De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Polen, Baltische landen gelijkgestemd over EU begroting

Polen en de Baltische staten zijn gelijkgezind over de toekomst van de begroting van de Europese Unie, zei de Poolse premier vrijdag.

Mateusz Morawiecki sprak in de Litouwse hoofdstad Vilnius, waar hij gesprekken voerde met zijn collega’s uit Litouwen, Letland en Estland. Alle drie de Baltische staten, zoals Polen, zijn lid van het Europese blok van 28 landen.

Met betrekking tot EU-kwesties zoals de toekomst van de begroting van het blok, de interne markt en vervoersvoorschriften, spreken alle vier landen “met één stem”, vertelde Morawiecki een persconferentie.

Hij zei: “Ik ben heel blij dat we met één stem hebben gesproken … in de context van zowel de [dreigende] exit van Groot-Brittannië uit de Europese Unie als de resulterende budgetreductie.”

Hij verklaarde dat zowel Polen als de Baltische staten “ervoor kiezen om de EU -begroting te verhogen, ook uit eigen fondsen als dit nodig blijkt te zijn.”

Morawiecki zei ook dat het gat in de EU-begroting gecreëerd door het komende vertrek van Groot-Brittannië “gedicht moet worden”.

Tegelijkertijd vertelde hij de verslaggevers dat Polen, net als de drie Baltische staten, “het belang onderstreepten van het handhaven van de rol” van het landbouwbeleid en het cohesiebeleid in de nieuwe EU-begroting.

In een eerdere verklaring, vooruitlopend op een informele EU-top in Brussel eind februari, zei Morawiecki dat de volgende EU-begroting voor de lange termijn moet worden gebaseerd op een “gezond compromis.” Hij verklaarde ook dat Polen klaar was om een dergelijk compromis te aanvaarden.

De Europese Commissie, de uitvoerende macht van de EU, zal naar verwachting in mei haar begrotingsplannen voor de periode na 2020 onthullen.

Bron: PAP/IAR,The News.pl

EU-begroting bezuinigingen op het Cohesiefonds dat Polen ten goede komt

De Europese Unie heeft ingestemd met de begroting van 2017, waarbij 11 procent minder op jaarbasis uitgetrokken wordt voor het cohesiebeleid van het blok, waarvan Polen de belangrijkste begunstigde is.
EU-budget

afbeelding – Twitter.com

Maar dat betekent niet dat eerdere toezeggingen zullen worden ingetrokken.

De helft van de EU’s EUR 134 miljard (600 miljard PLN) 2017 begroting is gereserveerd om belangrijke initiatieven voor groei te stimuleren en nieuwe banen te creëren.

In vergelijking met 2016 zal 11 procent meer worden besteed in 2017 over de veiligheid en het omgaan met de migratie crisis.

Bron: IAR,The News.pl (English version)

Akkoord bereikt over 2014 EU begroting

Het Europees Parlement en de EU-ministers van Financiën hebben overeenkomst bereikt over de begroting voor volgend jaar voor het 28 landen tellende blok.

Begroting

Wikimedia Commons/author:Devcore

Begrotingsuitgaven zal 135.5 miljard euro bedragen, bijna 1 miljard minder dan het EP had gehoopt en een verlaging van zes procent op de uitgaven van 2013.

“Ik ben blij dat wij een overeenkomst hebben bereikt met het Europees Parlement over de financiering van prioritaire gebieden zoals groei, werkgelegenheid, innovatie en humanitaire hulp,” zei Algimantas Rimkunas, de Litouwse plaatsvervangend minister van Financiën, dat momenteel het voorzitterschap van de EU Raad bekleedt.

“Ik ben blij dat het akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad vandaag investeringsmogelijkheden biedt voor het Europese bedrijfsleven, wetenschappers, steden, regio’s en studenten op een moment wanneer een hoge vraag naar deze investeringen is,” zei EU-commissaris voor begroting Janusz Lewandowski in een verklaring naar aanleiding van de deal.

“Ik kan slechts het Parlement aanbevelen, het Litouwse voorzitterschap en de lidstaten voor de geest van samenwerking en compromissen om degenen die op EU-middelen wachten niet teleur te stellen,” zei Lewandowski.

De commissaris benadrukte ook dat een akkoord over de begroting voor volgend jaar een belangrijk punt is op de weg naar de goedkeuring van het meerjarig financieringskader –een nagesynchroniseerde grote begroting van de EU – voor de jaren 2014-2020.

Bron: IAR/BBC/Reuters

The News.pl (english version)

All photos and texts on this website are copyrighted.
Unauthorized use without permission of the Author or Administrator, will be punished by international law
Copyright © 2004 - 2015 All Rights Reserved Polenforum.nl