De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Europarlementsleden waarschuwen Polen inzake rechtsstaat

Polen moet de scheiding der machten, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de grondrechten respecteren, anders kan het stemrecht van het land in de Raad van de Europese Unie worden opgeschort, heeft het Europees Parlement gewaarschuwd.

Na een discussie op woensdag over de rechtsstaat in Polen, zei het Europees Parlement dat de situatie een “duidelijk risico van een ernstige schending” van de waarden van de Europese Unie vormde en stemde om de eerste fase van de “Artikel Zeven” procedure in gang te zetten.

Op grond van artikel 7 – het back-upplan van de Europese Unie voor het omgaan met lidstaten die als een schending van de grondrechten worden beschouwd – zal de Raad een formele waarschuwing geven.

“Als het risico aanhoudt en de Poolse autoriteiten weigeren om te voldoen aan de aanbevelingen van de Europese Unie inzake de rechtsstaat, kan de procedure leiden tot opschorting van de stemrechten van Polen in de raad”, aldus het Europees Parlement.

‘Eenzijdig document’

Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken zei, dat de resolutie van het Europees Parlement dat Polen bekritiseerd beschouwd moet worden als een “politiek instrument” om druk uit te oefenen op ons land.

Het ministerie zei ook dat de resolutie een “eenzijdig” document is, voornamelijk “gebaseerd op politiek oordeel in plaats van een degelijke analyse van de juridische situatie.”

Het Europees Parlement zei dat “een met redenen omkleed voorstel” zou worden opgesteld, een document dat nodig is om de Raad op te roepen om het mechanisme van de rechtsstaat te activeren.

Het Europees Parlement drong er bij Polen op aan om geen nieuwe wetten uit te vaardigen, tenzij deze de onafhankelijkheid van de rechtbanken volledig waarborgen, grootschalige houtkap in het Białowieża-woud te stoppen, het recht op vrijheid van samenkomst te respecteren, de recente ”’xenofobe en fascistische’ 11 november Onafhankelijkheidsdag mars” in Warschau te veroordelen, en om gratis en toegankelijke anticonceptie en de zogenaamde morning-after pil beschikbaar te stellen over de toonbank.

Verhogen van de inzet

De beslissing van de Europarlementsleden op woensdag verhoogt de inzet in een voortdurende ruzie tussen Brussel en Warschau over de rechtsstaat in Polen.

Gevraagd naar de Onafhankelijkheidsdag mars in Warschau, zei Jarosław Kaczyński, leider van de heersende conservatieve Partij voor Wet en Rechtvaardigheid (PiS), dat er enkele “volledig onaanvaardbare” incidenten waren, maar voegde eraan toe dat deze voorvallen “op het randje” waren, en dat ze “zeer waarschijnlijk een provocatie” waren.

De Poolse premier Beata Szydło zei dat ze de ‘schandalige’ gebeurtenissen van woensdag in het Europees Parlement zou opnemen tijdens een EU-top op vrijdag.

Bron: The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl