De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Archives for juli 2017

UPDATE: De Poolse president plaats veto op controversiële juridische veranderingen

De Poolse president Andrzej Duda zei op maandag dat hij twee controversiële overheidgesteunde wetsvoorstellen om de Gerechtshoven van het land te herzien zou vetoën, te midden van een politieke storm over de rechterlijke macht.

Oproepend tot kalmte, in een speciaal tv toespraak zei Duda, die afkomstig is van Polen’s regerende conservatieve Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij, dat hij veto’s zou uitspreken om het Hooggerechtshof en een machtige Nationale Gerechtelijke Ethische Raad te hervormen.

Duda zei: “Ik wil niet dat deze situatie zich voortzet, omdat het de verdeling in de maatschappij verdiept.” Hij erkende dat hij kritiek zou kunnen verwachten op zijn veto besluit.

Duizenden zijn de afgelopen week in heel Polen de straten opgegaan om te protesteren over de geplande wijzigingen van het gerechtelijk systeem van de PiS-regering en de oproepen aan de president om hen te vetoën.

Duda zei dat “wijze” wijzigingen aan het rechterlijke systeem nodig waren, maar voegde eraan toe dat hij tegen de invloed van de procureur-generaal in het Hooggerechtshof was.

Duda heeft tot nu toe een bijna onberispelijke record gehad van het ondertekenen van wetsvoorstellen die door het PiS gedomineerde parlement waren aangenomen.

PiS heeft gezegd dat er zware veranderingen nodig zijn om een inefficiënt en soms corrupt gerechtelijk systeem te hervormen, waarbij rechters beschouwd worden als een elite, vaak niet in contact met de problemen van de gewone burgers.

In zijn toespraak heeft Duda op maandag aangekondigd dat hij binnen twee maanden nieuwe wetsvoorstellen op het Hooggerechtshof en de invloedrijke Nationale Gerechtelijke Ethische Raad (KRS) zal opstellen, een instantie die de onafhankelijkheid van de rechter en de rechters moet waarborgen.

Poolse senatoren gaven vorige week groen licht voor de controversiële veranderingen onder welke rechters in het Hooggerechtshof van het land gedwongen konden worden om met pensioen te gaan.

De oppositie waarschuwde dat de beslissing van de Senaat, die op een stormachtig debat in beide huizen van het parlement volgde, de rechterlijke onafhankelijkheid ondermijnde en beschuldigde de heersende conservatieven van Polen van het proberen de rechtbanken te vullen met haar eigen kandidaten.

Het parlement van Polen heeft eerder deze maand twee andere overheidgesteunde wetsvoorstellen aangenomen doorgegeven, waardoor veranderingen in de district en beroeprechtbanken van het land en de KRS mogelijk zouden kunnen worden.

De Europese Commissie heeft afgelopen woensdag gezegd dat het bereid was om stappen tegen Polen te ondernemen voor het veronachtzamen van de EU-wetten en waarschuwde dat de controversiële revisie van het landelijke rechtssysteem en speiaal het Hooggerechtshof de onafhankelijkheid van de rechtbanken bedreigt.

Eerste minister, Beata Szydło, zei toen, dat de Poolse regering niet toe zou geven aan druk ‘in binnen- en buitenland om de veranderingen in het gerechtelijk systeem te stoppen.

In een onmiddellijke reactie op Duda’s aankondiging op maandag, zei Jacek Sasin, een PiS parlementariër: “Ik geef toe dat ik me verrast ben door deze beslissing van de president. Ik had een andere beslissing verwacht.”

Bron: The News.pl (English version)

Duizenden protesteren tegen gerechtelijke veranderingen te midden van politieke storm

Duizenden kwamen zaterdagavond in heel Polen op straat om tegen het groene licht van de Senaat te protesteren tegen wetgeving om het Hooggerechtshof van het land te herzien, dit te midden van een politieke storm over de rechterlijke macht.

Demonstranten hielden vredig Kaarslicht wakes eisend dat president Andrzej Duda een veto uitspreekt over de hervormingen van het Hooggerechtshof.

Zij waren hoogst bezorgd over eerder overeengekomen wetten, om de manier waarop rechters geselecteerd worden voor een machtige Juridische Ethische Raad en voor district- en beroepshoven.

Voor de eerste keer sinds de protesten begonnen meer dan een week geleden, verzamelden demonstranten zich buiten de Warschau-villa van Jarosław Kaczyński, de leider van het regerende conservatieve Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij, die de gerechtelijke hervormingsrekeningen ondersteunt.

Lech Wałęsa, ex-Poolse president en iconisch voormalig vakbondsleider, sprak zaterdag tot de demonstranten in Gdańsk, de geboorteplaats van de Solidariteitsbeweging in het noorden van Polen, en drong erop aan om voor de democratie van de natie te vechten, zoals hij het zei en tegen plannen van de Hervorming van de rechterlijke macht.

PiS heeft gezegd dat er zware veranderingen nodig zijn om een inefficiënt en soms corrupt gerechtelijk systeem te hervormen, waarbij rechters beschouwd worden als een elite, vaak niet in contact met de problemen van gewone burgers.

Om wet te worden, moet Duda binnen 21 dagen het nu wetsvoorstel ondertekenen. Duda komt vanuit PiS en heeft een bijna onberispelijke record van het ondertekenen van wetsvoorstellen ingediend door het PiS gedomineerde parlement.

Volgens een onderzoek voor de commerciële zender TVN op vrijdag, wilde 55 procent van de respondenten dat de president het wetsvoorstel blokkeert met een Veto, terwijl 29 procent zei dat hij het zou moeten ondertekenen. 29% is ongeveer het electoraat van de Wet en Rechtvaardigheid partij. Veel van deze mensen kunnen echter alleen de staatstelevisie ontvangen, zodat gemakkelijk een vertekend beeld kan ontstaan wegens niet al te duidelijke informatie.

Bron: The News.pl (English version)

Warschau zal niet toegeven aan druk inzake rechtelijke veranderingen

De Poolse regering zal “niet toegeven aan druk” in binnen- en buitenland om de controversiële wijzigingen in het gerechtelijk systeem van het land te stoppen, heeft premier Beata Szydło gezegd.

In een speciale toespraak op donderdagavond uitgezonden op de staatstelevisie, beloofde Szydło: “We zullen niet toegeven aan de druk. We zullen ons niet laten afschrikken door Poolse en/of buitenlandse verdedigers van de belangen van de elite.”

Een woordvoerder van de Amerikaanse staatsdepartement heeft gezegd dat Amerika zich zorgen maakt over de geplande hervorming van het gerechtelijk systeem van Polen en voegt eraan toe dat Washington naar de situatie in Warschau blijft kijken.

De Europese Commissie heeft eerder deze week gezegd dat het bereid was om stappen tegen Polen te nemen vanwege het verstoten tegen de EU-wetten.

In haar toespraak zei Szydło: “Er is geen democratische controle over het gerechtelijke corporatie” in Polen.

“We willen dit introduceren, zoals in West-Europese landen: Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zwitserland, Nederland en België.”

Haar opmerkingen kwamen terwijl duizenden op donderdagavond een protest hielden tegenover het presidentieel paleis in Warschau tegen controversiële juridische veranderingen, waarbij de staatshoofd werd opgeroepen om de hervormingen te vetoën.

De regerende conservatieven van Polen hebben gezegd dat er zware veranderingen nodig zijn om een inefficiënt en soms corrupt gerechtelijk systeem te hervormen.

Supporters van Szydło’s regerende Wet en Rechtvaardigheid partij (PiS) hebben de Poolse rechtbanken gekritiseerd omdat ze te er over doen om zaken aan te horen en hebben de rechters beschuldigd dat ze een elite zijn, vaak niet in contact met de problemen van gewone burgers.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Zoals wel vaker weet de Poolse premier Szydło het weer even niet precies waar het over gaat.
Inderdaad er is een controle in Nederland, maar niet partijgericht zoals nu in Polen zal gaan plaatsvinden.
Voor de Nederlandse versie en voor hen die graag controleren de Trias Politica

Poolse senatoren keuren juridische veranderingen ondanks protesten goed

Poolse senatoren hebben controversiële juridische veranderingen groen verlicht gegeven, waardoor onder andere rechters in het Hooggerechtshof van het land gedwongen worden om met pensioen te gaan.

De oppositie waarschuwde dat de beslissing van de Senaat, die op een stormachtig debat in beide huizen van het parlement volgde, de rechterlijke onafhankelijkheid ondermijnd en beschuldigde de heersende conservatieven van Polen te proberen de rechtbanken te voorzien van haar eigen kandidaten.

Maar het regeringspartij heeft gezegd dat er zware veranderingen nodig zijn om een inefficiënt en soms corrupt gerechtelijk systeem te hervormen.

Oppositie senatoren begonnen te schreeuwen “Free courts!” Nadat de wetgeving op zaterdag na een turbulente, meer dan 15-uur durende discussie met een 55-23 stem met twee onthoudingen in het Hogerhuis om 1:57 uur werd aangenomen.

Senaatsvoorzitter Stanisław Karczewski van PiS zei dat wijzigingen in de rechterlijke macht van Polen, waaronder het Hooggerechtshof van het land, “in de goede richting werden geleid”. Hij vertelde verslaggevers dat de hervormingen zijn ontworpen om burgers te bevoordelen.

Hij zei ook dat hij hoopte dat president Andrzej Duda de nieuwe goedgekeurde hervorming snel in wet zou ondertekenen.

Als de nieuwe regelgeving in de wetgeving komt, zullen ze alle rechters van het Hooggerechtshof tot pensioen gedwongen worden en geven de president de bevoegdheid om te kiezen wie weer in functie terug kan keren.

PiS aanhangers hebben de Poolse rechtbanken gekritiseerd omdat het te lang duurde voordat zaken gehoord werden en hebben de rechters ervan beschuldigd dat ze een elite zijn, vaak niet in contact met de problemen van de gewone burgers.

Vorige week heeft het Poolse parlement twee andere overheid gesteunde wetten aangenomen, waardoor de minister van justitie de rechters in de district- en beroeps rechtbanken van het land kan aanstellen en een parlementaire meerderheid van 60 procent om rechters te benoemen in een invloedrijke rechterlijke ethische raad.

Waarschuwing van EU

De Europese Commissie zei woensdag dat het bereid was om tegen Polen te stappen te ondernemen voor het overtreden van de EU-wetgeving, waardoor de controversiële revisie van het landelijke gerechtelijke systeem en de onafhankelijkheid van de rechtbanken wordt bedreigt.

De commissie moedigde ook de Poolse regering aan om haar nieuwe wetten tot staan te brengen.

De stap van de commissie was het laatste in een reeks van botsingen tussen Brussel en Warschau. Polen is al in een ruzie met de EU gewikkeld voor ingewikkelde veranderingen in het grondwettelijk tribunaal van het land en bezorgdheid over de rechtsstaat.

Duizenden zijn de straat opgegaan in oppositie tot de voorgestelde gerechtelijke veranderingen in Polen, waarbij de Wet en de Rechtvaardigheid ervan beschuldigd werd de rechtbanken van eigen kandidaten te voorzien en de rechtsstaat te ontmantelen. PiS ontkent dergelijke beschuldigingen.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Buitenlandse media verwijzingen naar ‘Pools’ doodkamp, veroorzaken protest

Een aantal buitenlandse nieuwscentra hebben gecorrigeerde verwijzingen naar het Stutthof Nazi-Duitse doodskamp, onlangs bezocht door Britse koninklijken in Sztutowo, Noord-Polen, na het beschrijven als een “Pools kamp”.

In een uitzending over Prins William en zijn vrouw Kate’s tour in Polen, verwees de Amerikaanse omroep CNN, de USA Today krant en de Britse Daily Mail en Daily Mirror kranten, het Italiaanse persagentschap La Presse de krant Oggi, en een aantal blogs verwezen naar het kamp als Pools.

Het Auschwitz Museum vroeg op Twitter naar correcties. Het kamp was gelegen in de vrije stad Gdańsk, en niet in Polen, toen de Tweede Wereldoorlog begon. Het kamp werd geleid door nazi-Duitsers.

CNN, USA Today de Daily Mail en Daily Mirror corrigeerden hun rapportages en vervingen de term “Pools” met “Duits” of “Nazi”.

Prins William en Kate bezochten dit week een museum op de plaats van het voormalige kamp tijdens hun driedaagse bezoek aan Polen.

Ongeveer 110.000 mensen uit 28 landen waren in het kamp geïnterneerd en meer dan de helft van hen stierf daar.

Het Auschwitz Museum biedt een ‘herinnering’ app die zinnen met inbegrip van “Poolse dodenkampen” onderstreept en vervangingen voorstelt.

Bron: IAR, The News.pl (English version)

Polen noemt Brussels waarschuwing over gerechtelijke hervormingen ‘voorbarig’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Polen heeft gezegd dat Europese normen en het beginsel van de scheiding van bevoegdheden gehandhaafd zijn in de voorgestelde gerechtelijke hervormingen die in Brussel onder vuur zijn gekomen.
buitenlandse zaken Warschau

ministerie van buitenlandse zaken – auteur Adrian Grycuk CC BY-SA 3.0 pl

De Europese Commissie zei woensdag dat het bereid was om stappen tegen Polen nemen voor het geweld aan doen van de EU-wetgeving, waardoor een controversiële revisie van het landelijke gerechtelijke systeem de onafhankelijkheid van de rechtbanken bedreigt.

De vice-president van de Europese Commissie, Frans Timmermans, merkte op dat de nieuwe wetgeving inzake gerechtelijke wijzigingen in Polen nog niet van kracht was, maar zei dat zij de rechterlijke macht onder de volledige politieke controle van de regering zouden brengen.

De Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in woensdag verklaard dat de commissie “voorbarig” was omdat het “proces om de Poolse rechterlijke macht te hervormen, pas begonnen is”, en voegt eraan toe dat het bereid was de commissie up-to-date te houden, aangezien het wetgevingsproces is voortgezet.

De stap van de commissie was het laatste in een reeks botsingen tussen Brussel en Warschau. Polen is al in een onenigheid met de EU verwikkeld over de veranderingen in het grondwettelijk tribunaal van het land en bezorgdheid over de rechtsstaat.

Polen’s regering, de conservatieve Wet en Rechtvaardigheid (PiS) heeft de Poolse rechtbanken bekritiseert voor het teveel tijd nemen om zaken te horen en heeft de rechters beschuldigd van een elite, zelfbedieningskliek te zijn, en voegde toe dat veranderingen nodig zijn om een inefficiënt en soms corrupt gerechtelijk systeem te hervormen .

Maar duizenden mensen trokken in het weekend de straten op in oppositie tot de voorgestelde wijzigingen en beschuldigen PiS ervan er naar te streven om de rechtbanken te vullen met eigen kandidaten en de rechtsstaat te ontmantelen.

Demonstranten noemden de hervormingen een aanval op de democratie. PiS ontkent de beschuldigingen.

Bron: The News.pl

Poolse president stapt in te midden van spanningen over gerechtelijke hervormingen

De Poolse president Andrzej Duda zei dinsdag dat hij een wetsvoorstel heeft ingediend die het moeilijker zou maken om wijzigingen in de rechterlijke macht aan te brengen te midden van ruzie over hervormingen die duizenden mensen op straat hebben gebracht.

In een verrassingsbeweging heeft Duda gezegd dat hij een wetsvoorstel heeft ingediend waarin het parlement rechters zou kiezen voor een invloedrijke juridische ethiek toezichthoudende raad met een drie-vijfde meerderheid.

Duda zei ook dat, tenzij zijn wetsvoorstel door de parlementsleden werd aangenomen, hij geen andere regering gesteund wetsvoorstel in wet zou tekenen over benoemingen aan het Hooggerechtshof.

Een wetsvoorstel, ondersteund door Polen’s Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij en onlangs door het parlement aangenomen, zou de conservatieve machthebbers van het land de mogelijkheid geven om rechters aan te stellen in de invloedrijke nationale raad van de rechterlijke macht (KRS).

De Wet en Rechtvaardigheid partij, waaruit Duda komt, heeft een meerderheid in het lager huis, maar beheert geen drie-vijfde meerderheid.

Gerechtelijke hervormingen zijn nodig in Polen, maar [em]’hervormingen moeten wijs zijn en hervormingen moeten rustig worden uitgevoerd’, aldus Duda.

Hij voegde eraan toe dat zijn wetsvoorstel “beoogt te voorkomen … een ding: dat de nationale raad van de rechterlijke macht door slechts één partij wordt gepolitiseerd en daarom op politieke bevelen handelt. Er kan geen dergelijke indruk in de Poolse samenleving zijn.”

Het wet en Rechtvaardigheid partij heeft gezegd dat er zware veranderingen nodig zijn om een inefficiënt en soms corrupt gerechtelijk systeem te hervormen.

Maar duizenden namen in het weekend bezit van de straten in oppositie tot de voorgestelde wijzigingen, waarbij de Wet en Rechtvaardigheid werd beschuldigd de rechtbanken met eigen kandidaten te vullen en de rechtsstaat te ontmantelen.

Intussen heeft Thorbjoern Jagland, de secretaris-generaal van de mensenrechtenorganisatie, de Raad van Europa, zijn bezorgdheid uitgesproken over de geplande wijzigingen in het Hooggerechtshof van Polen.

Bron: The News.pl {English version)

Senior EU-ambtenaar waarschuwt de Poolse president over juridische veranderingen

Het hoofd van het Europees Parlement Antonio Tajani heeft de Poolse president gewaarschuwd dat wijzigingen aan de rechterlijke macht die door de regering in Warschau zijn gepland, “tegen de fundamentele principes van de EU kunnen zijn.”

rechterlijke macht

Polen’s regerende conservatieven hebben gezegd dat er zware veranderingen nodig zijn om een inefficiënt en soms corrupt gerechtelijk systeem te hervormen.

Maar duizenden Polen gingen het weekend de straten op in oppositie tot de voorgestelde wijzigingen, en beschuldigde de regeringspartij van Wet en Rechtvaardigheid (PiS) om de rechtbanken met eigen kandidaten te vullen en de rechtsstaat te ontmantelen.

In een brief die op dinsdag op Twitter werd gepubliceerd, schreef Tajani dat de door de overheid gesteunde wetgeving, “in het Europees Parlement grote bezorgdheid heeft veroorzaakt, omdat het tegen de fundamentele beginselen van de EU-verdragen zou kunnen zijn, de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Poolse rechterlijke macht zou verzwakken en de Scheiding van machten in Polen zou ondermijnen.”

De brief aan de Poolse president Andrzej Duda, die de bevoegdheid heeft om de wettelijke wijzigingen van een veto te voorzien, voegde eraan toe: “Gezien uw rol als hoogste garantie van de Poolse grondwet, verzoekt ik u respectief de zaak verder te overwegen en rekening te houden met deze zorgen.”

De brief van Tajani kwam een dag nadat de leiders van vijf fracties in het Europees Parlement – die de meerderheid van de leden van de Europese Parlement hebben – een beroep hebben gedaan op hem om te zeggen dat “het overleven in Polen van de democratie en de rechtsstaat op het spel staat”.

Twee door de parlement aangenomen wetsvoorstellen zouden de Poolse machthebbers de macht geven om rechters aan te wijzen in de District- en Beroep rechtbanken van het land, en in een invloedrijke rechterlijke ethiek toezichthoudende raad.

Het Poolse parlement begon op dinsdag een debat over een derde wetsvoorstel over afspraken tot het Hooggerechtshof.

Polen is al verwikkeld in een onenigheid met Brussel over de stap van PiS tot het Constitutioneel Tribunaal en bezorgdheid over de rechtsstaat.

Bron: PAP/IAR, The News.pl (English version)

De regerende partij van Polen schrapt plannen voor brandstofheffing

De heersende conservatieven van Polen hebben hun plannen ingetrokken om een nieuwe brandstofheffing in te voeren die zij nodig hadden om de wegenbouw en onderhoud te financieren.

Jarosław Kaczyński, hoofd van de regerende Wet en Rechtvaardigheid partij (PiS), zei: “Er is besloten om de benzine heffing in te trekken.”

Hij voegde eraan toe: “We zullen zoeken andere methoden om de benodigde middelen voor de bouw binnen te krijgen. We zullen zeker niet in de zakken van de burgers komen.”

Het PAP nieuwsagentschap van Polen meldde dat de PiS bazen de beslissing hadden genomen om de geplande brandstofheffing terug te trekken op verzoek van Kaczyński zelf.

Recht en Justitie had een last van 0,20 złoty per liter benzine en diesel gepland, die door brandstofproducenten en importeurs zou worden betaald.

De belangrijkste oppositiepartij van Polen, het Burger Platform (PO), zei dat de brandstofheffing wet de prijzen bij de pomp zou verhogen, die op haar beurt de transportkosten en dus de kosten van veel andere goederen zou verhogen.

Ryszard Petru, hoofd van de oppositie Nowoczesna (Modern) partij, beschuldigde PiS ervan, haar beloftes de belastingen niet te verhogen, te breken.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

Caucus hoofd PiS waarschuwt parlementsleden

Poolse regeringspartij Wet en Rechtvaardigheid (PiS)’s caucus hoofd Ryszard Terlecki waarschuwde PiS parlementariërs dat flits verkiezingen in de herfst plaats kunnen vinden, tenzij de ontwerpwet introducerend een brandstofbelasting en twee andere wetten voorgesteld door PiS.

Namelijk het wetsvoorstel hervormd het Hooggerechtshof KRS en het waterwet wetsvoorstel niet worden aangenomen tegen het einde van de zomervakantie, schreef de krant Dziennik Gazeta Prawna, citerend eigen bevindingen.

MPs die zich tegen de wetsvoorstellen verzetten zouden niet in staat zijn kandidaat te zijn in de verkiezingen met PiS’s steun, voegde hij eraan toe.

Het brandstofprijs wetsvoorstel, waarvan de eerste lezing woensdag plaatsvond, brengt de bezorgdheid van sommige PiS MP’s wegens de mogelijke negatieve gevolgen ervan, schrijft het dagblad.

Een van de leden van de PiS, Lukasz Rzepecki, heeft het wetsvoorstel openlijk en krachtig bekritiseerd tijdens het debat afgelopen woensdag. Rzepecki’s vertrouwen is gedoemd – hij heeft geen kans om op PiS lijsten te komen tijdens de volgende verkiezingen, vertelde een van de PiS politici de krant Rzeczpospolita.

Rzepecki vertegenwoordigde de stem van degenen onder de PiS MP’s die niet begrijpen waarom tijdens de vakantieperiode de partij over zo’n politiek kostbaar project begint, vertelde anderen de krant.

Bron: warsawvoice (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2021 All Rights Reserved Polennieuws.nl