De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Pro IVF politici worden niet geëxcommuniceerd

De juridische Raad van het Poolse episcopaat heeft verklaard dat parlementsleden en senatoren die gestemd hebben ten gunste van een wetsvoorstel autoriserend overheidsfinanciering voor IVF behandeling niet ‘automatisch’ geëxcommuniceerd zullen worden.

Ook zal de vertrekkende president, President Bronisław Komorowski, die het wetsvoorstel op 27 juli ondertekend, ook gespaard worden voor excommunicatie.

De kerk heeft echter gezegd dat de voorstanders van de wetgeving niet de heilige communie mogen ontvangen totdat ze zich hebben “verzoend met God.”

Het wetsvoorstel machtigt IVF behandeling voor onvruchtbare paren, zowel getrouwd of samenwonend, die alle andere methodes van behandeling over een periode van 12 maanden hebben geprobeerd.

De wetgeving kreeg vanaf het begin krachtige oppositie van de kerk, en nadat het wetsvoorstel werd aangenomen door de Senaat op 10 juli, schreef het hoofd van het Poolse episcopaat aartsbisschop Stanisław Gądecki een brief aan president Bronisław Komorowski, waarin hij hem vroeg om zich te onthouden van ondertekening.

In de nieuwe verklaring uitgebracht door de juridische Raad van het Poolse episcopaat, heeft de kerk gezegd dat terwijl voorstanders van het wetsvoorstel niet “automatisch” geëxcommuniceerd zullen worden, “de zonde begaan door in het openbaar deel te nemen in het maken van wetten die afbreuk doen aan de waardigheid van het menselijk leven, een bepaald soort misdrijf is.”

Volgens de verklaring, moeten degenen die het wetsvoorstel gesteund hebben zich “onthouden van het ontvangen van de heilige communie totdat zij hun positie over IVF, publiekelijk hebt gewijzigd.”

Bron: The News.pl {English version)

Hoogste geestelijke verzoekt president IVF wetsvoorstel niet te ondertekenen

Hoofd van het Poolse episcopaat aartsbisschop Stanisław Gądecki heeft president Bronisław Komorowski verzocht een wetsvoorstel, dat de overheidsfinanciering van de IVF behandeling regelt niet te ondertekenen.

In een brief aan de president, drong de aartsbisschop erop aan dat “dit verzoek is niet alleen mijn recht, maar ook mijn plicht.”

Het wetsvoorstel werd vorige week ternauwernood zonder amendementen door de Senaat goedgekeurd, in het Lagerhuis van het Poolse Parlement werd het op 25 juni goedgekeurd.

Het voorziet in de financiering van de IVF behandeling voor paren die problemen hebben om kinderen te krijgen en andere methoden van conceptie zijn uitgeput.

De kerk had parlementsleden en senatoren opgeroepen hun geweten te onderzoeken en tegen de wetgeving te stemmen.

De belangrijkste oppositiepartij Wet en Rechtvaardigheid heeft zich heftig verzet tegen de wetgeving, met één senator bewerend dat het “de poorten naar de hel opende.”

Aartsbisschop Gądecki heeft Komorowski opgeroepen het wetsvoorstel niet te ondertekenen of anders terug te sturen naar het Parlement of het Poolse Constitutionele Hof.

Met betrekking tot de bevriezing van embryo’s, voerde de aartsbisschop aan dat de Poolse grondwet aandringt op de “absolute bescherming van het menselijk leven.”

”Discipelen van Christus moet altijd de stem zijn voor degenen die hun rechten ontzegd worden,” stelde hij.

President Komorowski’s opvolger Andrzej Duda, voorheen van de conservatieve partij Wet en Rechtvaardigheid, zal op 6 augustus ingezworen worden.

Bron: The News.pl (English version)

Peiling: minder dan de helft van de jonge Polen steunt IVF

Een recente enquête toont dat minder dan 50 procent van de jongere Polen in de leeftijd van 18-24 jaar in vitro fertilisatie ondersteunen.
in vitro

foto. wikipedia/ Ekem

De enquête, uitgevoerd door SW Research voor het weekblad Newsweek Polska, toont dat slechts 46,4 procent van de Polen in die leeftijdstranche voor de bevruchtingsbehandeling is.

Volgens socioloog Professor Ryszard Cichocki, betekent het cijfer niet dat jongere Polen conservatiever zijn dan hun ouders, echter.

“Hier zien we conservatisme met betrekking tot de overtuiging, niet gedrag,” zei Cichocki, toevoegend dat “er een verschil is tussen wat verklaard en wat geloofd wordt”.

De enquête geeft ook aan dat maar liefst 32.2 procent van de jonge Polen niet weet onder welke omstandigheden IVF gerealiseerd zou kunnen worden als een paar niet in staat is om kinderen te krijgen.

“Dit is een gevolg van een gebrek aan elementaire kennis over de procedure,” zei Cichocki.

Ondertussen, vond de peiling dat IVF de meeste steun heeft onder de Polen in de leeftijd 35-49, met maar liefst 62,8 procent bereid om verder te gaan met de procedure. “Dit zijn de mensen die voor het grootste deel al kinderen hebben gehad en de waarde weten van het hebben van kinderen,” merkte Cichocki op.

Globaal, vond de heeft enquête dat 56,4% van alle Polen voorstander van IVF zijn wanneer zij worden geconfronteerd met een situatie waar ze geen kinderen konden hebben.

De opiniepeiling werd uitgevoerd op een representatieve selectie van 800 Polen in de leeftijd van 16 tot 64 jaar.

The News.pl 9English version)

IVF-moeder beviel van kind andere vrouw

Een Poolse vrouw, die een IVF-behandeling onderging beviel van een andere vrouw haar kind als gevolg van een vermeende fout in een ziekenhuis in de stad Police, noord west Polen.

IVF

Bevruchting van eicel, zoals ook in vitro gebeurt -auteur Unknown

”Simpel gezegd, alles wijst erop dat tijdens de IVF-behandeling, het sperma van de echtgenoot werd gecombineerd met de eicel van een andere vrouw, in plaats van met die van zijn vrouw,”” vertelde een arts de krant Głos Szczeciński.

Het babymeisje werd geboren met meerdere gebreken, wat het paar er aanzette om een DNA test aan te vragen, waaruit later bleek dat de vrouw, die het kind baarde niet de biologische moeder was.

Het ziekenhuis waar de fout zich heeft voorgedaan is een filiaal van de Pommorskie Medische universiteit in Szczecin, die deelneemt aan een door de overheid gefinancierd IVF-programma.

Joanna Wożnicka, een woordvoerster voor de Universiteit klinieken, heeft de TVN24 nieuwszender verteld dat een onderzoek is gestart in hoe de fout heeft kunnen optreden.

Het kind wordt momenteel verzorgd in het Kinderen Gezondheid Centrum in Warschau.

Bron: The News.pl (English version)

Kerk beweert IVF “kan genetische problemen veroorzaken”

Het Poolse episcopaat heeft verklaard dat In Vitro bevruchting (IVF) “ongewenste genetische en gezondheidsgerelateerde effecten kan veroorzaken.”

Het Panel van het episcopaat over bio-ethiek gaven de schriftelijke verklaring vrij in het kielzog van de Plenaire zitting van de Conferentie van het episcopaat in Kraków afgelopen weekend, die hooggeplaatste geestelijken uit het hele land samenbracht.

“Onderzoek bevestigt dat IVF genetische en gezondheidsgerelateerde bijwerkingen bij kinderen die via deze methode geboren zijn kan veroorzaken,” beweert de verklaring.

“Specialisten zijn in staat deze negatieve effecten te detecteren,” vertelde pater Stanisław Warzeszak, de nationale kapelaan voor gezondheid de Poolse Radio.

Vorig jaar oktober, vond premier Donald Tusk’s centrumrechtse regering een lacune in de wet dat de weg voor overheidsfinanciering van IVF effende, zonder dat een wet over de kwestie door het Parlement moest worden goedgekeurd.

IVF werd geclassificeerd als een gewone medische procedure zoals een tonsillectomie, en Tusk beloofde behandeling voor 15.000 paren over een periode van drie jaar.

Eerdere pogingen om de wet te veranderen door het Parlement, zodat de IVF behandeling door de staat gefinancierd zou kunnen worden, mislukt nadat het regerende Burger Platform niet tot een eensgezind standpunt over de kwestie kon komen in een partij die zowel sociaal liberalen als conservatieven omvat.

Vorige maand, verscheen het hoofd van het Poolse episcopaat aartsbisschop Jozef Michalik om een verzoenende verklaring over de zaak af te leggen, zeggen dat “in de huidige politieke situatie, het noodzakelijk is om te zoeken naar een vorm van begrip.”

Bron: The News.pl (English)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2020 All Rights Reserved Polennieuws.nl