De grootste Nederlandstalige Polen website brengt u het dagelijkse nieuws uit Polen

Archives for juli 2017

Polen maakt zich op voor hittegolf

Het Regering Veiligheid Centrum heeft een niveau drie warmtewaarschuwing uitgegeven voor delen van het zuiden van Polen daar het land te maken krijgt met brandende temperaturen.
Hittegorlf

Hittegolf -brandende zon – foto genomen door Arun Kulshreshtha / CC BY-SA 2.5

Het kwik kan op maandag naar 33 graden Celsius klimmen in het zuidoosten van Polen en 30 graden Celsius in het centrum, waar niveau twee warmte waarschuwingen zijn.

Het Regering Veiligheid Centrum zei dat mensen veel water zouden moeten drinken en binnen blijven en alcohol en lichamelijke activiteit tijdens de hittegolf zouden moeten vermijden.

Het centrum zei ook dat zwemmen alleen in gemarkeerde ruimten toegestaan is na vijf verdrinkingen op zaterdag.

Bron: PAP, The News.pl (English verson)

Polen ploegt door ondanks het EU rechtbank verbod op het kappen

“Beschermende” operaties in Polen’s Białowieża oerbos doorgaan, heeft de minister van milieuzaken van het land op maandag gezegd, ondanks het feit dat er een EU gerechtelijke beslissing ligt om het kappen onmiddellijk te stoppen.
Białowieża oerbos

Boomlijk van een 450 jaar oude eik – Foto: Konrad Kurzacz, Wikimedia

Minister van Milieu Jan Szyszko vertelde verslaggevers: “We voeren beschermende maatregelen om leefgebieden en soorten te beschermen … in het Białowieża oerbos, in overeenstemming met de wetgeving van de Europese Unie.”

Het Hof van Justitie van de EU heeft vorige week een voorlopige beslissing genomen dat het kappen in het Białowieża oerbos, noordoost-Polen, een van de laatste overblijfselen van de vroegere oerbossen van Europa wordt stopgezet.

Brussel had de rechtbank gevraagd een onmiddellijk verbod uit te geven, met het argument dat onherstelbare schade in het bos zou kunnen worden veroorzaakt.

De EU-rechter moet een definitieve beslissing nemen nadat het de argumenten van Polen heeft overwogen. Het ministerie van milieubeheer in Warschau heeft tot 4 augustus haar zaak te maken en in te dienen.

Warschau heeft gezegd dat bomen in het oerbos worden gekapt om een voortgaande besmetting van de bomen met de Sparren kever te stoppen.

De Europese Commissie heeft de uitleg van Polen onvoldoende geacht en wil dat de rechter vaststelt of Warschau EU-richtlijnen over leefgebied en vogels schendt.

Bron: The News.pl (English version)

Polen’s vice FM: EU inbreukprocedures “onterecht”

Inbreukprocedures tegen Warschau die officieel op zaterdag gelanceerd zijn door de Europese Commissie zijn “ongerechtvaardigd”, heeft Polen’s viceminister van Buitenlandse Zaken, Konrad Szymański, gezegd.
Rechtelijke macht

Hoorzittingen kamer – auteur Joanna Karnat / CC BY 3.0

De ‘inbreukprocedure’ werd zaterdag door de EC gelanceerd na de publicatie van een nieuwe Poolse wet over de organisatie van gewone rechtbanken. Volgens de commissie is de wetgeving in strijd met de EU-wetgeving.

Szymański zei in een interview voor het PAP nieuwsagentschap dat de nieuwe wet “procedurele garanties en rechtsmiddelen bevat,” en voegt eraan toe dat het ministerie de beslissing van de EC als “ongerechtvaardigd” beschouwt.

“Het moet ook worden onthouden dat het sociaal beleid en de organisatie van de rechterlijke macht de bevoegdheid van de lidstaten zijn”, aldus de minister.

Vertegenwoordigers van de oppositiepartijen Burger Platform (PO), Nowoczesna (Modern) en de Poolse Volkspartij (PSL) hebben PAP verteld dat zij verwachten dat de regering na de start van de Inbreukprocedures de dialoog met de commissie zal hervatten.

Volgens de woordvoerder van Kukiz ’15 Jakub Kulesza is de hervorming van de rechterlijke macht ‘een zeer belangrijke zaak, maar is volledig gerelateerd aan de Poolse binnenlandse zaken’.

Bron: PAP, The News.pl (English version)

EU lanceert inbreukprocedure tegen Polen over gerechtelijke revisie

De Europese Commissie heeft zaterdag tegen Warschau officieel inbreukprocedures gelanceerd nadat Polen nieuwe wetten heeft ingevoerd bij ‘s lands rechterlijke macht.

De Commissie – de uitvoerende arm van de EU – zei in een verklaring dat zij een “aanmaningsbrief” heeft gestuurd waarin de Poolse regering wordt verzocht binnen een maand te reageren.

De ‘inbreukprocedure’ werd op zaterdag gelanceerd na de publicatie op vrijdag van een nieuwe Poolse wet over de organisatie van gewone rechtbanken.

De commissie heeft verschillende bepalingen vastgesteld in de wetgeving die de wetgeving van de Europese Unie kunnen schenden, waaronder “discriminatie op grond van geslacht” en de “discretionaire macht” van de minister van justitie.

De wet introduceert “een andere pensioenleeftijd voor vrouwelijke rechters (60 jaar) en mannelijke rechters (65 jaar),” dit is in strijd met de EU-wetgeving, aldus de commissie.

De verklaring voegt eraan toe dat “de nieuwe regels de minister van justitie toelaten invloed uit te oefenen op individuele gewone rechters door met name de vage criteria voor de verlenging van hun mandaten, waardoor het principe van onbeweeglijkheid van rechters wordt ondermijnd”.

Krzysztof Szczerski, hoofd van het Poolse presidentskantoor, zei op zaterdag tegen het PAP-nieuwsagentschap dat “met betrekking tot de Poolse hervorming van de rechterlijke macht, is de EC op zoek naar voorwendingen om haar bevoegdheid te tonen in gevallen waarin het duidelijk niet is”.

“De manier waarop het justitie systeem is georganiseerd is een interne aangelegenheid voor elke staat en daarom verschilt het zo veel in de EU,” aldus Szczerski.

Volgens Szczerski, door de procedure te lanceren, betrad de commissie “een weg die naar nergens leidt”.

Konrad Szymański, plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken van Polen, belast met Europese zaken, vertelde PAP dat de Poolse regering “de positie van de EC als ongerechtvaardigd” ziet.

De vicepresident van de Europese Commissie, Frans Timmermans, heeft vrijdag een brief gestuurd waarin de Poolse minister van Buitenlandse Zaken en Justitie worden uitgenodigd voor een bijeenkomst in Brussel “op hun vroegste uitkomst om de dialoog opnieuw te starten.”

Op woensdag heeft de Europese Commissie gezegd dat het een inbreukprocedure tegen Polen zou opleggen voor vermeende schendingen van de EU-wetgeving zodra de wet op de gewone rechter werd gepubliceerd.

De beslissing volgde op meer dan een week van straat protesten in Polen tegen de geplande wijzigingen van het gerechtelijk systeem van het land.

Polen’s regerende Wet en rechtvaardigheid partij heeft gezegd dat er zware veranderingen nodig zijn om een inefficiënt en soms corrupt gerechtelijk systeem te hervormen die door het communistische verleden werd beschadigd, rechters beschuldigend een elite te zijn, vaak niet in contact komt met de problemen van de gewone burgers.

Bron: PAP/European Commission, The News.pl (English version)

EU rechtbank geeft order met het kappen in het Poolse oerbos te stoppen

Het Hof van Justitie van de EU heeft een voorlopig besluit aangenomen dat het kappen wordt stopgezet in Polen’s Białowieża oerbos.
Białowieża

De bodemstructuur van een eiken-linden-haagbeukenbos (Tilio-Carpinetum) in Białowieża – Jacek Karczmarz / CC BY 3.0

Brussel had de rechtbank gevraagd een onmiddellijk verbod op het kappen uit te geven, met het argument dat onherstelbare schade zou kunnen ontstaan in Białowieża, noordoost-Polen, een van de laatste overblijfselen van de oerbossen van Europa.

De EU rechter zal een definitieve beslissing nemen nadat het Polen’s argumenten heeft overwogen. Het ministerie van milieubeheer in Warschau heeft tot 4 augustus om haar zaak te maken.

De Poolse regering woordvoerder Rafał Bochenek zei dat alle operaties in het bos voldoen aan zowel de Poolse als de EU wetten.

Hij voegde er aan toe dat Warschau zou reageren op de voorlopige beslissing nadat het in detail was bestudeerd.

Warschau beweert dat bomen in het bos worden gekapt om een spruitbark kever plaag te stoppen.

De Europese Commissie heeft Polen’s uitleg onvoldoende geacht en wil dat de rechter vaststelt of Warschau EU-richtlijnen over habitats en vogels schendt.

Banden tussen Warschau en Brussel zijn reeds gespannen.

De Europese Commissie heeft deze week haar rechtszaak tegen Polen uitgebreid over haar weigering om migranten uit landen die onder druk staan in de migratiecrisis van de EU te accepteren.

Ondertussen heeft de commissie woensdag gezegd dat het bereid was om een formele waarschuwing door de EU uit te geven als Polen de pensionering van de rechters van het Hooggerechtshof afdwingt als onderdeel van een controversiële revisie van het landelijke gerecht.

Bron: IAR, The News.pl (English version)

Het hoofd van Polen’s regerende conservatieven bekritiseert het veto van de president

De leider van Polen’s regerende conservatieve partij heeft gezegd dat de president de beslissing om twee controversiële gerechtelijke hervormingswetsvoorstellen een veto te geven een “ernstige vergissing” was.

hervormingen

Jarosław Kaczyński, hoofd van de regerende Wet en Rechtvaardigheidspartij (PiS), voegde eraan toe dat de overheid doorgaat met de grote hervormingen.

Onder deze veranderingen noemde hij ‘deconcentratie van de media’ en de hervorming van de speciale diensten van het land.

Op maandag heeft de Poolse president Andrzej Duda aangekondigd dat hij twee van de drie overheidgesteunde wetsvoorstellen om het justitie systeem te herzien zou vetoën. Opposanten beschuldigden de heersende conservatieven dat ze de rechtbanken met hun eigen kandidaten willen vullen en de rechtsstaat ontmantelde met de hervormingen.

‘Stemmen tegen de wetsvoorstellen zou het einde van de heersende coalitie betekenen’

De vice-premier van Polen, Jarosław Gowin, hoofd van de Poland Together partij – dat over negen zetels in het parlement beschikt en deel uitmaakt van de bestuurscoalitie – heeft verklaard dat hij voor hervormingen heeft gestemd, ondanks hun gebreken omdat “het stemmen tegen de wetsvoorstellen het Einde van de heersende coalitie betekende”.

Hij zei ook dat hij ervan overtuigd was dat de wetsvoorstellen een veto zouden krijgen als de Senaat niet repareerde en de geschillen “had opgelost”.

Kaczyński heeft gezegd dat de gerechtelijke hervorming van vitaal belang zijn, en voegt eraan toe dat de rechtbanken ziek waren en dat zieke rechtbanken een zieke samenleving betekent.

Rechtbanken bekritiseerd

PiS aanhangers hebben de Poolse rechtbanken bekritiseerd omdat ze te lang nodig hebben om zaken te horen en hebben de rechters beschuldigd dat ze een elite zijn, zelfbedienende clique, vaak niet in contact met de problemen van de gewone burgers.

Maar de geplande hervormingen werden in binnen- en buitenland verworpen.

De Europese Commissie heeft woensdag gezegd dat het klaar was om een formele waarschuwing door de EU te versturen als Polen de hooggerecht rechters met pensioen dwingt of ontslaat.

De voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker zei: “Een onafhankelijke rechterlijke macht is een essentiële voorwaarde voor het lidmaatschap van onze Unie. De EU kan derhalve geen systeem accepteren dat het toestaat willekeurige rechters te ontslaan.”

Gedurende meer dan een week van straat protesten in heel Polen noemde demonstranten de geplande hervormingen een “staatgreep” en een “aanval op de democratie” en beschuldigde Kaczyński er van een dictator te zijn.

Maar Kaczyński zei dat “propaganda” verantwoordelijk was voor de verkeerde interpretatie van de situatie in Polen, zodat veel mensen in het buitenland “diep overtuigd zijn dat er iets mis is en dat de democratie bedreigd wordt en dat er iets aan de hand is, zo niet een Totalitair systeem geïnstalleerd is, in ieder geval een autoritaire”.

Hij voegde eraan toe dat beweringen dat hij een dictator was ‘nonsens’ zijn.

Adam Bodnar, de mensenrechtenombudsman van Polen, zei tegen de Poolse Radio dat hij, terwijl het justitie systeem meer efficiënter en betrouwbaarder moet zijn, het toezicht op de rechtbanken die de gevetode wetsvoorstellen zouden hebben afgedwongen, onjuist zou zijn.

Hij zei ook dat hij bezorgd was dat de president een derde wetsvoorstel zo maar tekenden, waardoor de minister van justitie – wie ook officier van justitie is – de bevoegdheid heeft om district- en beroepshoven rechters aan te stellen.

“Dit kan de onafhankelijkheid van de rechtbanken bedreigen,” zei Bodnar.

Bron: PAP, IAR, The News.pl

Britse minister: vrij verkeer van arbeid eindigt na Brexit

Groot-Britannië zal het vrije verkeer van EU-werknemers na Brexit beëindigen, heeft de Britse immigratieminister Brandon Lewis gezegd, ondanks rapporten dat Westminster een “soft-Brexit” heeft gesignaleerd omdat Brussel en Londen, hun scheiding gesprekken voortzetten.
Brexit

Panorama van de Tower Bridge van Shad Thames in het gouden ochtend uur – Auteur © User:Colin / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-4.0

“Vrij verkeer van arbeid eindigt wanneer we de Europese Unie in het voorjaar van 2019 verlaten,” vertelde Lewis op donderdag de publieke omroep BBC.

“We zijn erg duidelijk dat vrij verkeer zal eindigen. Het maakt deel uit van de vier hoofdprincipes van de Europese Unie. Wanneer we vertrekken, eindigt – het daarom per definitie -,” voegt Lewis toe.

Maar woensdag werd de Britse minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd dagelijks aangehaald door de Financial Times, omdat ze zei dat ze de deur naar Europese werknemers na de Brexit niet zou sluiten.

“We moeten de aantrekkelijkste en beste migranten wereldwijd aantrekken,” aldus de Financial Times.

Lewis vertelde de BBC dat “een nieuw systeem van immigratie”in de plaatst zou komen vóór Brexit, omdat het Verenigd Koninkrijk een “lange termijn doel” heeft om migratie van bijna 250.000 naar “duurzame niveaus” van “tienduizenden” te verminderen, maar noemde geen Tijdframe voor het doel.

Zo’n 3 miljoen EU-onderdanen, waaronder ongeveer 800.000 Polen, wonen in het Verenigd Koninkrijk.

Warschau heeft herhaaldelijk post-Brexit garanties gevraagd voor Poolse onderdanen die in Groot-Brittannië wonen.

De Britse premier Theresa May heeft in juni een eerlijk aanbod gedaan, zeggend dat EU-burgers die vijf jaar in Groot-Brittannië wonen, recht hebben op gezondheidszorg, onderwijs, welzijn en pensioenen, net als een Britse onderdaan.

Zij beloofde ook dat geen EU-burger in het Verenigd Koninkrijk ten tijde van de scheiding van Groot-Brittannië uit het blok, gepland voor april 2019, onmiddellijk gedeporteerd zou worden.

May zei haar aanbod “was gericht om zoveel mogelijk zekerheid te geven aan burgers die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd, carrières hebben gebouwd en leven, en zo veel bijdragen aan onze samenleving”.

De Oostenrijkse kanselier Christian Kern zei dat May’s offer “een eerste goede stap is die we waarderen,” maar de Duitse kanselier Angela Merkel zei dat er nog veel vragen bleven.

Bron: The News.pl

All photos and texts on this website are copyrighted.
Unauthorized use without permission of the Author or Administrator, will be punished by international law
Copyright © 2004 - 2018 All Rights Reserved Polenforum.nl