De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Polen’s minister van Milieu spreekt in Brussel over oerbos

De Poolse minister van Milieu, Henryk Kowalczyk, zal woensdag aan EU-commissaris voor milieu Karmenu Vella in Brussel, verslag doen van de houtkapoperaties in het oerbos van Polen.
Oerbos

De bodemstructuur van een eiken-linden-haagbeukenbos (Tilio-Carpinetum) – Jacek Karczmarz / CC BY 3.0

Verwacht wordt dat Kowalczyk de Europese Commissie zal informeren over toekomstige stappen met betrekking tot het Białowieża-bos in het noordoosten van Polen, dat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat, meldt het Poolse IAR persbureau.

De vergadering komt een dag nadat advocaat-generaal Yves Bot van het Europese Hof van Justitie een advies heeft uitgebracht waarin wordt verklaard dat Polen de EU-wetgeving heeft overtreden door het kappen in het oude bos.

Bot ondersteunde de beschuldigingen van de Europese Commissie dat het kappen van bomen in het bos in strijd is met de regels voor bescherming van vogels en habitats.

De mening is niet bindend voor het hoogste gerechtshof van de EU, maar weerspiegelt meestal de definitieve uitspraak van de instelling, die binnen een paar weken moet worden bereikt, zei IAR.

Kowalczyk zei dat Polen zich zou houden aan een uitspraak over het probleem.

In 2016 gaf de toenmalige minister van Milieu, Jan Szyszko, toestemming om hout te kappen op de locatie, waarbij hij beweerde dat het noodzakelijk was om de veiligheid te waarborgen in het bos, waar de Europese bizons en een aantal vogelsoorten leven.

Zelfs als het Europees Hof van Justitie beslist dat Polen EU-richtlijnen schendt, kunnen er geen sancties volgen omdat de Europese Commissie geen boetes heeft opgelegd aan Polen.

De nieuwe milieuminister van Polen, Henryk Kowalczyk, zei op 15 februari dat de houtkapactiviteiten in Białowieża niet zouden worden voortgezet.

Bron: IAR, The News.pl {English version)

Staatsbosbeheer hoofdkwartier geblokkeerd in protest tegen houtkap van oerbos

Milieuactivisten blokkeerden op donderdag het hoofdkwartier van de Poolse Staatsbosbeheer in Warschau, uit protest tegen de voortdurende houtkap in het oerbos Białowieża in het noordoosten van Polen.
Activisten bij staatsbosbeheer

afbeelding – Twitter.com

‘S Avonds verwijderde de politie hen en schreef de activisten op die om 9 uur’ s morgens vastgeketend zaten aan het gebouw en aan een met beton gevulde ton die ze gebruikten om de voordeur te blokkeren.”

De betogers beweerden dat de Staatsbosbeheer houthakkers de wet overtraden en een beslissing van het Europees Hof van Justitie schonden.

De hoogste rechtbank van de Europese Unie heeft in juli een voorlopig verbod op houtkap in het oerbos uitgevaardigd, dat valt onder de richtlijnen van het blok over vogels en habitats.

Maar Malinowska zei dat de rechtbank nog een definitieve beslissing moest nemen, eraan toevoegend dat er op 12 december een rechtszaak zou beginnen.

Het ministerie van Milieu en Staatsbosbeheer van Polen beweren dat houtkap nodig is om de veiligheid in het bos te garanderen en om een plaag van de bastkever te elimineren die zich voedt met de bomen in Białowieża.

Het laatste nieuws is dat er 22 activisten gearresteerd zijn en dat hun huizen zonder huiszoekingsbevelen worden doorzocht en men hen verder natrekt.

Bron: IAR, The News.pl

EC voert procedures op tegen het kappen in Polen

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat het de procedures tegen Polen zal uitbreiden, aangezien het land de bomen in het beschermde Białowieża-bos, in het noordoosten van Polen, nog steeds kapt.
kappen

Białowieża forest voor een deel al gekapt -auteur Exen

Het ministerie van Milieu in Polen zei dat het kappen in overeenstemming is met de Poolse en EU-wetten.

De EC woordvoerder Enrico Brivio zei dat de reactie van de regering in Warschau aan de Europese Commissie om zich te onthouden van grootschalige houtkap in het bos “onbevredigend” was.

“Daarom hebben we besloten om naar de volgende fase” van procedures te gaan, zei Brivio.

Warschau kreeg slechts een maand om te reageren op de oproep van de EC, en niet de gebruikelijke twee, omdat, zoals Brivio zei, de zaak dringend was.

Procedures tegen Polen werden in juni in werking getreden, na een besluit genomen in maart 2016, om het oogsten van hout te verdrievoudigen en in de bossen te beginnen met het kappen, waaronder in Białowieża, die eerder van interventie was uitgesloten.

Het Poolse ministerie van milieubeheer zei dat dit een noodzakelijke stap was in een strijd tegen een plaag van de Europese sparrenkever die op de bomen woedt.

Het heeft ook gezegd dat kap activiteiten er op gericht zijn “alleen om het bos te laten terugkeren” naar haar staat uit het verleden toen het vreugde veroorzaakte met haar majesteit en schoonheid”.

Maar de Europese Commissie zei dat met het buitensporige kappen het tegenstrijdige beschermingsmaatregelen heeft genomen en tegelijkertijd de biodiversiteit onherstelbaar zou beïnvloeden.

Als Polen binnen een maand niet reageert, kan de zaak aan een top EU-gerechtshof worden overhandigd, volgens PAP.

Bron: PAP

The News.pl (English version)

Ruzie over de bomen kap in het Poolse oerbos

Milieuactivisten hebben uitgehaald naar plannen om het kappen van bomen in Oost-Polen’s historische Białowieża bos, Europa’s laatste oer bos massaal te verhogen.
Białowieża

Oerbos van Białowieża – auteur Ralf Lotys / CC BY 3.0

Lokale bosbouwautoriteiten zeggen dat ze moeten strijden tegen een dodelijke ziekte die de spar treft. Milieuactivisten, zijn echter van mening dat de stap schadelijk zou zijn voor het ecosysteem van het bos, Polen’st enige UNESCO Werelderfgoed plaats.

De staatsbossen National Forest Holding wil de hoeveelheid gekapte bomen tot 300.000m 3 verhogen, vijf keer meer dan eerder uiteengezet in hun 10 jarenplan.

Bosbouwers zeggen dat hun stap gericht is op de bestrijding van een uitbraak van de Europese schors kever, die de sparren bevolking in het woud teistert.

“Je zou kunnen zeggen dat een boom besmet met de kever mogelijk van invloed is op 30 andere bomen, dus leidt dit tot hun dood,” zegt Dariusz Skirko, van het Białowieża bos district autoriteit.

“Verhoging van de omvang van de ruiming tot 300.000 kubieke meter is niets vergeleken met het totaal van 1,8 miljoen kubieke meter [aan Spar in de bossen die worden beheerd door de district bos autoriteiten],” voegt Skirko toe.

Bosbouwers beweren dat meer bomen kappen essentieel is om het afsterven van het bos te stoppen.

Białowieża

De bodemstructuur van een eiken-linden-haagbeukenbos (Tilio-Carpinetum) – Jacek Karczmarz / CC BY 3.0

“Deze angsten zijn ongegrond,” zegt Adam Bohdan, lid van de Vereniging voor de Bescherming van alle Levende Wezens, een milieugroep. Bohdan voegt toe dat rottend stamdelen essentieel zijn voor het voortbestaan van vele soorten in het woud van Białowieża.

Ondertussen, vier jaar aan beheer van het bos in hun tienjarige plan, hebben de bosbouwdiensten al 90 procent van de bomen gekapt die ze gepland hadden te kappen – 57.000 kubieke meter aan spar is al verdwenen.

Openbare raadplegingen over het plan om meer bomen te kappen werden op maandag gehouden op het hoofdkwartier van het District Białowieża Forest. De bijeenkomst werd bijgewoond door het voormalige hoofd van het Białowieża Nationaal Park, Mirosław Stepaniuk, vorige week ontslagen door de nieuwe minister van milieu, Jan Szyszko.

Milieuactivisten hebben beweerd dat Stepaniuk werd ontslagen omdat hij tegen de plannen voor het verhogen van het aantal te kappen bomen was, een stap die hij geloofde het bos van Białowieża zou degraderen.

In augustus, heeft een rapport uitgebracht door Polen’s centrale rekenkamer (NIK) de staatsbossen National Forest Holding zwaar bekritiseerd.

“Slecht financieel beheer van de staatsbossen National Forest Holding heeft geleid tot een verhoging van de bestuurskosten van het bedrijf, loonsverhogingen en hogere investeringen uitgaven,” zegt het NIK in het verslag.

“Dientengevolge, is er een risico dat de staatsbossen primaire doelstellingen – het handhaven en beschermen van bossen en hun ecosystemen alsook het handhaven en ontwikkelen van bos- gewassen en middelen – niet ontmoet zullen worden,” voegt de rekenkamer toe.

Bron: IAR, TVN24

The News.pl (English version)

Minister van milieu ontslaat Białowieża Nationaal Park chef

De Poolse minister van milieu Jan Szyszko ontsloeg op maandag de drie jaar zittende directeur van het Białowieża Nationaal Park, Mirosław Stepaniuk, zonder het aanbieden van een officiële motivering van zijn beslissing.
Białowieża Nationaal Park

Omgevallen en verterende boom in het Białowieża Nationaal Park – auteur Ralf Lotys / CC BY 3.0

Het nieuws werd bevestigd door waarnemend directeur Aleksander Bołbot, Stepaniuk’s toenmalige plaatsvervanger.

Een wervingscompetitie voor de post zal zo spoedig mogelijk gelanceerd worden, “waarschijnlijk” deze week, verklaarde het ministerie op dinsdag.

Szyszko, die geen verklaring gaf voor de reden achter zijn besluit, “had het recht om dit te doen,” zei ministerie woordvoerder Katarzyna Pliszczyńska, stellend dat verordeningen geen enige rechtvaardiging vereisen voor ontslag van zijn kant.

Mirosław Stepaniuk leidde het Białowieża Nationaal Park, die de laatste oerbos van Europa, beschermt, sinds 2012.

Het 94 jaar oude nationaal park, het oudste in Polen, dekt een zesde van de ruimte van het Poolse deel van het Białowieża bos, het resterende deel wordt beheerd door de staat gerunde entiteit Staats bossen verantwoordelijk voor de bossen die eigendom zijn van de schatkist. Het bos scheid de Pools-Wit-Russische grens, met een apart nationaal park bestaande aan de Wit-Russische kant.

Minister Szyszko heeft jarenlang het recht van de lokale gemeenschappen verdedigd om het unieke primal forest te exploiteren als u hout wilt aanschaffen, een praktijk die fel verzet kreeg van het management van het nationaal park.

Bron: TVP.Info

The News.pl English version)

All photos and texts on this website are copyrighted.
Unauthorized use without permission of the Author or Administrator, will be punished by international law
Copyright © 2004 - 2018 All Rights Reserved Polenforum.nl