Nederlandstalige Polen website brengt u het nieuws uit Polen

Sancties tegen Polen besproken tijdens debat in het Europees Parlement

EP leden debatteerde op woensdag of men sancties in zou voeren tegen Polen als een reactie op de vermeende rechtsstaat schendingen regel door Warschau.

Het debat in Brussel werd voorgezeten door de eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, en was gecentreerd rond de vraag het EU’s artikel 7 in te roepen tegen Polen – Welke Polen’s stemrechten, alsmede de Unie financiering naar Warschau zou beperken.

Timmermans uitte de bezorgdheid dat de rechtsstaat in Polen naar verluidt door de regerende Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij is geschonden.

Echter, hij argumenteerde tegen het introduceren van een precedent in de Europese Unie en het inroepen van sancties tegen een lidstaat. “Op dit moment wil ik ons graag voorzichtig te werk laten gaan om te zien in hoeverre de lidstaten bereid zijn om ons te bewegen in dit debat. Het in werking laten treden van artikel 7, zal ons niet helpen in de bredere context,” zei hij.

“In elk land, zijn er problemen met de beginselen van de rechtsstaat. Geen enkel land staat boven de wet. Maar het is nooit een excuus dat iemand anders hetzelfde doet,” zei Timmermans, toevoegend dat de wijzigingen in de rechterlijke macht in Polen, in het bijzonder de recente benoemingen in het Grondwettelijk Tribunaal, enkele van de kwesties zijn die reden tot bezorgdheid geven binnen de Europese Commissie in de context van de Poolse rechtsstaat procedure.

Verscheidene Europarlementsleden debatteerde over de kwestie, met inbegrip van Wet en Rechtvaardigheid MEP Zbigniew Kuźmiuk, die zei dat het Grondwettelijk Tribunaal in Polen “goed werkt en pluralistisch is.” sommige Europarlementariërs waren aan hun reacties te zien een andere mening toegedaan.

Timmermans toesprekend, zei de conservatieve Europarlementariër Marek Jurek: “De acties die u neemt hebben geen wettelijke basis.”

Sommige Afgevaardigden waren voorstander van het opleggen van de sancties.

Nederlandse Europarlementariër Sophie in ’t Veld zei dat ze de tenuitvoerlegging van artikel 7 zal ondersteunen, eraan toevoegend dat het “Tribunaal niet het enige probleem is.”

Michal Boni, een EVP Europarlementariër, zei dat als de sancties zouden worden ingevoerd, de Poolse bevolking beroofd zou worden van een deel van wat ze hebben gekregen sinds de val van het IJzeren Gordijn. “Veel Polen willen niet verliezen wat zij na 1989 hebben gewonnen,” zei hij.

De Verdragen moet niet worden gezien als een straf voor Polen, zei EVP Europarlementariër Roberta Metsola. “De pilaren van de democratie waar generaties van onze ouders voor vochten moet iets zijn dat de generatie van onze kinderen voor lief kunnen nemen,” zei ze, “Laten we duidelijk zijn: Dit gaat niet over een of andere manier om Polen te straffen, het gaat over het opkomen voor het Poolse volk”.

Rechtsstaat onderzoek

In januari vorig jaar heeft de Commissie, de uitvoerende arm van de EU, aangekondigd dat het een rechtsstaat onderzoek zou aan starten in of de wetten die doorgedrukt zijn door Polen’s heersende conservatieve Wet en Rechtvaardigheid (PiS) partij de EU-normen overtraden. PiS heeft zulke beschuldigingen fel afgewezen.

Het onderzoek van de Europese Commissie kan in theorie leiden dat Brussel sancties oplegt aan Warschau, maar elke stap zou unaniem ondersteund moeten worden door de EU-lidstaten. Hongarije heeft gezegd dat het geen sancties zou steunen.

Critici beschuldigen de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid van gericht Grondwettelijk Tribunaal op te vullen met PiS supporters, Ondermijnend daarmee het vermogen van het Tribunaal nieuwe wetten op juistheid te controleren.

Wet en Rechtvaardigheid betoogde dat het oneerlijk was dat het constitutioneel hof met een meerderheid van de rechters aangesteld in het kader van het vorige parlement in staat zou om het vlaggenschip van het beleid waarvoor PiS zich van een mandaat verzekerde in de democratische verkiezingen in het najaar van 2015, zou kunnen torpederen.

Bron: The News.pl (English version)

Thank you for visiting our portal, have a nice day, be happy and a lot of Sun in your Live

Copyright © 2004 - 2024 All Rights Reserved Polennieuws.nl