Nederlandstalige Polen website brengt u het nieuws uit Polen

Polen begraven in Iran

Terwijl hij op bezoek was in Teheran, bezocht de Poolse Senaatsvoorzitter Bogdan Borusewicz de militaire begraafplaats van Dulab, de grootste Poolse begraafplaats in het land, waar ongeveer 2.000 Polen begraven liggen in even zo vele graven.

Dulab

Memorial op de begraafplaats in Dulab Iran – foto Ambassadde van de Republiek Polen in Teheran

Duizenden Poolse vluchtelingen werden vrijgelaten uit Sovjet-Unie gevangenschap in de jaren 1940 en opgenomen door Iran.

Terwijl de meeste uiteindelijk Iran na 1945 verlieten, stierven meer dan 2900 Polen kort nadat zij hun bestemming bereikte, vooral als gevolg van fatale gezondheidscomplicaties veroorzaakt tijdens internering in de Sovjet-Unie werkkampen.

“Dit is een zeer speciale plaats vanwege de rol die het speelt in de geschiedenis van beide naties, en ook in hun benadering en cultuur omdat in beide culturen de rol van degenen die met hun leven betalen voor de hogere waarden, voor goede daden, en voor hun eigen land uiterst belangrijk is,” vertelde Juliusz Gojło, Poolse ambassadeur in Iran aan de verslaggeefster Danuta Isler.

Bron: The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2024 All Rights Reserved Polennieuws.nl