betaalt 50 miljoen euro om migratie crisis te helpen verminderen

Het geld zal worden gebruikt om vluchtelingen te helpen integreren met lokale gemeenschappen en andere vormen van hulp in landen zoals Algerije, Egypte, Libanon, Tunesië, Syrië, Albanië en Servië
vluchtelingen

afbeelding – Twitter.com

Het geld wordt toegewezen aan het Economisch Resilience Initiative van de Europese Investeringsbank.

De bank beschrijft het initiatief als een poging die “bedoelt is als snel gemobiliseerde financiering ter ondersteuning van de capaciteit van economieën in de zuidelijke buurlanden en westelijke Balkan regio’s, om te absorberen en te reageren op crises en schokken, zoals de Syrische vluchtelingencrisis, met behoud van sterke groei.”

Warschau is tot nu toe de grootste donor van het initiatief.

Polen heeft geen vluchtelingen geaccepteerd in het kader van een EU-programma om migranten te verhuizen die het door oorlog verscheurde Midden-Oosten en Afrika ontvluchten vanuit kampen in Italië en Griekenland.

Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft echter gezegd dat Warschau verder op andere gebieden steun zal verlenen, onder meer door haar humanitaire inzet te versterken.

Bron: IAR/PAP, The News.pl (English version)

Door Polen gesteunde klachten over vluchtelingen quota door hoogste EU-rechter afgewezen

Slowakije en Hongarije’s klachten over verplichte vluchtelingenquota – klachten die door Polen werden ondersteund – zijn verworpen door de Europese hoogste rechtbank.
vluchtelingen quota

Syrische vluchtelingen kamp aan de Turkse grens 50 mijl van Aleppo, Syrië (3 augustus 2012). – auteur Voice of America News: Henry Ridgwell on the Turkish border

Het in Luxemburg gevestigde Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het recht van Brussel gehandhaafd, de blok leden te dwingen om vluchtelingenquota te hervestigen in het kader van een 2015 besluit om de druk op Italië en Griekenland te verlichten in het kader van een migratiecrisis in Europa.

Het besluit van de Europese Unie om een totaal van 120.000 van de ongeveer 1 miljoen mensen die in het zuiden van Europa, vooral vanuit Syrië, waren aangekomen, in september 2017 te her-huisvesten, werd door de meeste landen van de blok, ondersteund, waaronder de vorige regering van Polen.

Maar minder dan 20 procent van dat doel is bereikt. Geen vluchtelingen zijn geaccepteerd door Hongarije of Polen, die de conservatieve Wet en Rechtvaardigheidspartij de macht zag overnemen na de verkiezingen van oktober 2015.

De Europese Unie heeft rechtszaken gelanceerd tegen Polen en Hongarije, evenals Tsjechië en Slowakije. De laatste twee hebben ongeveer 12 migranten opgenomen onder het 2015 plan.

Warschau heeft gezegd dat dergelijke migranten risico’s opleveren voor de veiligheid, en voegen daaraan toe dat het de gedwongen verhuizing van mensen niet zou steunen en dat de vluchtelingen niet in Polen zouden worden gehuisvest.

In plaats daarvan bood Polen hulp aan vluchtelingen ter plaatse aan en te helpen bij het herbouwen van ziekenhuizen in het Midden-Oosten.

Warschau heeft het her-vestigingsprogramma elke keer dat Europa werd getroffen door een grote islamitische terroristische aanslag, verworpen.

Bron: PAP,The News.pl (English version)

EU lanceert zaak tegen Polen inzake migranten

De Europese Commissie heeft dinsdag bevestigd dat er rechtszaken tegen Polen, Hongarije en Tsjechië gelanceerd zullen worden, over hun weigering om migranten uit landen die onder druk staan in de EU migratiecrisis te accepteren.

Polen heeft geen vluchtelingen geaccepteerd in het kader van een EU-programma om migranten te verplaatsen, die het door oorlog verscheurde Midden-Oosten en Afrika ontvlucht zijn, vanuit kampen in Italië en Griekenland.

De stap van de Europese Commissie zal waarschijnlijk de betrekkingen tussen Warschau en de EU verslechteren, die reeds gespannen is in verband met de bezorgdheid over de stand van de rechtsstaat in Polen in Brussel.

Dimitris Avramopoulos, Europees commissaris voor migratie, vertelde dinsdag aan de verslaggevers: “Het spijt me te zeggen dat ondanks onze herhaalde oproepen om te verplaatsen, Tsjechië, Hongarije en Polen nog niet de nodige maatregelen hebben genomen.”

“Om deze reden heeft de Commissie besloten om inbreukprocedures tegen deze drie lidstaten te starten.”

De Commissie zal Polen, Tsjechië en Hongarije nu een officiële brief sturen, waarin zij worden gevraagd de quota van hun toegewezen migranten te accepteren.

Als het antwoord niet beantwoordt of de beoordeling van het antwoord is onvoldoende, stuurt het een tweede letter.

Het gerecht

De Commissie kan dan een zaak aanhangig maken bij het EU Hof van Justitie, maar zonder financiële sancties aan te vragen. Brussel kan alleen een aanvraag indienen voor sancties die worden opgelegd wanneer een land een uitspraak door de rechters in Luxemburg negeert. Het proces kan jaren duren.

De Poolse minister van Buitenlandse Zaken Witold Waszczykowski zei eerder op dinsdag: “De meeste van deze mensen zijn geen vluchtelingen, alleen immigranten die illegaal in Europa komen.” Hij voegde eraan toe dat mensen uit Afrika en het Midden-Oosten niet naar Polen willen worden overgebracht.

Verdieping verdeeldheid?

Konrad Szymański, vice-minister van Buitenlandse Zaken van Polen, belast met Europese zaken, zei dat de beslissing van de Europese Commissie, “ons verder kan verplaatsen van een noodzakelijk politiek compromis over migrantbeleid en de verdeeldheid binnen de Europese Unie zou kunnen verdiepen.”

Hij voegde eraan toe dat Polen klaar was om haar argumenten te verdedigen bij het Hof van Justitie en zei dat problemen die voortvloeien uit de uitvoering van wat hij beschreef als “foutieve” besluiten die in september 2015 zijn genomen, alle EU-staten hebben beïnvloed.

In september 2015 zijn de leiders van de EU overeengekomen dat elk land een aantal migranten meer dan twee jaar zou accepteren om de druk op Griekenland en Italië te verlichten, die de tientallen duizenden mensen uit het Midden-Oosten hebben gezien.

EU-leiders hebben ingestemd met het verhuizen van in totaal ongeveer 160.000 migranten van meer dan twee miljoen mensen die sinds 2015 in Europa zijn aangekomen.

Bron: The News.pl

EU gaat aan Polen en Hongarije ultimatum geven om migranten te aanvaarden

Polen en Hongarije zouden gedwongen kunnen worden de EU te verlaten als ze geen migranten accepteren, omdat het blok van plan is om aan de landen een ultimatum te geven, heft het Britse dagblad The Times gezegd.

The Times zei dat “Duitsland, Frankrijk en tot 21 andere landen” bereidt zijn het ultimatum aan Hongarije en Polen in 2017op te leggen eisent dat de twee landen “hun quota van migranten aanvaarden of uit de EU kunnen vertrekken”.

Zowel Polen als Hongarije hebben totaal geen migranten aanvaard uit het Midden-Oosten en Afrika door middel van een EU-programma zo’n 160.000 asielzoekers te herplaatsen momenteel woonachtig in kampen in Italië en Griekenland.

In het artikel dat op dinsdag gepubliceerd werd, zei The Times dat “Hongarije een opstand tegen het quota schema heeft geleid, met een uitdaging in de EU-rechtbanken,” terwijl “Polen de kritiek van de Europese Commissie heeft genegeerd.”

Een diplomatieke bron vertelde de dagelijkse: “Ze zullen een keuze moeten maken: zijn zij in het Europese systeem of niet? U kunt de EU niet chanteren, eenheid heeft een prijs.”

In de komende weken zal het Europese Hof van Justitie (ECJ) een hoorzitting over de rechtmatigheid van de migranten quota te houden. Een uitspraak is er waarschijnlijk tegen het einde van het jaar. Experts zeggen dat het Hof waarschijnlijk zal oordelen in het voordeel van de regeling.

“We zijn ervan overtuigd dat het Hof van Justitie de validatie zal bevestigen,” vertelde de bron The Times.

“Dan moeten ze [Hongarije en Polen] zich houden aan de beslissing. Doen ze dat niet dan zullen ze worden geconfronteerd met de gevolgen, zowel financieel als politiek. Nooit meer opt-outs. Er is niet meer ‘één voet in en één voet uit’. We zullen hier heel hard in zijn.”

Bron: The News.pl (English version)

All photos and texts on this website are copyrighted.
Unauthorized use without permission of the Author or Administrator, will be punished by international law
Copyright © 2004 - 2018 All Rights Reserved Polenforum.nl