De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Democratische vrijheid daalt in Polen, wereldwijd

Polen is vier punten per jaar gedaald in een Freedom House rapport over democratische vrijheden, waarin stond dat “de democratie in decennia de ernstigste crisis doormaakte in 2017”.

In het rapport van de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie werd gesteld dat democratische vrijheden zoals vrije verkiezingen, minderheidsrechten, persvrijheid en het beginsel van de rechtsstaat in 35 landen zijn verbeterd, maar in 71 landen zijn gedaald.

Uit het rapport bleek dat 39 procent van de wereldbevolking, of zo’n 2,9 miljard mensen, van democratische vrijheden genoten, terwijl 37 procent van de wereldbevolking dit niet deed, en 24 procent van de bevolking slechts een gedeeltelijke democratische vrijheid genoot.

Polen ontving 85 punten van een mogelijke 100 en werd geclassificeerd als “Vrij”.

Het rapport zei dat in Polen “populistische leiders de macht bleven consolideren door democratische instellingen te ontwortelen en critici in het maatschappelijk middenveld te intimideren”.

“Klachten van de oppositie verschenen in openbare media … en [Polen] keurde wetten goed die worden ontworpen om de activiteiten van niet-gouvernementele organisaties in bedwang te houden,” het bovengenoemde rapport.

“De regerende partij van Polen heeft ook een poging ondernomen om de politieke controle over de rechterlijke macht te handhaven, wetten aan te brengen die van invloed zijn op het Hooggerechtshof, de lokale rechtbanken en een raad die verantwoordelijk is voor gerechtelijke benoemingen”, voegde het toe.

Het rapport zei ook: “Weerkaatsingen van de vluchtelingencrisis 2015-16 bleven de opkomst van xenofobe, extreemrechtse partijen voeden, die terrein wonnen bij verkiezingen in Frankrijk, Duitsland, Nederland en Oostenrijk”.

Bron: The News.pl

Poolse rechters staken zaken in protest over veranderingen tot de rechtbanken

Rechters in Polen staakten op donderdag de procedures voor 40 minuten in protest tegen de geplande hervormingen van de rechterlijke macht door Polen’s regerende conservatieven.
gerecht

afbeelding Twitter.com

Vertegenwoordigers van Gerechtshof en arrondissementsrechtbanken rechters hebben vorig maand een motie aangenomen bewerend dat de regerende Wet en Rechtvaardigheid de rechtbanken politiseert en hun onafhankelijkheid ondermijnt.

Rechters in Polen mogen niet staken en hebben zich onthouden van het beschrijven van de onderbreking van de procedure op donderdag als een protest.

Publieke omroep TVP meldde dat onderbrekingen niet plaatsvonden in een derde van de Poolse rechtbanken.

Vice-minister van Justitie Michał Wójcik heeft een beroep gedaan op rechters om het leven voor mensen waarvan de dossiers donderdag werden gehoord niet moeilijk te maken.

Wójcik zei dat onderzoek aantoont dat slechts een op de drie Polen vertrouwen heeft in het justitie systeem.

“Dit is erg slecht,” zei Wójcik en voegde daaraan toe dat dit een van de redenen was dat het Wet en Rechtvaardigheid partij, die eind maart 2015 aan de macht kwam, de rechtbanken wil hervormen.

“Er is geen aanval op de onafhankelijkheid van de rechtbanken – dit is een hervorming en we zullen niet terugtrekken,” voegt Wójcik toe.

PiS aanhangers hebben de Poolse rechtbanken bekritiseerd omdat het te lang duurt om zaken te horen en hebben de rechters beschuldigd dat ze een elite zijn, een zichzelf bedienende clique, vaak niet in contact met de problemen van de gewone burgers.

Maar de voormalige minister van justitie, Borys Budka, van de oppositie Burger Platform (PO) partij, vertelde verslaggevers: “PiS begrijpt het principe van de scheiding van machten niet, PiS begrijpt geen democratische principes. Het zijn rechters die ons politici moeten controleren, In plaats van politici die het justitie systeem controleren.”

Bron: IAR, The News.pl (English version)

Poolse FM: “Democratie is niet gegeven voor eens en altijd”

Democratie is niet voor eens en voor altijd gegeven, zei de Poolse minister van Buitenlandse Zaken Witold Waszczykowski op donderdag toen hij de vijfde Warschau Dialogue voor Democratie conferentie opende.

Hij zei democratie “is een proces, we moeten het bewust vorm geven.”

Waszczykowski zei dat de Polen in het verleden hun soevereiniteit verloren, en voegde eraan toe dat het gewicht van die ervaring is het vormgeven van de toekomst van het land.

Polen verdwenen van de kaart van Europa voor 123 jaar nadat het werd verdeeld onder zijn buren. Na de Tweede Wereldoorlog bracht het 44 jaar door onder Moskou’s juk.

Waszczykowski zei ook dat er “verschillende modellen van democratie” zijn in de wereld van vandaag, maar dat ze het “respect van de fundamentele waarden, zoals de mensenrechten, fundamentele vrijheden, transparantie, goed bestuur en de rechtsstaat delen.”

Hij voegde toe dat de NGO-sector van essentieel belang is voor een democratisch systeem.

Bron: PAP,The News.pl 9English version)

President Duda tekent nieuwe Grondwettelijk Tribunaal wet

President Andrzej Duda heeft op zaterdag de inwerkingtreding van een nieuwe wet op het Grondwettelijk Hof ondertekend, zei het Presidentiële Kantoor.

De bedoeling van de regerende Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij, die het wetsontwerp opstelde, is de wet te gebruiken als een reactie op de constitutionele crisis, die het Tribunaal voor vele maanden heeft omringd.

Echter, de oppositie heeft beweerd dat het wetsvoorstel in strijd is met wetgevende procedures, en dat sommige bepalingen ervan ongrondwettig zijn en geen rekening houden met de aanbevelingen van de Venetië Commissie.

De Europese Commissie heeft onlangs Polen verzocht om uitspraken door ‘s lands Constitutionele Tribunaal te respecteren, een reeks aanbevelingen uitdelend en Warschau drie maanden gevend er aan te voldoen.

Polen is opgesloten in een politieke impasse nadat Wet en Rechtvaardigheid, die in oktober aan de macht kwam, ingrijpende hervormingen introduceerde bij het Grondwettelijk Tribunaal en andere instellingen, wat anti regerings protesten veroorzaakte en kritiek uit het buitenland.

The News.pl (English version)

Duizenden marcheren ter gelegenheid historisch 1989 stemmen

Duizenden verzamelden zich op zaterdag in het centrum van Warschau voor een anti-regerings mars ter herdenking van ´s lands mijlpaal verkiezing van 1989, een stemming dat het einde van het communisme in Polen inluidde.
HHHHHHH

Mateusz Kijowski, Bronislaw Komorowski en Aleksander Kwaśniewski in KOD 4 juni herdenking Warszawa -afbeelding Twitter.com

De demonstranten marcheerden onder het motto “Vrijheid voor iedereen, iedereen voor de Vrijheid“ in de herinnering van de historische verkiezingen van 4 juni 1989, dat de weg plaveide naar democratie en een vrije markteconomie na vier decennia van communistische heerschappij.

Het jubileum bood een gelegenheid om na te denken over de huidige stand van de democratie in Polen, die zoals critici zeggen, bedreigd is onder het conservatieve Wet en Rechtvaardigheid kabinet. De rally werd georganiseerd door het Comité voor de Verdediging van de Democratie KOD, die zich verzet tegen ingrijpende hervormingen die de regerende partij heeft doorgedrukt sinds ze in oktober aan de macht kwamen.

“Voor degenen die geboren zijn na 4 juni 1989 is vrijheid als de lucht die we inademen – we raken er aan gewend en nemen het voor lief totdat het bedreigd wordt,” vertelde het hoofd van KOD, Mateusz Kijowski, de menigte. “We zijn vandaag hier gekomen om aan te tonen hoe belangrijk die vrijheid voor ons allemaal is.”

De voormalige staatshoofden Aleksander Kwaśniewski en Bronislaw Komorowski, woonden het protest, bij en marcheerde naast oppositieleiders en activisten uit communistische tijdperk waaronder Władysław Frasyniuk en Krzysztof Łoziński en Danuta Kuroń de weduwe van oppositieleider Jacek Kuroń.

“Dit is een prachtige rebellie,” zei oud-president Bronislaw Komorowski in zijn toespraak, zinspelend op een opmerking van Wet en Rechtvaardigheid leider Jaroslaw Kaczynski. Die sprekend op een congres van lokale PiS afdeling op zaterdag, stelde dat het verzet tegen de ingrijpende hervormingen van de regering door de oppositie op “een opstand” leek.

De politie zet het aantal demonstranten die kwamen opdagen bij het beginpunt van de mars, op Bankowy Square, op 10.000. Warschau‘s stadhuis, echter, zet het cijfer vijf keer hoger.

KOD demonstraties, marsen en piketten werden ook gehouden in een aantal andere Poolse steden en eveneens in het buitenland gedurende de dag.

Zaterdag rally’s waren de laatste in een reeks van protesten georganiseerd door KOD tegen veranderingen die door de Poolse conservatieve regering zijn uitgevoerd. Sinds zijn komst aan de macht in de laatste verkiezingen van oktober 2015, heeft de Wet en Rechtvaardigheid partij grote hervormingen doorgedrukt in het Grondwettelijk Tribunaal, de publieke media, de ambtenarij en de toezicht wetten.

De hervormingen hebben een protest veroorzaakt van critici die zeggen dat de veranderingen in strijd zijn met de democratische waarden en beginselen, beschuldigingen die Wet en Rechtvaardigheid verwerpt.-

Bron: PAP, IAR The News.pl (English version)

Polen‘s regerende partij stelt nieuwe wet op Tribunaal voor

Polen‘s regerende conservatieve Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij heeft gezegd dat het wil, dat het parlement volgende week aan het werk gaat over een nieuwe wet, die de manier waarop ´s lands Constitutionele Tribunaal werkt zou veranderen.
Tribunaal

Hoorzittingen kamer – auteur Joanna Karnat / CC BY 3.0

Het Tribunaal, dat beslist of wetten aangenomen door het parlement in overeenstemming zijn met de Poolse grondwet, is in het centrum van een bittere politieke ruzie dat anti-regering protesten heeft aangewakkerd.

De EU heeft kritiek geuit op Warschau voor gebrek aan vooruitgang bij het oplossen van een impasse over het Tribunaal.

Onder een door PiS afgevaardigden voorgestelde nieuwe wet, zou het Tribunaal nodig zijn, in de regel, om uitspraken aan te nemen met een enkelvoudige meerderheid. Maar op ingewikkelde zaken moet recht gesproken worden door een panel van ten minste 11 rechters, vonnissen in sommige gevallen zou een tweederde meerderheid van stemmen door de rechters nodig hebben.

Het hoofd van de centrumrechtse oppositie Burger Platform caucus, Sławomir Neumann, zei dat als het parlement het groene licht geeft voor het door PiS voorgestelde nieuwe wetsvoorstel, zijn partij een klacht zou indienen bij het Grondwettelijk Tribunaal.

Op woensdag, nam de Europese Commissie een opinie aan over de wijziging van het tribunaal, geïntroduceerd door PiS nadat het in oktober aan de macht kwam, zeggend dat deze “een systeemrisico vormen voor de rechtsstaat” in Polen.

Het was de eerste keer dat de EU-uitvoerende een EU-lidstaat officieel bekritiseerde onder de zogenaamde rechtsstaat procedure.

Bron: The News.pl (English version)

Er is geen basis voor Polen om bestraft te worden

Dialoog over het Grondwettelijk Hof is aan de gang, dus er is nog steeds geen reden om Polen te bestraffen, zei de Poolse minister van Buitenlandse Zaken Witold Waszczykowski op maandag.

Polen is in het vizier van de Europese Commissie met betrekking tot een voortdurende conflict over het Tribunaal.

Waszczykowski was gevraagd door de TVN omroep om te reageren op berichten dat de Europese Commissie woensdag een opinie over de rechtsstaat in Polen zou kunnen aannemen.

De Poolse minister van Buitenlandse Zaken verwees ook naar een eerder interview door Jarosław Kaczyński, het hoofd van de regerende Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij, die het Do Rzeczy weekblad vertelde dat als “puntje bij paaltje komt” de Poolse regering het rapport van de Europese Commissie over de rechtsstaat in het land kon betwisten voor het Europese Hof van Justitie.

Gevraagd op maandag of de EC waarschijnlijk een dergelijk rapport zou aannemen, zei de minister: “We hopen dat de Commissie enige tijd zal nemen om na te denken over haar acties en deze procedure stop zal zetten.”

Rapporten tijdens het weekend zeiden dat het besluit om een rapport op te stellen over Polen, met inbegrip van de huidige crisis over haar Constitutioneel Tribunaal, door vertegenwoordigers van de 46 parlementen van de Raad van Europa lidstaten werd genomen in een stemming, tijdens een ontmoeting in de Estse hoofdstad Tallinn.

Het rapport zal opgesteld worden door het toezicht comité van de Parlementaire Vergadering. Twee rapporteurs – uit verschillende politieke facties – zullen in juni worden benoemd.

In januari, zei de Europese Commissie dat het een “rechtsstaat” onderzoek zou starten in of controversiële wetten, doorgedrukt door de Wet en Rechtvaardigheid partij, de EU-normen schenden.

Bron: The News.pl (English version)

All photos and texts on this website are copyrighted.
Unauthorized use without permission of the Author or Administrator, will be punished by international law
Copyright © 2004 - 2018 All Rights Reserved Polenforum.nl