De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Kerk geeft ‘liberale’ priester laatste kans

Een progressieve priester die blijkbaar zei dat de oudere generatie van Poolse bisschoppen ‘moet uitsterven’ heeft een “laatste kans” gekregen van zijn superieuren.

Lemański

Ksiądz Wojciech Lemański w Krakówie – auteur Franciszek Vetulani

Pater Wojciech Lemański werd verbannen uit het leiden van occasionele missen in zijn voormalige parochie te Jasienica, in de buurt van Warschau, volgende op controversiële opmerkingen op het Prystanek Woodstock rockfestival.

Echter, hoofd van het bisdom Warschau-Praga aartsbisschop Henryk Hoser vertelde het katholieke weekblad Gosc Niedzielny dat hij hoopt dat pater Lemański “de eenheid” van de kerk overeind zal houden.

“Dit is de laatste poging en de laatste kans,” zei Hoser.

“Mijn beslissingen zijn ontworpen om zijn priesterschap te redden,” voerde de aartsbisschop aan.

Aartsbisschop Hoser onthief pater Lemański aanvankelijk van zijn post in Jasienica in juli 2013 (een besluit dat dit jaar door het Vaticaan werd gesteund), maar het werd de priester toegestaan om occasionele missen te leiden een bezoekend geestelijke.

Hoser’s eerste verklaring voor het ontslag was dat de priester blijk had gegeven “van een gebrek aan respect en gehoorzaamheid aande bisschoppen, alsmede aan de leer van de diocesane bisschoppen in Polen over bio-ethiek kwesties.”

Lemański informeerde de media op dat moment dat de aartsbisschop zijn betrokkenheid in projecten ter bevordering van dialoog tussen Polen en Joden kwalijk nam, maar de kerk ontkende de beschuldiging.

De geestelijke, die op dit moment in een psychiatrisch ziekenhuis fungeert voor kinderen in de buurt van Warschau, blijft een populair figuur in Jasienica, waar hij een groep toegewijde supporters heeft.

Hij bezocht zijn oude parochie op zondag, maar zag af van het celebreren van de mis.

Bron: The News.pl (English version)

Oekraïne crisis: Poolse priester vrijgelaten door separatisten

Een etnisch Poolse priester die op 15 juli door pro-Russische separatisten in Oost Oekraïne werd ontvoerd is vrijgelaten.

“Pater Wiktor Wasowicz is vrij,” bevestigde de rooms-katholieke hulpbisschop van Charkiv en Zaporizhzhia Jan Sobilo op zijn Facebook-pagina.

“Hij werd op zaterdagavond vrijgelaten na succesvolle onderhandelingen.”

De 39-jarige Poolse priester was op 15 juli tot stoppen gedwongen bij een controlepost in de stad Horlivka, zZuidoost Oekraïne, terwijl hij probeerde de stad binnen te rijden.

De geestelijke, die geboren en getogen is in Oekraïne, was eerst naar de stad Donetsk gereisd, en moest in Horlivka een mis celebreren.

Rooms katholicisme en Grieks katholicisme zijn minderheid geloven in de grotendeels Orthodoxe regio, en pater asowicz is de derde priester die door pro-Russische separatisten in de afgelopen weken werd ontvoerd. Naast Wasowicz, werden een rooms-katholieke en een Grieks-katholieke priester ontvoerd, hoewel beide vervolgens werden vrijgelaten.

Bron: KAI

The News.pl (English version)

Poolse aartsbisschop uit priesterschap gezet in kindermisbruik zaak

Het Vaticaan heeft de voormalige pauselijke nuntius in de Dominicaanse Republiek aartsbisschop Józef Wesolowski het priesterambt afgenomen naar aanleiding van kindermisbruik beweringen.

Een verklaring uitgebracht door het Vaticaan verduidelijkt, dat alleen de eerste fase van de zaak is afgerond en dat “alle maatregelen die passend zijn in de ernst van de zaak tegen de vroeger nuntius genomen zullen worden.”

Geen bijzonderheden werden verstrekt door de doctrinaire congregatie van het Vaticaan over het eerste deel van het canonieke proces tegen Wesolowski.

De ambtstermijn van de voormalige nuntius werd in augustus 2013 opgeschort nadat beschuldigingen te voorschijn kwamen dat de aartsbisschop in de Dominicaanse Republiek misbruik had gemaakt van jongens.

Wesolowski is de hoogste gerangschikte kerk ambtenaar die ooit werd onderzocht voor de misbruik van kinderen.

In de afgelopen twee jaar, heeft de rooms-katholieke kerk in Polen geworsteld om te gaan met een golf van bedekking gegeven aan gevallen van pedofilie waar gestelijken bij betrokken waren.

Op vrijdag 21 juni, hielden vooraanstaande leden van de kerk een penitentie mis in Kraków over de zonden van geestelijken op het gebied van kindermisbruik.

Bron: The News.pl (English version)

Kerk verdedigt Pro-Life artsen

Poolse bisschoppen hebben de gelederen gesloten ter verdediging van 3000 artsen die een verklaring ondertekenden op het handhaven van hun recht om abortus wegens gewetensbezwaren te weigeren.

Naar aanleiding van woensdag’s plenaire vergadering van de Conferentie van het Poolse episcopaat (KEP) ondertekend bisschoppen een verklaring ter ondersteuning van de ondertekenaars.

“De agressie die geuit is tegen de artsen die ondertekenaars waren van de verklaring is niet alleen onbegrijpelijk, het is ook onaanvaardbaar,” voerde de bisschoppen aan.

“Het is in tegenspraak met het grondwettelijk beginsel van vrijheid van geweten en geloof, en vragen het onvervreemdbare recht op gewetensbezwaar in de medische praktijk.”

Polen’s restrictieve abortuswetgeving staat alleen de operatie toe als het leven of de gezondheid van een vrouw in gevaar is door de voortzetting van een zwangerschap, als de zwangerschap een gevolg is van een strafbaar feit zoals verkrachting, of als de foetus ernstig misvormd is. De abortus moet worden uitgevoerd in de eerste 25 weken van de zwangerschap.

Volgens Pools recht, kunnen artsen nog steeds dergelijke abortussen weigeren, als gevolg van persoonlijke geweten, maar ze zijn verplicht om de patiënten naar een ander te verwijzen.

Minister-president Donald Tusk zei dinsdag dat “ongeacht wat zijn geweten hem vertelt [de arts] de wet moet uitvoeren”.

“Elke patiënt moet zeker zijn van dat.”

Een van de ondertekenaars van de verklaring, Professor Bogdan Chazan, weigerde een vrouw een abortus, ondanks het feit dat de baby in kwestie schade aan de hersenen heeft.

Ze heeft nu een klacht ingediend bij het ministerie van volksgezondheid, die opdracht heeft gegeven tot een herziening van de zaak.

De plenaire vergadering van gisteren zag ook drie priesters en twee nonnen postuum geëerd door Israëls Yad Vashem Instituut voor hulp aan de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Bron: PAP

The News.pl (English version)

Kerk sluit nadat parochianen progressieve priester verdedigen

Een Poolse aartsbisschop heeft een parochiekerk gesloten in de buurt van Warschau, slechts enkele dagen voor Pasen nadat sommige parochianen in opstand kwamen tegen een verbod op een liberale priester die niet meer werd toegestaan de mis te celebreren.

In een brief geschreven aan de parochianen, verklaarde aartsbisschop Henryk Hoser dat het besluit was genomen “om te zorgen voor het juiste respect voor het huis van aanbidding, en vooral om de gelovigen te beschermen tegen de zonde van het ontheiligen van de sacramenten en de kerk.”

De progressieve priester pater Wojciech Lemański had in 2013 afgedaan als vicaris van de parochie Jasienica na het oproepen van de kerkelijke hiërarchie, haar retoriek tegen IVF behandelingen te verzachten.

Aartsbisschop Hoser had beweerd dat Lemanski “een gebrek aan respect en gehoorzaamheid toonde aan de bisschoppen, alsmede aan de leer van de diocesane bisschoppen in Polen over bio-ethieke kwesties.”

Technisch, was Lemański nog steeds gerechtigd eenmaal per week om 8 uur op zondag in Jasienica de mis te celebreren, maar vorige week, trok aartsbisschop Hoser ook dit recht in.

Pater Wojciech Lemański verscheen op Palmzondag in de kerk ongeacht het verbod, en veroorzaakte gejuich van enige leden van de parochie.

Volgens de Curie, waren Lemański’s aanhangers agressief en een andere priester sloot zichzelf op in de sacristie, bewerend dat een parochiaan hem had willen bespugen.

Vorig jaar beweerde pater Lemański aanvankelijk dat aartsbisschop Hoser zijn betrokkenheid in Joodse aangelegenheden in twijfel trok, en dat tijdens een bijeenkomst in januari 2010, zijn superieur hem vroeg of hij besneden was.

Lemański is altijd een consequent voorstander van de Pools-Joodse verzoening geweest, maar de Curie heeft ontkend dat het ontslag direct hieraan gerelateerd was, in plaats daarvan benadrukkend de priester’s reacties op IVF.

Bron: PAP/Dziennik Polski

The News.pl (English version)

Een andere Poolse priester geconfronteerd met kindermisbruik beschuldigingen

en Poolse priester werd op maandag aangehouden in verband met beschuldigingen van pedofilie terwijl de rooms katholieke kerk in Polen worstelt met het omgaan van gevallen van kindmisbruik.

Pater Grzegorz K. (volledige naam ingehouden onder Poolse Privacywetten) wordt beweerd geslachtsgemeenschap te hebben gehad met een minderjarige en het kind pornografische materiaal te hebben getoond, onder andere misdaden.

De beschuldigingen volgen de Poolse aartsbisschop Jozef Wesolowski die vorig jaar naar Rome werd teruggeroepen te midden van beweringen dat hij kinderen in de Dominicaanse Republiek seksueel misbruikte en een 36 jaar oude priester, Wojciech G, die ook beschuldigd is van het molesteren van jongens tijdens zijn ambtsperiode als pastoor op het Caribische eiland.

Volgens Renata Mazur, woordvoerser van het openbaar ministerie van Warschau-Praga, verwijzen de meest recente beschuldigingen naar misdaden door Pater Grzegorz regelmatig uitgevoerd tussen 1 januari 2000 en 7 januari 2003.

Gedurende die tijd, was Grzegorz K. werkzaam als een pastoor aan de rand van Warschau in Radzymin en Otwock Wielki.

Renata Mazur heeft verduidelijkt dat het huidige onderzoek betreffende pater Grzegorz K. werd gelanceerd nadat in oktober 2013 een schriftelijke klacht werd ingediend door het vermeende slachtoffer.

De priester heeft een eerdere veroordeling wegens seksueel misbruik van een misdienaar in 2001, waarvoor hij een voorwaardelijke straf ontving.

De Curie van het Warschau-Praga bisdom heeft een verklaring uitgegeven op haar officiële website waarin wordt bevestigd dat het bereid is om “volledig” samen te werken aan het onderzoek.

“We zijn in contact met het slachtoffer, die wij pastorale en psychologische hulp hebben aangeboden,” bevestigd de Curie.

De verklaring omschrijft het kindermisbruik als “een grote moreel kwaad,” toevoegend dat de kerk “dergelijk gedrag veroordeelt.”

Het is begrepen dat de priester gedwongen werd om terug te treden uit zijn pastorale taken in het Tarchomin district van Warschau.

De pater Grzegorz K. zaak markeert de eerste aanhouding in verband met kindermisbruik sinds de Poolse bisschoppen vorige week een nieuwe hoofd van ’s lands episcopaat gekozen hebben.

Aartsbisschop Stanislaw Gadecki’s voorganger, aartsbisschop Józef Michalik, wakkerde de controverse aan na het suggereren dat sommige van de minderjarigen in gevallen van kindmisbruik “op zoek zijn geweest naar liefde,” omdat ze uit gebroken gezinnen kwamen.

Aartsbisschop Józef Michalik voltooid de tweede van zijn maximale twee termijnen in kantoor vorige week.

Bron: PAP

The News.pl (English version)

Priester aangehouden inzake kindermisbruik in Dominicaanse Republiek

Een Poolse priester werd op maandag in de buurt van Kraków aangehouden in het kader van een onderzoek in verband met vermeend kindermisbruik in de Dominicaanse Republiek

Przemysław Nowak, woordvoerder van het district’s openbaar ministerie in Warschau, bevestigde het nieuws op maandagochtend.

Pater Wojciech G. (volledige naam ingehouden onder Poolse Privacywetten) is sinds eind september onder onderzoek geweest van het Poolse openbaar ministerie.

De procureur-generaal van de Dominicaanse Republiek stuurde zijn dossiers, met ongeveer 650 documenten, afgelopen herfst naar Polen, en er wordt van uitgegaan dat als er aanklachten worden ingediend de geestelijke in Polen berecht zal worden.

Er wordt beweerd dat de Poolse priester, die een parochie had in de bergstad Juncalito voor bijna een decennium, verschillende kinderen gemolesteerd heeft.

Toen de klachten tegen hem naar boven kwamen, weigerde pater Wojciech G. terug te keren naar zijn post, na vakantie te hebben gehad in Polen.

Het is begrepen dat hij bij zijn ouders verbleef in zijn geboortedorp ten zuiden van Kraków.

Pater Wojciech G. heeft herhaaldelijk de beschuldigingen die tegen hem geuit werden ontkend.

Naast getuigenissen, geboden door vermeende slachtoffers, beweren de autoriteiten in de Dominicaanse Republiek dat op de computer van de priester in Juncalito kinderpornografie werd gevonden.

Pater Wojciech G. is een van de twee huidige zaken waarbij Poolse geestelijken in het Caribische land betrokken zijn. De procureur-generaal van de Dominicaanse Republiek droeg vorig jaar dossiers over aan het Vaticaan betreffende aartsbisschop Józef Wesolowski, voormalig pauselijke nuntius in het land.

Het is duidelijk dat de aartsbisschop woonachtig is in Rome of Vaticaanstad, en de Heilige stoel heeft bevestigd dat het de geestelijke niet zal uitleveren, en in plaats daarvan een eigen onderzoek zal leiden.

Bron: TVN24

The News.pl (English version)

Beveiliging voor Poolse missionarissen opgevoerd

Polen’s ministerie van buitenlandse zaken gaat haar krachten bundelen met de rooms-katholieke kerk om een nieuw Veiligheidscomité op te zetten voor missionarissen in het buitenland.

“Een nieuwe groep heeft te maken met de kwesties en problemen van alle Poolse missies, niet alleen in Afrika, maar op elk continent,” zei Marcin Wojciechowski van het ministerie van buitenlandse zaken omdat ongeveer 40 Poolse monniken weigeren de Centraal Afrikaanse Republiek te verlaten temidden van een verslechtering van de etnische conflicten.

“Haar operaties moeten veel breder zijn, van beveiligingsproblemen tot juridische vragen met betrekking tot het werk van de geestelijkheid, en ook vragen met betrekking tot vrijwilligers en financiering, omdat de katholieke missionarissen belast zijn met taken, en betaald om hen te doen, door het ministerie van buitenlandse zaken,” zei de woordvoerder.

De nieuwe groep zal onafhankelijk functioneren van de bestaande onder leiding van het ministerie van defensie, en de kerk heeft al een kandidaat, pater Kazimierz Szymczycha, goedgekeurd als haar vertegenwoordiger op te treden.

Terughoudend om te vertrekken

De minister van buitenlandse zaken Radosław Sikorski heeft gezegd dat de meest effectieve manier om de veiligheid van de missionarissen in de Centraal Afrikaanse Republiek te verzekeren, dat zij onmiddellijk het land verlaten.

“We blijven klaar voor het uitvoeren van de evacuatie, samen met onze Franse partners,” zei hij.

“We waarschuwen dat verdere vertraging zou kunnen betekenen dat het te laat is.”

Kapucijner monniken hebben echter herhaaldelijk uiting gegeven aan hun wensen in het land te blijven.

“Op dit moment, het lijkt erop dat ondanks spanningen, de situatie verbeterdis,” merkte pater Tomasz Grabiec van de Kapucijnen missie op.

“Echter, humanitaire hulp is essentieel,” zei hij.

Poolse missionarissen in de Centraal Afrikaanse Republiek zijn in de afgelopen weken getuige geweest van herhaalde aanvallen van plundering en geweld, te midden van conflicten tussen de overwegend islamitische Seleka rebellen en de christenen.

De gevechten escaleerde in het land nadat de Interim Moslim leider, president Michel Djotodia op 10 januari ontslag nam, er voor zorgend dat Seleka strijders zich uit de hoofdstad Bangui terugtrokken.

Frankrijk, de voormalige koloniale mogendheid in de regio (tot 1960), heeft 1600 manschappen in het land gestationeerd, geholpen door 4000 vredeshandhaving troepen uit verschillende Afrikaanse landen.

Vijftig Poolse piloten en logistieke specialisten vlogen vorige week naar het land, ter assistentie van Franse troepen in de stabilisatie missie.

Op dit moment zijn in 97 landen over de hele wereld Poolse missionarissen en hun vrijwilligers actief.

Bron: PAP

The News.pl (English version)

Hof seponeert feministische laster zaak tegen aartsbisschop

Een Hof in Wrocław heeft een zaak geseponeerd tegen het hoofd van het Poolse episcopaat, nadat een feministe en alleenstaande moeder hem beschuldigde van het beschuldigen van gebroken gezinnen en feministen voor pedofilie in Polen.

Rechter Anna Statkiewicz geconcludeerd dat in een dergelijk geval, een groep mensen ten minste “tijdelijk samengevoegd moeten zijn” in een actie.

“In de opinie van het Hof, is er geen dergelijke instantie van dit in een groep die simpel gedefinieerd is als degenen die besluiten om te gaan scheiden, samen met ‘agressieve feministen’.”

Klaagster Małgorzata Marenin, die een vereniging tegen stereotypen leidt, vertelde de verslaggevers dat ze nu een gezamelijke actie wil indienen tegen aartsbisschop Józef Michalik.

“Ik ga een groep mensen samen brengen die zich beledigd voelden door de verklaringen van de aartsbisschop,” bevestigd zij.

Schuld voor pedofilie

Marenin, die ook in een regionale tak van de liberale partij Twoje Ruch werkt, had haar zaak opgebouwd rond een preek op 17 oktober 2013 gegeven door aartsbisschop Michalik in de Kathedraal in Wrocław.

Met de rooms katholieke kerk verwikkeld in een pedofilie schandaal, voerde Michalik aan dat “Niemand aandacht besteedt aan de redenen voor dit gedrag.”

Hij beschrijft de oorzaken als “pornografie, het gebrek aan liefde tussen gescheiden ouders, en de promotie van gender-ideologie,” evenals “agressieve feministen.”

De aartsbisschop preek volgde op een opmerking tegen een journalist dat de slachtoffers van kindermishandeling door priesters, vaak “op zoek waren naar liefde” Omdat ze uit gebroken gezinnen kwamen.

Niettemin, zei rechter Statkiewicz dat “vrijheid van meningsuiting één van de essentiële pijlers van een democratische samenleving is, en één van de voorwaarden voor vooruitgang en ontwikkeling vormt.”

“Deze vrijheid mag niet beperkt blijven tot informatie en ideeën die gunstig ontvangen zijn, of als onschadelijk of neutraal beschouwd worden.”

Bron: PAP/IAR

The News.pl (English version)

Polen vieren het feest van Driekoningen

Vandaag is het feest van Driekoningen, een van de belangrijkste feesten in de rooms-katholieke kerk.

Driekoningen

Het bezoek van de drie wijzen – auteur Heinrich Hofmann (1824–1911)

Sinds 2010, is 6 januari een feestdag en een vrije dag in Polen, die opnieuw geïntroduceerd werd na een afwezigheid van vijftig jaar, nadat in 1960 de feestdag door de communisten werd afgeschaft.

Het feest van Driekoningen herdenkt de komst van de drie wijze mannen in Bethlehem die hulde brachten aan jezus, twaalf dagen na zijn geboorte.

De term ‘epiphany’ betekent ‘ te onthullen’ en dus in de katholieke traditie door giften te brengen aan het Christus kind, de drie Magiërs openbaren Jezus aan de wereld als de Heer. In veel landen, waaronder Polen, is het feest van Driekoningen bekend als drie koningen dag.

Drie koningen wordt in Polen gevierd met een breed scala aan gebruiken. In Warschau, wordt voor het vijfde achtereenvolgende jaar een Drie koningen processie gehouden, die in de middag op het kasteel plein, de ingang van de oude stad begint.

De meeste Poolse katholieken brengen vandaag een gezegend stuk krijt mee naar huis vanuit hun plaatselijke kerk en gebruiken het om boven de voordeur van hun huis de datum -2014- en de letters C, B en M te schrijven. Ze staan voor de namen van de drie wijzen: Caspar, Melchior en Balthasar, en is ook een afkorting van de Latijnse uitdrukking ‘Christus Mansionem Benedicat’ – ‘Moge Christus dit huis zegenen’.

In Polen is Driekoningen ook een dag van gebed voor en bijstand aan Poolse missionarissen. Giften van de gelovigen in alle kerken gaan vandaag als steun voor meer dan 2.000 Poolse missionarissen en nonnen die in 98 landen over de hele wereld werken.

Bron: The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2020 All Rights Reserved Polennieuws.nl