De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

EU Timmermans zegt artikel 7 procedure gaat door tegen Warschau

Het plaatsvervangend hoofd van de Europese Commissie Frans Timmermans zei op maandag dat de EU uitvoerende macht in dit stadium niet zijn straffend artikel 7 procedure tegen Polen zou intrekken.
EU

Timmermans tijdens een interview – foto Twitter.com

Frans Timmermans, de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, sprak vooruit op een bijeenkomst van EU-ministers voor Europese zaken in Brussel waarvan verwacht werd dat ze kwesties zouden bespreken, waaronder de vermeende schending door Polen van de beginselen van de rechtsstaat.

“We hebben enige vooruitgang geboekt, maar we zijn niet in de positie om te zeggen dat het probleem is opgelost”, zei Timmermans over een aanhoudend geschil met Warschau over gerechtelijke hervormingen en de rechtsstaat in Polen.

Een kort “nee”

Timmermans gaf een kort “nee” toen hem gevraagd werd of er enige kans bestond dat de Europese Commissie de artikel 7 procedure tegen Polen zou intrekken in dit stadium, meldde het Poolse persbureau PAP.

De verklaring van Timmermans sloot de speculaties uit dat Brussel en Warschau maandag een akkoord zouden kunnen bereiken in het geschil over rechtsregels na concessies van de Poolse regering over betwiste gerechtelijke veranderingen, zei PAP.

De opmerkingen van Timmermans kunnen een verrassing zijn voor degenen in Warschau die een doorbraak verwachtten, zei PAP.

Het agentschap citeerde een Europarlementariër afkomstig van Polen’s heersende conservatieve Wet en Rechtvaardigheid partij (PiS), Karol Karski, die zondag betoogde dat het geschil tussen de Poolse regering en de Europese Commissie over de rechtsstaat “praktisch gesproken een gesloten hoofdstuk was.”

De EU-ministers die maandag in Brussel bijeenkomen, zullen naar verwachting een update door Timmermans ontvangen over de gesprekken die hij met Polen heeft gevoerd te midden van het al lang bestaande geschil met Brussel.

De rechtsstaat onenigheid

De Europese Commissie, de uitvoerende arm van de 28-landen tellende Europese Unie, nam in december de ongekende stap om Artikel 7 van het EU-Verdrag tegen Polen te activeren, waardoor de druk op Warschau toeneemt vanwege controversiële veranderingen in het rechtssysteem door de regerende conservatieven van het land.

De stap betekende dat de uitvoerende macht van de EU de lidstaten van het blok wilde laten verklaren dat de rechtsstaat in Polen werd bedreigd. Dat zou mogelijk de weg vrijmaken voor het opleggen van sancties aan Polen.

Maar de Poolse regering is inmiddels overgegaan tot het wijzigen van de betwiste juridische veranderingen.

De Poolse minister van Buitenlandse Zaken Jacek Czaputowicz heeft begin mei Frans Timmermans in Brussel ontmoet, om hem te informeren over geplande nieuwe amendementen op betwiste wetten die het werk van het rechtssysteem van het land regelen, aldus PAP.

Polen’s wetgevers hebben sindsdien aanpassingen goedgekeurd in de regelgeving voor assistent-rechters en hebben ook gestemd om een betwiste procedure te beperken die “buitengewone beroepsprocedures” toestaat voor het heropenen van gesloten rechtszaken.

Ambtenaren in Warschau hoopten dat de wijzigingen voor de EU vicevoorzitter voldoende zouden zijn om de artikel 7 procedure te beëindigen.

Czaputowicz zei eind maart dat Polen wilde dat Brussel zijn artikel 7 procedure tegen Warschau introk.

Begin april bezocht Timmermans Warschau om gesprekken te voeren met de Poolse premier Mateusz Morawiecki en met Czaputowicz en de presidentiële stafchef Krzysztof Szczerski. Hij ontmoette ook de hoofden van het Poolse constitutionele tribunaal en het hooggerechtshof.

Morawiecki en hoofd van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, spraken over de rechtsstaat in Polen tijdens een telefoongesprek eind april.

De Europese Commissie heeft op 2 mei een nieuwe lange termijn begroting voor de EU voorgesteld. Het plan introduceert een mechanisme dat landen financieel kan straffen die volgens de EU beginselen de rechtsstaat schenden.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Poolse regering bereidt ‘diplomatiek offensief’ voor over artikel 7

De Poolse minister van Buitenlandse Zaken Witold Waszczykowski heeft aangekondigd dat de regering van plan is om de komende drie maanden gesprekken met EU-landen te houden in reactie op het triggeren van artikel 7 tegen Polen door de Europese Commissie.

Vorige week nam de Europese Commissie de ongekende stap om artikel 7 van het EU-Verdrag tegen Polen in te stellen, een reactie op de passage van twee omstreden wetsvoorstellen die de Poolse rechterlijke macht grondig herzien.

De Poolse regering heeft nu drie maanden om haar zaak voor te leggen aan zowel de Commissie als aan andere EU-lidstaten.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki zal op 9 januari al met Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, spreken.

Waszczykowski zei, dat bovendien Polen zou proberen te praten met verschillende EU-lidstaten.

De minister van Buitenlandse Zaken benadrukte Bulgarije, dat in januari het roterende voorzitterschap van de EU zal overnemen, als een van de potentiële hoofdrolspelers in discussies. Volgens hem zou op 15 januari een bilaterale vergadering kunnen plaatsvinden.

Voor eventuele sancties tegen Polen is unanimiteit tussen de lidstaten vereist. Tot op heden heeft de Hongaarse premier Viktor Orban gezworen alle EU-stappen tegen Polen te blokkeren.

Premier zoekt ‘gemeenschappelijke grond’

Ondertussen zei Morawiecki: “Het beste medicijn is meestal dialoog. We willen deze dialoog voeren … We willen onze partners uitleggen waarom onze hervormingen van het rechtssysteem nodig zijn.”

Morawiecki voegde hieraan toe: “Ik verwacht dat we een gemeenschappelijke basis zullen kunnen bereiken, tenminste als het gaat om het begrijpen van elkaars posities. Ik ben hierover een gematigde optimist.”

Volgens de stafchef van Morawiecki zal de premier hoogstwaarschijnlijk een diplomatieke rondreis door de EU-landen maken.

Op woensdag 3 januari maakt Morawiecki een reis naar Boedapest om Orban te ontmoeten.

Polen;’s regerende partij van Polen, Wet en Rechtvaardigheid (PiS), heeft gezegd dat ingrijpende veranderingen nodig zijn om een inefficiënt en soms corrupt rechtsstelsel te hervormen dat door het communistische verleden is aangetast, waarbij rechters worden beschuldigd van het zijn van een elitaire, zelf dienende kliek die vaak geen voeling heeft met de problemen van gewone mensen. burgers.

Maar tegenstanders hebben Wet en Rechtvaardigheid beschuldigd van het streven om hoven met eigen kandidaten te vullen en de rechtsstaat te ontmantelen.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

All photos and texts on this website are copyrighted.
Unauthorized use without permission of the Author or Administrator, will be punished by international law
Copyright © 2004 - 2018 All Rights Reserved Polenforum.nl