De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Polen’s hoogste tribunaal geeft groen licht voor nieuwe regels voor openbare bijeenkomsten

Polen’s hoogste Tribunaal heeft het groene licht gegeven aan een omstreden wetsvoorstel inzake de beperking van openbare bijeenkomsten, welke de Poolse president Andrzej Duda weigerde eind vorig jaar te ondertekenen.
Tribunaal

Ingang Grondwettelijk Tribunaal in Polen – auteur Adrian Grycuk /CC-AS 3.0

Het wetsontwerp geeft prioriteit aan bijeenkomsten georganiseerd door de overheid, kerken en religieuze groepen en maakt het regionale overheden mogelijk om tot drie jaar vergunningen voor regelmatige bijeenkomsten te geven op een bepaalde plaats, tegen protesten te verbieden die plaatsvinden in dezelfde plaats als de openbare vergaderingen en een minimum afstand handhavend van 100 meter tussen de bijeenkomsten.

Het Poolse Grondwettelijk Tribunaal oordeelde donderdag dat de regelmatig georganiseerde bijeenkomsten niet de grondwet van het land schenden.

Polen’s ombudsman en een aantal niet-gouvernementele organisaties zeiden eerder al dat het wetsvoorstel burgerlijke vrijheden aantastte en riep Duda op de voorgestelde wetgeving een veto te geven.

Duda richtte in december het wetsvoorstel aan het constitutionele tribunaal, zeggend: “De vrijheid van vergadering is een essentieel onderdeel van de democratie en een voorwaarde voor uitoefenen van andere rechten en vrijheden in verband met de sfeer van het publieke leven van de mens”.

Het was de eerste keer dat de door de Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij gesteunde president een stuk wetgeving naar het tribunaal stuurde sinds de PiS regering aan de macht kwam in oktober 2015

Bron: PAP, The News.pl (English version)

President weigert wetsvoorstel te ondertekenen, stuurt het naar Grondwettelijk Tribunaal

De Poolse president heeft geweigerd een controversieel wetsvoorstel te ondertekenen die beperking inhoudt van openbare bijeenkomsten, maar koos in plaats daarvan voor de eerste keer tijdens zijn ambtstermijn, om de zaak naar het Grondwettelijk Tribunaal te sturen.
Grondwettelijk hof

Ingang Grondwettelijk Tribunaal in Polen – auteur Adrian Grycuk /CC-AS 3.0

In een verklaring uitgegeven door zijn kantoor, zei president Andrzej Duda dat “de vrijheid van vergadering/samenkomst een essentieel onderdeel is van de democratie, en een voorwaarde voor het gebruik van, andere rechten en vrijheden van de mens met betrekking tot de sfeer van het openbare leven”.

Begin december, deden meer dan 150 Poolse en internationale NGO’s een beroep op president Duda het wetsvoorstel van een veto te voorzien als ze door het parlement werden aangenomen.

Het wetsvoorstel schetst nieuwe beperkingen voor de publieke bijeenkomsten en zou contraproductieve demonstraties verbieden die plaatsvinden op dezelfde plaats als de publieke bijeenkomsten.

In een ongekende stap sinds zijn aantreden in augustus 2015 stuurde Duda het wetsvoorstel naar het Grondwettelijk Tribunaal, die onlangs een nieuw hoofd benoemde die in de lijn zit met de regerende Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij.

Presidentieel woordvoerder Marek Magierowski zei donderdag dat de president in het verleden zijn twijfels heeft geuit over drie onderdelen van het wetsvoorstel.

Een van de bepalingen van het wetsontwerp dat de bezwaren van de president verhoogde heeft betrekking op de zogenaamde reguliere bijeenkomsten.

Onder deze regel, zouden groepen in staat zijn plaatsen te reserveren voor reguliere bijeenkomsten voor een periode van maximaal drie jaar, gedurende welke tijd geen andere openbare demonstratie op dezelfde locatie zouden worden toegestaan.

Volgens de president, is een dergelijke bepaling een schending van de vrijheid van bijeenkomsten gegarandeerd in de Grondwet.

Bron: The News.pl (English version)

Grondwettelijk Tribunaal is politiek instrument, zegt partijleider

Het Grondwettelijk Tribunaal is heden een politiek orgaan waarvan de functie niet gedefinieerd is, zei Jarosław Kaczyński, het hoofd van de regerende Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij op woensdag.
Tribunaal

Hoorzittingen kamer – auteur Joanna Karnat / CC BY 3.0

Hij voegde eraan toe dat er maatregelen genomen moeten worden op grond waarvan het Tribunaal “uiteindelijk in ljn zal vallen met” de grondwet.

“Ik zeg dit met veel pijn, maar het moet gezegd worden dat vandaag de dag het Tribunaal een politiek orgaan is waarvan de constitutionele functie niet gedefinieerd is, want het is moeilijk uit te leggen wat het doet in constitutionele termen,” vertelde de PiS-voorzitter een persconferentie op woensdag.

Hij voegde toe dat een nieuw wettelijk kader wordt voorbereid, dat gebaseerd zal worden op de bevindingen van een commissie van deskundigen die door de parlementsvoorzitter Marek Kuchciński zijn benoemd.

“We kunnen geen situatie hebben waarin het Tribunaal, door middel van haar eigen fouten – of liever die van haar hoofd rechter Andrzej Rzepliński niet werkt. We moeten een constitutionele oplossing vinden die het Tribunaal uiteindelijk zal moeten laten vallen in lijn met, en beginnen te werken,” zei Kaczynski.

Eind juli heeft de Europese Commissie er bij Polen op aangedrongen om de uitspraken door ‘s lands Constitutionele Hof te respecteren, de publicatie van een reeks aanbevelingen en het drie maande de tijd geven aan Warschau hieraan te voldoen.

De aanbevelingen van de commissie markeren de tweede fase van een “rechtsstaat” onderzoek in januari gelanceerd in Polen. Het proces kan in theorie uiteindelijk leiden tot EU sancties tegen Warschau, maar een dergelijke stap zou unaniem moeten worden ondersteund door de EU-lidstaten.

De commissie zei woensdag dat het gelooft dat er “een systemische bedreiging voor de rechtsstaat is in Polen.”

Polen is opgesloten in een politieke impasse nadat Wet en Rechtvaardigheid, die in oktober aan de macht kwam, ingrijpende hervormingen introduceerde aan het Grondwettelijk Tribunaal en andere instellingen, wat anti regeringsprotesten opriep en kritiek uit het buitenland.

Bron: The News.pl (English version)

Parlementsleden in verhitte discussie over regels Grondwettelijk Tribunaal

Een parlementaire commissie heeft besloten om een wetsvoorstel te steunen inzake het Grondwettelijk Tribunaal op basis van voorstellen van Polen”s Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij, afwijzend de voorstellen van de ingediende voorstellen van de oppositie.

Op verzoek van het hoofd van de commissie, Stanisław Piotrowicz, besloten de leden in een stemming om alleen het wetsontwerp voorgesteld door PiS te accepteren.

Vier nieuwe wetsvoorstellen inzake het Grondwettelijk Tribunaal werden naar voren gebracht in het parlement vóór de vergadering van gisteren. Eén van de wetsvoorstellen werd door de Wet en Rechtvaardigheid ingediend, een voorgesteld door de oppositie Poolse Volks Partij, de derde door Kukiz 15 ‘, en de vierde door het Comité voor de Verdediging van de Democratie (KOD), die zich verzet tegen ingrijpende hervormingen die de regerende PiS partij heeft doorgedrukt sinds het in oktober aan de macht kwam.

De vergadering van het Comité voor de Rechten van de Mens duurde meer dan zeven uur en eindigde om 03:30.

Parlementsleden van de oppositie eisten zonder succes pauzes, en hun verzoek om een zogenaamde openbare hoorzitting werd afgewezen. Tijdens de vergadering, introduceerde PiS parlementsleden, die een meerderheid in de commissie hebben, een spreek tijd limiet van twee minuten.

Het wetsvoorstel van de Wet en Rechtvaardigheid beschrijft dat beslissingen zouden worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, terwijl 11 rechters aanwezig moeten zijn.

Eerder in juni, zei het hoofd van Polen’s regerende conservatieve Wet en Rechtvaardigheid partij, Jaroslaw Kaczynski, dat de nieuwe regels over de manier waarop het land Constitutionele Tribunaal gaat werken in juli aangenomen konden worden.

Het tribunaal is in het centrum geweest van een bittere, aanhoudende politieke ruzie. Een patstelling over de rechtbank heeft kritiek in het buitenland aangetrokken en protesten in het land aangewakkerd. De Europese Commissie heeft een zogenaamde rechtsstaat procedure tegen Polen ingeleid.

Bron: IAR The News.pl (English version)

EC wacht op voortgang Poolse overheid inzake tribunaal

Het plaatsvervangend hoofd van de Europese Commissie Frans Timmermans, zei dat hij wacht op de vorderingen van de Wet en Rechtvaardigheid (PiS) regering inzake het geschil over het Grondwettelijk Tribunaal.
tribunaal

Ingang Grondwettelijk-Tribunaal in Polen – auteur Adrian Grycuk /CC-AS 3.0

“Wat is nodig is, is vooruitgang in de drie gebieden die we met minister-president Szydło besproken hebben. De minister-president heeft dit toegezegd, en nu wachten wij er op,” zei het vice-hoofd van de Europese Commissie op woensdagavond tegen de Poolse journalisten in Brussel.

Op dinsdag, na gesprekken met Timmermans in Warschau, zei de Poolse minister-president Szydło dat ze een compromisoplossing wil voor een crisis over het Grondwettelijk Hof.

Szydło voegde toe dat zij en Timmermans overeenkwamen dat een lopende ruzie over het tribunaal, die heeft bittere verdeeldheid in Polen veroorzaakt en zorg in het buitenland, “natuurlijk een kwestie is die Polen op zichzelf, intern op moet lossen.”

Szydło zei dat haar ontmoeting met Timmermans “constructief,” was, eraan toevoegend: “dat de Poolse regering oplossingen heeft voorgesteld die kunnen worden aangenomen door het Parlement, en voldoen aan alle voorwaarden om het geschil rond het tribunaal op te lossen.”

Bron: The News.pl (English version)

Paaszondag rally buiten bureau Poolse premier

Verscheidene dozijn aanhangers van een anti-regeringsgroep KOD ensceneerde een rally op Paaszondag voor het kantoor van de minister president in Warschau, de regering aansporend een uitspraak van het Grondwettelijk Tribunaal van het land te eerbiedigen.

De rally, georganiseerd door de Commissie voor de Verdediging van de Democratie (KOD), was kleiner en meer ingetogen van Toon dan andere protesten die onlangs door de groep gehouden werden.

KOD leider Mateusz Kijowski zei: “We zijn hier aanwezig in een vriendelijke, Paas sfeer, wij zijn bijeen als liefhebbers van democratie, als verdedigers van onze vrijheid.”

Kijowski zei dat op 1 april een delegatie van zijn fractie de Verenigde Staten zou bezoeken. Hij voegde eraan toe: “Wij zullen kennismaken met vertegenwoordigers van de regering, vertegenwoordigers van de Senaat, met academici, alles op uitnodiging van het Freedom House,” een NGO die onderzoek doet en de belangen van de democratie en politieke vrijheid behartigd.

De rally op zondag werd bijgewoond door Ryszard Petru, leider van de Nowoczesna oppositiepartij.

Polen’s constitutionele rechtbank verwierp op 9 maart een aantal controversiële wijzigingen in de manier waarop het functioneert, ingevoerd door de regerende Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij.

Critici zeggen dat de wijzigingen zijn bedoeld om het tribunaal te verlammen, te midden van de vrees van PiS dat het Hof belangrijke hervormingen beloofd door Wet en Rechtvaardigheid in de aanloop naar de verkiezingsoverwinning in oktober zou blokkeren.

De uitspraak van het Hof is alleen bindend als het officieel gepubliceerd is door premier Beata Szydło, wat ze geweigerd heeft te doen, bewerend dat haar besluit ongeldig is.

Wet en Rechtvaardigheid leider Jarosław Kaczyński heeft gezegd dat de beslissing van het Hof, die door 12 rechters in plaats van 13 gespecificeerd in Wet en Rechtvaardigheid’s amendementen werd genomen, “het persoonlijke standpunt van een groep bepaalde personen”.

Bron: PAP The News.pl (English version)

Oppositie sceptisch over PM’s Hof hervormingsvoorstellen

Parlementsleden van de oppositie in Polen hebben een sceptisch gereageerd over een mogelijke compromis dat is aangekondigd door minister-president Beata Szydło over hervormingen in het Grondwettelijk Tribunaal.
Tribunaal

Hoorzittingen kamer – auteur Joanna Karnat / CC BY 3.0

Tijdens haar toespraak op dinsdag in het Europees Parlement in Straatsburg, voerde de minister-president aan dat de regerende Wet en Rechtvaardigheid partij “nooit een meerderheid in het tribunaal wilde, maar alleen een “evenwicht”.

Ze zei dat haar regering akkoord zou gaan met acht van de 15 rechters zijnde oppositie genomineerden.

Echter, Grzegorz Schetyna, die op dit moment waarschijnlijk naar voren komt als de nieuwe leider van de verliezende Burger Platform partij, zei op woensdag dat hij het voorstel niet geloofde en voerde aan dat het een verandering in de Grondwet met zich mee zou brengen.

Ondertussen, zei Ryszard Petru van de Nowoczesna partij dat de vraag “niet is over wie de rechters benoemt, maar dat het belangrijk is dat de instelling onafhankelijk is.”

Zowel het Burger Platform als de Wet en Rechtvaardigheid partij hebben zich blootgesteld aan kritiek over het tribunaal.

In de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 25 oktober domineerde het Burgerplatform Parlement en benoemde vijf nieuwe rechters.

Het Grondwettelijk Tribunaal oordeelde later dat twee van de benoemingen te voortijdig waren.

Later diende het door Wet en Rechtvaardigheid geleidde Parlement een amendement in voor de benoeming van vijf rechters, alle naar behoren ingezworen door president Duda.

De president heeft tot nu toe geweigerd de drie overige rechters van het Burger Platform in te zweren.

The News.pl (English version)

Wałęsa overweegt comeback temidden van politieke crisis in Polen

Voormalig president Lech Wałęsa zei woensdag dat hij bereid is zijn rol als een oppositieleider te hervatten omdat Polen, in de greep van een politieke crisis over het Grondwettelijk Tribunaal van het land, niet “tot haar verstand komt”.

De voormalige leider van de solidariteit beweging, die een belangrijke rol gespeeld heeft in de ineenstorting van het communisme in Polen in 1989, zei: “Als we niet tot onze verstand komen, zal ik opnieuw aantreden en de strijd leiden”.

Wałęsa was commentaar aan het geven op een lopend conflict inzake wijzigingen in het Grondwettelijk Tribunaal, doorgedrukt door de regerende Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij nadat het aan de macht kwam na de 25 oktober parlementaire verkiezingen in Polen.

“Geloof me, en ik weet het uit ervaring ─ deze situatie wordt steeds gevaarlijker, zei hij.

Tribunaal beproevingen

Opstokend de ruzie over het machtige Grondwettelijk Tribunaal, vergeleek Wet en Rechtvaardigheid leider Jarosław Kaczyński het conflict tussen de regering en haar tegenstanders, die de kwestie in Brussel aankaartte als de strijd tussen “Gestapo medewerkers” en de Poolse (AK) verzetsbeweging tijdens de Tweede Wereldoorlog.

PiS heeft het onlangs de benoeming afgedwongen van vijf nieuwe rechters in het Tribunaal, felle kritiek hierover krijgend van de oppositie.

Donderdag met het Parlement een wetsvoorstel overwegen van Wet en Rechtvaardigheid die vereist dat het Grondwettelijk Tribunaal uitspraken doet met een twee/derde meerderheid, en met ten minste 13 van alle 15 rechters in aanwezigheid.

Waarnemers zeggen dat de voorgestelde wetgeving kan maken het moeilijker voor het tribunaal te leveren uitspraken die belangrijke hervormingen gepland door recht en gerechtigheid belemmeren.

Woensdag zag de officiële publicatie van een uitspraak van het Grondwettelijk Tribunaal op 3 december die, zeggen veel deskundigen, de president dwingt drie rechters in te zweren benoemd door de vorige regering van het Burger Platform.

Gepubliceerd in het Staatsblad, is het vonnis nu juridisch in werking getreden.

De woordvoerder van de president Marek Magierowski, heeft gezegd, echter, dat “de release van het vonnis geen impact zal hebben voor het besluit van president Duda inzake het weigeren de drie rechters benoemd door het Burger Platform in te zweren.

Ondertussen, sprekend in Gdańsk, herhaalde Wałęsa zijn voorstel voor een referendum over vervroegde verkiezingen in Polen zou “de situatie in het land achteruitgaan.”

Bron: IAR, PAP, Wp.pl

The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl