De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Poolse rechters staken zaken in protest over veranderingen tot de rechtbanken

Rechters in Polen staakten op donderdag de procedures voor 40 minuten in protest tegen de geplande hervormingen van de rechterlijke macht door Polen’s regerende conservatieven.
gerecht

afbeelding Twitter.com

Vertegenwoordigers van Gerechtshof en arrondissementsrechtbanken rechters hebben vorig maand een motie aangenomen bewerend dat de regerende Wet en Rechtvaardigheid de rechtbanken politiseert en hun onafhankelijkheid ondermijnt.

Rechters in Polen mogen niet staken en hebben zich onthouden van het beschrijven van de onderbreking van de procedure op donderdag als een protest.

Publieke omroep TVP meldde dat onderbrekingen niet plaatsvonden in een derde van de Poolse rechtbanken.

Vice-minister van Justitie Michał Wójcik heeft een beroep gedaan op rechters om het leven voor mensen waarvan de dossiers donderdag werden gehoord niet moeilijk te maken.

Wójcik zei dat onderzoek aantoont dat slechts een op de drie Polen vertrouwen heeft in het justitie systeem.

“Dit is erg slecht,” zei Wójcik en voegde daaraan toe dat dit een van de redenen was dat het Wet en Rechtvaardigheid partij, die eind maart 2015 aan de macht kwam, de rechtbanken wil hervormen.

“Er is geen aanval op de onafhankelijkheid van de rechtbanken – dit is een hervorming en we zullen niet terugtrekken,” voegt Wójcik toe.

PiS aanhangers hebben de Poolse rechtbanken bekritiseerd omdat het te lang duurt om zaken te horen en hebben de rechters beschuldigd dat ze een elite zijn, een zichzelf bedienende clique, vaak niet in contact met de problemen van de gewone burgers.

Maar de voormalige minister van justitie, Borys Budka, van de oppositie Burger Platform (PO) partij, vertelde verslaggevers: “PiS begrijpt het principe van de scheiding van machten niet, PiS begrijpt geen democratische principes. Het zijn rechters die ons politici moeten controleren, In plaats van politici die het justitie systeem controleren.”

Bron: IAR, The News.pl (English version)

Warschau antwoordt op de EU aanbevelingen over de rechtsstaat

Warschau zei op maandag dat het een reactie had ingediend op de aanbevelingen van de Europese Commissie te midden van de zorg in Brussel over de rechtsstaat in Polen.
EU-Polen conflict

Ingang Grondwettelijk Tribunaal in Polen – auteur Adrian Grycuk /CC-AS 3.0

De Europese Commissie zei op 21 december dat de benoeming van een nieuw hoofd aan Polen’s hoogste rechtbank “fundamenteel fout” was en riep Warschau op haar veranderingen aan het Constitutionele Tribunaal terugte draaien.

De Europese Commissie gaf Warschau twee maanden de tijd op een nieuwe reeks aanbevelingen te antwoorden.

Die kwam kwam omdat president Andrzej Duda, een kandidaat gesteund door Polen’s regerende conservatieve Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij benoemde als het nieuwe hoofd van het Grondwettelijk Tribunaal, dat opgesloten was geweest in een strijd met de regering.

Kort daarna, zei de Commissie dat de procedure die heeft geleid tot de benoeming van rechter Julia Przyłębska tot de post beschouwd is als “fundamenteel fout met betrekking tot de rechtsstaat.”

‘Normaal functioneren’

Maar het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken zei maandag dat de benoeming van een nieuw hoofd van het Poolse Constitutionele Tribunaal eind vorig jaar en de nieuwe regels “de juiste omstandigheden hadden gecreëerd voor de normale functionering” van het hof.

In Polen’s antwoord tot Europese Commissie’s december aanbevelingen “benadrukken we … dat de consolidatie van de democratische rechtsorde in Polen, waaronder de oprichting van een stabiele basis voor het functioneren van het Grondwettelijk Tribunaal, de overkoepelende doelstelling is van de Poolse autoriteiten, vandaar enige suggesties ter verbetering van de werkzaamheden van het constitutioneel Tribunaal met openheid zijn aanvaard,” zei het ministerie van buitenlandse zaken in een verklaring.

Het ministerie zei dat Polen had benadrukt dat een voortdurende politiek geschil over het Grondwettelijk Tribunaal “niet de basis kan zijn voor het formuleren van de bewering dat in Polen er een systemische bedreiging is voor de rechtsstaat.”

Rechtsstaat onderzoek

In januari vorig jaar, kondigde de Commissie, de uitvoerende arm van de EU, aan dat zij een rechtsstaat onderzoek zou starten naar de vraag of wetten doorgedrukt door de Poolse Wet en Rechtvaardigheid partij de EU-normen schenden. PiS heeft dergelijke beschuldigingen fel verworpen.

De sonde van de Europese Commissie kan in theorie er toe leiden dat Brussel sancties oplegt aan Warschau, maar een dergelijke stap zou unaniem ondersteund moeten worden door de EU-lidstaten. Hongarije heeft gezegd dat het geen sancties zou steunen.

Critici beschuldigen de regerende Wet en Rechtvaardigheid partij ervan gericht het Grondwettelijk Tribunaal aan te vallen met PiS supporters, ondermijnend daarmee haar vermogen om nieuwe wetten te onderzoeken.

Wet en Rechtvaardigheid betoogd dat het oneerlijk is dat een constitutioneel tribunaal met een meerderheid van de rechters in het kader van het vorige parlement aangesteld, in staat zou zijn het vlaggenschip beleid waarvoor PiS verzekerd is via een mandaat in democratische verkiezingen in 2015, te torpederen.

Bron: The News.pl (English version)

Protesterende Kamerleden moeten tot de orde worden gebracht

Een vice parlementsvoorzitter hoopt dat beveiligers zullen ingrijpen als de regering geen compromis bereikt met protesterende Kamerleden te midden van een politieke crisis.

Stanisław Tyszka, van de Kukiz ’15 oppositie, zei dat zijn groepering wil dat de volgende zitting van het parlement, die is gepland voor 11 januari, in de plenaire zaal zal worden gehouden, die momenteel wordt geblokkeerd door een sit-in protest van parlementsleden van de oppositie.

“De plenaire zaal is de plek om debatten en stemmingen te houden,” zei Tyszka in een interview met de Poolse Radio, toevoegend: “Ik hoop dat de partijen in het conflict compromis zullen bereiken”.

Als het compromis niet wordt bereikt, zei Tyszka “hoopt” hij dat parlementaire beveiligers zullen ingrijpen.

“Ik wil een beroep doen op de Wet en de Rechtvaardigheid partij om de waardigheid van de Sejm te handhaven en niet om weg te lopen uit de plenaire zaal. Wij moeten die parlementsleden die zich niet gedragen op een parlementaire manier tot de orde brengen,” aldus Tyszka.

Parlementsleden van de oppositie houden sinds 16 december een sit-in protest, toen ze het podium bestormden nadat een Kamerlid van een debat over de begroting werd uitgesloten.

Hun protest blijft de plenaire zaal van het parlement blokkeren.

De protesterende Kamerleden zeiden dat ze in het parlement zullen blijven tot een stemming over de begroting, die werd gehouden in een bijkomende zaal van het parlement, wordt herhaald.

Volgens sommige parlementsleden van de oppositie, werden niet allen toegelaten in het bijkomende zaal en werd een quorum niet gehaald.

Hooggeplaatste PiS ambtenaren hebben dergelijke beweringen ontkend en zeiden dat er geen noodzaak is om de stemming te herhalen.

Bron: IAR, The News.pl (English version)

Note: Ter uwer informatie, Kukiz ’15 wordt wel een oppositie partij genoemd, maar in 85% van de gevallen steunt zij de regeringspartij PiS, waardoor wetten soms er doorgejaagd kunnen worden.

Polen wijst EU bezorgdheid over de rechtsstaat af

Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken zei op donderdag dat de bezorgdheid over een systemische bedreiging voor de rechtsstaat in Polen ongegrond zijn, maar voegde daaraan toe dat Warschau open staat voor ‘objectieve dialoog “met de Europese Commissie.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de Poolse regering een nieuwe reeks van aanbevelingen van de Europese Commissie zal herzien en beantwoorden binnen twee maanden.

De opmerkingen kwamen een dag nadat de Commissie zei dat de benoeming van een nieuw hoofd aan Polen’s Grondwettelijke Tribunaal “fundamenteel fout”was en riep Warschau om de veranderingen in het Constitutionele Tribunaal van het land te herstellen.

De Commissie gaf Warschau twee maanden om te antwoorden.

Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de onlangs goedgekeurde wijzigingen in de wet op het Grondwettelijk Hof in lijn zijn met de Europese normen.

President Andrzej Duda benoemde op woensdag een kandidaat gesteund door Polen’s heersende conservatieve Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij als het nieuwe hoofd van het Grondwettelijk Tribunaal, die verwikkeld is in een strijd met de overheid.

Kort daarna, zei de Commissie dat het van mening is dat de procedure die heeft geleid tot de benoeming van rechter Julia Przyłębska naar de post als “fundamenteel fout met betrekking tot de rechtsstaat” gezien moet worden.

Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken zei: “In verband met de benoeming door de president van een nieuwe voorzitter van het Grondwettelijk Hof op 21 december zijn wij van mening dat het politieke geschil over het Tribunaal is afgelopen.”

Zij voegde daaraan toe: “In het licht van deze nieuwe feiten, beschouwen we dat de Europese Commissie volhoudt dat er een systemische bedreiging voor de rechtsstaat in Polen is, des te meer ongegrond wordt. Wij hopen dat onze verklaringen begrepen zullen worden door de Europese Commissie.”

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Regeringspartij spreekt zich uit over Poolse parlementaire crisis

Het hoofd van de Poolse regeringspartij heeft aangeboden wat hij noemt een “uitgestoken hand” tot de oppositie te midden van een politieke crisis, maar waarschuwde dat Kamerleden die een sit-in protest ensceneren betrokken waren in een “crimineel” gedrag.
Sejm

Het parlementsgebouw – afbeelding Twitter.com

Kaczyński sprak op woensdag een persconferentie toe in Warschau samen met de top leden van zijn regerende Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij, met inbegrip van premier Beata Szydło en de voorzitter van de Tweede Kamer van het parlement Marek Kuchciński.

Kaczyński zei dat zijn partij bereid was om overleg te houden met de oppositie als zij toestaan dat het parlement weer “terugkeert naar normaal”.

Hij zei dat de Kamerleden, die sinds vrijdag een sit-in protest hielden in het Lagerhuis van het parlement, zich bezig houden met ‘crimineel’ gedrag door het bezetten van de plenaire zaal.

“We zijn nog steeds klaar, nadat de situatie kalmeert, en het parlement terugkeert naar normaal, om maatregelen te nemen […], die zouden leiden tot de invoering van een systeem dat lijkt op dat wat in sommige Europese landen bestaat,” voegde hij eraan toe.

Herhalend de voorstellen die tijdens een recent interview werden gemaakt, zei Kaczyński zei dat het hoofd van de Poolse oppositie meer rechten binnen het parlement gegeven zouden moeten worden, evenals bepaalde privileges.

Kerstmis protest

Volgend op de persconferentie van woensdag, zeiden vertegenwoordigers van het Burger Platform (PO) en Nowoczesna partijen dat ze hun protest niet zouden beëindigen, en verwachten het parlement na de komende kerstvakantie nog steeds te bezetten.

Parlementsleden van oppositiepartijen eisen dat een belangrijke stemming over de begroting van volgend jaar worden herhaald.

Zaken kwamen tot een hoogtepunt toen de oppositie Parlementarier Michał Szczerba de uitgifte van nieuwe media regels tijdens een parlementair debat op vrijdag naar voren bracht. De voorzitter van de Tweede Kamer, Marek Kuchciński sloot hem uit van debat en nam hem zijn stemrecht af.

Parlementsleden van de oppositie bestormden vervolgens het podium, en blokkeerde de procedure.

Na enkele uren van reces, kwamen afgevaardigden van de regerende Wet en Rechtvaardigheid partij bijeen in een bijzaal en namen daar de begroting van volgend jaar aan. Parlementsleden van de oppositie hebben gezegd dat de stemming gedragen, door het opsteken van handen, illegaal was, en moet worden herhaald.

‘Alle maatregelen zijn genomen’

Maar tijdens de persconferentie van woensdag, herhaalde Kuchciński dat de stemming in lijn was met de regelgeving, en dat “alle maatregelen werden genomen” om alle parlementsleden op de hoogte te brengen dat er een stemming plaats zou vinden in een andere kamer. [RED: Kuchciński vertelde er niet bij dat in de Zuilen zaal maar plaats was voor 300 personen en zeker niet voor de voltallige 460 personen tellende Sejm]

Hij voegde eraan toe dat de pers toegang had tot de procedure en kon filmen vanaf het einde van de kamer.

Echter, zowel de journalisten als de oppositie betwisten deze beweringen, en zeggen dat de parlementaire bewakers mensen tegen hielden de zaal te betreden, terwijl de stemming plaatsvond.

Het hoofd van de Nowoczesna partij, Ryszard Petru, vertelde journalisten na de conferentie dat als de begroting, die hij beschreef als een ”hoeksteen wet,” niet juridisch door het parlement is aanvaard, het ernstige juridische gevolgen in de toekomst zou hebben.

PiS ‘behoudt arrogantie’

Michał Szczerba, de PO parlementariër die de commotie begon op vrijdag, ging naar Twitter om commentaar te leveren op de voorstellen van PiS leider Kaczyński om de oppositieleider meer privileges te geven. “Dank u, we houden ons niet bezig met politieke corruptie,” schreef Szczerba.

Nowoczesna’s Petru zei dat de PiS leider de oppositie niet zou moeten vertellen wat ze moeten doen. “We kunnen voor onszelf zorgen,” zei hij.

Oud-premier en huidig PO parlementariër Ewa Kopacz zei dat in de persconferentie “Kaczyński twee woorden verwarde die beginnen met ‘D’:. ‘Democratie’ en ‘Dictatuur'”

Ze voegde eraan toe dat “het spreken met een kalme stem [de PiS leider] hun arrogantie behielden.”

Bron: The News.pl (English version)

Poolse Tribunaal acht “media wetsvoorstel” gedeeltelijk ongrondwettelijk

Het Poolse Constitutionele Tribunaal oordeelde op dinsdag dat controversiële wijzigingen in “s lands publieke media geïntroduceerd in januari gedeeltelijk ongrondwettig waren.
Tribunaal

Het grondwettelijk Tribunaal – afbeelding Twitter.com

Het tribunaal, de hoogste rechtbank van Polen, oordeelde dat als een grondwettelijk orgaan, de Nationale Omroep Raad (KRRiT) waakhond, een doorslaggevende rol moet nemen bij de benoeming en het ontslag van de leden van de directie en raad van commissarissen van de publieke media.

De media wet, die in januari door president Andrzej Duda ondertekend werd, zorgde voor de beëindiging van de termijnen van het management en de commissarissen van de TVP staatsomroep, de Poolse Radio en het persbureau PAP.

De wijziging was gericht op het verminderen van het aantal commissariaten van mediabedrijven, alsmede de benoeming van nieuwe leden genomineerd door het ministerie van de schatkist.

The amendment aimed to reduce the number of supervisory boards of media companies, as well as appointing new members nominated by the treasury ministry.

De verhuizing werd verworpen door internationale waarnemers, met inbegrip van Reporters Without Borders, die zeiden dat de nieuwe wet ” de regering de volledige controle geeft over de publieke omroepen, wat een schending is van de fundamentele waarden van de Europese Unie”. (Rg)

Bron: The News.pl (English version)

Parlementsleden in verhitte discussie over regels Grondwettelijk Tribunaal

Een parlementaire commissie heeft besloten om een wetsvoorstel te steunen inzake het Grondwettelijk Tribunaal op basis van voorstellen van Polen”s Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij, afwijzend de voorstellen van de ingediende voorstellen van de oppositie.

Op verzoek van het hoofd van de commissie, Stanisław Piotrowicz, besloten de leden in een stemming om alleen het wetsontwerp voorgesteld door PiS te accepteren.

Vier nieuwe wetsvoorstellen inzake het Grondwettelijk Tribunaal werden naar voren gebracht in het parlement vóór de vergadering van gisteren. Eén van de wetsvoorstellen werd door de Wet en Rechtvaardigheid ingediend, een voorgesteld door de oppositie Poolse Volks Partij, de derde door Kukiz 15 ‘, en de vierde door het Comité voor de Verdediging van de Democratie (KOD), die zich verzet tegen ingrijpende hervormingen die de regerende PiS partij heeft doorgedrukt sinds het in oktober aan de macht kwam.

De vergadering van het Comité voor de Rechten van de Mens duurde meer dan zeven uur en eindigde om 03:30.

Parlementsleden van de oppositie eisten zonder succes pauzes, en hun verzoek om een zogenaamde openbare hoorzitting werd afgewezen. Tijdens de vergadering, introduceerde PiS parlementsleden, die een meerderheid in de commissie hebben, een spreek tijd limiet van twee minuten.

Het wetsvoorstel van de Wet en Rechtvaardigheid beschrijft dat beslissingen zouden worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, terwijl 11 rechters aanwezig moeten zijn.

Eerder in juni, zei het hoofd van Polen’s regerende conservatieve Wet en Rechtvaardigheid partij, Jaroslaw Kaczynski, dat de nieuwe regels over de manier waarop het land Constitutionele Tribunaal gaat werken in juli aangenomen konden worden.

Het tribunaal is in het centrum geweest van een bittere, aanhoudende politieke ruzie. Een patstelling over de rechtbank heeft kritiek in het buitenland aangetrokken en protesten in het land aangewakkerd. De Europese Commissie heeft een zogenaamde rechtsstaat procedure tegen Polen ingeleid.

Bron: IAR The News.pl (English version)

All photos and texts on this website are copyrighted.
Unauthorized use without permission of the Author or Administrator, will be punished by international law
Copyright © 2004 - 2015 All Rights Reserved Polenforum.nl