De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Visegrad is het eens EU heeft hervorming nodig

Visegrad Groep premiers hebben afgesproken dat er behoefte is om de EU te hervormen, terwijl de eenheid gehandhaafd blijft, heeft de Poolse premier Beata Szydło gezegd.

De premiers van de Visegrad Group, die Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije omvat, bereikten de overeenkomst tijdens een bijeenkomst in Warschau op donderdag.

“Ik moet met tevredenheid zeggen, dat we vandaag een gezamenlijke houding aangenomen hebben, een verklaring over de toekomst van Europa, die we samen zullen presenteren, als de Visegrad-groep, op een top in Rome,” zei Szydło.

“In dit plan benadrukken we de noodzaak om de Europese Unie met betrekking tot negatieve veranderingen in het blok en de externe omgeving te hervormen,” zei ze, toevoegend: “Elk model van de toekomstige samenwerking moet de integriteit en de consistentie van de interne markt garanderen, het Schengengebied en de Unie zelf “.

Het plan – genaamd “Een sterk Europa – een Unie van Actie en Vertrouwen” – zal gepresenteerd worden tijdens een bijeenkomst van de EU-staatshoofden en regeringsleiders in de Italiaanse hoofdstad op 25 maart op de 60e verjaardag van de ondertekening van de Verdragen van Rome. Het schetst zeven belangrijkste uitdagingen voor het blok.

Die uitdagingen zijn het behoud van de eenheid van de EU, de groei van de interne markt, de stabiliteit van de eurozone, het handhaven van de Schengen-ruimte, de controle van de buitengrenzen, het ondersteunen van de democratische controle en ervoor te zorgen dat het blok een globale speler.

De vergadering kwam in de aanloop naar de EU-top in Brussel op 09-10 maart en een latere in Rome.

De top in de Italiaanse hoofdstad zal de 60e verjaardag van de ondertekening van de Verdragen van Rome markeren, die de stichtingsovereenkomsten tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) werden – een voorloper van de Europese Unie, en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA ). Zij werden op 25 maart 1957 (VB / pk) ondertekend.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Kaczyński: Degenen die ons aanvallen zullen niet winnen

Jarosław Kaczyński, hoofd van Polen’s regerende Wet en Rechtvaardigheid partij, heeft een interview gegeven aan een reeks Europese kranten om zijn opvattingen over Polen en de EU gegeven.

“Degenen die ons aanvalt zal niet winnen. Polen zal Polen blijven,” zei hij in het interview.

Naar zijn mening, vertoont de EU “met dank aan Ankara, brutale taal richting Warschau.”

Over de economie, zei Kaczyński dat zijn partij geen voorstander is van staatsinterventie, “maar een deel van de economie moeten in handen van de staat blijven.”

“We willen meer Pools kapitaal in de economie en de banken en we hebben al stappen genomen om dat te bereiken,” zei hij, hoewel hij eraan toevoegt: ” We zijn erg blij met de buitenlandse investeringen.”

Hij zei ook dat Europa terug zou moeten keren naar het concept van de natie-staat als “de enige instelling in staat om de democratie en de vrijheid te garanderen …”

Naar zijn mening, zal de Europese Unie ofwel snel hervormd worden of “instorten”.

Kaczyński gaf het interview aan een groep kranten, waaronder Italië’s “La Repubblica”, Duitslands “Die Welt”, het Spaanse “El Pais”, het Franse “Le Figaro”, België’s “Le Soir” en Zwitserland’s “Tages-Anzeiger”.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Brexit veroorzaakt door EU-problemen die ‘onder tapijt’ worden geveegd

Polen zal helpen hervormingen tot de Europese Unie voor te stellen, zei de Poolse premier Beata Szydło op vrijdag, na een besluit van Groot-Brittannië om het blok te verlaten.

“Het resultaat van de Britse referendum is vooral een gevolg van de crises die voor enige tijd in de EU hebben plaatsgevonden, en die niet zijn opgelost,” vertelde Szydło een persconferentie.

“Ze konden niet worden opgelost door de Europese politici, en werden gewoon onder het tapijt geveegd.”

Zij voegde hieraan toe: “Vandaag moet vooral een dag zijn van bezinning in welke richting de Europese Unie stevent, en welke beslissingen het zou moeten nemen, zodat boven alles, het haar eigen toekomst kan bouwen; denkend aan Europa, de Europese naties en de Europeanen.”

Szydło zei dat ze hoopte dat de EU top van volgende week, die Polen zal bijwonen, in staat is om met een oplossing te komen over hoe verder te gaan.

Nieuwe verdrag?

Het hoofd van Polen’s regerende conservatieve Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij, Jaroslaw Kaczyński, zei dat de EU behoefte heeft aan een nieuw verdrag.

“De Europese Unie behoeft hervorming, dit zou een positieve reactie zijn op de Brexit, die op haar beurt ook kan uitgroeien tot een aanbod voor Groot-Brittannië,” zei Kaczyński, eraan toevoegend dat de resterende EU-lidstaten zouden moeten werken aan de ontwikkeling van een “nieuw Europees verdrag”.

In een referendum op donderdag, stemde 51,9% van de Britten ervoor om de EU te verlaten, terwijl 48,1% aangaf te willen blijven, een resultaat dat een zware slag is voor de Europese Unie en onrust veroorzaakte op de mondiale markten.

Bron: The News.pl (English version)

Europese Commissie stelt boetes voor, voor niet-naleving

EU-lidstaten die weigeren hun deel van de asielzoekers te accepteren kunnen worden geconfronteerd met enorme boetes, onder de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie.
Europese Commissie

Europese Commissie stelt nieuwe maatregelen voor – auteur Joachim Seidler from Austria / CC BY 2.0

Volgens het plan, zijn asielzoekers nog steeds wettelijk gebonden asiel aan te vragen in de eerste EU-staat waar ze aankomen.

Echter, volgens de nieuwe voorstellen, als een bepaald land wordt overspoeld met meer dan 150 procent van wat haar jaarlijkse billijk aandeel is, treed een mechanisme in werking die andere staten verplichten een deel van de nieuw aankomende op te nemen.

Het programma vormt een aanvulling op een reeds overeengekomen EU-beleid om 160.000 vluchtelingen en migranten te hervestigen.

Van Polen wordt verwacht dat het volgens afspraak 7000 asielzoekers zal opnemen, en als het een beroep op dit doet, kan het land beboet worden voor EUR 250.000 per persoon.

De Poolse regering heeft in de afgelopen maanden geschommeld, in een geval zelfs dat de inname van vluchtelingen zou worden gestaakt, en later vermeldend dat het proces weer geopend was.

The News.pl (English version)

Poolse MFA dringt aan dat Polen in de EU zal blijven

Polen’s minister van buitenlandse zaken Witold Waszczykowski heeft beweringen, dat de huidige regering Polen uit de EU wil halen verworpen.

Zijn ontkenning volgt op een commentaar door Grzegorz Schetyna, leider van de oppositie partij Burger Platform, die zei dat “als iemand partners in de EU beledigt, betekent het dat ze Polen uit de buurt van Europa willen halen.”

Echter, sprekend donderdagochtend met het TVN station, zei Waszczykowki dat de beweringen “bizar” waren.

“We willen Polen niet uit de Europese Unie halen,” zei hij.

Gevraagd of de regerende Wet en Rechtvaardigheid partij wil pleiten voor een referendum over het Poolse EU lidmaatschap, verwierp hij zulk een mogelijkheid.

“Nee – er is geen dergelijk plan,” zei hij.

Op 13 april heeft het Europese Parlement een resolutie aangenomen, waarschuwend dat de “effectieve verlamming” van het Poolse constitutionele tribunaal de rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten in het land in gevaar brengt.

Een delegatie van de Venetië Commissie, een arm van de Raad van Europa, is op donderdag en vrijdag – voor de tweede keer dit jaar – in Warschau, in dit geval onderzoekend indringende wijzigingen in Polen’s zogenaamde ‘politie wet.’

Schetyna’s commentaar volgt op opmerkingen die een twee weken geleden gemaakt werden door de voormalig president van Polen Aleksander Kwaśniewski (1995-2005), die Radio Zet vertelde “misschien binnenkort” zullen leden van Wet en Rechtvaardigheid “openlijk zeggen dat ze uit de Europese Unie willen vertrekken.” (nh/pk)

Bron: The News.pl (English version)

Polen tweede slechtste EU vervoer rangschikking

Polen is tweede geplaatst vanaf onderkant in de ‘EU vervoer Scorecard’, een ranking waarin in 29 categorieën wordt gekeken die betrekking hebben op verschillende aspecten van transport.

Vervoer

foto: Not Known


De resultaten werden op vrijdag voor de tweede editie uitgebracht, met Polen die één plaats sinds 2014 opschuift, en Roemenië inhaalt.

Het onderzoek omvat factoren zoals weg en spoorwegen veiligheid, de tevredenheid van de consument met verschillende wijzen van transport, de kwaliteit van de infrastructuur voor de verschillende wijzen transport, het aandeel van hernieuwbare energie in het vervoer, het brandstofverbruik en het tempo van de omzetting van EU vervoer richtlijnen in nationaal recht.

Polen was gerangschikt in de onderste vijf in 14 categorieën, en kwam in de top in slechts 3.

Kortom, er werd op gewezen dat Polen “een hoge aandeel geëlektrificeerde spoor heeft (meer dan 62 procent), alsmede een hoog aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het brandstofverbruik.”

Hoewel de situaties veel ruimte laat voor verbetering, zijn de “ratings van de kwaliteit van de vervoersinfrastructuur in Polen positiever dan in de voorgaande verslagperiode.”

Nederland topte de algemene rangschikking, gevolgd door Zweden en Finland.

Bron: europa.eu

The news.pl (English version)

Tusk betoogt dat G20 vluchtelingen situatie moet oppakken

De president van de Europese Raad Donald Tusk en zijn Europese Commissie collega Jean-Claude Juncker hebben betoogd dat een wereldwijde reactie nodig is inzake de lopende vluchtelingencrisis.
G20

Migranten in Hongarije op weg richting Oostenrijk – auteur Joachim Seidler from Austria / CC BY 2.0

In een brief aan de staatshoofden die op woensdag gepubliceerd werd, drongen de voormalige Poolse minister president Tusk en de voorzitter van de Europese Commissie Juncker aan op meer solidariteit tussen de globale economische leiders.

Het verzoek voert aan dat de G20 “moet opstaan naar de uitdaging en een innovatieve en gecoördineerde reactie moet leiden tot de crisis dat zijn mondiale karakter en de economische gevolgen erkent en de grotere internationale solidariteit bij de bescherming van vluchtelingen bevordert.”

In de opinie van Tusk en Juncker, moet de uitdaging worden overgenomen op de komende G20-top op 15-16 november in Antalya, Turkije.

“De G20-landen hebben een belangrijke taak, teneinde financiële middelen te beveiligen voor de internationale organisaties die bijstand verlenen aan vluchtelingen,” verklaren Tusk en Juncker in de brief.

De EU heeft geworsteld om te gaan met de recente toestroom van vluchtelingen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Eind oktober, voerde Tusk aan dat de EU een middenweg vinden moet om met succes het hoofd te bieden aan de huidige vluchtelingencrisis.

Hij beweerde dat “wij ons vermogen om onze grenzen te beschermen hebben verloren, en in dit opzicht, onze openheid niet onze bewuste keuze, maar een bewijs van onze zwakte is.”

“Aan de andere kant, kunnen we niet toegeven aan populisme en vreemdelingenhaat, want onze politieke doelstelling moet zijn Europa te beschermen tegen rechts-extremisten, en niet te worden net als zij.”

De Bron: The News.pl (English version)

All photos and texts on this website are copyrighted.
Unauthorized use without permission of the Author or Administrator, will be punished by international law
Copyright © 2004 - 2015 All Rights Reserved Polenforum.nl