De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Polen zal het VN migratiepact niet tekenen

Een Poolse minister zei dinsdag dat zijn land geen VN migratiepact zou ondertekenen om de behandeling van migranten over de hele wereld te regelen.
migratie

Migranten in Hongarije op weg richting Oostenrijk – auteur Joachim Seidler from Austria / CC BY 2.0

Polen zou de laatste zijn in een reeks landen van de Europese Unie om de Global Compact voor veilige, ordentelijke en reguliere migratie af te wijzen.

Minister van Defensie Mariusz Błaszczak zei tegen de Poolse radio-omroep: “Wij geloven dat dit geen goede oplossing is, dit is geen methode die het mogelijk zou maken om de migratiecrisis te verminderen, integendeel, het zou de crisis alleen maar intensiveren.”

Het Compact kreeg in juli voorlopige goedkeuring door alle 193 landen van de VN behalve de Verenigde Staten.

Het volgde op een crisis die de grootste toestroom van migranten naar Europa zag sinds de Tweede Wereldoorlog, velen van hen ontvluchtten conflicten en door armoede getroffen regio’s in het Midden-Oosten en Afrika.

Bron: PAP/IAR, The News.pl

Splits in de EU zou voor het omvallen van het blok kunnen zorgen

Polen is het niet eens met de Europese Unie die landen opdracht geeft “gedwongen verplaatsing” te accepteren, heeft president Andrzej Duda gezegd, waarschuwend dat splitsingen in het blok haar ineenstorting zouden kunnen veroorzaken.

Na de besprekingen van donderdag met zijn Bulgaarse collega in Warschau, zei Duda dat de Europese Unie’s regels van eenheid betekenen ”dat we samenwerken … we proberen niet andere landen te dwingen in te spelen tegen hun wil en tegen hun mensen.”

“Daarom gaan we er niet mee akkoord dat we gedicteerd worden tegen de wil van het Poolse volk, met betrekking tot het quota systeem, wat betreft de gedwongen verplaatsing van mensen naar Polen”, aldus Duda.

In september 2015, toen een vorige regering in Warschau aan de macht was, waren de EU-leiders het erover eens dat elk land een aantal migranten meer dan twee jaar zou accepteren om de druk op Griekenland en Italië te verlichten, die de komst van tienduizenden mensen uit het Midden-Oosten en Afrika hebben gezien.

EU-leiders hebben ingestemd met het verhuizen van in totaal ongeveer 160.000 migranten van meer dan twee miljoen mensen die sinds 2015 in Europa zijn aangekomen.

Maar na aan de macht te zijn gekomen in 2015 heeft Polen’s conservatieve Wet en Rechtvaardigheidspartij, waaruit Duda voorkomt, geweigerd die verplichting te eerbiedigen.

Polen wordt nu geconfronteerd met actie uit Brussel, die mogelijke sancties tot gevolg heeft.

Na afloop van zijn ontmoeting met de Bulgaarse president Rumen Radev, zei Duda dat de toekomst van de Europese Unie het belangrijkste onderwerp was van de besprekingen, omdat Bulgarije het begin van volgend jaar het roterende voorzitterschap over het blok overneemt.

Hij voegde eraan toe dat Polen en Bulgarije “dezelfde positie” hadden over de migratiecrisis van Europa.

Duda zei dat beide landen “preventieve maatregelen” willen, wat betekent dat de grenzen van de Europese Unie worden beschermd en dat hulp aan vluchtelingen en potentiële migranten “naar dicht bij hun landen” wordt verstuurt.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Europese Commissie probeert Polen te intimideren

De Europese Commissie en hooggeplaatste politici in Brussel proberen de Europese landen te intimideren, heeft de Poolse minister-president Beata Szydło de katholieke omroep Trwam verteld.

Maar “pesten zal ons nergens brengen,” zei Szydło en voegde eraan toe dat Polen probeerde te verzekeren dat de Europese Unie verenigd en veilig bleef.

Brussel heeft een zaak gelanceerd tegen Polen, evenals Hongarije en Tsjechië voor het niet nakomen van hun verplichtingen uit hoofde van het hervestigingsplan van de Europese Unie.

Szydło zei dat de Europese Unie Polen probeert om Polen te dwingen haar migratiecrisis beleid te accepteren, maar dat ze niet voor druk zou buigen, omdat het een gevaar zou vormen voor Polen’s veiligheid.

Zij voegde eraan toe dat bijna geen van de lidstaten van de Europese Unie aan hun verplichtingen onder het hervestigingsplan heeft voldaan.

In september 2015 kwamen de EU leiders overeen dat elk land een aantal migranten meer dan twee jaar zou accepteren om de druk op Griekenland en Italië te verlichten, die de tientallen duizenden mensen uit het Midden-Oosten hebben gezien arriveren.

EU-leiders hebben ingestemd met het verplaatsen van in totaal 160.000 migranten van de meer dan twee miljoen mensen die sinds 2015 in Europa zijn aangekomen. De landen van de Europese Unie hebben tot nu toe nog maar 25.000 mensen geaccepteerd.

Szydło heeft eerder gezegd dat het verplaatsen van zo weinig mensen geen oplossing was voor het probleem en dat Polen de behoeftigen steunde door humanitaire hulp aan de slachtoffers van de oorlog in Syrië te verlenen en door te werken met hulporganisaties om ziekenhuizen te herbouwen.

Szydło heeft gezegd dat hulpverlening zowel goedkoper als effectiever is, terwijl het migratiebeleid van de EU geen einde heeft gemaakt aan extra golven migranten naar Europa.

Poolse ambtenaren hebben gezegd dat migranten niet geïnteresseerd waren in Polen, Hongarije of Tsjechië, maar rijkere landen wilden zoeken.

De Poolse President Andrzej Duda heeft gezegd dat het plan van de Europese Unie getuigt van gedwongen verplaatsing, die een sterk negatieve connotatie heeft in Polen na talrijke massadeportaties uit Polen, toen het onder buitenlandse bezetting leefde in de 20e eeuw.

Bron: IAR, The News.pl (English version)

Door Polen gesteunde klachten over vluchtelingen quota door hoogste EU-rechter afgewezen

Slowakije en Hongarije’s klachten over verplichte vluchtelingenquota – klachten die door Polen werden ondersteund – zijn verworpen door de Europese hoogste rechtbank.

Het in Luxemburg gevestigde Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het recht van Brussel gehandhaafd, de blok leden te dwingen om vluchtelingenquota te hervestigen in het kader van een 2015 besluit om de druk op Italië en Griekenland te verlichten in het kader van een migratiecrisis in Europa.

Het besluit van de Europese Unie om een totaal van 120.000 van de ongeveer 1 miljoen mensen die in het zuiden van Europa, vooral vanuit Syrië, waren aangekomen, in september 2017 te her-huisvesten, werd door de meeste landen van de blok, ondersteund, waaronder de vorige regering van Polen.

Maar minder dan 20 procent van dat doel is bereikt. Geen vluchtelingen zijn geaccepteerd door Hongarije of Polen, die de conservatieve Wet en Rechtvaardigheidspartij de macht zag overnemen na de verkiezingen van oktober 2015.

De Europese Unie heeft rechtszaken gelanceerd tegen Polen en Hongarije, evenals Tsjechië en Slowakije. De laatste twee hebben ongeveer 12 migranten opgenomen onder het 2015 plan.

Warschau heeft gezegd dat dergelijke migranten risico’s opleveren voor de veiligheid, en voegen daaraan toe dat het de gedwongen verhuizing van mensen niet zou steunen en dat de vluchtelingen niet in Polen zouden worden gehuisvest.

In plaats daarvan bood Polen hulp aan vluchtelingen ter plaatse aan en te helpen bij het herbouwen van ziekenhuizen in het Midden-Oosten.

Warschau heeft het her-vestigingsprogramma elke keer dat Europa werd getroffen door een grote islamitische terroristische aanslag, verworpen.

Bron: PAP,The News.pl (English version)

Visegrad Group kondigt migratie crisis management centrum aan

Visegrad Groep ministers van binnenlandse zaken kondigde op maandag plannen aan voor het opzetten van een migratie crisis management centrum om hulp te coördineren voor vluchtelingen buiten de EU in landen als Libanon en Jordanië.

Het besluit werd bekendgemaakt op een conferentie in Warschau van de Visegrad groep, bestaande uit Polen, Slowakije, Tsjechië en Hongarije.

De vergadering werd ook bijgewoond door delegaties uit Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië en Slovenië.

Visegrad groep ministers van Binnenlandse Zaken herhaalden hun verzet tegen een EU-breed hervestiging van vluchtelingen systeem.

Ze spraken zich uit in het voordeel van de ondersteuning van vluchtelingen buiten de Europese Unie, van de aanscherping van de EU buitengrenzen en meer nadruk te leggen op een beleid om immigranten terug te laten keren naar hun land van herkomst.

Visegrad groep ministers van Binnenlandse Zaken zeiden dat dergelijke mechanismen de spanningen en migratiedruk zou verminderen.

Tijdens een gezamenlijke persconferentie, kondigde de ministers de oprichting van een migratie crisis management centrum aan dat geleid zal worden door Polen.

“Dit is … over de verdeling van het geld uit de begrotingen van onze landen voor de echte hulp,” zei de Poolse minister van Binnenlandse Zaken Mariusz Błaszczak.

“Dit is een praktisch initiatief dat ons allen de mogelijkheid zal geven om meer vluchtelingen volledig te ondersteunen op plaatsen waar ze vluchtelingen zijn, die buiten de Europese Unie zal zijn.”

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Italië en Griekenland ‘dreigen met blokkeren EU-middelen voor V4

Griekenland en Italië, de landen die het zwaarst getroffen zijn door de vluchtelingencrisis, dreigen over de besteding van middelen van de Europese Unie aan de V4 landen een veto uit te spreken, heeft de krant Rzeczpospolita gezegd.

De Visegrad Group (V4) landen – Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije – hebben geweigerd om vluchtelingen te aanvaarden van hotspots zoals Italië en Griekenland in overeenstemming met de EU-quota.

De Griekse premier Alexis Tsipras vertelde journalisten dat “als een lidstaat zich niet wil houden aan de overeenkomst, zal het een goed idee zijn om te snijden – of om op zijn minst te beperken. – de financiering van Brussel.” Hij voegde eraan toe dat de Poolse regering overeengekomen was om deel te nemen aan het EU verhuizing schema een jaar geleden.”

Ondertussen, vertelde de Italiaanse premier Matteo Renzi de publieke omroep RAI dat hij de uitbetaling van EU-middelen aan landen die weigeren om migranten te aanvaarden zou vetoën.

Onder de regeling, die was afgesproken onder de EU-lidstaten een jaar geleden, zou 160.000 asielzoekers uit Griekenland en Italië worden verplaatst over het hele blok.

Polen’s toenmalige regering beloofde 7.000 vluchtelingen op te nemen. Echter, Rzeczpospolita schrijft, de huidige Wet en Rechtvaardigheid (PiS) overheid heeft niet één asielzoeker opgenomen in het kader van de overeenkomst.

De krant voegde eraan toe dat Polen de grootste ontvanger is van EU-structuurfondsen voor de periode 2014-2020.

De Europese Commissie werkt momenteel aan een herziening van de begroting en eventuele wijzigingen moeten door alle lidstaten worden aanvaard. Het betekent dat zowel Griekenland of Italië de uitbetaling van EU-fondsen aan Polen kunnen vetoën.

De Europese Commissaris voor migratie, Dimitris Avramopoulos, vertelde Rzeczpospolita dat de Commissie nog zou proberen om een permanent mechanisme door te drukken voor het verplaatsen van vluchtelingen over het blok, een maatregel waartegen de Poolse regering zich sterk heeft verzet.

Bron: The News.pl (English version)

Kerk roept regering op vluchtelingen te steunen

Alle vluchtelingen, ongeacht hun godsdienst, moeten worden voorzien van bijstand, volgens de Poolse bisschoppenconferentie, bijeen in Warschau.
vluchtelingen

Zaatari vluchtelingen-kamp in Jordanië – auteur Foreign and Commonwealth Office

“De Kerk kan niet alleen worden gelaten in deze inspanning. Actie is nodig aan de kant van de overheid,” zegt Fr Paweł Rytel-Andrianik, de woordvoerder van het episcopaat.

Ondersteuning voor asielzoekers is een van de onderwerpen aangepakt tijdens de lopende vergadering in de Poolse hoofdstad aangepakt.

“Het heeft te maken met zaken als de veiligheid of de sociale zekerheid. De kerk heeft niet de mogelijkheid om hen een baan en onderwijs te bieden ,” voegde de woordvoerder toe.

De geestelijkheid bevestigde echter dat de katholieke kerk toegewijd is aan de kwestie en de vluchtelingen zal helpen via Caritas, een liefdadigheidsorganisatie die actief zijn in ongeveer 5.000 Poolse parochies.

Volgens de Poolse bisschoppen, is de samenwerking van de kerk, staat en lokale overheden cruciaal om vluchtelingen effectief te helpen.

De Poolse bisschoppenconferentie bespreekt ook de Wereld Jongeren Dagen, die zal worden gehouden van 25-31 juli 2016 in Kraków, Zuidelijk Polen.

Bron: The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl