De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Archives for 9 december 2017

Intern. waakhond: hervormingen van Poolse rechtbanken vormen ‘serieus risico’

De Venetië-commissie de internationale waakhond zei vrijdag dat ingrijpende wijzigingen die zijn gepland voor de Poolse rechtbanken, de onafhankelijkheid van “alle delen” van de Poolse rechterlijke macht “ernstig in gevaar zouden brengen”.

Aanhangers van de conservatieve partij Wet en REchtvaardigheid (PiS), die eind 2015 werd gekozen, hebben kritiek geuit op Poolse rechtbanken omdat ze te lang er over doen om zaken te behandelen, en hebben rechters beschuldigd van een elitaire, soms corrupte, zelfverzorgende kliek vaak niet op de hoogte van de problemen van de gewone burgers.

Politici van Wet en Rechtvaardigheid hebben gezegd dat hervormingen van vitaal belang zijn.

Maar juristen van de Venetië Commissie, een adviesgroep van de Raad van Europa voor de mensenrechten, zeiden vrijdag dat de vroegtijdige verwijdering van een groot aantal Hooggerechtshof rechters vanwege een verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd ”de onafhankelijkheid van justitie als geheel” in gevaar brengt.

De Europese Commissie zei in juli dat zij klaar was om een formele EU waarschuwing te geven als Polen de pensionering van rechters van het hooggerechtshof afwijst of afdwingt.

De Commissie zei ook dat het aan het Poolse parlement geven van het recht om leden van de Nationale Rechterlijke Raad (KRS) te selecteren, een panel dat kandidaat rechters beoordeelt, in combinatie met de voorgestelde onmiddellijke vervanging van de zittende leden, “zal leiden tot een verreikende politisering van dit lichaam. “

De Venetië Commissie zei dat de posten van de minister van Justitie en het Openbaar Ministerie gescheiden moeten zijn.

De fusie van de kantoren “resulteert in buitensporige bevoegdheden voor één persoon”, aldus de commissie.

“Dergelijke macht heeft directe negatieve gevolgen, niet alleen voor de onafhankelijkheid van het vervolgingssysteem van de politieke sfeer, maar ook voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de scheiding der machten en de rechtsstaat in Polen,” voegde het toe.

Wojciech Stańczyk, die Polen vertegenwoordigt tijdens vergaderingen van de Commissie in Venetië, vertelde vrijdag aan verslaggevers dat veel van de argumenten van de waakhond voortkomen uit een “gebrek aan begrip van het Poolse juridische systeem”.

De Venetië Commissie peilde vorig jaar naar veranderingen in het Poolse Constitutionele Tribunaal, ingeluid door de regering van Wet en Rechtvaardigheid.

Bron: Council of Europe, The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl