Nederlandstalige Polen website brengt u het nieuws uit Polen

Polen is tegen bezuinigingen op het EU cohesiebeleid

Polen heeft zich opnieuw verzet tegen het snijden in de middelen van het cohesiebeleid in de nieuwe begroting van de Europese Unie na 2020, zo meldt een persbureau.
Cohesiebeleid

Een stapel cohesiebeleid afb. – Twitter.com

Tijdens een vergadering in Luxemburg op dinsdag over de toekomstige uitgaven van het blok zei de Poolse minister van Investeringen en Ontwikkeling, Jerzy Kwieciński, dat zijn land niet akkoord kan gaan met de door de Europese Commissie voorgestelde bezuinigingen op het cohesiebeleid en het verschuiven van het geld naar nieuwe doelstellingen zoals defensie- en migratiebeleid.

Kwieciński werd door het IAR-nieuwsagentschap geciteerd als een voorbeeld dat het cohesiebeleid moet worden gebruikt om de verschillen tussen de regio’s in de EU te egaliseren, in plaats van andere problemen die zich momenteel in het blok voordoen op te lossen.

De Europese Commissie heeft vorig jaar volgens de rapporten ongeveer 23 procent minder middelen voor het cohesiebeleid voorgesteld voor Polen in het kader van de begroting voor 2021-2027 van het blok.

Polen is de grootste ontvanger van de cohesiefondsen van de Europese Unie in het kader van de begroting 2014-2020 van het blok.

Het cohesiebeleid van de EU heeft volgens de Europese Commissie tot doel het scheppen van werkgelegenheid, het concurrentievermogen van het bedrijfsleven, de economische groei en duurzame ontwikkeling te ondersteunen en de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren.

Bron: IAR, The News.pl {Enlish version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2024 All Rights Reserved Polennieuws.nl