Nederlandstalige Polen website brengt u het nieuws uit Polen

ICC -rechters vaardigen arrestatiebevelen uit

Vandaag, 17 maart 2023, heeft de Kamer van vooronderzoek II van het Internationaal Strafhof (“ICC” of “het Hof”) arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen twee personen in verband met de situatie in Oekraïne: de heer Vladimir Vladimirovitsj Poetin en mevrouw Maria Alekseyevna Lvova-Belova.

ICC
ICC -rechters vaardigen arrestatiebevelen uit

De heer Vladimir Vladimirovitsj Poetin, geboren op 7 oktober 1952, president van de Russische Federatie, zou verantwoordelijk zijn voor het oorlogsmisdrijf van onwettige deportatie van bevolking (kinderen) en dat van onwettige overbrenging van bevolking (kinderen) uit bezette gebieden van Oekraïne naar de Russische Federatie (op grond van de artikelen 8, lid 2, onder a), punt vii), en 8, lid 2, onder b), punt viii), van het Statuut van Rome). De misdrijven zouden ten minste vanaf 24 februari 2022 in door Oekraïne bezet gebied zijn gepleegd. Er zijn redelijke gronden om aan te nemen dat de heer Poetin individuele strafrechtelijke verantwoordelijkheid draagt voor de bovengenoemde misdrijven, (i) omdat hij de feiten rechtstreeks, gezamenlijk met anderen en/of via anderen heeft gepleegd (artikel 25, lid 3, onder a), van het Statuut van Rome), en (ii) omdat hij heeft nagelaten naar behoren controle uit te oefenen op civiele en militaire ondergeschikten die de feiten hebben gepleegd of hebben laten plegen en die onder zijn daadwerkelijk gezag en controle stonden, op grond van superieure verantwoordelijkheid (artikel 28, onder b), van het Statuut van Rome).

Mevrouw Maria Alekseyevna Lvova-Belova, geboren op 25 oktober 1984, commissaris voor de rechten van het kind in het kabinet van de president van de Russische Federatie, zou verantwoordelijk zijn voor het oorlogsmisdrijf van onwettige deportatie van bevolking (kinderen) en dat van onwettige overbrenging van bevolking (kinderen) uit bezette gebieden van Oekraïne naar de Russische Federatie (op grond van artikel 8, lid 2, onder a), punt vii), en artikel 8, lid 2, onder b), punt viii), van het Statuut van Rome). De misdrijven zouden ten minste vanaf 24 februari 2022 in door Oekraïne bezet gebied zijn gepleegd. Er zijn redelijke gronden om aan te nemen dat mevrouw Lvova-Belova individuele strafrechtelijke verantwoordelijkheid draagt voor bovengenoemde misdrijven, omdat zij de feiten rechtstreeks, gezamenlijk met anderen en/of via anderen heeft gepleegd (artikel 25, lid 3, sub a, van het Statuut van Rome).

Kamer van vooronderzoek II heeft op basis van de verzoeken van het openbaar ministerie van 22 februari 2023 geoordeeld dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat elke verdachte verantwoordelijk is voor het oorlogsmisdrijf van onwettige deportatie van bevolking en dat van onwettige overbrenging van bevolking uit bezette gebieden van Oekraïne naar de Russische Federatie, ten nadele van Oekraïense kinderen.

De kamer was van oordeel dat de bevelen geheim zijn om slachtoffers en getuigen te beschermen en ook om het onderzoek veilig te stellen. Niettemin, gelet op het feit dat de in de onderhavige situatie aan de orde gestelde gedragingen zouden voortduren en dat de publieke bekendheid van de aanhoudingsbevelen kan bijdragen tot het voorkomen van het verder plegen van misdrijven, was de kamer van oordeel dat het in het belang van de rechtspleging is om de griffie toe te staan het bestaan van de aanhoudingsbevelen, de naam van de verdachten, de misdrijven waarvoor de aanhoudingsbevelen zijn uitgevaardigd en de door de kamer vastgestelde aansprakelijkheidsmodaliteiten publiekelijk bekend te maken.

De bovengenoemde aanhoudingsbevelen zijn uitgevaardigd naar aanleiding van de door het openbaar ministerie op 22 februari 2023 ingediende verzoeken.


Videoverklaring van ICC-president rechter Piotr Hofmański:
________________________________________
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Fadi El Abdallah, woordvoerder en hoofd van de eenheid Public Affairs, Internationaal Strafhof, per telefoon op nr: +31 (0)70 515-9152 of +31 (0)6 46448938 of per e-mail: fadi.el-abdallah@icc-cpi.int.

U kunt de activiteiten van het Hof ook volgen op Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube, Instagram en Flickr.

ICC den Haag

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2024 All Rights Reserved Polennieuws.nl