De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Pools gerechtssysteem heeft een diepe hervorming nodig zegt premier

Het gerechtssysteem van Polen heeft diepgaande hervormingen nodig, zei premier Beata Szydlo op vrijdag.

HHHH

Ze sprak tijdens de lancering van een campagne er op gericht om het publiek te vertellen over wat de regering geloofd onmisbare veranderingen te zijn in ‘s land rechterlijke macht.

De campagne, genaamd ‘Justitie’, wordt uitgevoerd in Polen en in het buitenland door een organisatie bekend als de Poolse Nationale Stichting.

De campagne is bedoeld om mensen te laten zien “hoe disfunctioneel het Poolse gerechtsadministratiesysteem is”, aldus Szydło. Zij beweerde dat de wettelijke veranderingen ”door de Poolse bevolking werd verwacht.”

”We willen niet dat dingen zoals ze vroeger zijn, we willen dat ze anders zijn. En ‘anders’ betekent dat het Poolse gerechtssysteem de burgers moet dienen,: aldus Szydło.

Zij beweerde dat de campagne nodig was om, “de informatie verspreid tussen het publiek, vooral in het buitenland, dat de veranderingen in het Poolse gerechtshof ondemocratisch zijn tegen te gaan”. Dit soort berichten discrediteert Polen in de internationale arena, suggereerde zij.

Het hoofd van de Poolse Nationale Stichting, Cezary Jurkiewicz, vertelde verslaggevers dat ondanks beweringen van critici de campagne “zuiver informatief” meer dan politiek of ontworpen om het standpunt van een politieke partij te bevorderen.

In juli vetode de Poolse president Andrzej Duda twee van de drie overheid gesteunde wetsvoorstellen om het justitiële systeem te herzien. Tegenstanders hebben de landelijke heersende conservatieven beschuldigd van het streven om de rechtbanken met loyalisten te vullen en de rechtsstaat met de hervormingen te ontmantelen.

De leider van de regerende conservatieve partij van Polen zei eind juli dat het besluit van de president om twee controversiële gerechtelijke hervormingswetsvoorstellen te vetoën een “ernstige vergissing” was.

Jarosław Kaczyński, hoofd van de regerende Wet en Rechtvaardigheid partij (PiS), voegde eraan toe, dat de regering verder zou gaan met grote hervormingen.

Kaczyński zei ook dat de gerechtelijke hervorming van vitaal belang was en voegde toe dat de rechtbanken ziek waren en “zieke rechtbanken een zieke maatschappij betekent”.

PiS aanhangers hebben de Poolse rechtbanken bekritiseerd omdat het te lang duurt om zaken te horen en hebben de rechters beschuldigd dat ze een elite zijn, zelfbedieningskliek, vaak niet in contact met de problemen van de gewone burgers.

Maar de geplande hervormingen worden zowel in het binnen- en buitenland verworpen.

Polen is opgesloten in een geschil met de Europese Commissie over juridische veranderingen in het land.

De Poolse Nationale Stichting is een organisatie opgericht door 17 staatsbedrijven die de bedoeling hebben Polen internationaal te promoten.

Bron: IAR, The News.pl

Senior EU-ambtenaar waarschuwt de Poolse president over juridische veranderingen

Het hoofd van het Europees Parlement Antonio Tajani heeft de Poolse president gewaarschuwd dat wijzigingen aan de rechterlijke macht die door de regering in Warschau zijn gepland, “tegen de fundamentele principes van de EU kunnen zijn.”

rechterlijke macht

Polen’s regerende conservatieven hebben gezegd dat er zware veranderingen nodig zijn om een inefficiënt en soms corrupt gerechtelijk systeem te hervormen.

Maar duizenden Polen gingen het weekend de straten op in oppositie tot de voorgestelde wijzigingen, en beschuldigde de regeringspartij van Wet en Rechtvaardigheid (PiS) om de rechtbanken met eigen kandidaten te vullen en de rechtsstaat te ontmantelen.

In een brief die op dinsdag op Twitter werd gepubliceerd, schreef Tajani dat de door de overheid gesteunde wetgeving, “in het Europees Parlement grote bezorgdheid heeft veroorzaakt, omdat het tegen de fundamentele beginselen van de EU-verdragen zou kunnen zijn, de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Poolse rechterlijke macht zou verzwakken en de Scheiding van machten in Polen zou ondermijnen.”

De brief aan de Poolse president Andrzej Duda, die de bevoegdheid heeft om de wettelijke wijzigingen van een veto te voorzien, voegde eraan toe: “Gezien uw rol als hoogste garantie van de Poolse grondwet, verzoekt ik u respectief de zaak verder te overwegen en rekening te houden met deze zorgen.”

De brief van Tajani kwam een dag nadat de leiders van vijf fracties in het Europees Parlement – die de meerderheid van de leden van de Europese Parlement hebben – een beroep hebben gedaan op hem om te zeggen dat “het overleven in Polen van de democratie en de rechtsstaat op het spel staat”.

Twee door de parlement aangenomen wetsvoorstellen zouden de Poolse machthebbers de macht geven om rechters aan te wijzen in de District- en Beroep rechtbanken van het land, en in een invloedrijke rechterlijke ethiek toezichthoudende raad.

Het Poolse parlement begon op dinsdag een debat over een derde wetsvoorstel over afspraken tot het Hooggerechtshof.

Polen is al verwikkeld in een onenigheid met Brussel over de stap van PiS tot het Constitutioneel Tribunaal en bezorgdheid over de rechtsstaat.

Bron: PAP/IAR, The News.pl (English version)

Hoge ambtenaar vraagt om Smoleńsk rouwende met rust te laten

Polen’s viceminister van binnenlandse zaken heeft gevraagd om op maandag mensen tijdens legale publieke bijeenkomsten, onbeperkt doorgang te verlenen voorafgaande aan de herdenking van de Smoleńsk ramp in Warschau.
herdenking

afbeelding Twitter.com

Maandag markeert de 87ste maand sinds een Poolse vliegtuig neerstortte in Smoleńsk, West-Rusland. Dodend alle 96 aan boord, waaronder de Poolse president en de eerste dame.

Het evenement wordt maandelijks in Warschau herdacht met een katholieke mis en een optocht naar het presidentiële paleis.

Maar anti regeringsdemonstranten en mensen die er genoeg van hebben, dat straten en pleinen maandelijks langdurig afgesloten worden tijdens deze herdenking, hebben in het verleden gestreden met de rouwende, voor het grootste deel aanhangers van de conservatieve wet en rechtvaardigheid (PiS) regering.

“Ik vraag echt iedereen die gevoelens heeft van democratie en vrijheid, om de vrijheid van de anderen niet weg te nemen,” zei de viceminister van Binnenlandse Zaken Jarosław Zieliński.

Zieliński zei dat de politie bescherming biedt voor alle wettelijke openbare bijeenkomsten.

Na aan de macht te zijn gekomen in oktober 2015 heeft PiS – onder leiding van de tweelingbroer van de overleden president die in de Smoleńsk ramp stierf – wetten aangenomen die voorrang gegeven aan en de bescherming van regelmatige, terugkerende openbare bijeenkomsten.

PiS heeft lange tijd een officieel verslag in de crash bestreden, dat door de vorige Poolse regering is uitgegeven, die een catalogus van fouten aan de Poolse kant heeft aangehaald, terwijl ook werd gewezen op fouten van het Russische personeel bij de controle toren van de militaire luchthaven Smoleńsk.

Een Russisch rapport legde alle schuld bij de Polen.

PiS heeft zijn eigen onderzoek naar de crash gelanceerd, die in eerste bevindingen suggereerde dat het vliegtuig waarschijnlijk door een explosie in de lucht werd vernietigd en dat de Russische luchtverkeersleiding de Poolse piloten opzettelijk misleid had over hun locatie toen het presidentiële vliegtuig de startbaan van de Smoleńsk militaire luchthaven in 2010.

Tijdens de maandelijkse herinneringen die bekend staan als de ‘Herinneringsdag’, verzamelen de deelnemers aan de mars zich voor een mis voordat ze door de straten van Warschau gaan op weg naar het presidentieel paleis, waar PiS-leider Jarosław Kaczyński, broer van Lech Kaczyński, de president die in de Smoleńsk crash stierf, het publiek toespreekt.

De voormalige Poolse president en Nobelprijs voor winnaar van de vrede, Lech Wałęsa, zou vandaag maandag deelnemen aan een tegen demonstratie in protest tegen die nieuwe wetten op openbare vergaderingen, maar hij is in het ziekenhuis opgenomen met bloed circulatie problemen en kan dus niet gaan.

Maar in juni zaten verscheidene dozijnen anti overheidsdemonstranten en zij die genoeg hebben van de maandelijkse herdenking verspreidt over de Warschause Krakowskie Przedmieście straat in een poging om de route van de mars te blokkeren. Sommigen werden gewelddadig door de politie verplaatst en/of gearresteerd.

De leiders van de tegen demonstratie hebben ook al meerdere malen aangegeven, dat de herdenking niets meer net herdenken te maken heeft, geen religieuze bijeenkomst is, maar gewoon een ordinaire politiek bijeenkomst zodat PiS haar zinnen door kan drukken.

Ook hebben meerdere leiders van de Rooms Katholieke Kerk in Polen aangegeven dat men dit niet ziet als een religieuze bijeenkomst, en zij ergeren zich er aan dat het Kruis wat telkens meegevoerd wordt in de mars, als een strijdwapen is ingezet voor doelen waar normaal een kruis niet aan verbonden wordt. Ondanks verzoeken dit achterwege te laten, heeft PiS totaal niet op de verzoeken gereageerd.

Wałęsa was de leider van de Solidariteitsbeweging die tientallen stakingen en protesten heeft uitgevoerd die uiteindelijk tot de ondergang van het communistische regime in Polen in 1989 hebben geleid.

Bron: PAP, TVN24, The News.pl (English version)

Poolse rechters staken zaken in protest over veranderingen tot de rechtbanken

Rechters in Polen staakten op donderdag de procedures voor 40 minuten in protest tegen de geplande hervormingen van de rechterlijke macht door Polen’s regerende conservatieven.
gerecht

afbeelding Twitter.com

Vertegenwoordigers van Gerechtshof en arrondissementsrechtbanken rechters hebben vorig maand een motie aangenomen bewerend dat de regerende Wet en Rechtvaardigheid de rechtbanken politiseert en hun onafhankelijkheid ondermijnt.

Rechters in Polen mogen niet staken en hebben zich onthouden van het beschrijven van de onderbreking van de procedure op donderdag als een protest.

Publieke omroep TVP meldde dat onderbrekingen niet plaatsvonden in een derde van de Poolse rechtbanken.

Vice-minister van Justitie Michał Wójcik heeft een beroep gedaan op rechters om het leven voor mensen waarvan de dossiers donderdag werden gehoord niet moeilijk te maken.

Wójcik zei dat onderzoek aantoont dat slechts een op de drie Polen vertrouwen heeft in het justitie systeem.

“Dit is erg slecht,” zei Wójcik en voegde daaraan toe dat dit een van de redenen was dat het Wet en Rechtvaardigheid partij, die eind maart 2015 aan de macht kwam, de rechtbanken wil hervormen.

“Er is geen aanval op de onafhankelijkheid van de rechtbanken – dit is een hervorming en we zullen niet terugtrekken,” voegt Wójcik toe.

PiS aanhangers hebben de Poolse rechtbanken bekritiseerd omdat het te lang duurt om zaken te horen en hebben de rechters beschuldigd dat ze een elite zijn, een zichzelf bedienende clique, vaak niet in contact met de problemen van de gewone burgers.

Maar de voormalige minister van justitie, Borys Budka, van de oppositie Burger Platform (PO) partij, vertelde verslaggevers: “PiS begrijpt het principe van de scheiding van machten niet, PiS begrijpt geen democratische principes. Het zijn rechters die ons politici moeten controleren, In plaats van politici die het justitie systeem controleren.”

Bron: IAR, The News.pl (English version)

Warschau antwoordt op de EU aanbevelingen over de rechtsstaat

Warschau zei op maandag dat het een reactie had ingediend op de aanbevelingen van de Europese Commissie te midden van de zorg in Brussel over de rechtsstaat in Polen.
EU-Polen conflict

Ingang Grondwettelijk Tribunaal in Polen – auteur Adrian Grycuk /CC-AS 3.0

De Europese Commissie zei op 21 december dat de benoeming van een nieuw hoofd aan Polen’s hoogste rechtbank “fundamenteel fout” was en riep Warschau op haar veranderingen aan het Constitutionele Tribunaal terugte draaien.

De Europese Commissie gaf Warschau twee maanden de tijd op een nieuwe reeks aanbevelingen te antwoorden.

Die kwam kwam omdat president Andrzej Duda, een kandidaat gesteund door Polen’s regerende conservatieve Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij benoemde als het nieuwe hoofd van het Grondwettelijk Tribunaal, dat opgesloten was geweest in een strijd met de regering.

Kort daarna, zei de Commissie dat de procedure die heeft geleid tot de benoeming van rechter Julia Przyłębska tot de post beschouwd is als “fundamenteel fout met betrekking tot de rechtsstaat.”

‘Normaal functioneren’

Maar het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken zei maandag dat de benoeming van een nieuw hoofd van het Poolse Constitutionele Tribunaal eind vorig jaar en de nieuwe regels “de juiste omstandigheden hadden gecreëerd voor de normale functionering” van het hof.

In Polen’s antwoord tot Europese Commissie’s december aanbevelingen “benadrukken we … dat de consolidatie van de democratische rechtsorde in Polen, waaronder de oprichting van een stabiele basis voor het functioneren van het Grondwettelijk Tribunaal, de overkoepelende doelstelling is van de Poolse autoriteiten, vandaar enige suggesties ter verbetering van de werkzaamheden van het constitutioneel Tribunaal met openheid zijn aanvaard,” zei het ministerie van buitenlandse zaken in een verklaring.

Het ministerie zei dat Polen had benadrukt dat een voortdurende politiek geschil over het Grondwettelijk Tribunaal “niet de basis kan zijn voor het formuleren van de bewering dat in Polen er een systemische bedreiging is voor de rechtsstaat.”

Rechtsstaat onderzoek

In januari vorig jaar, kondigde de Commissie, de uitvoerende arm van de EU, aan dat zij een rechtsstaat onderzoek zou starten naar de vraag of wetten doorgedrukt door de Poolse Wet en Rechtvaardigheid partij de EU-normen schenden. PiS heeft dergelijke beschuldigingen fel verworpen.

De sonde van de Europese Commissie kan in theorie er toe leiden dat Brussel sancties oplegt aan Warschau, maar een dergelijke stap zou unaniem ondersteund moeten worden door de EU-lidstaten. Hongarije heeft gezegd dat het geen sancties zou steunen.

Critici beschuldigen de regerende Wet en Rechtvaardigheid partij ervan gericht het Grondwettelijk Tribunaal aan te vallen met PiS supporters, ondermijnend daarmee haar vermogen om nieuwe wetten te onderzoeken.

Wet en Rechtvaardigheid betoogd dat het oneerlijk is dat een constitutioneel tribunaal met een meerderheid van de rechters in het kader van het vorige parlement aangesteld, in staat zou zijn het vlaggenschip beleid waarvoor PiS verzekerd is via een mandaat in democratische verkiezingen in 2015, te torpederen.

Bron: The News.pl (English version)

Protesterende Kamerleden moeten tot de orde worden gebracht

Een vice parlementsvoorzitter hoopt dat beveiligers zullen ingrijpen als de regering geen compromis bereikt met protesterende Kamerleden te midden van een politieke crisis.

Stanisław Tyszka, van de Kukiz ’15 oppositie, zei dat zijn groepering wil dat de volgende zitting van het parlement, die is gepland voor 11 januari, in de plenaire zaal zal worden gehouden, die momenteel wordt geblokkeerd door een sit-in protest van parlementsleden van de oppositie.

“De plenaire zaal is de plek om debatten en stemmingen te houden,” zei Tyszka in een interview met de Poolse Radio, toevoegend: “Ik hoop dat de partijen in het conflict compromis zullen bereiken”.

Als het compromis niet wordt bereikt, zei Tyszka “hoopt” hij dat parlementaire beveiligers zullen ingrijpen.

“Ik wil een beroep doen op de Wet en de Rechtvaardigheid partij om de waardigheid van de Sejm te handhaven en niet om weg te lopen uit de plenaire zaal. Wij moeten die parlementsleden die zich niet gedragen op een parlementaire manier tot de orde brengen,” aldus Tyszka.

Parlementsleden van de oppositie houden sinds 16 december een sit-in protest, toen ze het podium bestormden nadat een Kamerlid van een debat over de begroting werd uitgesloten.

Hun protest blijft de plenaire zaal van het parlement blokkeren.

De protesterende Kamerleden zeiden dat ze in het parlement zullen blijven tot een stemming over de begroting, die werd gehouden in een bijkomende zaal van het parlement, wordt herhaald.

Volgens sommige parlementsleden van de oppositie, werden niet allen toegelaten in het bijkomende zaal en werd een quorum niet gehaald.

Hooggeplaatste PiS ambtenaren hebben dergelijke beweringen ontkend en zeiden dat er geen noodzaak is om de stemming te herhalen.

Bron: IAR, The News.pl (English version)

Note: Ter uwer informatie, Kukiz ’15 wordt wel een oppositie partij genoemd, maar in 85% van de gevallen steunt zij de regeringspartij PiS, waardoor wetten soms er doorgejaagd kunnen worden.

Polen wijst EU bezorgdheid over de rechtsstaat af

Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken zei op donderdag dat de bezorgdheid over een systemische bedreiging voor de rechtsstaat in Polen ongegrond zijn, maar voegde daaraan toe dat Warschau open staat voor ‘objectieve dialoog “met de Europese Commissie.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de Poolse regering een nieuwe reeks van aanbevelingen van de Europese Commissie zal herzien en beantwoorden binnen twee maanden.

De opmerkingen kwamen een dag nadat de Commissie zei dat de benoeming van een nieuw hoofd aan Polen’s Grondwettelijke Tribunaal “fundamenteel fout”was en riep Warschau om de veranderingen in het Constitutionele Tribunaal van het land te herstellen.

De Commissie gaf Warschau twee maanden om te antwoorden.

Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de onlangs goedgekeurde wijzigingen in de wet op het Grondwettelijk Hof in lijn zijn met de Europese normen.

President Andrzej Duda benoemde op woensdag een kandidaat gesteund door Polen’s heersende conservatieve Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij als het nieuwe hoofd van het Grondwettelijk Tribunaal, die verwikkeld is in een strijd met de overheid.

Kort daarna, zei de Commissie dat het van mening is dat de procedure die heeft geleid tot de benoeming van rechter Julia Przyłębska naar de post als “fundamenteel fout met betrekking tot de rechtsstaat” gezien moet worden.

Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken zei: “In verband met de benoeming door de president van een nieuwe voorzitter van het Grondwettelijk Hof op 21 december zijn wij van mening dat het politieke geschil over het Tribunaal is afgelopen.”

Zij voegde daaraan toe: “In het licht van deze nieuwe feiten, beschouwen we dat de Europese Commissie volhoudt dat er een systemische bedreiging voor de rechtsstaat in Polen is, des te meer ongegrond wordt. Wij hopen dat onze verklaringen begrepen zullen worden door de Europese Commissie.”

Bron: PAP, The News.pl (English version)

All photos and texts on this website are copyrighted.
Unauthorized use without permission of the Author or Administrator, will be punished by international law
Copyright © 2004 - 2018 All Rights Reserved Polenforum.nl