De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Archives for januari 2018

Kamerleden ondersteunen gevangenisstraffen voor verwijzingen naar ‘Poolse’ vernietigingskampen

Poolse afgevaardigden hebben op vrijdag door middel van stemming een wet aangenomen waaronder iedereen die de term “Poolse vernietigingskampen” gebruikt, drie jaar in de gevangenis terecht kan komen of een boete opgelegd krijgt.
HHHHHHH

De hoofdingang van het voormalige nazi-vernietigingskamp Birkenau – Auteur Michel Zacharz – CC-BY-SA-2.5

De nieuwe wet zou ook de mogelijkheid bieden om een strafrechtelijke procedure aan te spannen tegen iedereen die misdaden ontkent van Oekraïense nationalisten begaan tussen 1925 en 1950, zoals het bloedbad in Volhynia tijdens de Tweede Wereldoorlog, een zwarte bladzijde in de Pools-Oekraïense betrekkingen.

Het gebruik van de term “Pools vernietigingskamp” door internationale media met betrekking tot kampen die werden gerund door nazi-Duitsers in bezet Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft in de afgelopen jaren veel klachten van Warschau veroorzaakt.

Vice-minister van Justitie Patryk Jaki zei vrijdag tegen de parlementsleden: “Niet-gouvernementele organisaties geven aan dat om de dag de uitdrukking ‘Poolse vernietigingskampen’ overal ter wereld wordt gebruikt”

‘Beledigingen voor de Poolse natie’

Hij zei: “Met andere woorden, Duitse nazi-misdaden worden toegeschreven aan Polen. En tot nu toe heeft de Poolse staat dit soort beledigingen tegen de Poolse natie niet effectief kunnen bestrijden.”

De nieuwe wet zou van toepassing zijn op zowel Poolse burgers als buitenlanders “ongeacht de regels die gelden op de locatie waar de handeling werd gepleegd”, volgens de officiële formulering.

Maar artisten en academici zouden worden vrijgesteld van vervolging.

Volgens de regels die vrijdag zijn aangenomen, kan iedereen die publiekelijk schuld of gezamenlijke schuld aan de Poolse natie of staat toeschrijft voor misdaden gepleegd door nazi-Duitsland of voor oorlogsmisdaden of andere misdaden tegen de menselijkheid worden bestraft.

De nieuwe wet werd vrijdag door 279 afgevaardigden ondersteund, terwijl vijf tegen waren en 130 zich van stemming onthielden. De wet gaat nu naar de Senaat, het Hogerhuis van het Poolse parlement, voor verdere discussie.

Bron: PAP, The News.pl

Deur naar EU moet open worden gehouden

De Poolse president Andrzej Duda zei donderdag dat de deur naar de Europese Unie open moet blijven voor landen die willen toetreden tot het blok.

Duda sprak tijdens het World Economic Forum in Davos, Zwitserland, een jaarlijkse bijeenkomst van internationale politieke en zakelijke leiders die tot vrijdag doorloopt.

Tijdens een ontmoeting met de Servische president Aleksandar Vučić zei Duda dat Polen, dat in 2004 tot de EU toetrad, de “aspiraties van de Europese Unie” van dat land steunde.

“Ik geloof dat de deur naar de Europese Unie open moet blijven … vooral in een situatie waarin we een Brexit-crisis hebben, omdat we allemaal moeten aantonen dat de EU één orgaan is … en open staat voor de landen en samenlevingen die willen toetreden tot de Europese Unie.”

Hij voegde eraan toe dat het “absoluut niet is toegestaan om de deur te sluiten” naar de EU. “We moeten degenen die streven naar de EU verzekeren dat als ze aan de vereiste criteria voldoen, ze worden toegelaten tot de EU.”

Bron: PAP, The News.pl

Brussel wil boetes voor Polen vanwege auteursrechtwetten

Brussel heeft er bij de hoogste rechter in de Europese Unie op aangedrongen om Polen te straffen vanwege het feit dat het de regels van de Europese Unie niet heeft nageleefd, aldus de Europese Commissie donderdag.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie kan besluiten om Polen een boete te geven van EUR 87.000 (PLN 360.000) per dag wegens het niet opnemen in haar wetgeving, van de richtlijn van het blok betreffende auteursrechten en naburige rechten en Multi-territoriale licentieverlening van rechten in muziekwerken voor online gebruik .

De richtlijn werd bijna vier jaar geleden aangenomen en de lidstaten hadden tot april 2016 de tijd om deze in hun eigen wetgeving om te zetten.

Brussel stuurde twee keer een herinnering naar Warschau, maar zei dat het geen bevredigende reacties kreeg.

De Poolse regering heeft gezegd dat er gewerkt wordt aan de invoering van nieuwe auteursrechtwetten die in overeenstemming zijn met de Europese richtlijn.

Polen kan sancties vermijden als zijn wetten in overeenstemming zijn met de EU-regels tegen de tijd dat de rechter zijn beslissing neemt.

De commissie heeft ook besloten om een zaak tegen Polen te starten voor wat het beweert dat Warschau de regels voor defensieopdrachten van de Europese Unie niet heeft nageleefd en defensiecontracten rechtstreeks aan nationale leveranciers heeft toegekend.

“De EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten helpt de waarde van belastinggeld te verbeteren door te eisen dat alle openbare contracten boven een bepaalde drempel worden aanbesteed met inachtneming van de beginselen van transparantie, gelijke behandeling en non-discriminatie,” zei de Europese Commissie in een verklaring.

Polen heeft twee maanden gekregen om te reageren.

Bron: The News.pl (English version)

Assistent Poolse president haalt uit naar plannen Brussel over rechtsstaat

Een hooggeplaatste medewerker van de Poolse president heeft hard uitgehaald naar plannen om de uitbetalingen van EU-fondsen afhankelijk te maken van de voorwaarde dat de lidstaten de rechtsstaat handhaven.
Rechtsstaat

Panorama centrum Warszawy z Mostu Siekierkowskiego. – auteur Filip Bramorski

Krzysztof Szczerski, een assistent van de Poolse president Andrzej Duda, noemde de plannen ‘absurd’.

Warschau is herhaaldelijk in botsing gekomen met Brussel over ingrijpende veranderingen in rechtbanken in Polen, dat een belangrijke ontvanger is van fondsen van de Europese Unie.

Critici beweren dat de hervormingen de onafhankelijkheid van de rechters ondermijnen, maar de heersende conservatieven van Polen hebben gezegd dat de hervormingen van essentieel belang zijn om rechtbanken efficiënter en transparanter te maken.

De EU commissaris voor Justitie, Vera Jourova, zei woensdag dat de uitvoerende macht van de EU werkt aan een manier om uitbetalingen van alle EU-fondsen afhankelijk te maken van lidstaten die over een efficiënt rechtssysteem beschikken en de rechtsstaat handhaven.

‘Politieke druk’

Szczerski vertelde het Poolse persbureau PAP dat een “poging om uitkeringen van de EU-begroting te koppelen aan politieke beoordelingen en voorwaarden anders dan objectieve indicatoren niet verenigbaar is met de essentie van het cohesiebeleid van de Europese Unie.”

Hij voegde hieraan toe: “Dit voorstel is zo absurd dat het een misverstand zou kunnen zijn of een resultaat van sterke politieke druk op de Europese Commissie om tegen elke prijs geld te zoeken, inclusief ten koste van schending van de geest van het Europees recht, om middelen vinden om problemen op te lossen die sommige EU-landen ons de afgelopen jaren hebben aangedaan door politieke beslissingen.”

Controversiële wijzigingen aan rechtbanken

De Europese Commissie nam in december de ongekende stap om Artikel 7 van het EU-Verdrag tegen Polen in te stellen, waardoor de druk op Warschau toeneemt vanwege controversiële veranderingen in het rechtsstelsel door conservatieven in het land.

De stap betekent dat de uitvoerende macht van de EU wil dat de lidstaten van het blok verklaren dat de rechtsstaat in Polen wordt bedreigd.

De stap zou de weg vrij kunnen maken voor het opleggen van sancties aan Polen, bijvoorbeeld het opschorten van zijn stemrecht in de Europese Unie. Maar straffen voor Warschau zouden unaniem door EU-lidstaten moeten worden gesteund, terwijl Hongarije heeft gezegd dat het geen sancties zou ondersteunen.

Tegenstanders van Wet en Rechtvaardigheid hebben de partij beschuldigd van het er naar streven dat de hoven en rechtbanken met PiS kandidaten gevuld en de rechtsstaat wordt ontmantelt.

Bron: The News.pl

‘Zero tolerance’ voor totalitaire ideeën

De Poolse regering heeft een beleid van “zero tolerance” voor degenen die totalitaire ideeën verspreiden, zei de minister van Binnenlandse Zaken op donderdag.

Joachim Brudziński sprak in het parlement te midden van een optreden tegen een extreem nationalistische organisatie die in een televisie-exposé Hitler en het fascisme verheerlijkte.

Er kan geen tolerantie zijn voor “elke manifestatie van het promoten, bevestigen of verheerlijken van criminele totalitaire systemen”, zei Brudziński tegen parlementsleden op donderdag, waarin hij specificeerde dat hij doelde op “Duits nazisme en Sovjet communisme, de bloedigste vormen van totalitarisme ervaren door het Poolse volk.”

Brudziński zei: “Ik denk dat we overeenstemming hebben over het politieke spectrum op dit gebied. De kwestie is geen onderwerp van enig debat.”

Officieren van justitie in Polen hebben zes verdachte neo-nazi’s gearresteerd nadat beelden uitgezonden door een commercieel tv-station een groep toonden en nazi-Duitsland leken te verheerlijken die Hitler, meldde het PAP-persagentschap op donderdag.

President Andrzej Duda veroordeelde woensdag elk geval van bevordering van het nazisme in Polen.

“We kunnen niet toestaan dat deze organisaties in Polen bestaan … ze zijn anti-Pools, er is geen plaats in de Poolse samenleving voor iemand die Adolf Hitler, de persoon die verantwoordelijk is voor de vernietiging van Polen en andere naties, vooral Joden, prijst,” zei Duda.

Afgelopen weekend zond de commerciële omroep TVN undercover opnames uit van wat volgens haar de vieringen waren van Hitlers geboorteverjaardag afgelopen mei, door een extreem nationalistische organisatie genaamd Trots en Moderniteit.

De onthullingen veroorzaakten verontwaardiging en veroordeling in Polen, een land dat enorme schade leed nadat het werd binnengevallen door Adolf Hitler’s nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog.

De Sovjet-Unie viel Polen aan in de vroege dagen van de Tweede Wereldoorlog, terwijl de Polen streden tegen de Duitse bezetting. Een Sovjet geïnstalleerd communistisch regime in Warschau regeerde meer dan vier decennia na de oorlog.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Kinderliefdadigheid ter ere van vermoorde Poolse zendelinge lanceert

Een beursfonds voor kinderen in ontwikkelingslanden, opgericht ter nagedachtenis aan Helena Kmieć, de Poolse missionaris die vorig jaar in Bolivia is vermoord, wordt gelanceerd op de eerste verjaardag van haar overlijden op woensdag.

De zendelinge, Helena Kmieć, was 25 jaar oud toen ze zich vrijwillig aanmeldde om te helpen bij een kinderopvangcentrum, gerund door de Poolse orde van de Zusters Dienaren van de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria van God.

Twee weken na haar geplande missie van zes maanden werd ze gestoken tijdens een aanval in het centrum. Ze stierf ondanks pogingen om haar te redden.

Haar familie, vrienden en supporters hebben besloten om een goed doel op te richten in haar naam.

“We willen kinderen [in Bolivia, Zambia en de Filippijnen] de middelen geven om naar school te gaan en hen te ondersteunen door noodzakelijke goederen en uitrusting te kopen,” zei Marta Trawińska van de Helena Kmieć Foundation.

De liefdadigheidsinstelling wil betalen voor de scholing van een meisje uit het kinderdagverblijf waar Kmieć zich vrijwillig voor haar dood had aangemeld, om een school voor 80 kinderen op een van de eilanden in Zambia op te zetten en om kinderen uit de sloppenwijken van Manila te ondersteunen.

Fundacja im. Heleny Kmieć

Bron: The News.pl

Polen nemen meer leningen op

In 2017 sloten Polen ongeveer 9 miljoen leningen af voor in totaal 133,2 miljard PLN (32 miljard EUR), wat 5,5 procent meer is dan in het voorgaande jaar, rapporteert het Bureau voor kredietinformatie (BIK).
leningen

Meer leningen opgenomen foto bankier.pl

Hypothecaire leningen bereikten de hoogste groei in termen van waarde, met 11,1 procent in vergelijking met 2016. De waarde van roodstandgrenzen steeg met 6,4 procent en de waarde van consumentenkrediet steeg met 3,5 procent. Creditcards zagen de laagste groei, en staan op 0,8 procent.

Ondertussen, in december 2017, daalde de waarde van het geld geleend door consumenten in de vorm van creditcards met 9 procent op jaarbasis, zei BIK.

Het geleende bedrag van huizenkopers daalde in december met 6 procent, terwijl de waarde van consumentenkredieten en roodstandlimieten met respectievelijk 3,6 procent en 1,7 procent.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

EU onderzoekt steun voor Poolse regionale spoorwegen

De Europese Commissie zei dat het dinsdag een onderzoek heeft geopend naar herstructureringssteun voor de Poolse regionale spoorwegen.
Spoorwegen

Poolse regionale Spoorwegen – afbeelding PKP

De uitvoerende macht van de EU zei bezorgd te zijn over het feit dat het bedrijf, waarin het industriële ontwikkelingsagentschap van Polen in 2015 een meerderheidsbelang verwierf, in het verleden mogelijk al hulp heeft ontvangen van de publieke schatkist.

EU-regels stellen een onderneming in staat om slechts eenmaal in de tien jaar herstructureringssteun te ontvangen.

Concurrentieproblemen

EU-commissaris Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid, zei: “De Poolse regionale spoorwegen hebben in het verleden al geprofiteerd van overheidssteun. We moeten beoordelen of de ontvangen steun verenigbaar is met de EU-staatssteunregels en ervoor zorgen dat de overheidssteun niet wordt verleend tot verstoringen van de mededinging op deze markt leiden.”

In september 2015 heeft Polen de Europese Commissie in kennis gesteld van de herstructureringssteun aan de Poolse regionale spoorwegen (Przewozy Regionalne) ter waarde van 770 miljoen PLN (ongeveer 181 miljoen EUR), aldus de uitvoerende macht van de EU.

‘Een keer, laatste keer’

Op grond van de EU-staatssteun regels kunnen ondernemingen in financiële moeilijkheden slechts eenmaal over een periode van tien jaar herstructureringssteun ontvangen – het zogenaamde “eenmalige, laatste keer” -beginsel.

De Commissie zegt dat het doel van de regels is, om te voorkomen dat worstelende bedrijven afhankelijk zijn van publieke financiering, om in bedrijf te blijven, in plaats van de bedrijfsprestaties te verbeteren en op hun merites te concurreren.

De Poolse regionale spoorwegen zijn de grootste regionale railvervoerder in Polen en de enige aanbieder van openbaar personenvervoer per spoor in zeven van de 16 regio’s, merkte de Europese Commissie op.

“Het bedrijf zit al een tijdje in financiële moeilijkheden. In 2015 betaalde het Industrial Development Agency PLN 770 miljoen om een meerderheidsbelang in Poolse regionale spoorwegen te verwerven. De Poolse regionale spoorwegen hebben de opbrengst van deze aandeleninvestering gebruikt om haar schulden af te lossen en de herstructurering te financieren”, aldus de Europese Commissie.

Bron: europa.eu/PAP, The News.pl (English version)

Poolse functionarissen verwerpen neonazi’s

De Poolse regeringspartij en de oppositie hebben neo-nazi’s in Polen verworpen omdat ze het fascisme propageren dit nadat een verslag over de activiteiten van nationalisten werd uitgezonden door de commerciële omroep TVN.

Televisiezender TVN heeft zijn onderzoeksrapport in de radicale nationalistische groeperingen in Polen uitgezonden, waarin de organisatie Trots en Moderniteit (Duma i Nowoczesność) in mei vorig jaar de verjaardag van Hilter in het zuidwesten van Polen vierde.

    Verslaggevers zijn binnengedrongen in de neo-nazi-gemeenschap.
    Bekijk materiaal @SUPERWIZJER_TVN ⬇️ https://t.co/jZwW3qnKhG
    – tvn24 (@ tvn24) 20 januari 2018

Het rapport toonde een altaar opgericht ter ere van de Duitse nazi-leider, een brandende houten swastika, mensen die de Hitlergroet “Sieg Heil” gebruikten en een nazi-Duitse vlagtaart deelden.

Krzysztof Łapiński, de woordvoerder van de Poolse president, zei: “Een Poolse patriot zijn is onverenigbaar met het verheerlijken van Adolf Hitler, die Polen en Polen wilde vernietigen”.

Hij zei dat publieke uitingen van het pro-nazi gevoel zowel moreel als juridisch onaanvaardbaar waren.

Hij voegde eraan toe dat Hitler de Tweede Wereldoorlog begon waarin miljoenen Polen stierven.

Ondertussen brengt het propageren van het fascisme of andere totalitaire regimes in Polen sancties van maximaal twee jaar gevangenisstraf met zich mee.

De Poolse coördinator speciale diensten, Mariusz Kamiński, beloofde dat de Poolse autoriteiten “snel en krachtig” zouden reageren en voegde daaraan toe dat “de verheerlijking van nazi’s en Hitler in onafhankelijk, vrij en democratisch Polen onaanvaardbaar is”.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki zei dat de neonazi’s de herinnering aan Poolse voorouders “vertrapten”.

Minister van Justitie Zbigniew Ziobro zei dat hij de aanklager een onderzoek liet uitvoeren naar de fascistische propaganda en parafernalia van de Trots en Moderniteit.

Minister van Binnenlandse Zaken Joachim Brudziński noemde de TVN beelden “schokkend” en zei dat hij zou praten met politiechef Jarosław Szymczyk en assistent-procureur-generaal Bogdan Święczkowski.

Oppositie-moderne (Nowoczesna) partijleider Katarzyna Lubnauer zei dat ze bij het Interne Veiligheidsagentschap een oproep had ingediend om actie te ondernemen tegen Trots en Moderniteit en de procureur-generaal om de organisatie te delegaliseren, die is genoteerd als een organisatie voor algemeen nut en recht heeft op één procent van inkomstenbelasting donaties.

Lubnauer wil ook dat de National Radical Camp (ONR) en de All-Polish Youth (Młodzież Wszechpolska) organisaties worden gedelegaliseerd.

National Radical Camp en All-Polish Youth hebben gezamenlijk de Onafhankelijkheidsmars Associatie opgericht, die vorig jaar in Warschau een Onafhankelijkheidsdag mars organiseerde, een evenement dat door sommige binnenlandse en buitenlandse media als ‘racistisch’ en ‘fascistisch’ werd bestempeld.

Volgens een rapport was een kleine groep van extreme nationalisten verantwoordelijk voor fascistische en racistische spandoeken die de mars ontsierden.

Russische banden?

Ondertussen heeft het Fakt24 portaal beweerd dat Trots en Moderniteit “banden met Rusland” heeft.

De portal deed zijn eigen onderzoek naar een van de leden van de organisatie, geïdentificeerd als Mateusz S. of “Sitas”, die volgens Fakt24 ook lid is van de organisatie “Nee tegen de Europese Unie”.

Fakt24 citeert No tegen het bestuurslid van de Europese Unie Rafał Marek Gwóźdź, die zegt dat zijn organisatie “Poolse en Russische bemiddeling” ondersteunt.

Bron: IAR, PAP, The News.pl (English version)

Nieuwe viceministers defensie in Polen benoemd

Sebastian Chwałek en Marek Łapiński hebben de post van nieuwe viceministers van defensie overgenomen, zoals functionarissen op maandag aangekondigde.

Ondertussen zijn Bartosz Kownacki, Dominik Smyrgała en Bartłomiej Grabski allemaal ontslagen als viceministers van defensie, zei het ministerie van Defensie in een verklaring.

Het voegde eraan toe dat het de taak van Chwałek zou zijn toezicht te houden op de inspanningen om de strijdkrachten van Polen te moderniseren en dat hij ook verantwoordelijk zou zijn voor de bedrijven in de militaire gezondheidssector en de defensiesector.

Łapiński zal volgens het ministerie verantwoordelijk zijn voor de defensiestrategie en -begroting en ook voor sociale kwesties.

Een derde plaatsvervangend minister van defensie, Tomasz Zdzikot, die afgelopen maandag is aangesteld, heeft de taak toezicht te houden op juridische kwesties, informatie- en communicatietechnologie, militaire infrastructuur en hoger militair onderwijs, aldus het ministerie.

Weer een andere vice-minister van Defensie, Tomasz Szatkowski, blijft aan om internationale kwesties te begeleiden, voegde het ministerie eraan toe.

Begin januari nam de voormalige minister van Binnenlandse Zaken Mariusz Błaszczak het roer over als de nieuwe minister van defensie van Polen, ter vervanging van Antoni Macierewicz, in een ingrijpend veranderingsproces in het kabinet.

Bron: IAR, PAP,The News.pl

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl