De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Polen onder staten die EU’s -neutrale doel van 2050 blokkeren

Polen blokkeerde donderdag samen met een aantal andere EU-lidstaten de bepalingen inzake CO2 neutraliteit tegen 2050 in de slotconclusies van de EU-top, zo meldde het Poolse persbureau PAP.
CO2

Bełchatów Elektrownia gezien in vogelvlucht – auteur Morgre – CC BY-SA 3.0

De meeste EU-lidstaten wilden de Europese Commissie en de EU-Raad ertoe verplichten een kader te scheppen voor een transformatie die Europa moet maken om CO2-neutraal te worden, dat wil zeggen, dezelfde hoeveelheid broeikasgassen absorberen die het uitstoot.

Premier Mateusz Morawiecki zei tegen journalisten: “Samen met de Visegrad-groep en Estland hebben we geleid tot een situatie waarin 2050 niet in de conclusies is opgenomen, en dit, vertaald in praktische taal, betekent dat we vandaag geen extra, nog ambitieuzere klimaatdoelen hebben aangenomen en daarmee de belangen behartigd van Poolse ondernemers en burgers die het risico van extra belasting en kosten zouden dragen, en we konden dit niet accepteren.”

Het blok tot nu toe heeft als doelstelling om de broeikasgasemissies met 40 procent te verminderen vanaf het niveau van 1990 voor 2030.

Hoewel de ontwerpconclusies verklaarden dat het decarbonisatieplan zodanig zou worden uitgevoerd dat het Europees concurrentievermogen wordt gevrijwaard, dat wordt gezorgd voor rechtvaardigheid en dat rekening wordt gehouden met de omstandigheden van individuele lidstaten, was dit niet voldoende, aldus PAP.

Morawiecki zei: ]”We moeten weten welke fondsen we zullen ontvangen om onze individuele sectoren van de economie te moderniseren, zodat mogelijke veranderingen en nieuwe verplichtingen die kunnen ontstaan, bijvoorbeeld als een resultaaat van het EU-klimaatbeleid, reflecterend onze staat van economische ontwikkeling en onze uitdagingen, evenals onze risico’s.”

Hij voegde eraan toe: “We zijn niet tevreden met de formulering met betrekking tot eerlijke en verantwoorde energietransformatie, want als we het hebben over een eerlijke en verantwoorde energietransformatie, is het de moeite waard om te benadrukken dat de West-Europese landen nu al, in het kader van het energieverbruik, soms al twee keer zoveel energie per hoofd van de bevolking verbruiken als Polen, maar alleen maar de productie verschuiven naar Aziatische landen of andere delen van de wereld”.

Krzysztof Jędrzejewski, een expert bij de klimaatcoalitie, zei: “Helaas betekent het falen van de gesprekken dat sommige besluitvormers alleen geïnteresseerd zijn in politieke belangen op korte termijn en verkiezingsposten, niet in onze toekomst.”

Hij voegde eraan toe: “Ze blijven bezwijken onder druk van de lobby’s van de kolenindustrie en andere fossiele brandstoffen in plaats van de noodzakelijke eerlijke overgang te maken en de economie en energiesector duurzaam te maken. Zo’n beleid zal ons slechts één ding bieden – de hel op aarde.”

De Europese Commissie, die afgelopen najaar een langetermijnvisie heeft opgesteld voor een koolstofneutrale economie in 2050, heeft aangegeven dat op zeven gebieden gezamenlijk moet worden opgetreden. Dit zijn energie-efficiëntie; inzet van hernieuwbare energiebronnen; schone, veilige en verbonden mobiliteit; concurrerende industrie en circulaire economie; infrastructuur en interconnecties; bio-economie en natuurlijke koolstofputten; koolstofafvang en -opslag om de resterende CO2 emissies aan te pakken.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Twee op de drie Polen steunt strengere anti smog wetten

Twee op de drie Polen zijn voorstander van strengere wetgeving tegen luchtverontreiniging, blijkt uit een nieuw onderzoek.

Zeventien procent van de respondenten was tegen het aanscherpen van anti smogwetten, terwijl 16 procent geen mening had, zo blijkt uit een peiling van SW Research.

“Strengere regelgeving werd vaker ondersteund door vrouwen (68 procent), mensen met een hoger onderwijs (70 procent) en inwoners van steden met een bevolking van meer dan 500.000 (79 procent)”, zegt Piotr Zimolzak, van SW Research.

“Hoe ouder de leeftijdsgroep, hoe hoger het percentage respondenten dat een strengere anti-smogwetgeving steunt, van 60 procent van degenen met een leeftijd van 24 tot 72 procent van de mensen boven de 50,” voegde hij eraan toe.

Volgens Pjeldr Siergiej, woordvoerder van de Poolse Smog Alarm NGO, tonen de resultaten van het onderzoek aan dat de Poolse samenleving zich meer bewust is geworden van de gevaren voor de gezondheid, als gevolg van het inademen van vervuilde lucht.

“Zelfs vorig jaar waren argumenten die de gezondheidseffecten van smog of het loutere bestaan ervan in Polen bagatelliseerden, alledaags,” zei Siergiej.

Het Poolse publiek is sindsdien kritischer geworden over luchtverontreiniging niveaus, zei Sergiej, eraan toevoegend dat “67 procent steun voor strengere anti-smog wetten aangeeft dat burgers actie verwachten van instellingen die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van luchtvervuiling.”

Medio oktober werd in Warschau een smogalarm uitgegeven nadat de PM10-concentratie hoger was dan 80 mg / m3.

Bron: Rzeczpospolita, The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl