De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het nieuws uit Polen

Archives for 14 oktober 2017

Polen stemt in tot 7% CO2-uitstoot na het verkrijgen van concessies

Poolse minister van milieubeheer Jan Szyszko heeft een EU-overeenkomst gesteund om koolstofemissies in de bouw, vervoer en landbouw te beperken – in ruil voor concessies.

De basis voor de overeenkomst die de ministers van Milieubeheer van alle 28 landen van de blok op vrijdag hebben bereikt, waren de voorstellen van de Europese Commissie voor de vaststelling van drempels voor individuele landen. Volgens de overeenkomst zal Polen de uitstoot van broeikasgassen in de drie sectoren vóór 2020 met 7 procent moeten verminderen.

Kool afhankelijke Polen was aanvankelijk onwillig om de emissies te verminderen en beweerde dat de stap de groei zou belemmeren in de bouw, het transport en de landbouw.

Warschau ging echter akkoord met het EC voorstel in ruil voor de toewijzing van CO2-vergoedingen die 115 miljoen ton CO2 beslaan, waardoor de kosten van vermindering van de vervuiling in Polen kunnen worden verlaagd.

De definitieve bepalingen die in Luxemburg zijn besproken zullen na de onderhandelingen met het Europees Parlement worden uitgewerkt.

Bron: IAR, The News.pl

Poolse energiegiganten lobbyen in Brussel over kolen, biomassa

Uitvoerende van de drie grootste energiebedrijven in Polen hebben gelobbyd in Brussel over een voorgesteld pakket van EU energiemarkt hervormingen, waarvan zij vrezen dat het hun kolen afhankelijke land zou raken.
biomassa

Białowieża forest voor een deel al gekapt ook voor Biomassa? -auteur Exen

Tauron Polska Energia, de Poolse Energie Groep (PGE) en Enea Trading hebben zich bij de lobby poging aangesloten, waarbij de leidinggevenden de leden van het Europees Parlement en Europese commissie ambtenaren in Brussel zullen ontmoetten.

De heer Filip Grzegorczyk, CEO van Tauron, Maciej Burny, PGE, is tevens secretaris van de Poolse Elektriciteitsvereniging (PKEE). En David Eclipzak, de directeur van Enea Trading, reisde naar Brussel om te praten over nieuwe EU energiemarkt plannen die volgens hen onvriendelijk zijn voor kolen.

De Commissie heeft grenswaarden voor de emissie van kooldioxide voorgesteld voor elektriciteitsproducenten die profiteren van staatssteun.

‘Ideologische oorlog over klimaat’

Tauron’s Grzegorczyk heeft het voorstel van de Commissie bekritiseerd en verklaard dat elk land het soort middelen zou moeten gebruiken die het bezit, en in het geval van Polen is dat steenkool, zei hij.

Grzegorczyk zei: “Dit is absoluut geen goed of eerlijk voorstel. Wij geloven dat het niet gaat om bedrijfsregulering, maar eerder een soort ideologische oorlog over het klimaat.”

Hij voegde eraan toe dat het restrictieve EU milieubeleid nieuwe verplichtingen oplegde aan Europese bedrijven die aanzienlijke investeringen vereisen.

Grzegorczyk zei ook dat het tempo waarmee de energiesector wordt getransformeerd, energiezekerheid en toegang tot energie moeten waarborgen tegen aanvaardbare prijzen.

PGE’s Burny beweerde dat de plannen van de Commissie zouden leiden tot de eliminatie van kolencentrales, waarvan hij zei dat in Polen bijna 90 procent van de totale capaciteit stond.

Burny betoogde dat “Polen in een specifieke situatie staat in verband met de historische rol van steenkool in zijn energiemix” en dat het derhalve noodzakelijk was om “absurde oplossingen te vermijden die de veiligheid van de leveringen in Polen ernstig zouden ondermijnen en de kosten van energie feitelijk verhogen voor de consument.”

Druk voor biomassa

Enea’s Klimczak heeft een aantal voorstellen van de Commissie gerelateerd aan het zogenaamde Winterpakket van de energiemarkt hervormingen naar biomassa. Hij beweerde dat geselecteerde bepalingen uit het pakket verwijderd zouden moeten worden omdat zij ongunstig waren voor de economie van Polen.

“Vandaag is biomassa verantwoordelijk voor minstens een duizend banen in heel het land, en het is op milieuvriendelijke wijze verwezenlijkt,” zei Klimczak en voegt daaraan toe dat biomassa banen ondersteunt in de EU, de landbouw helpt en de hele economie en het milieu helpt.

De EU uitvoerende arm onthulde haar voorgenomen winterpakket afgelopen herfst. Sindsdien zijn er onderhandelingen tussen de EU-lidstaten en in het Europees Parlement gevoerd.

Bron: The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2024 All Rights Reserved Polennieuws.nl