De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Poolse premier bespreekt EU-begroting in Bratislava

De Poolse premier Mateusz Morawiecki was donderdag in Bratislava aanwezig op een bijeenkomst van landen die zich verzetten tegen bezuinigingen op de financiering van het cohesiebeleid en de landbouw in de Europese Unie.
begroting

Foto: NBP pers materiaal

Ambtenaren van 16 EU-lidstaten en de Europese Commissie kwamen bijeen in de Slowaakse hoofdstad voor een bijeenkomst van de groep “Vrienden van de cohesie”.

Naast Polen en andere Midden- en Oost-Europese landen, omvat de groep landen zoals Italië, Kroatië, Malta, Portugal en Griekenland, meldde het Poolse persagentschap IAR.

Deze landen hebben een eenheidsfront gevormd om zich te verzetten tegen eventuele grote bezuinigingen op de EU-financiering voor de cohesie en het gemeenschappelijk landbouwbeleid van het blok, aldus het persbureau.

Tijdens de bijeenkomst in Bratislava, werd verwacht dat vicevoorzitter Maroš Šefčovič van de Commissie en commissaris voor begroting Günther Oettinger de geplande EU-begroting 2021-2027 zouden bespreken met nationale leiders, meldde IAR.

Bron: IAR, The News.pl (English version)

Uiteindelijke vorm van EU budget aan de lidstaten

De definitieve vorm van het nieuwe budget van de Europese Unie zal worden bepaald door de lidstaten, zei een Poolse viceminister van Buitenlandse Zaken woensdag tijdens de oppositie in Warschau tegen de forse bezuinigingen.
EU begroting

foto NBP.pl

Konrad Szymański, de vice-minister van Buitenlandse Zaken voor Europese zaken, zei dat een ontwerp budget vorige maand onthuld door de uitvoerende arm van het blok, de Europese Commissie, “niet zal worden aangenomen” in de voorgestelde vorm.

De Europese Commissie stelde vorige week 23 procent minder cohesiebeleidsmiddelen voor Polen voor in de begroting van 2021-2027 van het blok, aldus rapporten.

Gevraagd naar de geplande bezuiniging, zei Szymański tegen de Poolse radio-omroep dat “Polen nog niets heeft verloren” omdat “dit slechts een voorstel van de Europese Commissie is”.

Hij zei ook dat “Polen nu de volgende onderhandelingsfase ingaat” en “we zijn goed voorbereid op deze gesprekken.”

Hij voegde eraan toe: “We kunnen er zeker van zijn dat dit voorstel niet zal worden aanvaard zoals het is.”

Eén reden is dat Polen “gerechtvaardigde twijfels heeft over de vraag of het een goed politiek plan is, maar ook omdat … voortaan de zaak de verantwoordelijkheid is van de lidstaten, niet van de Europese Commissie”, zei Szymański.

“Het zijn de lidstaten die zullen beslissen hoe de begroting er uiteindelijk uit zal zien,” zei hij, eraan toevoegend dat de begroting niet kon worden goedgekeurd zonder een Poolse ja aan de onderhandelingstafel.

De woordvoerster van de Poolse regering zei eind mei dat de geplande verlaging van 23 procent in EU-cohesiefondsen voor Polen onder de nieuwe budget van het blok onaanvaardbaar was.

Polen krijgt ook minder geld voor de landbouw uit Brussel onder een nieuw budgetplan dat vorige week werd onthuld, volgens rapporten.

Szymański werd medio mei geciteerd dat Warschau geen “revolutionaire” bezuinigingen op de EU-begroting zou accepteren.

Bron: Polish Radio, PAP (English version)

Voorgestelde nieuwe EU begroting wordt onthuld

De angst dat Warschau een groot deel van de EU-fondsen zal verliezen, zal waarschijnlijk ongegrond blijken te zijn, hebben Poolse media gemeld toen de Europese Commissie woensdag een nieuwe begroting voor het blok onthulde.
EU begroting

foto – Narodowy Bank Polski

De openbare omroep Poolse radio meldde dat de uitgaven voor het cohesiebeleid van de Europese Unie zouden worden verlaagd met 10 procent en de landbouwuitgaven met vijf procent.

De voorstellen van de commissie voor de begroting 2021-2027 van de EU moeten worden gevolgd door onderhandelingen tussen de lidstaten van het blok, waarbij elk van hen probeert het grootste deel van de taart te winnen.

Poolse radio meldde dat de commissie, de uitvoerende macht van de EU, heeft voorgesteld om 392 miljard euro te reserveren voor cohesiefondsen en 336 miljard euro voor het landbouwbeleid in totaal.

De definitieve vorm van de EU begroting zal tegen het najaar van volgend jaar uitgewerkt worden

Bron: PAP/IAR, The News.pl (English version)

Gelijke toegang tot EU-fondsen verankerd in verdragen

Alle lidstaten van de Europese Unie hebben gelijke toegang tot de begroting van het blok, een recht dat wordt beschermd door EU-verdragen, heeft de Poolse viceminister van Buitenlandse Zaken gezegd.

Konrad Szymański sprak nadat EU-commissarissen woensdag met de uitkomst kwam om de uitbetalingen van fondsen te koppelen aan de naleving van de rechtsstaat in de lidstaten, een stap die sterk wordt tegengewerkt door Warschau.

Verwijzend naar suggesties dat nieuwe regels voor toegang tot EU-fondsen zouden kunnen worden aangenomen in de vorm van een verordening, zonder dat unanimiteit vereist is, zei Szymański: “Elke formule die niet voldoet aan de verdragsregels, hetgeen unanimiteit in de Europese Raad betekent, kan zich omdraaien en een onwettige schending van [EU-] verdragen zijn.”

Hij voegde eraan toe dat de Europese Commissie “hier heel voorzichtig moet handelen.”

Szymański zei tegen het Poolse PAP-persbureau dat het standpunt van de Poolse regering over het voorstel van de EU uitvoerende macht zal afhangen van de ‘definitieve formulering van deze bepalingen’.

“We zullen geen discretionaire mechanismen accepteren die het beheer van fondsen veranderen in een op bestelling gemaakt instrument van politieke druk”, zei hij.

“Het budget moet door de wet worden bepaald, en niet door discretie,” voegde hij eraan toe.

Europees commissaris voor Justitie, Vera Jourova, zei op woensdag dat EU-bazen volgende week een definitief besluit zouden nemen over het invoeren van voorwaarden voor uitbetaling van de fondsen van het blok, een stap die Polen een grote financiële klap zou kunnen opleveren.

Jourova sprak nadat de Europese Commissie, de uitvoerende macht van de EU, eerder op de dag een debat hield over de begroting van het blok na 2020.

Het PAP persbureau zei dat een bron uit de Europese Commissie had verteld dat volgens de plannen de cohesiefondsen van de EU bevroren zouden kunnen worden voor een land dat geen onafhankelijke rechtbanken heeft, hetzelfde geldt voor de fondsen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Het volgende budget van de EU wordt naar verwachting op 2 mei onthuld.

Bron: PAP/IAR, The News.pl (English version)

Poolse Premier en Europees commissaris bespreken EU-begroting

De Poolse premier Mateusz Morawiecki ontmoette op maandag Günther Oettinger van de Europese Commissie om de volgende lange termijn begroting van de Europese Unie te bespreken, aldus de ambtenaren.

begroting

Tijdens hun bijeenkomst in Warschau, informeerde Morawiecki Oettinger, de Europese commissaris voor Begroting en Personeelszaken, over de belangrijkste voorstellen van Polen voor de toekomstige begroting van het blok, zei de kanselarij van de Poolse premier.

Het kantoor zei in een verklaring dat Morawiecki “er op wees dat Polen voorstander is van een ambitieuze EU-budget, en een die rekening zal houden met de positieve effecten van het cohesiebeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid van het blok.”

Volgens de kanselarij kwam Oettinger naar Polen als onderdeel van een reeks consultaties over de vorm van het EU-budget 2021-2027, een rondleiding waarbij hij alle lidstaten bezoekt.

De Europese Commissie, de uitvoerende macht van de EU, zal naar verwachting begin mei haar begrotingsplannen voor de periode na 2020 onthullen.

Morawiecki zei eerder deze maand dat zowel Polen als de Baltische staten “opteerden voor het verhogen van de EU -begroting, inclusief van de eigen fondsen als dit nodig mocht blijken.”

Morawiecki, die sprak in de Litouwse hoofdstad Vilnius, zei ook dat het gat in de EU-begroting gecreëerd door het komende vertrek van Groot-Brittannië “moet worden hersteld”.

Morawiecki gaf een persconferentie na gesprekken met zijn collega’s uit Litouwen, Letland en Estland, en vertelde verslaggevers dat Polen, net als de drie Baltische staten, “het belang onderstreepten van het handhaven van de rol” van het landbouwbeleid en het cohesiebeleid in de nieuwe EU-begroting.

In een eerdere verklaring, vooruitlopend op een informele EU-top in Brussel eind februari, zei Morawiecki dat de volgende EU-begroting voor de lange termijn moet worden gebaseerd op een “gezond compromis”.

Bron: PAP, premier.gov.pl, The News.pl (English version)

Polen, Baltische landen gelijkgestemd over EU begroting

Polen en de Baltische staten zijn gelijkgezind over de toekomst van de begroting van de Europese Unie, zei de Poolse premier vrijdag.

Mateusz Morawiecki sprak in de Litouwse hoofdstad Vilnius, waar hij gesprekken voerde met zijn collega’s uit Litouwen, Letland en Estland. Alle drie de Baltische staten, zoals Polen, zijn lid van het Europese blok van 28 landen.

Met betrekking tot EU-kwesties zoals de toekomst van de begroting van het blok, de interne markt en vervoersvoorschriften, spreken alle vier landen “met één stem”, vertelde Morawiecki een persconferentie.

Hij zei: “Ik ben heel blij dat we met één stem hebben gesproken … in de context van zowel de [dreigende] exit van Groot-Brittannië uit de Europese Unie als de resulterende budgetreductie.”

Hij verklaarde dat zowel Polen als de Baltische staten “ervoor kiezen om de EU -begroting te verhogen, ook uit eigen fondsen als dit nodig blijkt te zijn.”

Morawiecki zei ook dat het gat in de EU-begroting gecreëerd door het komende vertrek van Groot-Brittannië “gedicht moet worden”.

Tegelijkertijd vertelde hij de verslaggevers dat Polen, net als de drie Baltische staten, “het belang onderstreepten van het handhaven van de rol” van het landbouwbeleid en het cohesiebeleid in de nieuwe EU-begroting.

In een eerdere verklaring, vooruitlopend op een informele EU-top in Brussel eind februari, zei Morawiecki dat de volgende EU-begroting voor de lange termijn moet worden gebaseerd op een “gezond compromis.” Hij verklaarde ook dat Polen klaar was om een dergelijk compromis te aanvaarden.

De Europese Commissie, de uitvoerende macht van de EU, zal naar verwachting in mei haar begrotingsplannen voor de periode na 2020 onthullen.

Bron: PAP/IAR,The News.pl

Akkoord bereikt over 2014 EU begroting

Het Europees Parlement en de EU-ministers van Financiën hebben overeenkomst bereikt over de begroting voor volgend jaar voor het 28 landen tellende blok.

Begroting

Wikimedia Commons/author:Devcore

Begrotingsuitgaven zal 135.5 miljard euro bedragen, bijna 1 miljard minder dan het EP had gehoopt en een verlaging van zes procent op de uitgaven van 2013.

“Ik ben blij dat wij een overeenkomst hebben bereikt met het Europees Parlement over de financiering van prioritaire gebieden zoals groei, werkgelegenheid, innovatie en humanitaire hulp,” zei Algimantas Rimkunas, de Litouwse plaatsvervangend minister van Financiën, dat momenteel het voorzitterschap van de EU Raad bekleedt.

“Ik ben blij dat het akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad vandaag investeringsmogelijkheden biedt voor het Europese bedrijfsleven, wetenschappers, steden, regio’s en studenten op een moment wanneer een hoge vraag naar deze investeringen is,” zei EU-commissaris voor begroting Janusz Lewandowski in een verklaring naar aanleiding van de deal.

“Ik kan slechts het Parlement aanbevelen, het Litouwse voorzitterschap en de lidstaten voor de geest van samenwerking en compromissen om degenen die op EU-middelen wachten niet teleur te stellen,” zei Lewandowski.

De commissaris benadrukte ook dat een akkoord over de begroting voor volgend jaar een belangrijk punt is op de weg naar de goedkeuring van het meerjarig financieringskader –een nagesynchroniseerde grote begroting van de EU – voor de jaren 2014-2020.

Bron: IAR/BBC/Reuters

The News.pl (english version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl